Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
เตียง
White Bed.pngOrange Bed.pngMagenta Bed.pngLight Blue Bed.pngYellow Bed.pngLime Bed.pngPink Bed.pngGray Bed.pngLight Gray Bed.pngCyan Bed.pngPurple Bed.pngBlue Bed.pngBrown Bed.pngGreen Bed.pngRed Bed.pngBlack Bed.png

เตียงเป็นบล็อกหนึ่ง ที่สามารถมห้ผู้เล่นนอนหลับ และตั้งค่าจุด spawn ได้รอบๆเตียงที่นอน แต่ถ้าเตียงถูกทำลาย จุด spawn ของผู้เล่นจะเปลี่ยนไปเป็นจุด spawn เริ่มต้นของโลกนั้นๆ

การเกินในธรรมชาติ[]

เตียงสีแดงสามารถเกินขึ้นได้เองในธรรมชาติ โดยจะเกินในแต่ละ กระท่อมน้ำแข็ง.

สีต่างๆ ของเตียงที่เกินภายในบ้านของหมู่บ้านนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของบ้าน และไบโอม:

 • หมู่บ้านในทะเลทราย จะสามารถพบเตียงที่มีสี cyan, เขียว, หรือเขียวมะนาว
 • หมู่บ้านในไบโอม Plains จะสามารถพบเตียงที่มีสี ขาว หรือเหลือง
 • Savanna village houses can have orange, red, or yellow beds.
 • Snowy taiga[BE เท่านั้น] and taiga village houses can have blue or purple beds.
 • Snowy tundra village houses can have blue, red, or white beds.

การได้รับ[]

Beds can be mined with any tool, or without a tool.

บล็อก Bed
ความแข็ง 0.2
Breaking time (secs)
ปกติ 0.3

A bed also drops itself as an item when pushed by a piston.

การคราฟ[]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Matching Wool +
Any Planks

Wool color must match. Planks do not need to match.
White Bed +
Matching Colored Dye


White beds can be re-dyed using dyes.
Any Bed +
Matching Dye


A bed of any color can be re-dyed using dyes.‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]
Any Dyed Bed +
Bleach


Removes the color from the bed.‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]
ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Any Bed +
Bone Meal หรือ
Lapis Lazuli หรือ
Cocoa Beans หรือ
Ink Sac


[Bedrock และ Education เท่านั้น]

การแลกเปลี่ยน[]

Journeyman-level shepherd villagers sell 1 of 16 beds for 3 emeralds as part of their trades.

การใช้งาน[]

การวาง[]

Beds require two blocks of floor space. Placement requires at least 2 blocks from the player's facing direction. When placed, the foot of the bed is placed on the block selected and the head of the bed on the block farther away from the player. ในรุ่น Bedrock, beds require solid blocks below them when placed. However, the bed remains in place if its supporting blocks are later removed. ในรุ่น Java, beds do not require supporting blocks and can be placed anywhere, provided there is enough room.

การนอน[]

The animation when falling asleep.

Beds are used by pressing the use item button while looking at the bed.

A player sleeps by use a bed during a thunderstorm,‌[JE & BE เท่านั้น] or at night (between 12541 and 23458 ticks, when stars appear in the sky). Attempting to use a bed at any other time results in the message "You can sleep only at night and during thunderstorms"‌[JE เท่านั้น] or "You can only sleep at night".‌[BE เท่านั้น] A player sleeps in a bed for 101 in-game ticks, or 5.05 seconds before the time skips to the next day. Sleeping in a bed with the /gamerule doDaylightCycle set to false results in the player being kicked out of the bed after the 101 ticks, but does not change time of the world to day.

A player sleeping in a bed is possible only in the Overworld. Attempting to use a bed in the Nether and the End causes it to explode and set fire to surrounding blocks; a bed will also explode if used in a nether biome in the overworld. The explosion has power 5, which is stronger than TNT (4), but not as strong as a charged creeper or end crystal (6). Villagers can sleep normally in any dimension.[1]

The player must be close to the bed to sleep. If the player is close enough to click on the bed, but not close enough to sleep in it, the message "You may not rest now, the bed is too far away"‌[JE เท่านั้น]/"The bed is too far away"‌[BE เท่านั้น] appears.

