Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Gear (item)
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
Nether

A view of the Nether.

Disambig color บทความนี้เกี่ยวกับมิติในเกมหนึ่ง สำหรับความก้าวหน้า ดูที่ ความก้าวหน้า#Nether สำหรับการอัพเดท ดูที่ Nether Update สำหรับโครงสร้างประตูมิติดูที่ ประตูมิติเนเทอร์ สำหรับอื่นๆดูที่ เนเทอร์ (แก้กำกวม)
สำรวจดินแดนที่น่ากลัวนี้! โลกนรกใหม่นี้ที่สามารถใช้ในการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว เข้าประตูมิติมา, ขยับไปสิบเมตร, ออกประตูมิติออกมา, อ่าว คุฯเดินทางไปร้อยกว่าเมตรละ
Halloween Update โปสเตอร์โปรโมต

เนเทอร์นั้นเป็นมิติที่อันตรายหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยไฟ ลาวา พืชเห็ดต่างๆ, และม็อบที่ไม่เป็นมิตรมากมาย

การเข้าถึง[]

บทความหลัก: ประตูมิติเนเทอร์
Full and Budget Nether Portal

ประตูมิติเนเทอร์อย่างประหยัด(ซ้าย), ประตูมิติเนเทอร์อย่างเต็ม(ขวา)

ในการเข้าถึงเนเทอร์, ผู้เล่นต้องทำการสร้างประตูมิติเนเทอร์ในโลกปกติ (ประตูมิติที่ถูกสร้างในดิเอนด์นั้นจะไม่สามารถทำงานได้) ในการสร้างประตูมิติ, ผู้เล่นต้องทำการสร้างกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าที่ทำมาจากหินอ็อบซีเดียน, โดยสามารถมีขนาดตั้งแต่ 4×5 จนถึง 23×23 และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว, จพสามารถทำการเปิดใช้งานประตูมิติโดยการจุดไฟไปยังกรอบ โดยการใช้ ที่จุดไฟ, ลูกไฟ, dispenser และอื่นๆ

ประตูมิติที่ถูกเปิดใช้งานแล้ว จะสามารถทำให้เอนทิตี้ส่วนใหญ่ (ยกเว้นวิทเธอร์, มังกรเอนเดอร์ และเอนทิตี้ที่ถูกขี่ หรือที่กำลังขี่อยู่) โดยจะถูกนำพาไปยังประตูมิติคู่ขนานในเนธอร์ ในโหมดเอาชีวิตรอด, ผู้เล่นต้องยืนอยู่ในมิติเนเทอร์เป็นเวลา 4 วินาทีในการเข้าถึงเนเทอร์ ผู้เล่นสามารถเดินออกมาจากประตูมิติได้เมื่อการนำผานั้นเสร็จสิ้นแล้ว ประตูมิติจะสร้างเสียงเอฟกต์ให้กับผู้เล่นในระหว่างการใช้ประตูมิติ โดยถ้าไม่มีประตูมิติคู่ขนานในเนธอร์ ประตูมิติขนาด 4×5 จะถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยสามารถทำลายประตูมิติโดยการทำลายขอบประตูมิติที่ทำมาจากหิยอ็อบซีเดียน, หรือแรงระเบิดที่เกิดขึ้นไกล้เคียง, หรือการวางน้ำ หรือลาวาจากในถัง หรือ dispenser โดยบล็อกที่อยู่ตรงมุมของประตูมิตินั้นสามารถทำลายได้ โดยที่ไม่ทำลายประตูมิติ

โนโลกแบบ Old[รุ่น Bedrock เท่านั้น], ที่จะสร้างประตูมิติ โดยประตูมิติต้องถูกวางโดยการใช้คำสั่งและเปิดสูตรโกงเท่านั้น‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] และเมื่อกระทำเช่นนั้นแล้ว, เนเทอร์ก็จะมีขนาด 256×256 เช่นเดียวกับในโลกปกติ, และถ้าประตูมิติถูกสร้างอีกครั้งในเนเทอร์มันจะทำให้ผู้เล่นไปเกิดนอกขอบของโลก

ลักษณะ[]

