Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
เต่า
Turtle.png
Turtle.png
พลังชีวิต

Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg

พฤติกรรม

เป็นมิตร

ขนาด

โตเต็มวัย:
สูง: 0.4 บล็อก
กว่าง: 1.2 บล็อก
ลูก:
สูง: 0.12 บล็อก
กว้าง: 0.36 บล็อก

การเกิด

ชายหาดอุ่น

ไอดีภายใน

JE: ?
BE: 74

ไอดีเนมสเปซ

turtle

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับเต่าที่เป็นม็อบ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำชุดเกราะที่เรีกว่า เกล็ดเต่า ดูที่ วัสดุชุดเกราะ

เต่าเป็นม็อบที่เป็นมิตร ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบก และในน้ำ

การเกิด[]

เต่าจะเกิดในโลกปกติ บนชายหาดต่างๆ ที่มีแสงกลางวัน แต่จะไม่เกิดบนชานหาดหิมะ หรือชสยฝั่งหิน, มักจะเกิดเป็นกลุ่มๆ และสามารถเกิดเป็นกลุ่มมากสุดที่ 5 ตัว

มีโอกาส 10% ที่จะเกิดเป็นลูกเต่า

ในรุ่น Bedrock, เต่าจะเกิดเป็นกลุ่มที่ 2-6 ตัว ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับของแสงที่ 7 ขึ้นไป และที่ค่า y เท่ากับ 60-67 พวกมันยังใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีในการวางไข่

การดรอป[]

เมื่อเต่าได้ตายลง, พวกมันจะดรอป:

  • สาหร่ายทะเล 0–2 อัน โดยระดับสูงสุดจะเพิ่มที่ละ 1 ไปตามระดับของการร่ายมนตร์ฉกชิง โดยจะมากสุดที่ 5 อันกับการร่ายมนตร์ ฉกชิง ๓
  • 1–3, if killed by a player or tamed wolf.
  • 1 bowl, if killed by lightning.[1]

When a baby turtle grows up to an adult it drops:

Upon successful breeding, 1–7 is dropped.

Behavior[]

Turtles can both move around on land and swim in water. They move slowly on land, but they can swim at a fast speed in water. Like other passive mobs, they move around aimlessly and flee when attacked. When on land, they generally attempt to move to the nearest water source. When in an enclosed area, like a player-made enclosure, they generally swim in circles if water is in the area, and rarely go on land to explore, if there is any.

Turtles cannot be attached to leads,[2] but they can be led by a player holding seagrass within 10 blocks of the turtle.

Turtles can be picked up by boats[รุ่น Java เท่านั้น] and minecarts.

Predators[]

Baby turtles are attacked by the following mobs:

Zombies and their variants deliberately trample on turtle eggs, causing them to break.

Home beach[]

Each turtle remembers the beach where it hatched as its home beach. No matter how far away the turtle travels, it always eventually returns to its home beach to lay its eggs after breeding.

If the player uses a tool enchanted with Silk Touch to obtain and move turtle eggs to a new location before hatching, the baby turtles remember the new hatching location as their home beach.

If a turtle is spawned from a spawn egg, summoned with the /summon command, or spawned by mob spawners, it remembers the spawn location as its home beach.

Breeding[]

Feeding two turtles seagrass causes them to enter love mode, causing one of the turtles to have eggs in its inventory and appear a bit bigger (about .2 of a block) than normal turtles. The pregnant turtle then travels back to its home beach, which is where it first spawned. Upon arrival, it seeks a nearby sand block on which to lay its eggs. The turtle digs vigorously for several seconds a few times - with pauses, on top of the sand, and then lays 1–4 turtle eggs. The pregnant turtle can breed again immediately after laying the eggs while the other turtle can mate immediately after mating.

Due to a bug, turtles do not lay eggs after mating ในรุ่น Bedrock.[3]


Eggs[]

Eggs can be placed on sand in clusters of up to 4. Using an egg on the sand will place a single egg, using an egg on an existing egg cluster of size <4 will add that egg to the cluster. Eggs can be destroyed by jumping on them, hitting them, walking over them or dropping items on them. . They are destroyed one at a time (decreasing the cluster size). A turtle can walk on the eggs without breaking them. Note that harvesting eggs with Silk Touch, will drop an egg, which can land on the remaining eggs, breaking one of them.

