Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Eating Steve.pngEating Alex.png

อาหาร หรือ ของกิน คือไอเท็มที่สามารถบริโภคได้ แล้วคืนค่าความหิว และค่าความอิ่มเมื่อรับประทาน และในบางครั้งอาจจะทำให้เกืดสถานะเอฟเฟคขึ้นได้ อาหารมีความจำเป็นต่อการอยู่รอดของผู้เล่น หากไม่มีอาหารในที่สุดทำให้ผู้เล่นต้องอดอาหาร สร้างความบาดเจ็บแก่ผู้เล่นอย่างต่อเนื่องจนผู้เล่นเหลือ 5 หัวใจในโหมดง่าย ครึ่งหัวใจในโหมดปกติ และจะทำให้ผู้เล่นตายได้ในโหมดยาก และโหมด hardcore

อาหารส่วนใหญ่จะกินโดยการถือแล้วกิน แต่เค้กจะต้องวางไว้บนบล็อกอื่น ๆ ก่อนที่จะกิน ผู้เล่นในโหมดเอาชีวิตรอดต้องกินอาหารอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผู้เล่นจะเริ่มสูญเสียพลังชีวิตและตายจากระดับความหิวที่หมดลง


อาหารโดยส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้เมื่อแถบค่าความหิวนั้นไม่เต็ม ยกเว้นแอปเปิ้ลทอง, chorus fruit, honey bottle และนม จะสามารถกินตลอดเวลา ถึงแม้ว่าความหิวของผู้เล่นนั้นยังเต็มอยู่

ในรุ่น Java, ผู้เล่นไม่สามารถรับประทานอาหารในโหมดปลอดภัย.

อาหารเกือบทุกชนิดสามารถเก็บซ้อนกันในช่องเก็บของได้ ยกเว้นนม, เค้ก, honey bottle และสตูว์เห็ด ที่ไม่สามารถเก็บซ้อนกันในช่องเก็บของ

หน้านี้จะครอบคลุมถึงอาหารสำหรับผู้เล่นเท่านั้น; บล็อก หรือไอเท็มอื่นที่สามารถรับประทานโดยม็อบอื่นนั้นจะไม่ถูกรวมอยู่ในหน้านี้

ความหิว กับ ความอิ่ม[]

บทความหลัก: Hunger § Mechanics

ไก่ดิบ (ซ้าย) และสุก (ขวา). การกินไก่ดิบสามารถให้เอฟเฟคอาหารเป็นพิษแก่ผู้เล่นได้

ผู้เล่นมีสองค่าอาหารที่แตกต่างกัน มีค่าเดียวที่สามารถมองเห็นได้: ระดับความหิว (มองเห็นได้) และระดับความอิ่ม (มองไม่เห็น)

ระดับความอิ่มที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ความอิ่มเป็นสิ่งแรกที่จะลดลงเมื่อผู้เล่นทำการเคลื่อนไหวที่ใช้พลังงานมาก และจะหมดลงก่อนที่ระดับความหิวจะเริ่มหายไป แม้ว่าระดับความอิ่มในปัจจุบันจะมองไม่เห็นโดยแต่คุณสามารถบอกได้ว่าระดับความอิ่มของคุณได้หมดลง จากการสั่นของแถบความหิว

แต่ถ้าระดับความหิวหมดไป จะเริ่มสูญเสียพลังชีวิต

การกินอาหารจะคืนค่าความหิวและค่าความอิ่ม ค่าที่เพิ่มขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่รับประทาน ซึ่งอาหารบางอย่างมีอัตราส่วนของความอิ่มที่มากกว่าความหิวที่ดีกว่าอาหารชนิดอื่นๆ การกินอาหารที่มากจนทำให้แถบความหิวนั้นเต็ม จะไม่กระทบต่อค่าความอิ่ม

