อีเต้อ

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
อีเต้อ
Wooden Pickaxe JE2 BE2.pngStone Pickaxe JE2 BE2.pngIron Pickaxe JE3 BE2.pngGolden Pickaxe JE4 BE3.pngDiamond Pickaxe JE3 BE3.pngNetherite Pickaxe JE3.png
Rarity

Common

Durability

Wood: 59
Stone: 131
Iron: 250
Golden: 32
Diamond: 1561
Netherite: 2031

Renewable

Netherite: No
Others: Yes

Stackable

No

Pickaxes are one of the most commonly used tools in the game, being required to mine all ores, rock, rock-based blocks and metal-based blocks. They allow the player to mine blocks at faster speeds, and the speed increases depending on the material it is made out of.

Obtaining[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Crafting[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pickaxes are crafted using 2 sticks and 3 units of tool material.

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Any Planks หรือ
Any Cobblestone or Blackstone หรือ
Iron Ingot หรือ
Gold Ingot หรือ
Diamond +
Stick

Matching Damaged Pickaxes


The durability of the two pickaxes is added together, plus an extra 5% of the tool type's total durability.

Upgrading[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนประกอบ สูตรการสมิท หมายเหตุ
Diamond Pickaxe +
Netherite Ingot
อัพเกรดอุปกรณ์


Repairing[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Grinding[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Grinding คำอธิบาย
2x Damaged Wooden Pickaxe or
2x Damaged Stone Pickaxe or
2x Damaged Iron Pickaxe or
2x Damaged Golden Pickaxe or
2x Damaged Diamond Pickaxe or
2x Damaged Netherite Pickaxe
The durability of the two pickaxes is added together, plus an extra 5% durability.

Unit repair[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pickaxes can be repaired in an anvil by adding units of the tiers' repair material, with each repair material restoring 25% of the pickaxe's maximum durability, rounded down.

Natural generation[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


Trading[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Bedrock, novice-level toolsmith villagers have a 25% chance to sell stone pickaxes for one emerald, Journeyman-level toolsmith villagers have a 25% chance to sell enchanted iron pickaxes for 3 emeralds, and master-level toolsmith villagers always sell enchanted diamond pickaxes for 13 emeralds.

ในรุ่น Java, novice-level toolsmith villagers have a 40% chance to sell a stone pickaxe for one emerald, journeyman-level toolsmith villagers have a 40% chance to sell an enchanted iron pickaxe for 7–22 emeralds, and a master-level toolsmith always sells an enchanted diamond pickaxe for 18–35 emeralds.

The enchantments are the same as the ones obtained from an enchantment table at levels 5–19.

Usage[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mining[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A pickaxe is used to break stone and metal-based materials faster. When a block is broken using a pickaxe, the pickaxe uses 1 durability. For blocks that break instantly, it uses 0 durability. Pickaxes have different amounts of uses based on the type:

 • Wooden: 59
 • Stone: 131
 • Iron: 250
 • Golden: 32
 • Diamond: 1561
 • Netherite: 2031

Different qualities of pickaxe are required to successfully harvest certain ores and blocks. For example, while stone can be mined with any pickaxe, gold ore must be mined with an iron, diamond or netherite pickaxe, or else the player harvests no ore. Different pickaxes also mine many materials at different speeds:

Speed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The following table shows the time it takes to break each type of block.

 • A red background indicates that the block cannot be harvested with that type of pickaxe.
 • A yellow background indicates that the block cannot be harvested with that type of pickaxe, but still drops something.
 • A green background indicates that the block can be harvested with that type of pickaxe.

Weapon[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Hitting a mob with a pickaxe is a stronger attack than using fists. Pickaxes lose 2 durability when used as a weapon.

Java Edition[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Pickaxes have an attack speed modifier of −2.8, meaning they take about 0.83 seconds to recover. All pickaxes have an attack speed of 1.2 hits per second. They deal different damage based on the type:

Pickaxe type Attack damage Damage per
second (DPS)
Wooden Pickaxe 2 (Heart.svg) 2.4
Golden Pickaxe
Stone Pickaxe 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) 3.6
Iron Pickaxe 4 (Heart.svgHeart.svg) 4.8
Diamond Pickaxe 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 6
Netherite Pickaxe 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) 7.2

Bedrock Editions[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Bedrock, pickaxes always attack instantly and do the following damage:

Pickaxe type Attack damage
Wooden Pickaxe
Golden Pickaxe
2 (Heart.svg)
Stone Pickaxe 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
Iron Pickaxe 4 (Heart.svgHeart.svg)
Diamond Pickaxe 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Netherite Pickaxe 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)

Enchantments[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A pickaxe can receive the following enchantments:

Name Max Level Method
Efficiency V
Fortune[note 1] III
Silk Touch[note 1] I
Unbreaking III
Mending I
Curse of Vanishing I
 1. a b Fortune and Silk Touch are mutually exclusive.

