Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
เตาเผา
Furnace (S) JE4.png
Lit Furnace (S) JE4.png
Duncan Geere Mojang avatar.png The main point of a furnace is to smelt things. Smelting requires fuel - usually coal or charcoal, and an object to be smelted. Pop those in the furnace and you'll see a progress bar for the smelting process which, when completed, yields a new object. Be careful which fuel you choose, because some are more efficient than others.
Duncan Geere[1]

A furnace is a block used to smelt blocks and items and convert them into other blocks or items.

Obtaining[]

Furnaces can be mined using any pickaxe. If mined without a pickaxe, it drops nothing. A furnace also drops when a minecart with furnace is broken.

บล็อก Furnace
ความแข็ง 3.5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[note 1]
มือ 17.5
ไม้ 2.65
หิน 1.35
เหล็ก 0.9
เพชร 0.7
ทอง 0.45
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที

Natural generation[]

Two furnaces can be found inside each plains and desert village weaponsmith, and one can be found inside each igloo.

Furnaces also generate in one of savanna weaponsmith houses, inside some houses in snowy tundra villages, in one of taiga and snowy taiga village medium houses.

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


Crafting[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Cobblestone

The lit furnace can only be obtained in Java Edition with commands like /give @s minecraft:furnace{BlockStateTag:{lit:"true"}}, although it does not appear lit in the inventory. In Bedrock Edition, the lit furnace block can only be obtained by inventory editing. It always stays lit, despite no items being inside of it.

Usage[]

Furnaces cannot be pushed by pistons.‌[Java และ Legacy Console editions เท่านั้น]

Smelting[]

Smelting Recipe


The main purpose of furnaces is to allow for smelting. Its interface can be opened by pressing use on it.

Light source[]

Furnaces emit a light level of 13 when active, and emit smoke and flame particles.

Crafting ingredient[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน

Custom name[]

By default, the GUI of a furnace is labeled "Furnace", but this name can be customized by naming it in an anvil before placing it, or by changing the CustomName tag using the /data command.

Lock[]

In Java Edition, a furnace can be "locked" by setting its Lock tag using the /data command. If a furnace's Lock tag is not blank, the furnace cannot be opened unless the player is holding an item with the same name as the Lock tag's text. For example, to lock a furnace at (0,64,0) so that the furnace cannot be opened unless the player is holding an item named "Furnace Key", use /data merge block 0 64 0 {Lock:"Furnace Key"}.

Data values[]

ID[]

เตาเผา/ID

Block data[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

In Bedrock Edition, furnaces use the following data values: เตาเผา/DV

Block states[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

เตาเผา/BS

Block entity[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block entity format

A furnace has a block entity associated with it that holds additional data about the block.

เตาเผา/BE

Achievements[]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Hot TopicConstruct a furnace out of eight stone blocksPick up a furnace from a crafting table output.YesYesYesYes15GBronze
Smelt Everything!Connect three chests to a single furnace using three hoppers.Xbox OneNoYesNew 3DS15G

Advancements[]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngAcquire Hardwareหลอมแร่เหล็ก
(Smelt an iron ingot)
Getting an Upgradeมีเหล็กแท่งอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/smelt_iron

History[]