If a "monster" is within 8 blocks of the bed horizontally (in the X- and Z-axis), and 5 blocks vertically (in the Y-axis), the message "You may not rest now, there are monsters nearby" appears and the player is prevented from sleeping until the monsters leave or are killed. Most hostile mobs, as well as some neutral mobs prevent players from sleeping, as shown in the table below.

If the player has not entered a bed (or died) for 3 in-game days, phantoms will be able to spawn unless /gamerule doInsomnia is set to false.

Mob Prevent the player from sleeping 
Blaze ใช่
Chicken Jockey When hostile
Creeper ใช่
Drowned ใช่
Endermite ใช่
Enderman ใช่
Ender Dragon ไม่ใช่
Evoker ใช่
Ghast ไม่ใช่
Giant ใช่
Guardian Elder Guardian ใช่
Illusioner ใช่
Killer Bunny ไม่ใช่
Magma Cube ไม่ใช่
Pillager ใช่
Phantom ใช่
Ravager ใช่
Shulker ไม่ใช่
Silverfish ใช่
Skeleton Stray Wither Skeleton ใช่
Spider Cave Spider Spider Jockey ใช่
Slime ไม่ใช่
Vex ใช่
Vindicator ใช่
Witch ใช่
Wither ใช่
Zombie Zombie Villager Husk ใช่
Zombie Pigman When hostile


The player also cannot sleep in a bed occupied by another player, resulting in the message, "This bed is occupied".

A player can, however, sleep in a bed being used by a villager. The player may first wake the villager (pressing use on the villager) and then quickly enter the bed before the villager can lie down again. The villager reclaims the bed after the player wakes. The villager is kicked out of its bed when a player attempts to sleep there.

A player also cannot sleep while on fire, while poisoned, or while starving.

If all sleeping requirements are met and the player enters a bed, the player is positioned in the bed. The player falls asleep as the screen fades to black. ในรุ่น Bedrock, the sleeping animation slowly lowers the player into bed.

Once all players in a world are asleep, after 5 seconds (101 ticks) the time of day changes to sunrise.

During this time, the chat window is focused, and the player can leave the bed by clicking the Leave Bed button.

Waterlogged beds‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] cannot be slept in unless the player or villager has the Water Breathing or Conduit Power status effects. Attempting to use a waterlogged bed otherwise will not display any message.[2]

Beds displaying an error above the hotbar is a feature exclusive to beds; other blocks which cannot be used do not display such a message.[3]

การข้ามกลางคืน[]

Sleeping changes the time of day to sunrise and resets the weather to clear weather. The player wakes up next to the bed, facing west.

Sleeping does not accelerate processes that take place over time such as the growth of crops or smelting. If /gamerule doDaylightCycle is false, the player instead wakes up in the night.

To skip the night in multiplayer, all players in the Overworld must be in bed at the same time. Pressing the Leave Bed button is not necessary in this case.

If the bed is destroyed while the player is in it, due to for example an explosion or by another player, the player wakes prematurely and the night does not pass.

การตั้งจุด spawn[]

Once a player has entered a bed, their spawn point is set to the location of that bed.

Using

a bed in the daytime likewise sets the spawn point, without actually entering the bed.

The message "Respawn point set" is displayed in chat when the respawn point is successfully changed.

The bed is in no way tied to a player's spawn point – the game only checks for the presence of a bed at a player's spawn point at the time the player respawns. The bed may be destroyed, replaced, reoriented, etc. and still serve as a spawn point for players so long as there is a bed in that location at the moment the player tries to respawn. If a player's bed is destroyed, or if the area around the bed is made unsuitable for respawning, a message is displayed saying Your home bed was missing or obstructed, and the player respawns at the world spawn point.

For a bed to be usable as a spawn point, the player must be able to stand next to the bed at the same level as it. There must be a solid block at the same "floor" level as the bed, with 2 transparent blocks of space (for example, air) for the player to stand in, in one of the ten blocks that surround the bed. It does not matter if the bed itself has blocks above it.