หินดานนั้นจะประกบชั้นบนสุด(ใต้ชั้น 127) และด้านล่างอีก 4 ชั้นในลักษณะอย่างหยาบๆ, ซึ่งทำให้เนเทอร์นั้นมีความสูง 127 บล็อก ไม่เหมือนกับในโลกปกติที่จะสามารถมีความสูงสูงสุดที่ 256 บล็อกในโลกแบบ infinite ทั้งในรุ่น Java และ Bedrock, ส่วนขนาดในแนวนอนนั้นมีขนาดที่ไม่สิ้นสุดในรุ่น Bedrock, โดนระยะการสร้างสูงสุดของเนเทอร์นั้นอยู่ที่ 128 บล็อก, ถึงแม้ว่าในมิติอื่นๆจะเป็น 256 ทั้งหมด

ในเนธอร์นั้นไม่มีวัฏจักรเวลา และไม่มีสภาพอากาศเช่นกัน โดยแหล่งแสงที่สำคัญของเนเทอร์นั้นจะประกอบไปด้วยไฟ ลาวา ประตูมิติ หินเรืองแสง และบล็อกเห็ดเรืองแสง โดยในมี่มี่มีสถาพแสงเป็น 0 จะพบความสว่างพื้นหลังได้ต่ำกว่ามิติอื่นๆ โดยหลักการทำงานของแสงในเนธอร์นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับโลกกปติ และดิเอนด์

ม็อบส่วนใหญ่ในมิตินี้นั้นจะเป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตร และค่อนข้างจะอันตราย

โดยพิกัดตำแหน่งในเนธอร์นั้นจะมีความสัมพันธ์กันในระนาบแกนนอน โดยจะมีอัตตราที่ 8:1 โดยโลกปกติต่อเนเทอร์ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเข้าไปยังเนเทอร์ที่พิกัด x=0, z=0 และเดินทางต่อในเนธอร์จนถึง x=1000, z=1000 และออกประตูมิติไปยังโลกปกติ จะทำให้ผู้เล่นไปปรากฎที่พิกัดตำแหน่ง x=8000, z=8000. ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะสามารถใช้ในการเดินทางระยะไกลมากๆในโลกปกติได้

Nether 'biome'

ภาพของเนเทอร์และป้อมปราการเนเทอร์

ไอเทมและบล็อกส่วนใหญ่ในเนเทอร์นั้นจะมีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนกับในโลกปกติ ยกเว้นบางกรณีดังต่อไปนี้:

 • เตียงจะระเบิดและก่อให้เกิดไฟออกมา เมื่อผู้เล่นพยายามที่จะนอนบนเตียง โดยมีแรงระเบิดที่ระดับ 5 ซึ่งจะเป็นแรงระเบิดที่มากกว่าแรงระเบิดของ TNT ซึ่งมีแรงระเบิดที่ระดับ 4 ดังนั้นจะไม่สามรถใช้เตียงในการตั้งจุดเกิดในเนธอร์ได้
 • One has to use a powered respawn anchor to respawn in the nether, but when it runs out of charges, the player once again respawns in the Overworld.
 • There is no way to place liquid water in the Nether without the use of commands, except inside a cauldron.
  • Using water buckets produces steam particles and a hissing sound, leaving the player with an empty bucket.
  • Ice that is melted or smashed in the Nether does not produce water.
  • A wet sponge instantly becomes a regular sponge when placed.
  • If somehow placed using cheats or when placed inside a cauldron, water takes on a reddish-brown color.‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • Lava flows twice as far (eight blocks) and six times as fast in the Nether compared to Overworld.
 • Grass blocks and leaves take a dead-looking brownish color since the Nether is a warm biome.
 • Maps generate a brown-gray static pattern. The player's direction indicator spins randomly; its location is still relative to the player's location in the Nether, except in the New Nintendo 3DS Edition, where it is always in the center of the map.
 • Clocks spin wildly, making it impossible to tell the time while in the Nether. Compasses also spin wildly unless connected to a Lodestone, which they then point toward.
 • Snow golems rapidly take fire damage and die, due to the Nether being a warm biome. However, they can survive if they have the Fire Resistance status effect.

สภาพแวดล้อม[]

The Nether features unique cave-like terrain with no sky. Lava and fire are common hazards everywhere in the nether. Areas distant from the player are shrouded in a fog.

ไบโอม[]

บทความหลัก: Biomes

The Nether is divided into several biomes just like the overworld, each featuring unique terrain, mobs, structures, the color of the ambient fog, etc. There are currently five biomes in the Nether.