Fuel[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wooden pickaxes can be used as a fuel in furnaces, smelting 1 item per wooden pickaxe.

Smelting ingredient[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting
Iron Nugget หรือ
Gold Nugget
Iron Pickaxe หรือ
Golden Pickaxe +
Any fuel


Piglins[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Piglins are attracted to golden pickaxes and run toward any golden pickaxes on the ground, and inspect it for 6 to 8 seconds before putting it in their inventory.

Achievements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Time to Mine!ใช้ planks และ sticks เพื่อทำอีเต้อ
(Use planks and sticks to make a pickaxe)
Pick up any type of pickaxe from a crafting table output.YesYesYesYes10GBronze
Getting an UpgradeConstruct a better pickaxePick up a pickaxe from a crafting table output that is not a wooden pickaxe.YesYesYesYes15GBronze
MOAR ToolsConstruct one type of each tool (one pickaxe, one shovel, one axe and one hoe).YesYesYesWii U, Switch15GBronze

Advancements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngStone Ageขุดหินด้วยอีเต้อใหม่ของคุณ
(Mine stone with your new pickaxe)
Minecraftมีหินหยาบอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/mine_stone
Advancement-plain-raw.pngGetting an Upgradeสร้างอีเต้อที่ดีกว่า
(Construct a better pickaxe)
Stone Ageมีอีเต้อหินอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/upgrade_tools
Advancement-plain-raw.pngIsn't It Iron Pickอัปเกรดอีเต้อของคุณ
(Upgrade your pickaxe)
Acquire Hardwareมีอีเต้อเหล็กอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/iron_tools
Advancement-plain-raw.pngOh Shiny
[กำลังมา: JE 1.16]
Distract Piglins with goldNetherGive a piglin one of these 22 gold-related items while it is aggressive towards you. Other gold-related items, if any, are ignored for this advancement and by the piglin.nether/distract_piglin

Sounds[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อของเสียงคำบรรยายแหล่งที่มาของเสียงคำอธิบายไอดีเนมสเปซTranslation keyความดังระดับเสียงระยะห่างที่ได้ยิน
Item breaks? When durability is exhaustedentity.item.breaksubtitles.entity.item.break1.00.916

Data values[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ID[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java:

ชื่อไอดีเนมสเปซTranslation key
Wooden Pickaxewooden_pickaxe item.minecraft.wooden_pickaxe
Stone Pickaxestone_pickaxe item.minecraft.stone_pickaxe
Iron Pickaxeiron_pickaxe item.minecraft.iron_pickaxe
Diamond Pickaxediamond_pickaxe item.minecraft.diamond_pickaxe
Golden Pickaxegolden_pickaxe item.minecraft.golden_pickaxe
Netherite Pickaxenetherite_pickaxe item.minecraft.netherite_pickaxe

รุ่น Bedrock:

ชื่อไอดีเนมสเปซไอดีเลข Translation key
Wooden Pickaxewooden_pickaxe 270item.wooden_pickaxe.name
Stone Pickaxestone_pickaxe 274item.stone_pickaxe.name
Iron Pickaxeiron_pickaxe 257item.iron_pickaxe.name
Diamond Pickaxediamond_pickaxe 278item.diamond_pickaxe.name
Golden Pickaxegolden_pickaxe 285item.golden_pickaxe.name
Netherite Pickaxenetherite_pickaxe 745item.netherite_pickaxe.name