ความกำยำ[]

Falling onto a bed bounces the player with 66% strength – the bouncing-up velocity is 66% of the impact velocity. The player also takes 50% of normal fall damage.

Baby villagers bounce on beds during the day.

If the player is falling while sleeping requirements are met, and presses use on a bed within reach before hitting the ground, the fall damage is delayed until the player wakes.

การเคหะ[]

Beds are used to count the number of houses in a village, with one bed equating to one house.

การบ่ม[]

Beds speed up the curing process of zombie villagers.

เสียง[]

Sound Subtitle Namespaced ID Subtitle ID Source Pitch Volume Attenuation distance
Block breaking block.wood.hit subtitles.block.generic.hit Blocks 0.5 0.25 16
Block broken block.wood.break subtitles.block.generic.break Blocks 0.8 1.0 16
Block placed block.wood.place subtitles.block.generic.place Blocks 0.8 1.0 16
Footsteps block.wood.step subtitles.block.generic.footsteps Blocks 1.0 0.15 16
No subtitle block.wood.fall (Plays when fallen on from a height) Blocks 0.75 0.5 16

ค่าข้อมูล[]

ID[]

Java Edition:

Bed Namespaced ID
White white_bed
Orange orange_bed
Magenta magenta_bed
Light Blue light_blue_bed
Yellow yellow_bed
Lime lime_bed
Pink pink_bed
Gray gray_bed
Light Gray light_gray_bed
Cyan cyan_bed
Purple purple_bed
Blue blue_bed
Brown brown_bed
Green green_bed
Red red_bed
Black black_bed
Block entity bed

Bedrock Edition:

Bed Namespaced ID Numeric ID
Block bed 26
Item 355

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

In Bedrock Edition, beds use the following data values: เตียง/DV

บล็อกเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block entity format

A bed has a block entity associated with it that holds additional data about the block.

เตียง/BE

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

เตียง/BS

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Change of SheetsDye your bed a different colorYesYesNoWii U, Switch20GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngSweet dreamsเปลี่ยนจุดเกิดใหม่ของคุณ
(Change your respawn point)
Adventureนอนลงบนเตียง ความก้าวหน้านี้จะบรรลุทันทีที่ผู้เล่นนอนลงบนเตียงโดยไม่คำนึงว่าผู้เล่นจะหลับสำเร็จหรือไม่minecraft:adventure/sleep_in_bed

ประวัติ[]