ชื่อไบโอม คำอธิบาย ภาพ
ที่รกร้างเนเทอร์ ไบโอมนี้เคยเป็นไบโอมที่พบได้ทุกที่ในเนเทอร์ ในไบโอมนี้จะสามารถพบม็อบต่างๆ เช่น แก๊สต์, กลุ่มของซอมบี้พิกลิน และสไลม์ไฟ หรือเอนเดอร์แมนในบางครั้ง. รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างบางอย่างๆ, เช่นสายแร่้แร่ควอตซ์เนเทอร์ และสายแร่แร่ทองเนเทอร์, บล็อกต่างๆเช่นกลุ่มของหินเรืองแสง, ป้อมปราการเนเทอร์ และ Bastion remnant
Nether

ที่รกร้างเนเทอร์, ซึ่งเคยถูกเรียนเพียงว่า"เนเทอร์"

หุบเขาทรายวิญญาณ หุบเขาทรายวิญญาณนั้นเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ทอดเยาตัดผ่านภูมิประเทศปกติของเนเทอร์ต่างๆ โดยจุดสังเกตเฉพาะของไบโอมนี้ตือ ซากของฟอซซิลเนเทอร์ที่พบได้ตามผิวภูมิประเทศ ในรูปทรงและขนาดต่างๆ, ลาวาจำนวนมาก, หมอกสีฟ้, เสาหินขนาดใหญ่ที่ประกอบจากหินบะซอลต์, ไฟวิญญาณมากมาย, และป้อมปราการเนเทอร์ในบางครั้ง โดยภูมิประเทศของไบโอมนี้ส่วนใหญ่ประกอบมาจากทราบวิญญาณ ดินวิญญาณ และหินบะซอลต์

โดยไบโอมนี้มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากอัตตราการเกิดของแก๊สต์, กลุ่มของโครงกระดูก และเอนเดอร์แมนที่สูงมาก, และประกอบกับที่มีทรายวิญญาณกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งจะลดความเร็วการเดิน หรือวิ่งของผ฿้เล่นลง ทำให้ยากต่อการเดิน หรือหนี ซึ่งเป็นที่แนะนำให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงไบโอมนี้ เว้นแต่ถ้าผู้เล่นนั้นมีอุปกรณ์/แผนการในการเดินข้ามภูมิประเทศที่คิดมาอย่างรอบตอบและดีมาแล้ว

Soul Sand Valley

หุบเขาทรายวิญญาณ

ป่าสีเลือด The Crimson Forest is a “red” crimson-themed biome, with warped and crimson fungi as well as huge crimson fungi scattered around the environment.

There are huge fungi structures that contain weeping vines hanging off them and may also have a few blocks of shroomlight. The floor of the biome is covered in crimson nylium, with crimson roots growing. Occasional patches of netherrack and red nether wart blocks are found scattered throughout the biome. In the ceiling, apart from glowstone clusters, there are sparse nether wart block stalactites with vines growing.

Piglins, zombified piglins and hoglins naturally spawn in this biome.

The abundance of hoglins in this biome makes it a great source of food in the Nether.

Crimson Forest

Crimson Forest

ป่าวิปริต The warped forest is a dense, “blue” warped-themed biome, with warped and crimson fungi as well as huge warped fungi scattered around.

The huge fungi structures may have a few blocks of shroomlight scattered around them. The floor of the biome is covered in warped nylium, with warped roots and nether sprouts growing. Occasional patches of raw netherrack and warped wart blocks can be found scattered throughout the biome.

Endermen are the only mobs that spawn in this biome, and they spawn frequently. This makes the warped forest an ideal location to collect ender pearls to access the End. This biome is also a relatively safe place to reside in the Nether, due to the fact that no hostile mobs spawn here (except those that are spawned with bastion remnants, which generate in this biome.)

Warped Forest

Warped Forest

สันดอนหินบะซอลต์ A gray biome, the Basalt Deltas are said to be the remnant of ancient volcanic eruptions.

The ground consists of basalt and blackstone blocks, with small patches of netherrack and pools of lava. The shape of the terrain is chaotic and uneven, making it somewhat difficult to traverse and build on. As a result, bastion remnants do not generate in this biome. When this biome borders a lava ocean, clusters of basalt form near the coast. Magma cubes have a high spawn rate in this biome, making the Basalt Deltas the best place to farm Magma Cream.

BasaltDeltas

Basalt Deltas

โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างที่เกิด[]

The Nether contains a variety of unique generated structures. Though equally vast, contains far fewer types of generated structures than the Overworld.