Turtle eggs go through 3 stages before hatching into baby turtles, each stage taking a random amount of time according to received random ticks. Turtle eggs hatch only on sand, during both day and night, though the eggs grow faster during the night. In general, the hatching process takes a long time, so it's worth clustering them in groups of 4 to make it more efficient.

Babies[]

With a height of 0.12 blocks, baby turtles are the smallest mobs in the game. Baby turtles are small enough that when they walk on soul sand, they are entirely within the space at the top of the block and therefore suffocate in it, much like endermites and silverfish.

The growth of baby turtles can be accelerated using seagrass. Each use reduces the growth duration by 10%, as well as slowly increasing their size by about .01 of a block.

เสียง[]

Sound Subtitle Namespaced ID Subtitle ID Source Pitch Volume Attenuation distance
Turtle chirps entity.turtle.ambient_land subtitles.entity.turtle.ambient_land ? ? 1, 3 = 0.8; 2 = 0.7 16
Turtle dies entity.turtle.death subtitles.entity.turtle.death ? ? ? 16
Turtle baby dies entity.turtle.death_baby subtitles.entity.turtle.death_baby ? ? ? 16
Turtle hurts entity.turtle.hurt subtitles.entity.turtle.hurt ? ? ? 16
Turtle baby hurts entity.turtle.hurt_baby subtitles.entity.turtle.hurt_baby ? ? ? 16
Turtle lays egg entity.turtle.lay_egg subtitles.entity.turtle.lay_egg ? ? ? 16
Turtle swims entity.turtle.swim subtitles.entity.turtle.swim ? ? ? 16
Turtle shambles entity.turtle.shamble subtitles.entity.turtle.shamble ? ? ? 16
Turtle baby shambles entity.turtle.shamble_baby subtitles.entity.turtle.shamble_baby ? ? ? 16

Data values[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Turtles have entity data associated with them that contain various properties of the mob.

เต่า/ED

Advancements[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngThe Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์สองตัวด้วยกัน
(Breed two animals together)
Husbandryminecraft:husbandry/breed_an_animal
Advancement-fancy-raw.pngTwo by Twoผสมพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเลย!
(Breed all the animals!)
The Parrots and the Bats การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/bred_all_animals

History[]

August 17, 2012On Reddit, Jeb was asked "I asked at pax about turtles, any work done about those?" and replied "No... I saw Mo' Creatures' turtles and got a bit demotivated to do my own ones. Maybe later..."
September 19, 2012In a Reddit post anticipating the addition of another animal mob (which turned out to be the bat in 12w38a), Jeb replied to confirm that it would not be a turtle: "The truth is that I'll maybe end up adding turtles one day, it's just that Mo's turtles are difficult to top."
December 26, 2017Turtle (pre-release).png Turtle mobs were announced at Minecraft.net.
รุ่น Java
1.1318w07aTurtle.png Turtle.png Added turtles and baby turtles.
18w07bTurtles are now bred using seagrass, instead of raw cod.
18w11aAdded drowned, which attack baby turtles.
1.1418w44aAdded stray cats, which attack baby turtles.
19w07aAdded foxes, which attack baby turtles.
1.1519w39aTurtle 19w39a.png Baby Turtle 19w39a.png Due to a bug, the baby turtle and turtle models are currently broken.[4]
19w40aThe turtle models have been fixed.
รุ่น Bedrock
1.5.0beta 1.5.0.4Turtle.png Turtle.png Added turtles (named sea turtles) and baby turtles.
1.8.0beta 1.8.0.8Added stray cats, which attack baby turtles.
1.13.0beta 1.13.0.1Added foxes, which attack baby turtles.
รุ่น Legacy Console
TU69 1.76 Patch 38Turtle.png Turtle.png Added sea turtles and baby sea turtles.

Issues[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เต่า” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Gallery[]

Official Artwork[]

References[]

  1. MC-125562 resolved as "Works as Intended"
  2. MC-125629 resolved as "Works as Intended"
  3. MCPE-59043
  4. MC-161858
Advertisement