ค่าความอิ่มของผู้เล่นในปัจจุบันจะไม่เกินค่าความหิวของผู้เล่น ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าความหิวของผู้เล่นนั้นอยู่ที่ 5 ค่าความอิ่มของผู้เล่นก็จะไม่สามารถมีค่าที่มากไปกว่า 5 ได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ และผู้เล่นควรจดจำไว้ถึงการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อที่จะใช้อาหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาหารที่มีค่าความอิ่มสูง ค่าความหิวต่ำ ควรรับประทานเมื่อแถบความหิวนั้นใกล้เต็ม โดยเฉพราะอย่างยิ่งหากแถบความหิวนั้นได้เริ่มสั่น หากผู้เล่นรับประทานอาหารที่มีค่าความอิ่มสูง ในขณะที่แถบความหิวนั้นต่ำ ค่าความอิ่มที่ได้มานั้นจะมักจะสูญเสียไป จากการที่ค่าความอิ่มนั้นจะไม่สามารถมีค่าที่สูงไปกว่าค่าความหิว.

การใช้งาน[]

อาหารเกือบส่วนใหญ่ในตัวเกม สามารรับประทานได้โดยการคลิกขสาในขณะที่ถือไอเท็มอาหารนั้นอยู่ในมือ โดยจะใช้ระยะเวลา 2 วินาทีในการรับประทานอาหาร หมายเหตุไว้ว่าเค้กนั้น จะสามารถรับประทานได้ก็ต่อเมื่อวางเค้กไว้บนพื้น และทำการคลิกขวาที่บล็อกเค้กในการรับประทาน การรับประทานเค้กสามารถกินได้ทันที่ และจะแบ่งเป็นชิ้นๆ ถึง 8 ชิ้น ทำให้สามารถใช้ได้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเร็ว Ticks ต่อวินาทีต่ำ

ค่าทางโภชนาการ[]

ค่าทางโภชนาการในที่นี้ให้คำจำกัดความคือ อัตราส่วนของของค่าความอิ่มต่อค่าความหิวที่ฟื้นฟู อาหารที่มีค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าควรรับประทานเมื่อแถบความหิวนั้นใกล้เต็มหรือเต็มแถบความหิว

ตาราง"ค่าทางโภชนาการ" ด้านล่างนี้จะช่วยโดยการเรียงลำดับอาหารตามอัตราส่วนของ ค่าความอิ่มต่อค่าความหิว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารรวมถึงค่าความหิว ความอิ่มได้ที่ตารางอาหาร

ระดับทางโภชนาการ ค่าทางโภชนาการ รายการอาหาร
เหนือธรรมชาติ 2.4 Enchanted Golden Apple
ดี 1.6
ปานกลาง 1.2
ต่ำ 0.6
แย่ 0.2

อาหาร[]

ชื่อ รูป ค่าความหิวที่ฟื้นฟู ค่าความอิ่มที่ฟื้นฟู ประสิทธิภาพ
[note 1]
อัตราส่วนความอิ่ม เอฟเฟค แหล่งที่มา
Apple Hunger.svgHunger.svg 2.4 6.4 0.6

None

 • ทำลาย/ขุด หรือการ despawned ของใบโอ๊ก หรือโอ๊กสีเข้ม
 • แท่นบูชา และห้องเก็บของใน Stronghold, ห้องช่างอาวุธ และบ้านของหมู่บ้านทุ่งหญ้า, หีบใน igloo และหีบ bonus
 • ได้มา 4 อันจากการแลกมรกต 1 อันกับชาวบ้านชาวนาระดับ apprentice
Baked Potato Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 6 11 1.2

None

การอบมันฝรั่ง ด้วยเตาอบชนิดต่างๆ
Beetroot Half Hunger.svg 1.2 2.2 1.2

None

 • จากการเก็บเกี่ยวต้นบีทรูท
 • ชาวบ้านชาวนาที่ได้ทำตกในระหว่างการเก็บเกี่ยว
Beetroot Soup Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 7.2 13.2 1.2

