Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
อากาศ
ชนิด

บล็อกไม่ตัน

ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

ไม่

ค่าข้อมูล

 dec: 0 hex: 0 bin: 0

ชื่อ

ดูที่ § ค่าข้อมูล


อากาศ (อังกฤษ: Air) เป็นบล็อกที่มีอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่า

อากาศในถ้ำ (อังกฤษ:Cave air)‌[รุ่น Java เท่านั้น] เป็นอากาศใต้ดินที่พบได้ในบางโครงสร้างที่เกิดขึ้น และมันก็เกิดในถ้ำได้ด้วย

อากาศในความว่างเปล่า (อังกฤษ:Void air)‌[รุ่น Java เท่านั้น] เป็นบล็อกที่อยู่เหนือความสูงเหนือโลก (Y>255) และใต้โลก (Y<0) ทั้งหมด และในชังค์ที่ยังไม่ได้โหลด

การได้รับ[]

อากาศไม่สามารถนำมาเก็บไว้ในช่องเก็บของ (inventory) ได้ อากาศถูกทำลายได้โดยการวางบล็อกอื่น ๆ และถูกสร้างได้โดยการแทนที่บลล็อกอื่นๆ ที่โดนทุบออก

การเกิดตามธรรมชาติ[]

โครงสร้างที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอากาศ และอากาศก็จะอยู่ทุกที่ที่ไม่มีบล็อกวางอยู่ด้วยเช่นกัน

โครงสร้างเหนือพื้นดินจะสร้างอากาศปกติขึ้นมา (ยกเว้นเหนือสระน้ำผิวดินและเหมืองร้างในพื้นที่ไร้ประโยชน์ (badlands) ที่โผล่ออกมา จะสร้างอากาศในถ้ำ[1][2]) และโครงสร้างใต้ดินจะสร้างอากาศในถ้ำขึ้นมา ส่วนอากาศในความว่างเปล่าจะถูกใช้ในชังค์ที่ยังไม่ได้โหลด รวมถึงพื้นที่เหนือและใต้โลกนอกเขตวางบล็อกได้

การใช้[]

ไฟล์:VoidAndAir.png

อากาศที่อยู่ด้านซ้ายถูกแสดงเป็นลูกบาศก์สีน้ำเงินที่อยู่ในโครงสร้าง และลูกบาศก์สีแดงแสดงถึง Structure void

อากาศจะมีบางจุดประสงค์ที่เหมือนกับบล็อกที่ไม่ใช่ของแข็ง (Non-solid block) ประกอบไปด้วยการอนุญาตให้ผู้เล่นหรือม็อบเคลื่อนที่ผ่านในช่องว่าง โดยที่ไม่มีการขาดอากาศหายใจ (Suffocate) และใช้ในการเพิ่มอากาศหายใจถ้าผู้เล่นจมน้ำ

อากาศสามารถมองเห็นได้จากการใช้ Structure block ในโหมด Save ด้วยการเปิด "Show invisible blocks" โดยอากศจะถูกแสดงในลักษณ์ลูกบาศก์สีน้ำเงินเล็ก ๆ

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

อากาศ/ID

ประวัติ[]

รุ่น Java pre-Classic
Cave game tech testอากาศถูกเพิ่มเข้ามา แต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นบล็อก
รุ่น Java Indev
0.31อากาศได้รับผลกระทบจากบล็อกของเหลวที่อยู่ในแนวนอนที่อยู่ติดกับมัน ถ้าอากาศสัมผัสกับบล็อกน้ำจะมีโอกาส ⅔ ที่น้ำจะหายไปและทำให้น้ำในสระลดลง และมีโอกาส ⅓ ที่บล็อกของเหลวจะเติมลงไปในอากาศ ซึ่งนั้นก็จะทำให้น้ำในสระกระจายออก
รุ่น Java
1.7.213w38bอากาศถูกนับเป็นบล็อก[3] สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บของได้ และมีลักษณะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่หายไป (Missing texture) Missing Texture JE3.png
13w38cอากาศไม่สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บของได้อีกต่อไป
1.1016w20aอากาศสามารถมองเห็นได้จากการใช้บล็อกโครงสร้าง
1.1317w47aก่อนอัปเดต The Flattening ไอเทมชิ้นนี้มีไอดีหมายเลข 0
18w06aเพิ่มอากาศรูปแบบอื่น ได้แก่ อากาศในถ้ำ (cave air) และอากาศในความว่างเปล่า (void air)
ถ้ำจะสร้างอากาศในถ้ำขึ้นมาแทนที่อากาศปกติ
อากาศในความว่างเปล่าจะถูกใช้ที่ค่า Y ต่ำกว่า 0 หรือมากกว่า 256 และในชังค์ที่ไม่ได้โหลด
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0เพิ่มอากาศ
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.00 Patch 11.0.1เพิ่มอากาศ
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0เพิ่มอากาศ

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “อากาศ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]

Advertisement