Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
เรือ
Oak Boat JE4 BE2.pngSpruce Boat JE3 BE2.pngBirch Boat JE3 BE2.pngJungle Boat JE3 BE2.pngAcacia Boat JE3 BE2.pngDark Oak Boat JE3 BE2.png
ชนิด

ยานพาหนะ

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้

ความไวไฟ

ไม่, แต่จะพังเมื่ออยู่ในลาวา

ไอดีภายใน

JE: 41
BE: 90

ไอดีเน็ตเวิร์ก

JE: 1

ไอดีเอ็นทิตี้

boat

ดรอป

ดู การดรอป

ค่าข้อมูล

ดู ค่าข้อมูล

ไอดีเนมสเปซ

ดู ค่าข้อมูล

เรือ (อังกฤษ: Boat) เป็นทั้งไอเทมและยานพาหนะซึ่งเป็นเอนทิตี้

การได้รับ[]

เรือสามารถทุบกลับเป็นไอเทมได้โดยการทุบมันหลายๆ ครั้งจนกระทั่งดรอปเป็นไอเทม ซึ่งอุปกรณ์และอาวุธที่ทำสามารถดาเมจ 4 หรือมากกว่านั้นจะสามารถทุบเรือให้ดรอปได้เพียงแค่ครั้งเดียว

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Oak Planks หรือ
Spruce Planks หรือ
Birch Planks หรือ
Jungle Planks หรือ
Acacia Planks หรือ
Dark Oak Planks

[รุ่น Java เท่านั้น]
Oak Planks หรือ
Spruce Planks หรือ
Birch Planks หรือ
Jungle Planks หรือ
Acacia Planks หรือ
Dark Oak Planks +
Wooden Shovel

[Bedrock และ Education เท่านั้น]
Shovel represents an oar.

การใช้งาน[]

การควบคุม[]

ภาพเคลื่อนไหวของเรือไม้โอ๊คที่กำลังสั่นเมื่อหยุดที่ bubble column.

กดปุ่มใช้ไอเทมที่เรือเพื่อขึ้นเรือ

สามารถลงจากเรือได้โดยการกดปุ่มย่อง และในรุ่น Bedrock, จะทำได้โดยการกดปุ่มอนาล็อกสติ๊กฝั่งขวา หรือกดปุ่ม "Leave Boat", หรือกดปุ่มกระโดด และเมื่อผู้เล่นได้กดปุ่มลงเรือแล้ว ผู้เล่นจะถูกวางไว้ในทิศทางที่ผู้เล่นได้หันหน้าไป หากผู้เล่นได้หันหน้าขึ้นด้านบน หรือด้านล่างผู้เล่นจะถูกวางไว้หน้าเรือ แต่ถ้าหากมีพื้นดินบริเวณรอบข้างของเรือ จะมีความไปได้ที่ผู้เล่นจะถูกวางไว้บนพื้นนั้นแทน.

สามารถควบคุมเรือได้โดยการกดปุ่มเดินหน้า, ซ้าย(เลี้ยวซ้าย), ขวา(เลี้ยวขวา), และถอยหลังด้วยคีย์บอร์ด หรือเกมแพด การกดปุ่มวิ่งจะเป็นการเพิ่มความกว้างของการมองเห็น แต่จะไม่เป็นการเพิ่มความเร็วของเรือ เหมือนกับการวิ่ง.

ในการควบคุมแบบหน้่จอสัมผัส จะมีปุ่มบังคับสองปุ่มขึ้นมา โดยปุ่มทางด้านขวาจะเป็นการพายเรือด้านขวา ทำให้เรือด้านหันๆปทางซ้าย แต่หากกดปุ่มทางด้านซ้าย จะเป็นการพายเรือทางด้านซ้าย ทำให้เรือหันไปด้านขวา และการกดปุ่มทั้งสองพร้อมกันจะเป็นการพายเรือไปทางด้านหน้า

ไม่เหมือนกับเตียง, จะไม่มีการขึ้นข้อความเหนือแถบเครื่องมือด่วนเมื่อทำการลงเรือสำเร็จ[1]