Video[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

History[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Indev
0.3120100111-1Iron Pickaxe JE1.png Added iron pickaxes.
A pickaxe is used to gather stone materials 400% faster than by hand.
When starting in a new world, the player is given one of each tools.
20100124A complete tool set is no longer given to the player on starting a new world. Instead, there are multiple chests in the later called "Indev House" containing a stack of most accessible blocks/items including tools.
20100128Wooden Pickaxe JE1 BE1.png Stone Pickaxe JE1 BE1.png Diamond Pickaxe JE1 BE1.png Tools now have tiers. Wooden, stone, and diamond pickaxes have been added.
Iron Pickaxe JE2 BE1.png The texture of iron pickaxes has been changed.
A pickaxe held by the player now appears more 3d like.
They cannot be crafted yet, but have been added to the item chest in Indev house.
20100129Wood, stone, iron, and diamond pickaxes can now be crafted.
20100130Golden Pickaxe JE1.png Pickaxes can now be made out of gold.
20100201-1Tools, including pickaxes, now take damage when being used.
Better tools, including pickaxes, now last longer.
20100201-2Better pickaxes are now required to mine harder materials.
20100206Golden Pickaxe JE2 BE1.png The texture of golden pickaxes has been changed.
รุ่น Java Beta
1.2Before, the pickaxe had much less durability (usually half as much).
Gold pickaxes now mine certain materials much faster.
1.8Pre-releaseIron pickaxes are now found in the new stronghold storeroom chests, and in the new mineshaft chests.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 3Iron pickaxes can now be found in the new stronghold altar chests.
RC1Pickaxes and other tools now make a sound when they break.
1.112w01aIron pickaxes are now found in the new village blacksmith chests.
1.3.112w16aWooden and stone pickaxes are now found in the new bonus chests.
12w18aWooden pickaxes can now be used as fuel in a furnace.
12w21aBlacksmith villagers now sell 1 diamond pickaxe for 10–11 emeralds, and 1 iron pickaxe for 7–8 emeralds.
1.814w02aTool smith villagers now sell 1 enchanted diamond pickaxe for 12–15 emeralds, and 1 enchanted iron pickaxe for 9–11 emeralds.
Unenchanted pickaxes are no longer sold by villagers.
1.915w31aEnchanted iron and diamond pickaxes can now be found in the end ship chests in end cities.
15w34aPickaxes now use the "attack strength" combat mechanic meter. The time it takes for the meter to fill up for a pickaxe is 0.8 seconds.
15w34cPickaxes now do less damage, but recover quicker.
15w35aPickaxes now recover more slowly.
15w44aThe average yield of wood and stone pickaxes in bonus chests has been decreased.
The average yield of iron pickaxes in mineshaft chests has been increased.
1.11.116w50aGolden and iron pickaxes can now be smelted down into one of their respective nuggets.
1.1317w47aPrior to The Flattening, these items' numeral IDs were 270, 274, 257, 278 and 285.
1.1418w43aWooden Pickaxe JE2 BE2.png Stone Pickaxe JE2 BE2.png Iron Pickaxe JE3 BE2.png Golden Pickaxe JE3 BE2.png Diamond Pickaxe JE2 BE2.png The textures of all pickaxes have been changed.
Combat Tests1.14.3 - Combat TestThe attack speed for all pickaxes has been increased to 2.5.
The damage for all pickaxes has been increased by 1 (Half Heart.svg).
1.1620w06aNetherite Pickaxe JE1.png Added netherite pickaxes.
Netherite pickaxes are obtained by combining one diamond pickaxe and one netherite ingot in a crafting table.
20w09aWooden Pickaxe JE3 BE3.png Golden Pickaxe JE4 BE3.png Diamond Pickaxe JE3 BE3.png Netherite Pickaxe JE2 BE1.png The textures of wooden, golden, diamond, and netherite pickaxes have been changed.
20w10aNetherite Pickaxe JE3.png Changed a pixel of the texture of netherite pickaxes.
Netherite pickaxes can no longer be crafted.
Netherite pickaxes are now obtained by combining one diamond pickaxe and one netherite ingot in a smithing table.
20w15aStone pickaxes can now be crafted using blackstone.
20w16aGolden pickaxes now generate randomly enchanted in ruined portal chests.
รุ่น Pocket Alpha
0.2.0Stone Pickaxe JE1 BE1.png Added stone pickaxes.
0.3.0Wooden Pickaxe JE1 BE1.png Added wooden pickaxes.
0.3.2Iron Pickaxe JE2 BE1.png Golden Pickaxe JE2 BE1.png Diamond Pickaxe JE1 BE1.png Added iron, gold, and diamond pickaxes.
0.11.0build 11All pickaxes are now available in the creative inventory.
build 12All pickaxes have been removed from creative.
build 13Pickaxes have been re-added to creative mode.
0.14.0build 1Iron pickaxes can now be found inside minecart with chests in abandoned mineshafts.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Enchanted iron pickaxes and enchanted diamond pickaxes can now be found in end cities.
1.0.4alpha 1.0.4.0Toolsmith villagers now sell enchanted diamond pickaxes for 12-15 emeralds as their last tier trades and enchanted iron pickaxes for 9-11 emeralds as their second tier trades.
1.1.0alpha 1.1.0.0Iron and golden pickaxes are now smeltable.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Wooden and stone pickaxes can now be found inside bonus chests.
1.10.0beta 1.10.0.3Iron pickaxes can now be found in plains village weaponsmith houses.
Wooden Pickaxe JE2 BE2.png Stone Pickaxe JE2 BE2.png Iron Pickaxe JE3 BE2.png Golden Pickaxe JE3 BE2.png Diamond Pickaxe JE2 BE2.png The textures of all pickaxes have been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Iron pickaxes can now be found in village toolsmiths chests and in savanna, taiga, snowy taiga and desert village weaponsmith chests.
beta 1.11.0.4Trading has been changed, toolsmith villagers now have a 25% chance to sell an enchanted iron pickaxe for 3 emeralds as part of their third tier trades, and an enchanted diamond pickaxe now costs 13 emeralds.
Stone pickaxes can now be bought from toolsmith villagers.
1.16.0beta 1.16.0.51Netherite Pickaxe JE2 BE1.png Added netherite pickaxes.
Netherite pickaxes are obtained by combining one diamond pickaxe and one netherite ingot in a crafting table.
Wooden Pickaxe JE3 BE3.png Golden Pickaxe JE4 BE3.png Diamond Pickaxe JE3 BE3.png The textures of wooden, golden, and diamond pickaxes have been changed.
beta 1.16.0.57Netherite pickaxes can no longer be crafted.
Netherite pickaxes are now obtained by combining one diamond pickaxe and one netherite ingot in a smithing table.
Stone pickaxes can now be crafted using blackstone.
Golden pickaxes now generate randomly enchanted in ruined portal chests.
Netherite pickaxe now generate randomly enchanted in bastion remnant chest.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Wooden Pickaxe JE1 BE1.png Stone Pickaxe JE1 BE1.png Iron Pickaxe JE2 BE1.png Golden Pickaxe JE2 BE1.png Diamond Pickaxe JE1 BE1.png Added pickaxes (all five types).
TU53CU43 1.49 Patch 231.0.3Iron and golden pickaxes are now smeltable.
1.90 Wooden Pickaxe JE2 BE2.png Stone Pickaxe JE2 BE2.png Iron Pickaxe JE3 BE2.png Golden Pickaxe JE3 BE2.png Diamond Pickaxe JE2 BE2.png The textures of all pickaxes have been changed.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Wooden Pickaxe JE1 BE1.png Stone Pickaxe JE1 BE1.png Iron Pickaxe JE2 BE1.png Golden Pickaxe JE2 BE1.png Diamond Pickaxe JE1 BE1.png Added pickaxes.