None

Bread Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 6 11 1.2

None

Cake (ชิ้น) Hunger.svg 0.4 2.4 0.2

None

กินเพียงหนึ่งชิ้นของเค้ก
Cake (ทั้งหมด) Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 2.8 16.8 0.2

None

Carrot Half Hunger.svgHunger.svg 3.6 6.6 1.2

None

Chorus Fruit Hunger.svgHunger.svg 2.4 6.4 0.6

ผู้้เล่นอาจวาร์ปไปอย่างสุ่ม ถูกอธิบายไว้ที่Enderman#การวาร์ป

การขุด/ทำลายบล็อก chorus plant
Cooked Chicken Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 7.2 13.2 1.2

None

Cooked Cod Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 6 11 1.2

None

Cooked Mutton Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 9.6 15.6 1.6

None

 • การอบเนื้อแกะดิบ
 • การฆ่าแกะด้วยไฟ
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์
 • ของขวัญจากชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์ หากผู้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Cooked Porkchop Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 12.8 20.8 1.6

None

 • [[[Smelting#Food|การอบ]]เนื้อหมูดิบ
 • การฆ่าหมูด้วยไฟ
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์
 • ของขวัญจากชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์ หากผู้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Cooked Rabbit Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 6 11 1.2

None

 • การอบกระต่ายดิบ
 • การฆ่ากระต่ายด้วยไฟ
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • ของขวัญจากชาวบ้านคนขายเนื้อสัตว์ หากผู้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Cooked Salmon Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 9.6 15.6 1.6

None

 • การอบแซลมอนดิบ
 • การฆ่าแซลมอนด้วยไฟ[รุ่น Java เท่านั้น]
 • หีบสมบัตืที่ถูกฝัง[รุ่น Java เท่านั้น]
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านชาวประมง
Cookie Hunger.svg 0.4 2.4 0.2

None

Dried Kelp Half Hunger.svg 0.6 1.6 0.6

None

 • การเผาเคลป์ในเตาอบชนิดต่างๆ
 • จากการคราฟต์บล็อกเคลป์แห้ง
 • ของขวัญจากชาวบ้านชาวนา หากผู้้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Enchanted Golden Apple Enchanted Golden Apple Hunger.svgHunger.svg 9.6 13.6 2.4
 • Regeneration II เป็นเวลา 20 วินาที‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • Regeneration IV เป็นเวลา 30 วินาที‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • Absorption IV เป็นเวลา 2 นาที
 • Resistance เป็นเวลา 5 นาที
 • Fire Resistance เป็นเวลา 5 นาที
Golden Apple Hunger.svgHunger.svg 9.6 13.6 2.4
 • Regeneration II เป็นเวลา 5 วินาที
 • Absorption เป็นเวลา 2 นาที
Golden Carrot Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 14.4 20.4 2.4

None

Honey Bottle Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 1.2 7.2 0.2

Clears Poison

Melon Slice Hunger.svg 1.2 3.2 0.6

None

 • การเก็บเกี่ยวบล็อกmelon
Mushroom Stew Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 7.2 13.2 1.2

None

Poisonous Potato Hunger.svg 1.2 3.2 0.6

Poison for 4 วินาที (60% chance)

Potato Half Hunger.svg 0.6 1.6 0.6

None

Pufferfish Half Hunger.svg 0.2 1.2 0.2
(−4.8)
 • Hunger III เป็นเวลา 15 วินาที
 • Nausea II เป็นเวลา 15 วินาที
 • Poison IV เป็นเวลา 60 วินาที
 • การตกปลา
 • การฆ่าปลาปักเป้า
 • การดรอปที่หายากจาก guardian และ elder guardian
Pumpkin Pie Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 4.8 12.8 0.6