พฤติกรรม[]

เอนทิตี้หลายตัวในเรือแต่ละลำ

เรือจะเคลื่อนที่ไม่ตามการควบคุมของผู้เล่น หรือกระแสน้ำ โดยเรือจะมีความเร็วเท่ากับminecart. ถ้าอยู่บนบก เรือจะยังสามารถควบคุมและเคลื่อนที่ได้ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ช้ามากๆ แม่แบบ:Checkthecode เรือจะไม่หันไปตามการเคลื่อนไหวของเมาส์ และผู้เล่นไม่สามารถขยับเรือ(พายเรือ) และใช้ไอเท็มไปพร้อมกันได้‌[รุ่น Java เท่านั้น]

การใช้เรือเป็นวิธีในการเดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย การชนกันของเรือจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เรือ

เรือมีเลือดที่เห็นผลจริงที่ Heart.svgHeart.svg (หากการโจมตีที่ความเสียหาย 4 จะไม่พอที่จะทำให้เรือถูกทำลาย), และสามารถฟื้นฟูตัวเองที่ 110 ต่อ tick. เมื่ออยู่บนบก เรือจะมีความสูง 0.455 ของความสูงบล็อก

ถ้าเรื่อถูกกดให้จมลงใต้น้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรือไหลลงไปใต้น้ำตก มันจะขยับขึ้นหรือลงไปตามกระแสน้ำจนจม ในรุ่น Java, เรือที่จมไปแล้วต้องทำการทุบให้ดรอปเป็นไอเท็ม และน้ไปวางบนผิวน้ำเพื่อกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

เรือสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2 คน, ซึ่งจะรวมถึงม็อบด้วย ม็อบจะไม่สามารถออกจากเรือได้ และจะติดอยู่บนเรือจนกว่าเรือจะถูกทำลาย หรือจนกว่าผู้เล่นจะใช้ ที่ตกปลา หรือสายจูงในการดึงม็อบออกมาจากเรือ นี่สามารถนำไปใช้เป็นวิธีการเคลื่อนที่ม็อบได้อย่างปลอดภัย หากม็อบที่เคลื่อนย้ายนั้นเป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตร และผู้เล่นอยู่บนเรือเดียวกันกับม็อบนั้น ผู้เล่นจะได้รับบาดเจ็บขณะอยู่บนเรือ

การนั่งเรือจะไม่ลดความหิว, ทำให้เป็นวิธีการเดินทางทีีมีประสิทธิภาพสูง

การพายเรือบนใบบัว จะทำให้ใบบัวดรอปตัวมันเอง

ถ้าชาวบ้านได้นั่งเรือคันเดียวกันกับซอมบี้, ซอมบี้ทะเลทราย หรือซอมบี้ใต้น้ำ ชาวบ้านจะตาย แทนที่จะกลายไปเป็นซอมบี้ชาวบ้าน

รุ่น Java
 • เรือจะเลื่อนที่ได้เร็วมากๆ บนน้ำแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนน้ำแข็งสีน้ำเงิน และเมื่อเคลื่อนที่ที่ความเร็วระดับหนึ่ง อนุภาค "water spray" จะปรากฎขึ้นคล้ายกับการกระเด็นของน้ำที่มาจากการพายเรือ ระหว่างการอยู่บนเรือของผู้เล่น การมองของผู้เล่นจะถูกจำกัดที่มองไปทางด้านหน้าที่ส่วนโค้ง 180 องศา
 • เรือที่จมจะจมตลอดไป จะไม่สามารถกู้คืน เว้นแต่ผู้เล่นจะลงไปทุบและนำกลับไปวางบนผิวน้ำอีกครั้ง
 • สำหรับม็อบที่ได้ลงเรือ, พวกมันจะนั่งอยู่ด้านหลัง เนื่องจากว่าม็อบจะไม่สามารถควบคุมการเลื่อนที่ของเรือได้
รุ่น Bedrock
 • A sunken boat resumes floating when it emerges from the current or the waterfall that was keeping it down.
 • Boats emit smoke when destroyed.
 • Mobs can be 'picked up' by riding a boat near them, and a mob can drive the boat without the aid of the player.