รุ่น Java Indev
Indev 0.31January 29, 2010Prior to the addition of furnaces, items could be smelted by dropping them on the ground and then burning them with flint and steel. This was the only way to smelt ores.[2]
IndevFebruary 19, 2010Furnace (S) JE1.png Added the furnace.
February 23, 2010The first smeltable item is cobblestone, which can be smelted into stone.
รุ่น Java Infdev
March 20, 2010Furnaces are now fully functional.
รุ่น Java Alpha
v1.0.14Furnaces are now used to craft minecarts with furnaces.
v1.2.0?Furnaces now face towards the player when placed,[3] rather than away.
รุ่น Java Beta
1.2Furnace (S) JE2 BE1.png The top of furnaces now have a texture similar to cobblestone. They used to have a texture exactly the same as stone.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseFurnaces no longer take as long to destroy.
1.2.4Cats now try to sit on active furnaces, making them unusable.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] This is only meant to annoy the player.
1.2.5preShift-clicking can now be used to put items into furnaces more easily.
1.3.112w18aWooden tools now work in furnaces as one full furnace use.
12w22aSmelting various ores in furnaces now reward players with experience points.
When using lava as fuel inside a furnace, the player now recovers the bucket.
Inventory sprites for blocks have flipped from left to right, changing to .
1.4.212w39aPreviously, furnaces lit up blocks all around them, this snapshot has made furnaces light up blocks only in front of them.[4] (images showing difference) Its light value has remained as 13, but the light is only emitted from the block's front surface.
12w40aThe previous change has been reverted until the new lighting system can be optimized.
1.4.612w49aWhen holding sneak, the player can now place blocks and items (like redstone, repeaters, and levers) directly onto furnaces.
1.513w02aFurnaces renamed using an anvil now display the new name in their GUI where the normal name used to appear.
1.814w02aWhen a furnace runs out of fuel, the smelting progress now pauses instead of resetting.
14w04aWhen a furnace runs out of fuel, the smelting progress now reverses at twice the speed of smelting.
14w26aFurnaces now allow only fuel or a single empty bucket in the fuel slot.
1.915w43aA furnace now generates inside of igloos.
15w49aThe lit_furnace block is no longer available as an item.
15w50aAdded sound: block.furnace.fire_crackle
1.1317w47aThe different block IDs for the furnace got merged into one ID.
A lit block state for furnaces has been added.
Prior to The Flattening, these blocks' numeral IDs were 61 and 62.
18w06aAdded recipe book for smelting using furnaces. It can only be used for the input slot.
1.1418w43aFurnace (S) JE4.png Changed the texture of furnaces.
18w50aFurnaces can now be used to craft blast furnaces and smokers.
รุ่น Pocket Alpha
0.3.2Furnace (S) JE2 BE1.png Furnaces added, meaning that every available block and item can now be gathered, crafted or smelted into (no more unlimited items).
0.9.0build 1Furnaces now naturally spawn in villages.
0.11.0build 3Furnaces now drop one stack for each item instead of splitting them up.
0.15.0build 1Furnaces can now be moved by pistons.
0.16.0build 1A better description (Input , Fuel, Result) has been added to furnaces for devices that do not use a controller.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1A furnace now generates inside of igloos.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Furnace (S) JE4.png Changed the texture of furnaces.
Furnaces can now be used to craft smokers and blast furnaces.
Furnaces now generate in new villages.
1.11.0beta 1.11.0.1Furnaces can now be found in snowy tundra village house chests.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Furnace (S) JE2 BE1.png Added furnaces.
TU12Cats now try to sit on active furnaces, making them unusable. This is intended to annoy the player.
TU14 1.04 Wooden tools now work in furnaces as one full furnace use.
When using lava as fuel inside furnaces, the player now recovers the bucket.
TU31CU19 1.22 Patch 3When a furnace runs out of fuel, the smelting progress now reverses at twice the speed of smelting.
Furnaces now allow only fuel or a single empty bucket in the fuel slot.
TU53CU43 1.49 Patch 231.0.3More items can now be used as fuel in a furnace.
รุ่น PlayStation 4
1.90Furnace (S) JE4.png Changed the texture of furnaces.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Furnace (S) JE2 BE1.png Added furnaces.

Issues[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เตาเผา” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Trivia[]

  • Furnaces function as multiple real-world devices combined into one block: bloomeries and blast furnaces (for smelting ores), ovens (for baking and cooking), charcoal pits (for the charring of wood) and kilns (for baking of clay).
  • Tamed cats often sit on top of lit furnaces.

Gallery[]

References[]

Advertisement