Issues[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “อีเต้อ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Trivia[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • The Golden Pickaxe is the only pickaxe aside from the Wooden Pickaxe that is unable to harvest the material it is made from.
 • On Rails that are curved to the side, a texture similar to that of an Iron Pickaxe appears when viewed from the top.

Publicity[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Foam stone pickaxes are official Minecraft merchandise.[1]
 • In the game Naughty Bear: Panic in Paradise, the player can buy a diamond pickaxe which, according to the game, is made by "Kick it up a Notch Pickaxes", referring to Notch.
 • In mobile game Go Viral clicker game, after buying the figurine shelf, there is a model of a diamond pickaxe stuck to a grass block.
 • In the game The Elder Scrolls V: Skyrim, the player can find a pickaxe called the "Notched Pickaxe", evidently an easter egg.
 • In the game Offensive Combat, a stone pickaxe can be used as a melee weapon with the name of "The Notch Carver".
 • In the game The Binding of Isaac, an obtainable item named "Notched Axe", also with a drawn 8-bit look, can be used to destroy rocks. The Notched Axe also makes a return in the game's remake, The Binding of Isaac: Rebirth.
 • In the game Borderlands 2, the player can find a secret area hidden away by blocks resembling Minecraft dirt, also once inside the player can fight Creeper and the Mother Creeper to get rare Minecraft-related weapons.
 • In the game Octodad: Dadliest Catch, the supermarket level has a "Mintcraft" display, an obvious parody of Minecraft, even including toy pickaxes and a creeper head.

Gallery[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Enchanted pickaxes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]