Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
หน้านี้จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาพ 
โปรดเพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมจากนั้นนำการแจ้งเตือนนี้ออก The specific instructions are: Images of sugar cane subject to each unique biome coloring (except transitional colors)
อ้อย
Sugar Cane.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

0

ความโปร่งใส

ได้

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

อ้อย (อังกฤษ: sugar cane) เป็นบล็อกที่เกิดตามริมน้ำในโลกปกติสูง 1-4 บล็อก มันเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในการคราฟต์

การได้รับ[]

อ้อยสามารถขุดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

When the spot a sugar cane block is placed in becomes unsuitable, such as when the supporting block is removed, the sugar cane block will uproot and will drop as an item. Sugar cane will not immediately uproot when all adjacent water is removed, but will do so when it next receives a block update or random tick. In Bedrock Edition, sugar cane uproots immediately after all adjacent water is removed.

อ้อยก็จะถูกดันและดรอปเป็นไอเทมหากโดนลูกสูบผลักดัน (พยายามที่จะดึงมันไม่ทำอะไรเลย) หรือย้ายบล็อกเข้าไปในพื้นที่ของมัน

การเกิดตามธรรมชาติ[]

อ้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใกล้สระน้ำ

อ้อยสามารถผลิตได้ตามธรรมชาติใกล้กับน้ำในขณะที่สอง (โอกาส 11⁄18), สาม (โอกาส 5-18), หรือสี่ (โอกาส 2-18) บล็อกสูง อ้อยที่มีความสูงสูงหายากสามารถพบได้หากคนรุ่นหนึ่งเลือกที่จะสร้างอีกครั้งที่ด้านบนของที่สร้างขึ้นแล้ว

การแลกเปลี่ยน[]

Wandering traders จะขายอ้อยให้โดยจะต้องจ่าย emerald[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

การใช้[]

เนื่องจากคุณสมบัติการกำจัดน้ำทำให้อ้อยสามารถสร้างเส้นทางใต้น้ำได้อย่างน่าสนใจทำให้ ผู้เล่น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติและหายใจได้หากมีความสูงสองบล็อก

อ้อยจะมีสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับถูกวางไว้ไหนไปโอมไหน

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

การทำฟาร์ม[]

บทความหลัก: Tutorials/Sugar cane farming

An underground sugar cane farm

Sugar cane can be naturally generated four blocks tall, but will only grow to a height of three blocks, adding a block of height when the top sugar cane block has received 16 random ticks (i.e. on average every 18 minutes, but the actual rate can vary widely). In Bedrock Edition, New 3DS Edition and Legacy Console Edition, bone meal can be used to grow sugar canes to the maximum height.

Sugar cane must be planted on a grass block, dirt, sand, podzol, coarse dirt or red sand that is directly adjacent to water or frosted ice (not merely above or diagonal to water), or on top of another sugar cane block. The adjacent water block can be covered with another block, whether opaque or transparent, and sugar cane will still be able to be placed and grow next to it. Sugar canes grow regardless of light level, even in complete darkness.

การทำปุ๋ยหมัก[]

การใส่อ้อยใน ถังหมักปุ๋ย มีโอกาส 50% ในการเพิ่มชั้นของปุ๋ยหมัก 1 ชั้น‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.11]

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: This video was made before sugar cane had a different shade of green depending on the biome.

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

อ้อย/ID

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ใน Bedrock Edition อ้อยจะใช้ค่าข้อมูลต่อไปนี้: อ้อย/DV

Block states[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

อ้อย/BS

ประวัติ[]

แม่แบบ:H

รุ่น Java Alpha
v1.0.11Sugar Cane JE1 BE1.png Reeds, (the previous name used for sugar cane(s)) were added in the Seecret Friday Update 6 and informally referred to as bamboo or papyrus by many players. Since reeds could be washed away with water currents or instantly destroyed by removing the water adjacent to them, automated reed farms could be made. They can be used to craft paper.
รุ่น Java Beta
1.2Notch retconned reeds into sugar cane so that it can be crafted into sugar, included in the recipe for the cakes.
1.6?Arrows will no longer stick to sugar cane(s), and instead, they will pass through. However, snowballs will still come into contact with any sugar cane blocks, as if they are solid.
1.8?Sugar cane can now grow and be placed onto sand as long as they are adjacent to water. This update allows sugar canes to appear next to water ponds in desert biomes.
Its block form (Sugar cane) and item form (Sugar Canes) were both available in the Creative inventory.
รุ่น Java
1.7.213w36aSugar Cane.png The color of sugar cane changes depending on the biome they're in.
13w37aThe item form of block ID 83 (sugar cane) was removed from the game. It can no longer exist in inventories, only as a block in the world.
1.915w43aSugar cane will no longer break, if its adjacent water is turned to frosted ice.
1.1317w47aThe ID has been changed from reeds to sugar_cane.
Renamed to sugar cane.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 83, and the item's 338.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1419w03aPlacing sugarcane into the new composter has a 20% chance of raising the compost level by 1.
19w05aSugar cane now has a 50% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0Sugar Cane JE1 BE1.png Added sugar cane. It is not known if this or Sugar Canes was their initial name. They are available in the inventory in the now-unobtainable block form, as opposed to the item, and it is not known when this changed.
0.5.0Sugar cane can now be grown on sand.
0.9.0?Sugar Cane.png Sugar cane color changes depending on the biome.
0.12.1build 1Sugar cane is no longer available from the Nether reactor.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Sugar Cane JE1 BE1.png Due to a bug, sugar canes will no longer change color depending on the biome.
รุ่น Bedrock
1.2.13beta 1.2.13.5Sugar Cane.png The color of sugar canes again change depending on the biome.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3Sugar cane can now be bought from wandering traders.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Sugar canes added. They are solid, making it useful for growable walls. It is not known if or when they were renamed to "Sugar Cane".
TU2Sugar canes are no longer solid, and arrows pass through them.
TU31CU19 1.22 Patch 3The color of sugar cane changes depending on the biome they're in.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “อ้อย” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • When a sugar cane is broken at the second level, the time resets (for example, if a two-block high sugar cane is broken, but is just about to grow to the third stage, it would reset that time).
  • By placing more sugar canes on top of a sugar cane plant, it is possible to create infinitely tall sugar canes. However, it will not naturally grow.
  • Sugar canes usually try to spawn more often on the Legacy Console Edition to ensure that the limited world have some sugar canes to find.
  • There was a common belief that sugar cane grows faster on sand than dirt. However, this has since been debunked.
  • Before sugar cane received an official name, they were sometimes referred to as bamboo, a block added 9 years later. Other names were "reeds" and "papyrus".

แกลเลอรี[]

Heights
Advertisement