None

 • จากการครฟต์ ด้วยฟักทอง, ไข่ และน้ำตาล
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน
 • บ้านในหมู่บ้านในไบโอมไทก้า
 • ของขวัญจากชาวบ้านชาวนา หากผู้้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Rabbit Stew Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 12 22 1.2

None

 • Crafting with a bowl, carrot, baked potato, mushroom and cooked rabbit
 • การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านขายเนื้อสัตว์สัตว์
Raw Beef Half Hunger.svgHunger.svg 1.8 4.8 0.6

None

 • Killing cows, red mooshrooms, and brown mooshroom
 • หีบในที่ทำงานของร้านขายเนื้อในหมู่บ้าน
Raw Chicken Hunger.svg 1.2 3.2 0.6
(-2.075)

Hunger เป็นเวลา 30 วินาที (มีโอกาส30%)

Raw Cod Hunger.svg 0.4 2.4 0.2

None

 • การตกปลา
 • การฆ่าปลาคอด, guardian, elder guardian, โลมา, และหมีขั่วโลก
 • ในbarrelของชาวบ้านชาวประมง
 • ของขวัญจากชาวบ้านชาวประมง หากผู้้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Raw Mutton Hunger.svg 1.2 3.2 0.6

None

Raw Porkchop Half Hunger.svgHunger.svg 1.8 4.8 0.6

None

Raw Rabbit Half Hunger.svgHunger.svg 1.8 4.8 0.6

None

Raw Salmon Hunger.svg 0.4 2.4 0.2

None

 • การตกปลา
 • การฆ่าแซลมอน และหมีขั่วโลก
 • การดรอปที่หายากจาก guardian และ elder guardian
 • ของขวัญจากชาวบ้านชาวประมง หากผู้้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • ในbarrelของชาวบ้านชาวประมง‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • ในหีบโบนัส
Rotten Flesh Hunger.svgHunger.svg 0.8 4.8 0.2
(-1.8)

Hunger เป็นเวลา 30 วินาที (มีโอกาส 80%)

Spider Eye Hunger.svg 3.2 5.2 1.6
(-2.2)

Poison เป็นเวลา 4 วินาที

 • การฆ่าแมงมุม และแมงมุมถ้ำ
 • การฆ่าแม่มด
Steak Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 12.8 20.8 1.6

None

 • การอบเนื้อวัวดิบ
 • การฆ่าวัว และวัวเห็นทั้งสองสี ด้วยไฟ
 • การแกลเปลี่ยนกับชาวบ้านคนขายเนื้อ
 • ของขวัญจากชาวบ้านคนขายเนื้อ หากผู้้เล่นชนะกองปล้นสะดม‌[รุ่น Java เท่านั้น]
Suspicious Stew Hunger.svgHunger.svgHunger.svg 7.2 13.2 1.2

เวลา 3-11 วินาที, จะขึ้นอยู่กับดอกไม้ที่ใช้:

 • Regeneration
 • Jump Boost
 • Poison
 • Wither
 • Weakness
 • Blindness
 • Fire Resistance
 • Saturation
 • Night Vision
 • การคราฟท์ด้วยถ้วย, เห็ดแดง, เห็ดน้ำตาล, และดอกไม้ใดๆ
 • การป้อนดอกไม้ใดๆให้กับวัวเห็ดน้ำตาล แล้วคลิกไปที่วัวเห็ดด้วยถ้วย
Suspicious Stew (Together with Saturation) Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg 21.2 34.2 1.6307692307692

Effect of Saturation เพิ่มไปยังคะแนนรวมที่คืนค่าแล้ว

 • การคราฟต์ด้วยถ้วย, เห็ดแดง, เห็ดน้ำตาล, กับดอกแดนดิไลออน หรือกล้วยไม้สีฟ้า
Sweet Berries Hunger.svg 0.4 2.4 0.2