Name Description Image
ป้อมปราการเนเทอร์ Nether Fortresses are large, castle-like structures that are composed of nether bricks. This structure is often found bridging over lava seas, and buried by netherrack.

This structure is the only place wither skeletons and blazes spawn. The fortresses also contain blaze spawners, as well as small nether wart farms where nether wart can be obtained.

Nether Fortresses can be found in all nether biomes except for crimson forests, and warped forests, however a fortress may spawn on the edge of a biome and generate into both forest types.

Nether fortress seen from the Basalt Deltas

A Nether Fortress bridging over a Basalt Deltas biome.

ฟอสซิลเนเทอร์ Nether Fossils are a variation of the fossil structure found in the overworld. This structure has 14 different designs.

Unlike the fossils in the overworld, coal ore does not generate within these fossils.

This structure generates exclusively within soul sand valley biomes.

Nether fossil 12

A Nether Fossil.

Bastion Remnant Bastion Remnants are large fortifications made up of blackstone and blackstone bricks. A large amount of gold and gold blocks can be found within these structures. In certain structures, you can find nether wart farms, which provide an alternative place to find nether wart.

These structures are inhabited by the piglins, and in certain structures hoglins as well.

These structures generate within any nether biome except for the basalt deltas.

NetherRuins

A Bastion Remnant.

วากปรักหัหผังของประตูมิติ A structure containing what appears to be a destroyed nether portal and various types of stone or blackstone materials, when generating in the overworld or nether, respectively. Netherrack generates on the ground around the portal, and a chest generates with the structure.

These structures can be found in any overworld and nether biome.

Nether portal 1

A Ruined Portal.

ลักษณะภูมิประเทศ[]

The nether has a lot of different terrain features which generate within the biomes of the Nether.

ชื่อ คำอธิบาย ภาพ
ทะเลลาวา Lava Seas generate at and below level 30 in all Nether biomes.
Nether

A Lava Sea

กลุ่มของหินเรืองแสง Glowstone clusters generate on the ceiling of the Nether in all biomes.
Glowstone blob

A Glowstone Cluster

เสาหินบะซอลต์ Basalt pillars generate in Soul Sand Valley biomes.
Basalt Pillar

A Basalt Pillar

ม็อบ[]

The Nether is home to its own share of mobs, most of which are fire- and lava-proof. Skeletons, chickens, and endermen are the only Overworld mobs that can naturally spawn in the Nether; ในรุ่น Java, baby zombified piglins may spawn as chicken jockeys.

Other Overworld mobs do not naturally spawn in the Nether but can be teleported through portals (with the exception of withers and ender dragons).

Blaze Face PigmanJockeyFace EndermanFace GhastFace HoglinFace Magma Cube Face PiglinFace SkeletonFace StriderFace WitherSkeletonHead ZombifiedPiglinFace
Blaze Chicken Jockey
[JE เท่านั้น]
เอนเดอร์แมน แก็สต์ ฮอกลิน สไลม์ไฟ พิกลิน โครงกระดูก สไตร์เดอร์ โครงกระดูกวิทเทอร์ ซอมบี้พิกลิน

บล็อก[]

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ[]

Naturally generated blocks includes those that are created through the world seed.

ภาพ ชื่อ
อากาศ
Bedrock หินดาน
Lava ลาวา
Gravel กรวด
Brown Mushroom เห็ดสีน้ำตาล
Red Mushroom เห็ดสีแดง
Fire ไฟ
Netherrack หินเนเทอร์
Soul Sand ทรายวิญญาณ
Glowstone หินเรืองแสง
Nether Quartz Ore แร่ควอซ์ตเนเทอร์
Magma Block บล็อกเนเทอร์
Ancient Debris เศษแร่โบราณ
Nether Gold Ore แร่ทองเนเทอร์
Soul Fire ไฟวิญญาณ
Soul Soil ดินวิญญาณ
Bone Block บล็อกระดูก
Warped Fungus Warped Fungus
Crimson Fungus Crimson Fungus
Shroomlight Shroomlight
Warped Stem Warped Stem
Crimson Stem Crimson Stem
Warped Nylium Warped Nylium
Crimson Nylium Crimson Nylium
Twisting Vines Age 0 Twisting Vines Plant Twisting Vines
Weeping Vines Age 0 Weeping Vines Plant Weeping Vines
Warped Roots Warped Roots
Crimson Roots Crimson Roots
Warped Wart Block Warped Wart Block
Nether Wart Block Nether Wart Block
Nether Sprouts Nether Sprouts
Basalt หินบะซอลต์
Blackstone หินดำ

สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ[]

Naturally created blocks are created through a combination of events that lead these blocks to be placed by natural causes, not by the player.

