Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

บทความนี้เกี่ยวกับทุกเวอร์ชันตามแผนการของทุกรุ่น Minecraft การอัปเดตบทความนี้มีแหล่งที่มาจากเวอร์ชันล่าสุด ที่มีอยู่หรือการปล่อยเวอร์ชันที่พัฒนาอยู่

โปรดทราบว่าจะมีเฉพาะรุ่นที่มีการพัฒนาตามแผนการที่กำลังดำเนินการอยู่เท่านั้น หากไม่มีการอัปเดตตามแผนการที่กำลังดำเนินอยู่เนื้อหาจะถูกลบออกไป


ยังไม่มีข้อมูล


Advertisement