None

Tropical Fish Half Hunger.svg 0.2 1.2 0.2

None

 • การตกปลา
 • การฆ่าปลาเขตร้อน
 • การดรอปที่หายากจาก guardian และ elder guardian
 1. คือค่าความหิว + ค่าความอิ่ม ซึ่งจะเป็นการใ้ค่าถึงระยะเวลาที่อาหารนั้นจะทำให้อิ่ม ดูเพิ่มที่ความหิวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Aยกระดับคุณภาพอาหารที่คาดหวังหากไม่ได้รับพิษจากอาหาร อาหารเป็นพิษเป็นเวลา 30 วินาทีจากอาหารที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและดูดความหิวเกือบ 2 ครั้งในช่วงเวลานั้น การสูญเสียมาจากความอิ่มตัวก่อนความหิวที่มองเห็น
 3. คุณภาพอาหารถ้าพิษไม่หาย รักษาความเสียหายจากพิษได้อย่างรวดเร็วของแถบความหิว

วัตถุดิบ[]

ไอเท็มที่มีอยู่จะไม่สามารถรับประทานได้. ซึ่งต้องคราฟของก่อนถึงจะรับประทานได้.

ชื่อ รูป วิธีได้รับ สำหรับใช้ทำ หมายเหตุ
ถ้วย การคราฟต์จากแผ่นไม้
การตกปลา
เต่าที่ตายจากการโดนฟ้าผ่า
สตูว์เห็ด
ซุปบีทรูท
ซุปกระต่าย
ซุปที่น่าสัย
ถังนม เค้ก การรีดนมจากวัว หรือวัวเห็ด
การฆ่าพ่อค้าเร่ร่อนในขณะที่กำลังดื่มนม
ยังสามารถใช้ในการกำจัดเอฟเฟคทั้งหมด
เมล็ดโกโก้ ซื้อได้จากพ่อค้าเร่ร่อน
เก็บผลโกโก้ในป่าดิบชื้น
คุกกี้
ไข่ไก่ ได้จากการที่ไก่ออกไข่
พบได้ในหีบของที่ทำงานของชาวบ้านคนขายลูกธนู
เค้ก
พายฟักทอง
เห็ดแดง และเห็ดสีน้ำตาล พบได้ตามที่มืด หรือมีร่มเงามาก
ในไบโอม Swamp
ทุ่งเห็ด
การทำลายเห็ดยักษ์สีน้ำตาล หรือสีแดง
ในเนเธอร์
การใช้กรรไกรในการเก็บเกี่ยวเห็ดน้ำตาล หรือเห็ดแดง
ซื้อได้จากพ่อค้าเร่ร่อน
สตูว์เห็ด
ซุปกระต่าย
ซุปที่น่าสัย
ฟักทอง เก็บเกี่ยวฟักทองที่โตเต็มวัยจากการปลูกเมล็ดฟักทอง
พบได้ตามธรรมชาติ
หมู่บ้านในไบโอมไทกา และไทกาหิมะ
ซื้อได้จากพ่อค้าเร่ร่อน
พายฟักทอง
น้ำตาล การคราฟต์จากต้นอ้อย
การดรอบโดยแม่มด
การคราฟต์ตากธาตุพื้นฐาน‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]
คราฟต์จากขวดน้ำผึ้ง
เค้ก
พายฟักทอง
ข้าวสาลี ก็บเกี่ยวจากการต้นข้าวสาสีที่โตเต็มวัยแล้ว
พบได้ในหีบของดันเจียน, woodland mansion, เรื่อล่ม, igloo, หมู่บ้าน, ocean ruins, และ ป้อมปราการ pillager
การคราฟต์บล็อกฟาง
ขนมปัง
เค้ก
คุกกี้
เศษทอง การคราฟต์จาก 1 แท่งทอง
การดรอปจากซอมบี้หมู
พบได้จากหีบในเรือล่ม, igloo, หมู่บ้าน, และ ocean ruins chest
การหลอมเครื่องมือ หรือชุดเกราะทองคำ
แครรอททองคำ
แท่งทอง จากการคราฟต์บล็อกทอง หรือเศษทอง
การดรอบที่เป็นไปได้ยากจากซอมบี้หมู และจากซอมบี้ใต้น้ำ
การเผา แร่ทอง
พบได้จากหีบใน เรื่อล่ม, พีรามิดป่าดิบชื้น, ดันเจียน, woodland mansion, ป้อมปราการเนเธอร์, end city, เหมืองร้าง, หมู่บ้าน, stronghold, หีบสมบัติที่ถูกฝัง และพีระมิดทะเลทราย
แอปเปิ้ลทอง
Honey Block จากกาารคราฟต์ขวดน้ำผึ้ง ขวดน้ำผึ้ง
ดอกไม้ พื้นที่ที่มีร่มเงา
ไบโอม Swamp
การเด็ด ดอกไม้
ในไบโอมเห็ด
การขุด/ทำลายเห็ดยักษ์สีน้ำตาล หรือสีแดง
ในเนเธอร์
การใช้กรรไกรในการเก็บเกี่ยวเห็ดน้ำตาล หรือเห็ดแดง
ซุปที่น่าสงสัย