ภาพ ชื่อ
อากาศ
Bedrock หินดาน
Lava ลาวา
Obsidian หินอ็อบซีเดียน
Nether Portal ประตูมิติเนเทอร์
Blackstone หินดำ
Netherrack หินเนธอร์[BE เท่านั้น]

โครงสร้าง[]

These blocks are generated as part of nether fortresses, bastion remnants, and ruined portals, but only when the "generated structures" option is on.

ภาพ ชื่อ
Air
Bedrock Bedrock
Lava Lava
Spawner Spawner
Chest Chest
Nether Bricks Nether Bricks
Nether Brick Fence Nether Brick Fence
Nether Brick Stairs Nether Brick Stairs
Nether Wart Nether Wart
Blackstone Blackstone
Gilded Blackstone Gilded Blackstone
Polished Blackstone Bricks Polished Blackstone Bricks
Basalt Basalt
Polished Basalt Polished Basalt
Block of Gold Block of Gold
Polished Blackstone Brick Stairs Polished Blackstone Brick Stairs
Chain Chain
Lantern Lantern
Chiseled Polished Blackstone Chiseled Polished Blackstone
Block of Quartz Quartz Block
Smooth Quartz Block Smooth Quartz Block
Smooth Quartz Slab Smooth Quartz Slab
Cracked Polished Blackstone Bricks Cracked Polished Blackstone Bricks
Obsidian Obsidian
Crying Obsidian Crying Obsidian
Blackstone Slab Blackstone Slab
Polished Blackstone Slab Polished Blackstone Slab

Generation in Bedrock Edition[]

ในรุ่น Bedrock, when Overworld biomes generated in the Nether dimension, at layer 30, the lava sea is replaced with water sea. Passive mobs cannot spawn, while monsters can. Overworld structures cannot generate, but nether fortresses still generate. Nether mobs such as zombified piglins and magma cubes can spawn only as part of the fortress. Overworld mineral veins still generate as normal, but no Nether vein mineral generates. Despite lava springs being the only light source, the lighting is reasonable, as players can still see without light sources. The fog is the same as sky color in the overworld. No trees generate, and only some vegetation such as kelp, seagrass, flowers, grass, fern, sugar cane, cactus, and mushroom can generate in sparse quantities, and disks are also rare. Additionally, the Nether music track is exclusive to this dimension.

Technical information[]

ID[]

ชื่อตัวระบุ(JE)ไอดีตัวเลข
The Netherthe_nether-1

Folder[]

ในรุ่น Java, the Nether is stored in .minecraft/saves/worldname/DIM-1. Deleting this file resets the Nether, so that all player-made changes and buildings in that dimension are undone.

ในรุ่น Bedrock, the com.mojang/minecraftWorlds/world ID/db folder contains several collections of chunks. Some of these files are used for the Nether, but it is impossible to tell which ones simply by reading the file name.

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Into The NetherBuild a portal to the NetherLight a nether portal.YesPS3YesYes40GSilver
PS4, PSVitaBronze

ความก้าวหน้า[]

There is a whole tab dedicated to the Nether in the advancement system, all involving visiting the Nether in some way in order to advance.

