Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

ผงเรดสโตน, แร่เรดสโตน, หลอดไฟเรดสโตน, คบเพลิงเรดสโตน และเครื่องทวนสัญญาณ

เรดสโตน (อังกฤษ: Redstone) อาจหมายถึง

  • ผงเรดสโตน (Redstone Dust) - ตัวนำสัญญาณเรดสโตน
  • คบเพลิงเรดสโตน (Redstone Torch) - แหล่งพลังงานสัญญาณเรดสโตนชนิดหนึ่ง
  • เครื่องทวนสัญญาณ (Redstone Repeater) - หน่วงสัญญาณเวลา และทวนซ้ำสัญญาณเรดสโตน
  • ตัวเปรียบเทียบ (Redstone Comparator) - เปรียบเทียบ หรือลบสัญญาณเรดสโตน
  • แร่เรดสโตน (Redstone Ore) - เรดสโตนในรูปแร่, พบได้ในที่ลึก เช่นถ้ำ
  • บล็อกเรดสโตน (Block of Redstone) - เรดสโตนในรูปบล็อกแร่; แหล่งพลังงานสัญญาณเรดสโตนชนิดหนึ่ง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • หลอดไฟเรดสโตน (Redstone Lamp) - รูปแบบหนึ่งของหินเรืองแสงที่สามารถควบคุมได้โดยสัญญาณเรดสโตน
  • วงจรเรดสโตน - โครงสร้างกลุ่มหนึ่ง ที่สร้างมาจากส่วนประกอบของเรดสโตน และบล็อกปกติ
  • เรดสโตนอัปเดต (Redstone Update) - ชื่ออย่างเป็นทางการของการอัพเดทไมน์คราฟต์รุ่น Java ในการอัพเดท 1.5
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement