Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับซอร์ฟแวร์สำหรับการเล่นหลายผู้เล่นบนรุ่นจาวา และรุ่นเบ้ดร็อค สำหรับประสบการณ์การเล่นหลายผู้เล่น ดูที่ Multiplayer สำหรับหน้าเว็ปของเวิร์ฟเวอร์แบบเสียค่าใช้จ่ายของโมแยง ดูที่ Realmsเซิร์ฟเวอร์โปรโมทอย่างเป็นทางการบนรุ่นเบ้ดร็อค สำหรับfeatured serversดูที่ ซอร์ฟแวร์เวิร์ฟเวอร์ไม่เป็นทางการสำหรับรุ่นจาวา สำหรับcustom serversดูที่ เซิร์ฟเวอร์ (แก้ความกำกวม)
Disambig color.svg "op" ถูกเปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับthe command ดูที่ Commands/op

เซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์นั้นจะสำมารถให้ผู้เล่นนั้นสามารถเล่นเกมแบบออนไลน์ หรือผ่านทางเครือข่ายท้องถิ่นกับผู้เล่นอื่นๆ ได้ โดยปกติแล้ว ตัวเกมนั้นจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งขึ้นมา แต่จะสามารถเข้าเล่นได้เพียงผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งลักษณะเช่นนี้นั้นจะทำให้เกมเมื่อเล่นเพียงผู้เล่นเดียว หรือหลายผู้เล่นนั้นมีความสม่ำเสมอ เหมือนกัน และเมื่อมีการอัพเดทแก้ไขบั๊กข้อผิดพลาดต่างๆ ทั้งโหมดผู้เล่นคนเดียว และแบบหลายผู้เล่นจะได้รับการแก้ไขไปด้วยกัน โดยซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการที่อยู่ในสถานะหลังการทดสอบแล้วนั้นจะมีให้ใช้งานบนรุ่นจาวา ส่วนซอร์ฟแวร์เวิณืฟเวอร์สำหรับรุ่นเบ้ดร็อคนั้นยังคงอยู่ในรุ่นแอลฟาในปัจจุบัน

ชนิดของเซิร์ฟเวอร์[]

ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Playing on servers

Multiple archetypes of Minecraft servers exist, distinguished by the unique gameplay features, rules, and societal structures that they implement. No two servers are the same, and frequently the line between archetypes is blurred or indistinguishable. Many special types of servers rely on the use of map editors or the creative game mode to build custom maps and the CraftBukkit server software to provide additional features. Some of these servers are more PVP orientated, some involve aspects of Survival, Creative and Adventure mode, some have a built-in economy, and some of them contain built-in minigames.

การโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์[]

There are many tools provided for players to be able to manage and host a server. Note that servers have requirements in order to run efficiently and smoothly.

 • The default multiplayer software is free of charge and is available by Mojang for Windows, macOS, and Unix-like systems (Linux, BSD...). See the Minecraft multiplayer server tutorial and Mojang's Minecraft multiplayer server download page for help.
 • Opening a world to LAN provides a server that is accessible only to other people on the local network unless port forwarding is set up on the router. See the setting up a LAN world tutorial for more information.
 • External server clients such as Bukkit, Spigot, and Sponge provide players a way to add plugins to a server. These are generally used for larger servers that run plugins to ensure griefer protection, non-vanilla commands (e.g./sethome), custom minigames, etc.
 • Rented servers are servers hosted externally by another company. These hosted servers are (usually) not provided free of charge - the player must rent them on a regular basis.
 • Realms are Mojang's official hosting service that allows a limited number of players onto a server. Note that the Java Realms are still separate from Realms for other versions of Minecraft.
 • Dedicated Servers are servers that provide a wider range of power sources. These servers are much more flexible and allow for almost complete control.

See Tutorials#Servers for tutorials on how to use these programs.

การจัดการและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์[]

ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Server maintenance

Servers are generally managed by administrators and operators. The administrator generally takes responsibility for the server. It may be that the server is running from their machine, or that they simply have jurisdiction over a server. Operators generally assist the administrators to moderate a server and to prevent unruly players and griefers. Both operators and administrators have access to various commands in order to ensure the smooth running of the server. On a default server, players are assigned as operator or administrator by using the /op <playername> command, or by editing the ops.json in the server directory, then restarting the server.

Local servers do not strictly require access to minecraft.net, and so can be played on an isolated local network with no internet connection. They use minecraft.net as a repository of player skins and also a database containing a list of accounts, preventing hackers and griefers from using false names while on such a server. This and other settings are modified by editing the server.properties text file.

The server saves the level in the "world" folder every 30 seconds if chunks have been modified, by default.

ข้อความการเตะออก[]

Kick messages are messages that are displayed when an operator kicks the player, or the player has issues connecting to the server.

 • End Of Stream (Client message) – The server has stopped sending data to the client
 • Internal Server Error:java.net.Minecraft – The server is sending unknown information to the client, usually from a server mod
 • Internal exception: java.io.IOException: Received string length longer than the maximum allowed ([Number]>256) – A chat message that the client sent to the server exceeded the maximum character limit.
 • Internal Server Error – The server generated an exception when handling the client's request.
 • Disconnected - The player disconnected by using the Disconnect button in the Main Menu
 • Illegal characters in chat – The client was denied sending certain characters, such as the § symbol
 • disconnect.spam - The client is sending chat messages too quickly
 • Read timed out – The server can't find the player's connection
 • Bad login – The client is running in offline mode and can't connect to an authenticated server
 • Outdated client (Please use {version}) – The server is running a more recent version of Minecraft than the client is
 • Outdated server (I'm still on {version}) – The client is running a more recent version of Minecraft than the server is
 • You are banned from this server (Maybe followed by Reason: {reason} and/or Your ban will be removed on {date}) – Self-explanatory, the client is banned and remains banned until pardoned by an admin
 • You have been IP banned. - The client's IP has been banned.
 • Kicked by an operator. - The client has been disconnected using the /kick command.[note 1]
 • Flying is not enabled on this server - The client tried to fly for longer than 5 seconds in Survival or Adventure mode
 • Attempting to attack an invalid entity - ??, Happens when a client tries to hit themselves (using mods)
 • Illegal stance - ??, Happens when a client is extremely high or low
 • Illegal position - The client is beyond X/Z: ±30,000,000 (±32,000,000 in 1.6.4 and lower.)
 • You have died. Game over, man, it's game over! - The client is dead but tried to join in Hardcore mode.
 • You have been idle for too long! - The client was idle for a longer time than allowed.
 • Out of memory! - This happens when 100% of memory is consumed or if one traveled past X/Z: ±34,359,738,368 in Beta 1.7.3 or lower (see Far Lands). (It shows up on the F3 Debug screen)
 1. Please note that the /kick command can disconnect clients with custom message.

ประวัติ[]

วันที่ เวอร์ชั่น ฟีเจอร์
January 12 2012 1.1 Forge server creation
April 4 2012 1.2.5 Vanilla server creation
December 9 2015 1.8.9 Vanilla realms creation
November 26 2016 1.10 or 1.11 Spigot server creation

ดูเพิ่ม[]

ลิงก์เพิ่มเติม[]

Advertisement