การดรอป[]

When destroyed via attacking or other forms of damage such as fire, a boat drops its item form. A boat is not destroyed if it crashes against a block or lily pad, but if it is killed from fall damage, it drops 3 corresponding planks of the boat's type.

การแลกเปลี่ยน[]

Expert-level fisherman villagers have a 17 chance to buy one of the six-boat types for an emerald.‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น][จนถึง BE 1.16.0]

Master-level fisherman villagers always offer to buy a boat for an emerald. The type of boat depends on the biome outfit type of the villager; plains villagers offer to buy oak boats, taiga and snowy villagers offer to buy spruce boats, savanna villagers offer to buy acacia boats, desert and jungle villager offer to buy jungle boats, and swamp villager offer to buy dark oak boats. ‌[รุ่น Java เท่านั้น][กำลังมา: BE 1.16.0]

เชื้อเพลิง[]

When used as fuel in a furnace, a boat lasts 60 seconds, smelting up to 6 items.

Sounds[]

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
None?Plays when riding boat on landentity.boat.paddle_landNone??16
None?Plays when riding boat on waterentity.boat.paddle_waterNone0.8?16

ค่าข้อมูล[]

บทความหลัก: Data values

ไอดี[]

รุ่น Java:

Boat Namespaced ID
Oak item oak_boat
Spruce item spruce_boat
Birch item birch_boat
Jungle item jungle_boat
Acacia item acacia_boat
Dark Oak item dark_oak_boat
Entity boat

รุ่น Bedrock:

Boat Namespaced ID Numeric ID
Item boat 333
Entity 70


ในรุ่น Bedrock, boats use the following data values:

เรือ/DV

ข้อมูลเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Boats have entity data associated with them that contain various properties of the entity.

เรือ/ED

ประวัติ[]

รุ่น Java Alpha
v1.0.6Oak Boat JE1.png
Oak Boat (item) JE2 BE1.png Added boats.
รุ่น Java Beta
1.6.6Crashing into soul sand on a boat now kills the player, but keeps the boat intact.
1.8Pre-releaseIt is now possible to score a critical hit against a boat.
รุ่น Java
1.3.112w15aBoats can now be shot out from dispensers.
12w21aBoats no longer take damage when colliding with lily pads. Instead, the lily pads themselves break.
12w23aBoats can now accelerate to faster than previous speeds, and are now easier to control.
12w27aBoats now drop their item instead of wood planks and sticks if broken by a player.
1.6.1?New boat physics with lower inertia, but left, back and right controls have been removed.
Boats now take damage and break when colliding with many lily pads in a short time.
1.7.213w36aPlayers can now /summon mobs riding boats, though mobs cannot control boats.
13w43aBoats no longer inflict fall damage when running aground.
Boats being broken by lily pads has been slightly improved.
Left, back and right controls added again.
1.814w06aMobs riding boats can now control them, so that they can chase or flee enemies, move toward food, move about randomly, or whatever they would do on land. The exceptions are the ghast and bat, both of which cannot control boats.
1.8.2pre2Boats can now survive crashes at higher speeds.
?Boats now no longer break snow layers they run into.
1.915w41aOak Boat JE2 BE1.png Spruce Boat JE1 BE1.png Birch Boat JE1 BE1.png Jungle Boat JE1 BE1.png Acacia Boat JE1 BE1.png Dark Oak Boat JE1 BE1.png

Oak Boat (item) JE3 BE2.png Spruce Boat (item) JE1 BE2.png Birch Boat (item) JE1 BE2.png Jungle Boat (item) JE1 BE2.png Acacia Boat (item) JE1 BE2.png 32px Boats have been overhauled to match the boats from Pocket Edition Alpha 0.11.0. They now have oars for paddling and are more durable and now allows passengers to board.