รุ่น Java Beta
November 26, 2011Originally, crying obsidian was intended to act as a block to reset spawn points, until beds were introduced.
1.3Red Bed JE1 BE1.png Red Bed (item) JE1 BE1.png Added beds.
The only color for beds is red.
Sleeping in an area potentially exposed to monsters can cause players to wake up early, with a skeleton or zombie spawned next to them.
1.4Sleeping in a bed now resets the player's spawn position, though it does not work for most users. Apparently, at the moment, the spawn point unintentionally changes only if Leave Bed is clicked and the function is limited to multiplayer.
1.4_01Beds now act as a respawn point as intended.
1.6Test Build 3Trying to sleep in a bed in the Nether now causes the bed to explode.
1.7The bed side texture has now been moved in the texture pack file.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 6Beds no longer spawn monsters, instead, trying to sleep when monsters are around displays a message saying You may not rest now, there are monsters nearby.
1.2.4Cats while in standing position now purposely go and sit on beds.
1.5?Beds now check their biome for detonation rather than just their dimension.
1.7.213w37aThe item form of block ID Bed Foot (N) JE1.png 26 (bed) has now been removed from the game. It can no longer exist in inventories, only as a placed block.
1.814w29aBeds now display the cracking animation on top and bottom.
14w33aBeds now make sounds when placed, and plays logical sounds when stepped on and broken.[4]
1.915w43aA bed now generates inside igloos.
1.1116w32aThe messages "You can only sleep at night", "You may not rest now, there are monsters nearby", and "This bed is occupied" now appears on top of the hotbar, the place that the message "Press <whatever your sneak key is> to dismount" also appears when you're riding a mob.
16w33aIf the player is close enough to click on the bed, but not close enough to sleep in it, the message "You may not rest now, the bed is too far away" is now displayed.
1.1217w06aNeutral zombie pigmen no longer prevent the player from sleeping in a bed.
March 13, 2017Jeb mentions colored beds for 1.12.
17w15aWhite Bed JE1.png Orange Bed JE1.png Magenta Bed JE1.png Light Blue Bed JE1.png Yellow Bed JE1.png Lime Bed JE1.png Pink Bed JE1.png Gray Bed JE1.png Light Gray Bed JE1.png Cyan Bed JE1.png Purple Bed JE1.png Blue Bed JE1.png Brown Bed JE1.png Green Bed JE1.png Black Bed JE1.png Dyed beds have now been added.
The former "Bed" has now been renamed to "Red Bed".
Red Bed JE3 BE2.png The texture of red beds has now been slightly changed. The top of the beds are no longer mirrored.
Beds now appear 3D in the inventory.
Beds now have 3D legs, which has changed the textures from ไฟล์:Red Bed (bottom) JE2 BE1.png to ไฟล์:Red Bed (bottom) JE3.png,[5]
Beds have now been made bouncy, though they do not completely reduce all fall damage.
Beds are now a block entity.
17w17aไฟล์:Red Bed (bottom) JE6 BE3.png The four legs of a bed are now each textured separately, and their model is different.
White Bed JE2 BE2.png Orange Bed JE2 BE2.png Magenta Bed JE2 BE2.png Light Blue Bed JE2 BE2.png Yellow Bed JE2 BE2.png Lime Bed JE2 BE2.png Pink Bed JE2 BE2.png Gray Bed JE2 BE2.png Light Gray Bed JE2 BE2.png Cyan Bed JE2 BE2.png Purple Bed JE2 BE2.png Blue Bed JE2 BE2.png Brown Bed JE2 BE2.png Green Bed JE2 BE2.png Red Bed JE3 BE2.png Black Bed JE2 BE2.png
The textures of beds have now also been slightly changed.
1.1317w47aThe different block states for the bed ID have been split up into their own IDs.
Beds now require solid blocks below them, or they break into an item. Previously, a bed needed to be placed on solid blocks, but the blocks could later be removed.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 26, and the item's 355.
18w07aSleeping in a bed is now important to keep phantoms from spawning.
18w20aPlayers in creative mode can now sleep even if monsters are nearby.
18w22aBeds no longer require supporting blocks below them; they do not break into an item if said blocks are removed, and can be directly placed on top of non-solid blocks.
pre2The "You can only sleep at night" message has now been changed to "You can sleep only at night and during thunderstorms."
1.1418w43aWhite Bed.png Orange Bed.png Magenta Bed.png Light Blue Bed.png Yellow Bed.png Lime Bed.png Pink Bed.png Gray Bed.png Light Gray Bed.png Cyan Bed.png Purple Bed.png Blue Bed.png Brown Bed.png Green Bed.png Red Bed.png Black Bed.png

The textures of all beds have now been changed.