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-rawWe Need to Go Deeperสร้าง จุดไฟและเข้าไปในประตูมิติเนเทอร์
(Build, light and enter a Nether Portal)
Ice Bucket Challengeเข้าไปในมิติเนเทอร์minecraft:story/enter_the_nether
Advancement-plain-rawNetherนำเสื้อผ้าฤดูร้อนมาด้วยล่ะ
(Bring summer clothes)
เข้าสู่มิติเนเทอร์minecraft:nether/root
Advancement-plain-rawThose Were the Days
[กำลังมา: JE 1.16]
Enter a Bastion RemnantNethernether/find_bastion
Advancement-plain-rawHidden in the Depths
[กำลังมา: JE 1.16]
Obtain Ancient DebrisNetherHave ancient debris in your inventory.nether/obtain_ancient_debris
Advancement-fancy-rawSubspace Bubbleใช้เนเทอร์เพื่อเดินทางเป็นระยะทาง 7 กม. ของโลกปกติ
(Use the Nether to travel 7km in the Overworld)
Netherเดินทางในเนเทอร์เป็นระยะทางเทียบเท่า 7,000 บล็อกในแนวราบหรือมากกว่าในโลกปกติ (เทียบเท่าระยะทางราว 875 บล็อกในเนเทอร์)minecraft:nether/fast_travel
Advancement-plain-rawA Terrible Fortressหาทางเข้าไปในป้อมปราการเนเทอร์
(Break your way into a Nether Fortress)
Netherเข้าไปในป้อมปราการเนเทอร์minecraft:nether/find_fortress
Advancement-plain-rawOh Shiny
[กำลังมา: JE 1.16]
Distract Piglins with goldNetherGive a piglin one of these 22 gold-related items while it is aggressive towards you. Other gold-related items, if any, are ignored for this advancement and by the piglin.nether/distract_piglin
Advancement-plain-rawThis Boat Has Legs
[กำลังมา: JE 1.16]
Ride a Strider with a Warped Fungus on a StickNethernether/ride_strider
Advancement-fancy-rawReturn to Senderสังหารแก๊สต์ด้วยลูกไฟ
(Destroy a Ghast with a fireball)
Netherฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวโดยใช้ลูกไฟแก๊สต์minecraft:nether/return_to_sender
Advancement-plain-rawInto Fireปลดปล่อยเบลซจากแท่งไฟของมัน
(Relieve a Blaze of its rod)
A Terrible Fortressมีแท่งเบลซอยู่ในช่องเก็บของminecraft:nether/obtain_blaze_rod
Advancement-plain-rawSpooky Scary Skeletonได้หัวโครงกระดูกวิทเธอร์มา
(Obtain a wither skeleton's skull)
A Terrible Fortressมีหัวของโครงกระดูกวิทเธอร์อยู่ในช่องเก็บของminecraft:nether/get_wither_skull
Advancement-fancy-rawUneasy Allianceช่วยเหลือแก๊สต์ออกมาจากเนเทอร์และพามันกลับมายังโลกปกติให้ปลอดภัย... แล้วก็ฆ่ามันซะ
(Rescue a Ghast from the Nether, bring it safely home to the Overworld... and then kill it.)
Return to Senderฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวในโลกปกติminecraft:nether/uneasy_alliance
Advancement-plain-rawLocal Breweryปรุงยา
(Brew a potion)
Into Fireหยิบไอเทมออกจากช่องในแท่นปรุงยาminecraft:nether/brew_potion
Advancement-plain-rawWithering Heightsเรียกวิทเธอร์
(Summon the Wither)
Spooky Scary Skeletonอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 100.9×100.9×103.5 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นวิทเธอร์ที่เกิดขึ้นมาminecraft:nether/summon_wither
Advancement-fancy-rawA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Brewery minecraft:nether/all_potions
Advancement-plain-rawWar Pigs
[กำลังมา: JE 1.16]
Loot a chest in a Bastion RemnantThose Were the DaysOpen a chest in a bastion remnant.nether/loot_bastion
Advancement-plain-rawCountry Lode, Take Me Home
[กำลังมา: JE 1.16]
Use a Compass on a LodestoneHidden in the Depthsnether/use_lodestone
Advancement-fancy-rawCover Me in Debris
[กำลังมา: JE 1.16]
Get a full suit of Netherite armorHidden in the Depthsnether/netherite_armor
Advancement-fancy-rawHot Tourist Destinations
[กำลังมา: JE 1.16]
Explore all Nether biomesThis Boat Has LegsVisit all of these 5 biomes. The advancement is only for nether biomes. Other biomes, if any, may also be visited, but are ignored for this advancement.nether/explore_nether
Advancement-plain-rawBring Home the Beaconสร้างและวางดวงประทีป
(Construct and place a Beacon)
Withering Heightsอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นดวงประทีปที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_beacon
Advancement-fancy-rawHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effects
Advancement-oval-rawBeaconatorทำให้ดวงประทีปทำงานเต็มพิกัด
(Bring a beacon to full power)
Bring Home the Beaconอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นพีระมิดดวงประทีปขั้นที่ 4 ที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_full_beacon

ประวัติ[]