Mobs can now board boats, though they can no longer control them.
A new set of controls have been introduced: it includes holding down the right and left keys to move forward, and using the right key to move the right oar, turning the boat to the left (and vice-versa). Mouse movement no longer turns boats, and the forward and back keys no longer have any effect.
Players can no longer use items or attack from boats unless they were at a complete stop.
The crafting recipe for boats has been changed to require a wooden shovel as shown below.
Added variants of all wood types, though only the oak boat can be crafted.
The NBT tag Type (string) have now added for the boat entity, taking values oak, spruce, birch, jungle, acacia and dark_oak.
15w42aBirch, spruce, acacia and jungle boats can now be crafted using the same recipe as oak, except with the corresponding planks.
The new boats are now comparable in speed to the old boats (slightly faster than sprinting), though with less momentum.
Players can now use items and attack immediately after they stop rowing.
15w43cThe texture of boats has been remapped, so that they now have a separate texture per oar and per side of the boat.
15w45aThe dark oak boat can now be crafted.
15w51aBoats now drop their corresponding planks when broken.
16w04aBoats are now faster and now move forward and backward using the forward and backward keys respectively, and steer left and right using the left and right keys respectively. The rowing mechanism introduced in 15w41a, holding the right and left keys, is removed and no longer moves the boat forward. The controls are now more similar to boats before the overhaul.
Boats now sink when underwater, or within flowing water of any depth.
The crafting recipe of boats has been restored to the original recipe, no longer requiring a wooden shovel as it has since 15w41a (though matching wood planks is still required).
Riding a boat no longer subjects water-sensitive mobs to being damaged by water, and no longer protects sunlight-sensitive mobs from being damaged by sunlight.
Dismounting in a boat now attempts to place the player on land.
16w06aRiding entities such as boats are now run by the client rather than by the server.
1.1116w32aThe entity ID has been changed from Boat to boat.
16w33aBoats can now be used to fuel furnaces.
1.1217w17aA boat paddles sound has been added.
1.1317w47aThe oak boat ID has been changed from boat to oak_boat.
Prior to The Flattening, these items' numeral IDs were 333, 444, 445, 446, 447 and 448.
1.1418w43aOak Boat JE3.png Spruce Boat JE2.png Birch Boat JE2.png Jungle Boat JE2.png Acacia Boat JE2.png Dark Oak Boat JE2.png
Oak Boat (item) JE4 BE3.png Spruce Boat (item) JE2 BE3.png 32px Jungle Boat (item) JE2 BE3.png 32px 32px The textures of all boats have been changed.
18w50aOak Boat JE4 BE2.png Spruce Boat JE3 BE2.png Birch Boat JE3 BE2.png Jungle Boat JE3 BE2.png Acacia Boat JE3 BE2.png Dark Oak Boat JE3 BE2.png The texture boats have been changed to match the new wooden planks.
1.1519w37aBoats as fuel now smelt 6 items in a furnace instead of 1.
รุ่น Pocket Alpha
September 19, 2014Tommaso Checchi tweeted a picture of a player riding a boat, stating that the most important thing is to "get the paddling right".
January 26, 2015Tommaso Checchi tweets a screenshot of multiple riders in a single boat.
February 20, 2015Tommaso Checchi tweets a screenshot of multiple boats with only mobs in them.
0.11.0build 1Oak Boat JE2 BE1.png Spruce Boat JE1 BE1.png Birch Boat JE1 BE1.png Jungle Boat JE1 BE1.png Acacia Boat JE1 BE1.png Dark Oak Boat JE1 BE1.png

Oak Boat (item) JE2 BE1.png Oak Boat (item) JE2 BE1.png Oak Boat (item) JE2 BE1.png Oak Boat (item) JE2 BE1.png Oak Boat (item) JE2 BE1.png Oak Boat (item) JE2 BE1.png Added boats. Each wood type has its own respective variant, though they share the same sprite as items.