Achievements[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
OverpoweredEat a Notch appleEat an enchanted golden apple.YesYesYesYes30GSilver
Pork ChopCook and eat a pork chop.YesYesYesYes10GBronze
Iron BellyStop starvation using Rotten FleshEat a piece of rotten flesh while starving (zero hunger points).YesYesYesYes20GBronze
Rabbit SeasonCook and eat rabbit meat.NoNoYesNew 3DS15G
CastawayEat nothing but dried kelp for three in-game daysEat dried kelp once; in the following three in-game days, eat nothing but dried kelp.Xbox 360YesYesWii U20GBronze

Advancements[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngHusbandryโลกที่เต็มไปด้วยอาหารและเพื่อน ๆ
(The world is full of friends and food)
กินสิ่งใด ๆ ที่กินได้minecraft:husbandry/root
Advancement-fancy-raw.pngA Balanced Dietกินทุกอย่างที่กินได้ แม้ว่ามันจะไม่ดีสำหรับคุณ
(Eat everything that is edible, even if it's not good for you)
A Seedy Place การกินอาหารชนิดอื่น เช่น เค้ก ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/balanced_diet

ประวัติ[]


รุ่น Java Classic
June 14, 2009Notch discussed how food would work in survival mode: "Monsters will hurt you and take away from your health. The only way to regain health is to eat food. You get food from either hunting or from farming."
0.24_SURVIVAL_TESTMushrooms are now edible, making them the first food to be added in the game. At this point, food restores health instead of hunger.
รุ่น Java Indev
0.31?Mushrooms are no longer edible.
Added apples and mushroom stew.
?Added wheat and bread.
Added furnace block, which cooks raw food.
Pigs now drop raw porkchops, which can be cooked to become cooked porkchops.
รุ่น Java Infdev
20100227Added golden apples. At this point, they were crafted with blocks of gold, and restored 20 health points, or 10 hearts.
รุ่น Java Alpha
v1.0.8Added milk, which was at this point unobtainable and the player could not use it in any way.
v1.0.11Milk can now be obtained in the game, by milking a cow with an empty bucket.
v1.0.14With the addition of chickens, eggs are now in the game, but have no use. Chickens do not drop raw chicken at this point in time.
v1.2.0?Added pumpkins, but not pumpkin seeds.
Added raw fish and cooked fish, obtainable through fishing.
v1.2.3Eating food now functions correctly in multiplayer.
รุ่น Java Beta
1.2Added sugar and cake.
1.4Cocoa beans now appear naturally in the game; since Beta 1.2, they were available only through inventory editors.
Added cookies.
1.8Pre-releaseAdded melons, melon seeds, and pumpkin seeds.
Added raw chicken as a drop from chickens, which can be smelted into cooked chicken.
Added raw beef as a drop from cows, which can be smelted into steak.
Added rotten flesh as a new drop from zombies.
Added an eating animation, instead of food simply disappearing from the player's hand as if a block had been placed.
Added hunger bar; now food restores hunger instead of health.
Food now stacks in the inventory, with the exception of cake, mushroom stew, and milk.
Huge mushrooms were added as a new source for mushrooms.
