Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
เพชร
Diamond.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ไม่

กองรวมกันได้

ได้ (64)

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับไอเทม สำหรับแร่ ดูที่ แร่เพชร สำหรับบล็อกแร่ ดูที่ บล็อกเพชร

แม่แบบ:เปลี่ยนทาง

Alex Wiltshire Mojang avatar.png Diamonds are a miner’s best friend, a blue gleam in the darkness that you can use to craft the best stuff. The best stuff. Pickaxes that can hack through obsidian, swords that can hack through wither skeletons, armour that can withstand the force of 1000 spiders. Diamond is the best!
Or is it?
Alex Wiltshire[1]

เพชร (อังกฤษ: Diamond) เป็นแร่หายากที่ได้รับจากแร่เพชรหรือ loot chests พวกมันใช้เพื่อคราฟต์ระดับสูงสุดของเครื่องมือและ เกราะและโต๊ะร่ายมนตร์

การได้รับ[]

การทำเหมือง[]

ดูเพิ่มเติมที่: คู่มือสอนเล่น/เพชร

แร่เพชรขุดโดยใช้อีเต้อเหล็กหรือเพชรจะทำให้เพชรดรอปหนึ่งอัน ถ้าขุดด้วยเครื่องมืออื่น ๆ มันจะไม่ดรอปเลย หากอีเต้อร่ายมนตร์กับ Fortune จะเพิ่มการดรอปหนึ่งต่อเลเวล สูงสุด 4 ด้วย Fortune III หากแร่ถูกขุดโดยใช้อีเต้อที่ร่ายมนตร์กับ Silk Touch มันจะดรอปบล็อกแร่เพชรแทนที่จะเป็นเพชร แร่อยู่ที่ระดับ 16 หรือต่ำกว่าโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 12

การเกิดตามธรรมชาติ[]


Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Diamond Mineshaft Chest 1–2 8.9%
Bastion remnant Treasure chest 2–6 15.8%
Buried treasure Chest 1–2 59.9%
Desert temple Chest 1–3 6.3%
End city Chest 2–7 21.2%
Jungle temple Chest 1–3 12.9%
Nether fortress Chest 1–3 19%
Shipwreck Treasure chest 1 14.1%
Stronghold Altar chest 1–3 7.3%
Village Weaponsmith's chest 1–3 16.2%
Toolsmith's chest 1–3 9.9%
Bedrock Edition
Diamond Mineshaft Chest 1–2 8.9%
Bastion remnant Treasure chest 2–6 15.8%
Buried treasure Chest 1 46.9%
Desert temple Chest 1–3 6.3%
End city Chest 2–7 21.2%
Jungle temple Chest 1–3 12.8%
Nether fortress Chest 1–3 19%
Shipwreck Treasure chest 1 14.1%
Stronghold Altar chest 1–3 7.1%
Village Weaponsmith's chest 1–3 16.2%
Toolsmith's chest 1–3 9.9%

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Block of Diamond

การเผา[]

ส่วนผสม สูตร Smelting
Diamond Ore +
Any fuel


การใช้[]

เพชรถูกใช้เพื่อสร้างระดับที่ทนทานที่สุดของเครื่องมือ และเกราะ

เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

การแลกเปลี่ยน[]

ชาวบ้าน Armorers, toolsmiths และ weaponmiths ซื้อ 3-4 เพชรต่อหนึ่งมรกต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายระดับที่สาม‌[รุ่น Legacy Console เท่านั้น]

Expert-level armorer, toolsmith, and weaponsmith villagers buy one diamond for an emerald as part of their tradesExpert-level armorer,‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

Journeyman-level Armorer villagers have a 40% chance of offering to buy one diamond for one emerald. Expert-level Toolsmith villagers have 23 chance of offering to buy one diamond for one emerald. Expert-level Weaponsmith villagers will always buy one diamond for one emerald.‌[รุ่น Java เท่านั้น]

การซ่อมแซม[]

Diamond helmets, chestplates, leggings, boots, swords, pickaxes, axes, hoes and shovels can be repaired with diamonds in an anvil.

ดวงประทีป[]

เพชรสามารถใช้เพื่อเลือกพลังจากดวงประทีป ผู้เล่นจะต้องเลือก่งในพลังที่มีอยู่จากนั้นใส่เพชรลงในช่องไอเทม

เพชรสามารถทดแทนแท่งเหล็ก, แท่งทองหรือมรกตได้

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
DIAMONDS!Acquire diamonds with your iron toolsPick up a diamond from the ground.YesPS3YesWii U, Switch20GGold
PS4, PSVitaBronze
EnchanterUse a book, obsidian and diamonds to construct an enchantment tablePick up an enchantment table from a crafting table output.YesPS3YesYes20GSilver
PS4, PSVitaBronze
Diamonds to you!Throw diamonds at another playerDrop a diamond. Another player or a mob must then pick up this diamond.YesYesYesWii U, Switch15GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngDiamonds!ตามล่าหาเพชร
(Acquire diamonds)
Isn't It Iron Pickมีเพชรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/mine_diamond
Advancement-plain-raw.pngCover Me With Diamondsเกราะเพชรช่วยชีวิตคุณได้
(Diamond armor saves lives)
Diamonds!มีเกราะเพชรชนิดใดก็ได้ในช่องเก็บของminecraft:story/shiny_gear
Advancement-plain-raw.pngEnchanterร่ายมนตร์ใส่ของที่โต๊ะร่ายมนตร์
(Enchant an item at an Enchanting Table)
Diamonds!minecraft:story/enchant_item
Advancement-fancy-raw.pngSerious Dedication
[จนถึง JE 1.16]
ใช้จอบเพชรอย่างสมบูรณ์ แล้วประเมินชีวิตของคุณใหม่
(Completely use up a diamond hoe, and then reevaluate your life choices)
A Seedy Placeใช้จอบเพชรจนพังminecraft:husbandry/break_diamond_hoe
Advancement-fancy-raw.pngSerious Dedication
[กำลังมา: JE 1.16]
ใช้แท่งเนเทอร์ไรต์ในการอัพเกรดจอบ, แล้วประเมินชีวิตของคุณใหม่
(Use a Netherite ingot to upgrade a hoe, and then reevaluate your life choices)
A Seedy Placeมีจอบเนเทอร์ไรต์ อยู่ในช่องเก็บของhusbandry/break_diamond_hoe