รุ่น Java Indev
0.31 (January 7, 2010)Added a map theme named "Hell". It was a normal map, but with a lava ocean, perpetually dim lighting, and a black sky with dull red clouds. Map themes were later removed in Infdev.
รุ่น Java Alpha
September 18, 2010Notch mentions the return of the hell biome, and that it can be used for fast travel, based on a transportation method used in the novel series The Wheel of Time by Robert Jordan. Within a dangerous transportation system, "the Ways", people could travel a massive amount of distance in a few days instead of weeks.
v1.2.0October 4, 2010This announcement poster hinted that the hell world would utilize portals and that distance traveled inside the hell world would be multiplied greatly on the map above ground.
October 8, 2010Notch reveals a new block type, now known as soul sand, that would be included in the new dimension.
October 10, 2010A screenshot was released by Notch depicting what the Nether would look like.
October 11, 2010Notch makes mention of the first mob to be added to the Nether, saying "You will hate the Ghast."
October 25, 2010Notch tweets that he is working on the second new Nether mob, and says that they are less dangerous but are otherwise "pointless."
October 29, 2010Notch was conflicted on naming the new dimension; he wanted to avoid "re-using existing religious names", and wanted to use a more creative and original name. He considered both "the Slip" and "the Nexus" but felt that neither felt "[M]inecrafty enough". It was eventually changed to "the Nether" on the day of the Halloween Update release.
previewA preview of the Halloween Update was sent out to two gaming websites later that day.[1] Interestingly, the name "the Slip" was used in this release.
previewAdded the Nether, including ghasts, zombie pigmen, netherrack, soul sand, glowstone, and nether portals.
v1.2.2Lava was made to flow farther than it did on the Overworld.
รุ่น Java Beta
May 2, 2011Portals were made to function properly in multiplayer, allowing players in servers to teleport between the Overworld and the Nether.
1.6Test Build 3Beds in the Nether were made to explode if used.
รุ่น Java
1.0.0September 16, 2011Jens Bergensten tweets a teaser screenshot of changes to the Nether terrain generation, including nether fortresses.
September 19, 2011Jens releases a second teaser screenshot, showcasing the structure of the upcoming nether fortresses.
September 21, 2011Jens mentions that he is finished with most of the new Nether features, including two new mobs, one of which is a "retexturing attempt".
Beta 1.9 PrereleaseMany new additions to the nether, including: magma cubes, blazes (as well as blaze spawners and blaze rods), nether fortresses (including nether bricks, nether brick stairs and Nether brick fences), nether wart, ghast tears dropped by ghasts and gold nuggets dropped by zombie pigmen.
Beta 1.9 Prerelease 4With the addition of the Silk Touch enchantment, it was possible to legitimately obtain water using ice in the Nether.
Beta 1.9 Prerelease 5The ability to pick up ice blocks with the Silk Touch enchantment was removed.
1.2.112w06aSnow golems now take damage in the Nether.
1.3.112w16aAdded the /give command. Using it to get water or flowing_water blocks allows another way to place water in the nether.
12w17aIce can now be obtained with Silk Touch again, but ice no longer melts into water in the Nether.
12w22aRarely, Nether portals spawn zombie pigmen.
12w27aGrowing nether wart is no longer restricted to the Nether – it can be grown in the Overworld and The End.
1.4.212w32aZombie pigmen can wear armor, and the sword they are holding makes them deal more damage.
12w34aAny mobs and entities can travel through Nether portals.
12w36aAdded wither skeletons.
1.4.612w49aAdded nether brick slabs.
1.513w01aNether quartz ore is added to the Nether, which spawns around netherrack.
1.5.1Lava flows more quickly in the Nether, and hidden lava can be found in the Nether.
1.6.113w18aChests can now be found in nether fortresses.
2013 Music UpdateFour music tracks added for the Nether, including "Concrete Halls", "Dead Voxel", "Warmth" and "Ballad of the Cats".
1.7.213w37aAdded the /setblock command which can place water in the Nether.
1.814w03aAdded the /fill command which can place water in the Nether.
14w25aRemoved the item forms of water. The /give command can no longer be used to get water in the nether because water can no longer exist in inventories (just as a placed block). /setblock or /fill should be used in place of /give.
1.915w31aRemoved the Nether fog.
15w31cRe-added the Nether fog.
15w49aThe wither and ender dragon no longer travel through portals.
1.1016w20aEndermen now rarely spawn in the Nether, and can now pick up netherrack.