ไฟล์:Red Bed (bottom) JE5.png The bottom textures of beds have now been changed to new oak planks texture.
18w44aCats can now sleep in empty beds or sit on their owner when their owner is sleeping.
18w50aไฟล์:Red Bed (bottom) JE6 BE3.png The bottom textures of bed have now been changed to the new oak planks to texture, once again.
19w08aAll mobs can now sleep in beds using commands.
19w11aVillagers will now claim beds and sleep in them during the night.
1.1519w35aIf a player tries to sleep in a bed that is occupied by a villager, that villager is now kicked out of the bed.
19w36aTrying to sleep in a bed during the daytime now sets the player's spawn location to that bed.
pre2Successfully changing a spawn point using a bed now displays a message in chat.
รุ่น Pocket Alpha
0.4.0Red Bed JE1 BE1.png Added beds.
0.9.0build 1Beds no longer restore health in normal difficulty, making food a more reliable survival-needed resource.
Added smooth lighting to beds.
0.11.0build 8The lighting on beds has now been improved.
0.12.1build 1Tamed ocelots while standing now purposely go and sit on beds.
0.16.0build 1Beds now make a sound when placed, identical to blocks like stone.[6]
รุ่น Pocket
1.0.0?Sleeping now ends weather.
Beds are now generated in igloos.
alpha 0.17.0.2Leave Bed 1.0.jpg The Leave Bed button now has a new texture.
1.1.0alpha 1.1.0.0White Bed JE2 BE2.png Orange Bed JE2 BE2.png Magenta Bed JE2 BE2.png Light Blue Bed JE2 BE2.png Yellow Bed JE2 BE2.png Lime Bed JE2 BE2.png Pink Bed JE2 BE2.png Gray Bed JE2 BE2.png Light Gray Bed JE2 BE2.png Cyan Bed JE2 BE2.png Purple Bed JE2 BE2.png Blue Bed JE2 BE2.png Brown Bed JE2 BE2.png Green Bed JE2 BE2.png Black Bed JE2 BE2.png

Added the other 15 colors of beds.

The former "Bed" has now been renamed to "Red Bed".
Red Bed JE3 BE2.png The texture of red beds has now been slightly changed.
A new animation when sleeping has now been added to beds.
Beds in igloos are now white in ice plains and brown in cold taigas.
Beds now bounce the player two blocks up, and have 3D legs.
Placement, stepping and breaking sounds for beds are now correctly wooden.[6]
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Beds can now be waterlogged and require Water Breathing to sleep in.
beta 1.2.20.1Colored beds can now be turned into white beds by adding bleach. This only works if Education Edition features are turned on.
1.6.0beta 1.6.0.1Sleeping in a bed is now important to keep phantoms from spawning.
1.8.0beta 1.8.0.8Cats can now sleep in empty beds or sit on their owner when their owner is sleeping.
1.10.0beta 1.10.0.3Various beds now generate in the new villages.
Villagers can now sleep by occupying a bed, which prevent players from using it.
Igloos now generate with red beds.
Beds are now used to count the number of available houses in villages.
White Bed.png Orange Bed.png Magenta Bed.png Light Blue Bed.png Yellow Bed.png Lime Bed.png Pink Bed.png Gray Bed.png Light Gray Bed.png Cyan Bed.png Purple Bed.png Blue Bed.png Brown Bed.png Green Bed.png Red Bed.png Black Bed.png The textures of all beds have now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Beds can now be bought from shepherd villagers.
1.13.0?Players now succeed in attempting to sleep on villager-occupied beds, kicking the villager off.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.00 Patch 11.0.1Red Bed JE1 BE1.png Added beds.
TU12Cats in standing position now purposely go and sit on beds, preventing players from using them.
TU43CU33 1.36 Patch 13Changed the sleeping animation.
TU54CU44 1.52 Patch 241.0.4White Bed JE2 BE2.png Orange Bed JE2 BE2.png Magenta Bed JE2 BE2.png Light Blue Bed JE2 BE2.png Yellow Bed JE2 BE2.png Lime Bed JE2 BE2.png Pink Bed JE2 BE2.png Gray Bed JE2 BE2.png Light Gray Bed JE2 BE2.png Cyan Bed JE2 BE2.png Purple Bed JE2 BE2.png Blue Bed JE2 BE2.png Brown Bed JE2 BE2.png Green Bed JE2 BE2.png Black Bed JE2 BE2.png

Added the other 15 colors of beds.