ประวัติ[]

รุ่น Java Indev
0.3120100129Diamond JE1 BE1.png Added diamonds. Initially, they were referred to as "emeralds".
Diamond can be used to craft diamond blocks and diamond swords, shovels, pickaxes and axes.
A stack of 100 diamonds can be found inside the Indev House chests.
20100130Emeralds from the previous version are now referred to as "diamonds".
Diamonds can no longer be found inside the Indev House due to the removal of the chests.
20100206Diamonds are now used to craft diamond hoes.
20100218Diamonds are now used to craft diamond helmets, chestplates, leggings and boots.
รุ่น Java Alpha
v1.0.14Diamonds are now used to craft jukeboxes.
รุ่น Java Beta
1.8Pre-releaseDiamonds are now found in the new mineshaft chests.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Diamond ore can now be smelted into diamond gems, even though there isn't any way to pick up the ore without using mods.
Beta 1.9 Prerelease 3Diamonds are now used to craft enchantment tables.
Diamonds are now found in the new stronghold altar chests.
1.112w01aDiamonds are now found in village blacksmith chests.
1.3.112w21aDiamonds can now be traded to blacksmith villagers in quantities of 3–5 for 1 emerald.
Added desert temples, with a hidden chest room and loot containing diamonds.
12w21bDiamonds have now been changed in the game code from "emerald" to "diamond", due to actual emeralds being added. Diamond's original name during Indev, as stated above, was emerald in the code, and was kept this way until this snapshot.
12w22aAdded jungle temples, which contain loot chests with diamonds.
1.4.612w49aDiamonds can now be used to craft a firework star with a trail.
1.6.113w18aDiamonds are now found in the new nether fortress chests.
1.814w02aDiamonds can now be traded to any black apron villager in quantities of 3–4 for 1 emerald, as their tier III trade.
1.915w31aDiamonds will now generate in end city chests.
15w43aThe average yield of diamonds have now been slightly decreased in nether fortress chests.
15w44aThe average yield of diamonds in desert temple and mineshaft chests have now been decreased.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 264.
18w10aDiamonds will now generate in buried treasure chests.
18w11aDiamonds will now generate in shipwreck treasure chests.
1.1418w43aDiamond.png The texture of diamonds has now been changed.
รุ่น Pocket Alpha
0.3.2Diamond JE1 BE1.png Added diamonds.
Diamonds can be collected and used to craft blocks of diamond and diamond axes, pickaxes, swords and shovels.
0.4.0Diamonds are now used to craft diamond hoes.
0.5.0Diamonds are now used to craft nether reactor cores.
0.6.0Diamonds are now used to craft diamond armor.
0.12.1build 1Diamonds are now used to craft enchanting tables.
Diamonds are now no longer used to craft nether reactor cores and are now instead dropped by it.
Diamonds will now generate in nether fortress chests.
0.13.0build 1Diamonds will now have a chance to generate in desert temple chests.
0.14.0build 1Diamonds are now found in minecart with chests in abandoned mineshafts.
0.15.0build 1Diamonds can now be found in jungle temple chests.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Diamonds can now be found in altar chests in strongholds, dungeon chests and end city chests.
alpha 1.0.0.0Diamonds can now be found in blacksmith chests in villages.
1.0.4alpha 1.0.4.03-4 diamonds can now be traded to blacksmith villagers for an emerald as part of their third tier trades.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Diamonds can now be used to craft a firework star with a trail.
Diamonds can now be used to craft jukeboxes.
1.4.0beta 1.2.14.2Diamonds can now be found inside buried treasure chests and shipwrecks.
1.10.0beta 1.10.0.3Diamonds can now be found in plains village weaponsmith chests.
Diamond.png The texture of diamonds has now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Diamonds can now be found in village toolsmith chests and in savanna, desert, taiga, and snowy taiga village weaponsmith chests.
beta 1.11.0.4Armorer, toolsmith, and weaponsmith villagers now buy one diamond for an emerald as part of their fourth tier trades.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Diamond JE1 BE1.png Added diamonds.
รุ่น PlayStation 4
1.90Diamond.png The texture of diamonds has now been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Diamond JE1 BE1.png Added diamonds.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เพชร” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • ในชีวิตจริงเพชรมักถูกใช้เพื่อการอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเป็น diamond-tipped drill bits และใบเลื่อย พวกเขามักจะใช้สำหรับการตัดหินและวัสดุแข็งอื่น ๆ เพชรที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้โดยทั่วไปจะไม่ได้คุณภาพเท่าพลอย

แกลเลอรี[]

ลิงก์ภายนอก[]

อ้างอิง[]

Advertisement