With the addition of the hunger bar, golden apples now restore 10 (Hunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svgHunger.svg) and give 30 seconds of regeneration, but do not heal health directly anymore.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Mushrooms can now be obtained from the mushroom island biome, via the huge mushrooms, random scattered mushrooms, or the new mooshrooms.
Milk can be used to nullify the effects of potions.
Spiders now drop eyes.
1.1releaseGolden apples are now made with gold nuggets instead of blocks of gold, restore 4 (Hunger.svgHunger.svg) and give 4 seconds of regeneration.
1.3.112w21aAdded enchanted golden apples, which functioned like golden apples prior to 1.1, but enchanted golden apples also give the player resistance and fire resistance for 5 minutes each.
Cocoa Beans are now a crop, making all food items a renewable resource.
1.4.212w34aPotatoes and carrots can be obtainable from zombies (rare drop) or harvested.
Potatoes can be cooked to make baked potatoes
Harvesting potatoes may give 0–2 poisonous potatoes.
Carrots can be crafted into golden carrots.
Pumpkins are now a food ingredient, being used to craft a new food, pumpkin pies are added to the game.
1.7.213w36aAdded clownfish, raw and cooked salmon, and pufferfish.
1.814w02aBaked potatoes now restore 5 (Half Hunger.svgHunger.svgHunger.svg) hunger points instead of 6, with a corresponding reduction in saturation restored.
Carrots now restore 3 (Half Hunger.svgHunger.svg) hunger points instead of 4, with a corresponding reduction in saturation restored.
14w27aAdded raw and cooked mutton, raw and cooked rabbit, and rabbit stew
1.915w31aAdded chorus fruit, beetroot and beetroot soup.
1.1318w07aAdded dried kelp, which is edible.
1.1418w43aAdded suspicious stew.
18w49aAdded sweet berries.
1.1519w34aAdded honey bottles.
19w35aHoney bottles now remove poison effects when consumed.
19w46aAll foods can now be consumed in Creative mode, including cake.
รุ่น Pocket Alpha
0.4.0Added food, which at this time only apples, bread, mushroom stew, raw beef, steak, raw chicken, cooked chicken, Raw porkchops, and cooked porkchop.
0.5.0Added Melon (slice).
?Food now stacks in the inventory, with the exception of cake.
0.8.0build 2Added beetroot, beetroot soup, pumpkin pie, carrots and baked potatoes.
0.9.0build 1Potatoes and carrots can be obtainable from zombies (rare drop) or harvested.
Added cookies.
0.11.0build 1Added milk.
Added rotten flesh as a new drop from zombies, at this time, it inflict poison.
Added raw and cooked fish, clownfish, raw and cooked salmon, and pufferfish.
0.12.1build 1Eating food now restores hunger.
Spiders now drop eyes.
Added poisonous potatoes, golden apples, enchanted golden apples and golden carrots.
0.13.0build 1Hunger restored by food now matches Minecraft PC.
Added raw rabbit, cooked rabbit, and rabbit stew.
0.15.0build 1Added raw mutton and cooked mutton.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added chorus fruit.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Added dried kelp, which is edible.
1.7.0beta 1.7.0.2Food can now be eaten in creative mode and on peaceful difficulty.
1.10.0beta 1.10.0.3Added sweet berries.
1.13.0beta 1.13.0.9Added suspicious stew.
1.14.0beta 1.14.0.1Added honey bottle.

Trivia[]

References[]


Advertisement