Added magma blocks.
Added red nether bricks and nether wart blocks, which can be crafted but do not otherwise generate naturally in the Nether.
1.1318w07aVertical air cavities, stretching from bedrock level as far as Y=35 and filled with lava to Y=10, now occur in chains across the bottom of the Nether, often forming extensive ravines.
18w19aThe biome "Hell" has been renamed to "Nether".
pre5The biome ID of the Nether has been changed from hell to nether.
1.1620w06aAdded 3 new biomes to the Nether, the crimson forest, warped forest and soul sand valley, while renaming the original "Nether" biome to "Nether Wastes".
Added ancient debris, a rare ore that generates in the Nether.
Added hoglins, which spawn exclusively in the crimson forest in the Nether.
20w07aAdded piglins, which spawn in both the crimson forest and nether wastes in the Nether.
20w10aAdded ambient sounds to the Nether.
20w11aAdded twisting vines to the warped forest biome in the Nether.
Added nether gold ore to the Nether.
20w13aAdded striders, which spawn on lava lakes.
20w15aAdded the Basalt Deltas biome to the Nether.
Added 3 new music tracks including: "Chrysopoeia", "Rubedo" and "So Below".
20w16aAdded bastion remnants to the nether.
Added ruined portals which can generate in the nether.
รุ่น Pocket Alpha
0.12.1April 22, 2015Tommaso Checchi tweets a picture of the Nether, showing that it is officially in development.
He later tweets stating that he will not tell how finished it is or what version it will be in.[2]
build 1Added the Nether.
Water can be placed in the Nether by breaking ice.
build 6Lava now spreads faster in the Nether.
0.15.0build 1Endermen can now spawn in the Nether, and can now pick up netherrack.
0.16.0build 1Water cannot be placed in nether without inventory editing or using commands.
รุ่น Pocket
1.0.0Four music tracks added for the Nether, including "Concrete Halls", "Dead Voxel", "Warmth" and "Ballad of the Cats".
1.1.3alpha 1.1.3.0Added magma blocks.
Added red nether bricks and nether wart blocks, which can be crafted but do not otherwise generate naturally in the nether.
รุ่น Bedrock
1.16.0beta 1.16.0.51Added 3 new biomes to the Nether, the crimson forest, warped forest and soul sand valley.
Added ancient debris, a rare ore that generates in the Nether.
Added hoglins and piglins, hoglin spawn exclusively in the crimson forest in the Nether, while piglin spawn in both the crimson forest and nether wastes in the Nether.
beta 1.16.0.57Added ambient sounds to the Nether.
Added nether gold ore to the Nether.
Added striders, which spawn on lava lakes.
Added the Basalt Deltas biome to the Nether.
Added 3 new music tracks including: "Chrysopoeia", "Rubedo" and "So Below".
Added bastion remnants to the nether.
Added ruined portals which can generate in the nether.
Gravel and blackstone patch can now generate below lava sea level in the Nether.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Added the Nether.
TU9Added new music to the Nether.
Added nether fortresses.
Added Reset Nether option to force regeneration of the Nether. This is helpful for older saves that didn't have a nether fortress.
TU43CU33 1.36 Patch 13Endermen can now spawn in the Nether, and can now pick up netherrack.
Added magma blocks.
Added red nether bricks and nether wart blocks, which can be crafted, but do not otherwise generate naturally in the Nether.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added the Nether.
1.3.12Improved view distance.

ปัญหาร[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เนเทอร์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกล็ดความรู้[]

 • Upon entering the Nether as a single player, the passage of time freezes in the Overworld, resuming when the player returns unless the /forceload command is used. This is due to the spawn chunks no longer being ticked, and not chunks loading and unloading as some players believe. The spawn chunks are kept loaded when there are no players in the overworld, but most stuff other than basic redstone stops working.
 • The numbers for the 3 dimensions are -1=The Nether, 0=The Overworld, 1=The End. This implies that the Nether is the next dimension over from the Overworld in the "down" direction and The End is the next dimension over in the "up" direction. Although it is confirmed that the 3 dimensions are not supposed to be stacked vertically.
 • ในรุ่น Bedrock, if a section of the bedrock ceiling is removed (e.g., through commands) mobs can spawn directly below where the ceiling should be, despite the surface density cap in the Nether being 0. This implies that the Nether is always considered a cave.

แกลเลอรี่[]

ดูเพิ่ม[]

 • Tutorial for surviving in the Nether

อ้างอิง[]

Advertisement