Boats can support two riders, including mobs.
Boats are larger in size than ในรุ่น Java.
Boats are more resistant to crashing against land than ในรุ่น Java.
build 12Projectiles can now be shot from boats.
0.12.1build 1Added all boat variants to the creative inventory.
Oak Boat (item) JE3 BE2.png Spruce Boat (item) JE1 BE2.png Birch Boat (item) JE1 BE2.png Jungle Boat (item) JE1 BE2.png Acacia Boat (item) JE1 BE2.png 32px New inventory icons for boats have been added. The sprite now includes paddles and represents their respective wood color.
0.13.0build 1Boats are now slightly faster than sprinting, and no longer deplete hunger.
Players can now use items and attack immediately after they stop rowing.
build 3Boats now stack on top of each other.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.22Boats now move faster on ice.
1.5.0beta 1.5.0.0The steering of boats has been changed when using keyboard and mouse - W now moves the boat forwards and S reverses it.
beta 1.5.0.4Boats can now sink or float on bubble columns.
1.10.0beta 1.10.0.3Oak Boat JE4 BE2.png Spruce Boat JE3 BE2.png Birch Boat JE3 BE2.png Jungle Boat JE3 BE2.png Acacia Boat JE3 BE2.png Dark Oak Boat JE3 BE2.png
Oak Boat (item) JE4 BE3.png Spruce Boat (item) JE2 BE3.png 32px Jungle Boat (item) JE2 BE3.png 32px 32px The textures of all boats have been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Boats can now be bought from fisherman villagers.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.57Trading changed, master-level fisherman villager now offer to buy boat based on villager biome outfit.
Due to trading changes, birch boat no longer can be sold to fisherman villager.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Oak Boat JE1.png
Oak Boat (item) JE2 BE1.png Added boats.
TU12The maximum number of boats in a world to 40 has been increased.
Boats now break when they hit land hard.
TU14 1.04 Boats are no longer broken by lily pads anymore, instead they run straight through the lily pad now, breaking and sometimes dropping it.
When boats crash, they can now sometimes drop themselves as items.
Boats are now less glitchy and more responsive now.
The maximum speed of boats has been increased.
When exiting, players now move from the boat.
When broken by a player, they drop a boat now.
TU46CU36 1.38 Patch 15Oak Boat JE2 BE1.png Spruce Boat JE1 BE1.png Birch Boat JE1 BE1.png Jungle Boat JE1 BE1.png Acacia Boat JE1 BE1.png Dark Oak Boat JE1 BE1.png
Oak Boat (item) JE3 BE2.png Spruce Boat (item) JE1 BE2.png Birch Boat (item) JE1 BE2.png Jungle Boat (item) JE1 BE2.png Acacia Boat (item) JE1 BE2.png 32px Boats have been overhauled to match Pocket Edition Alpha 0.11.0 boats.
TU57CU49 1.56 Patch 271.0.7The crafting recipe of boats has been changed to require a wooden shovel.
1.90 Oak Boat JE4 BE2.png Spruce Boat JE3 BE2.png Birch Boat JE3 BE2.png Jungle Boat JE3 BE2.png Acacia Boat JE3 BE2.png Dark Oak Boat JE3 BE2.png
Oak Boat (item) JE4 BE3.png Spruce Boat (item) JE2 BE3.png 32px Jungle Boat (item) JE2 BE3.png 32px 32px The textures of all boats have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Oak Boat JE2 BE1.png Spruce Boat JE1 BE1.png Birch Boat JE1 BE1.png Jungle Boat JE1 BE1.png Acacia Boat JE1 BE1.png Dark Oak Boat JE1 BE1.png
Oak Boat (item) JE3 BE2.png Spruce Boat (item) JE1 BE2.png Birch Boat (item) JE1 BE2.png Jungle Boat (item) JE1 BE2.png Acacia Boat (item) JE1 BE2.png 32px Added boats.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เรือ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • A chest is short enough that a boat falls onto it rather than crashes into it.
 • Sand, red sand, concrete powder, gravel, anvils and dragon eggs drop as items when they fall onto a boat that is in water.
 • Boats travel at fast speeds when on ice, packed ice, and frosted ice. They travel even faster on blue ice.
 • The crafting recipes for boats are the only recipes that can be unlocked in the recipe book without having any items.
 • If the player is standing on a floating boat and the boat is moved, the player's hunger bar decreases.

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

 1. แม่แบบ:บั๊ค
Advertisement