Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
เข็มทิศ
Compass.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

Duncan Geere Mojang avatar.png Minecraft’s compass is fairly cheap to make — you’ll need four iron ingots arranged around redstone dust. You can occasionally find compasses in villages, strongholds and shipwreck chests... even librarian villagers often have one for sale. In the Overworld, the needle of the compass — the red bit — always points towards the world spawn. That’s true whether you’re holding the compass in your hand, in your inventory, on the ground, or in an item frame. Watch out, though — in other dimensions the laws of Minecraft physics don’t apply in the same way, and following a compass could lead you dangerously astray...
Duncan Geere[1]

เข็มทิศ (อังกฤษ: Compasses) เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับชี้ทิศที่ตั้งจุดกำเนิด

วิธีการได้รับ[]

การเกิดขึ้นตามธรรมชาติ[]

เราสามารถพบเข็มทิศได้ในหีบในห้องสมุดของสตรองโฮลด์ (Stronghold) ซึ่งมีโอกาส 11% ที่จะพบเข็มทิศ 1 อันในหีบ

จากการการซื้อขาย[]

การซื้อขายเข็มทิศกับบรรณารักษ์

เราสามารถซื้อเข็มทิศได้จากชาวบ้านที่ทำอาชีพบรรณารักษ์ โดยเข็มทิศ 1 ชิ้นมีค่าเท่ากับมรกต 10-12 ชิ้น การขายเข็มทิศจะปรากฏในการซื้อขายครั้งที่ 2

จากการคราฟต์[]

ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
แท่งเหล็ก + หินแดง

Compass

การใช้[]

เข็มของเข็มทิศจะชี้ไปยังทิศจุดกำเนิดเริ่มแรกเสมอ แม้ว่าภายหลังจุดกำเนิดจะเปลี่ยนเมื่อเราสามารถนอนหลับบนเตียงได้ เราจะเห็นเข็มนี้ทำงานแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ถือไว้ในมือ เช่น ตกอยู่ในลักษณะไอเทม ในโต๊ะงานช่าง ในกระเป๋าเก็บของ หรือในรายการสิ่งของในโหมดสร้างสรรค์

เข็มทิศไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในเดอะเนเทอร์ (The Nether) และดิเอ็นด์ (The End) เข็มจะชี้สุ่มไปในทุกทิศทาง สาเหตุเป็นเพราะเดอะเนเทอร์และดิเอ็นด์ตั้งอยู่ในระนาบแห่งการมีอยู่ (Plane of Existence) ซึ่งเป็นมิติที่แยกตัวออกจากโลกปกติ

เข็มทิศเป็นเครื่องมือไม่กี่ชนิดที่เมื่อใช้งานแล้วแถบการใช้งานไม่ลดลง เช่นเดียวกับนาฬิกา ถัง และแผนที่

เราสามารถติดเข็มทิศบนกรอบโชว์สิ่งของบนกำแพงได้ เช่นเดียวกับนาฬิกา และแผนที่

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

ไอเทม ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
แผนที่เปล่า
Empty Map
เข็มทิศ + กระดาษ
Compass

วิดีโอ[]

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “เข็มทิศ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ประวัติ[]

รุ่น Java Alpha
1.1.0เพิ่มเข็มทิศ
รุ่น Java Beta
1.8pre1เข็มทิศถูกพบได้ในหีบในห้องสมุดของสตรองโฮลด์
release
1.3.112w21aเข็มทิศสามารถซื้อได้จากชาวบ้าน
1.4.212w34aตั้งแต่เปลี่ยนระบบการทำแผนที่ เข็มทิศสามารถใช้ทำแผนที่เปล่าได้
1.915w43aเพิ่มโอกาสที่จะพบเข็มทิศในหีบในห้องสมุดของสตรองโฮลด์
รุ่น Pocket Alpha
0.8.0build 2เพิ่มเข็มทิศ
0.14.0build 1เข็มทิศไม่สามารถใช้ทำแผนที่ได้อีก ซึ่งต้องใช้ทั่งทำแผนที่แทน
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1เพิ่มเข็มทิศ

เกร็ดความรู้[]

  • A compass can be viewed under the item statistics page, as long as one has made a compass at some point in the past. It can also be viewed in the recipe book as the search tab's icon, or when the recipe for it if it has been unlocked.
  • เข็มของเข็มทิศจะชี้ไปยังมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบล็อคจุดกำเนิด มิใช่ชี้ไปตรงกลางบล็อก
  • หากใช้คำสั่ง /setworldspawn เพื่อเปลี่ยนจุดกำเนิด เข็มทิศจะเปลี่ยนมาชี้ยังจุดใหม่นี้

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]


เข็มทิศ
Upload เข็มทิศ.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

Advertisement