The former "Bed" has now been now renamed to "Red Bed"
Red Bed JE3 BE2.png The texture of red beds has now been slightly changed.
Beds are now dyeable and bounce the player two blocks up, and have a single 3D legs.
TU60CU51 1.64 Patch 301.0.11The sleeping animation in beds has now been changed again.
TU69 1.76 Patch 38Sleeping in a bed is now important to keep phantoms from spawning.
Beds can now be waterlogged and require Water Breathing to sleep in.
1.83 The sleeping animation for beds has now been reverted to how it was before 1.64.
1.90 White Bed.png Orange Bed.png Magenta Bed.png Light Blue Bed.png Yellow Bed.png Lime Bed.png Pink Bed.png Gray Bed.png Light Gray Bed.png Cyan Bed.png Purple Bed.png Blue Bed.png Brown Bed.png Green Bed.png Red Bed.png Black Bed.png The textures of all beds have now been changed.
1.91 Various beds now generate in the new villages.
Villagers can now sleep by occupying a bed, which prevents players from using it.
Beds are now used to count the number of available houses in villages.
Beds can now be bought from shepherd villagers.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Red Bed JE1 BE1.png Added beds.
1.9.19White Bed JE2 BE2.png Orange Bed JE2 BE2.png Magenta Bed JE2 BE2.png Light Blue Bed JE2 BE2.png Yellow Bed JE2 BE2.png Lime Bed JE2 BE2.png Pink Bed JE2 BE2.png Gray Bed JE2 BE2.png Light Gray Bed JE2 BE2.png Cyan Bed JE2 BE2.png Purple Bed JE2 BE2.png Blue Bed JE2 BE2.png Brown Bed JE2 BE2.png Green Bed JE2 BE2.png Black Bed JE2 BE2.png

Added the other 15 colors of beds.

The former "Bed" has now been renamed to "Red Bed".
Red Bed JE3 BE2.png The texture of red beds has now been slightly changed.
Beds now bounce the player two blocks up and have 3D legs.
รุ่นสำหรับการศึกษา
1.0Red Bed JE1 BE1.png Added beds.
1.0.1White Bed JE2 BE2.png Orange Bed JE2 BE2.png Magenta Bed JE2 BE2.png Light Blue Bed JE2 BE2.png Yellow Bed JE2 BE2.png Lime Bed JE2 BE2.png Pink Bed JE2 BE2.png Gray Bed JE2 BE2.png Light Gray Bed JE2 BE2.png Cyan Bed JE2 BE2.png Purple Bed JE2 BE2.png Blue Bed JE2 BE2.png Brown Bed JE2 BE2.png Green Bed JE2 BE2.png Black Bed JE2 BE2.png

Added the other 15 colors of beds.

The former "Bed" has now been renamed to "Red Bed".
Red Bed JE3 BE2.png The texture of red beds has now been slightly changed.
Beds now bounce the player two blocks up, and have 3D legs.
1.0.27Colored beds can now be turned into white beds by adding bleach.
1.12White Bed.png Orange Bed.png Magenta Bed.png Light Blue Bed.png Yellow Bed.png Lime Bed.png Pink Bed.png Gray Bed.png Light Gray Bed.png Cyan Bed.png Purple Bed.png Blue Bed.png Brown Bed.png Green Bed.png Red Bed.png Black Bed.png The textures of all beds have now been changed.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เตียง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เรื่องน่ารู้[]

 • If the player quits the game while sleeping, upon return the player wakes beside the bed.
 • The player's avatar clips just slightly into the bed if they have something in their hand and their feet protrude off the edge.
 • Using the /teleport command while another player is sleeping still teleports the sleeping player, but the player wakes immediately.‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • If the player places a bed on ice, running over the bed acts like running over ice, similar to slabs.
 • Before differently colored beds were added, using all 6 planks and all 16 wool combinations, there were 3,456 different ways to craft a bed.
 • When placed using the /setblock command, only one half of a bed is placed, since beds are two blocks wide. A single half can be slept in like a whole bed.
 • Villagers can sleep in the Nether and the End without causing the bed to explode.[7]
 • If the player crouches while attempting to sleep the player gets inside the sheets.
 • While the block state used to determine the half of a two-block block such as doors and double-tall flowers is called half, in the case of beds this is called part.

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

 1. MC-146515
 2. MCPE-35802
 3. MC-160479
 4. MC-66347 – "Beds make incorrect sounds" resolved as "Fixed".
 5. MC-11963 – "bed hind legs not rendered" resolved as "Fixed".
 6. MCPE-10077 – "Incorrect sounds on beds" resolved as "Fixed".
 7. MCPE-43221
Advertisement