Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
หีบ
Chest.gif
Large Chest.gif
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับกล่องไม้พื้นฐาน สำหรับกล่องที่เป็นส่วนประกอบเรดสโตน ดูที่ กล่องกับดัก สำหรับกล่องที่ทำมาจากหินอ็อบซีเดียน ดูที่ หีบเอนเดอร์ สำหรับสิ่งก่อสร้างที่ประกอบไปด้วยหีบหีบเดียวดูที่ Buried treasure สำหรับมุกตลกวันโกหกเมษายนดูที่ Locked chest
Duncan Geere Mojang avatar.png Today a chest or two is probably one of the first things you build in a new Minecraft world, and any house worth living in has a dedicated storage area that's organised carefully in a system that only its creator fully understands.
Duncan Geere[1]

กล่อง (อังกฤษ: Chest) เป็นบล็อกที่ใช้ในการเก็บไอเทมหรือบล็อกอื่นๆ

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chest loot

Chests are naturally generated in dungeons, strongholds, jungle temples, desert temples, nether fortresses, villages, end cities, igloos, woodland mansions, shipwrecks, ocean ruins, buried treasure spaces, pillager outposts, bastion remnant[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0] and ruined portal[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]

A minecart with chest, when broken, drops a chest, a minecart, and any contents of the chest. They generate naturally in mineshafts.

ในรุ่น Java, the loot for these chests (or for the bonus chest, see below) is fully determined by the seed. ในรุ่น Bedrock, the loot is determined randomly by the seed, but the slots may be rearranged; for example, a chest at a given location for a given seed could have a single string, a stack of 3 string, and a single bread, but these slots' locations in the chest change if one generates the world multiple times.

การขุด/ทุบ[]

A chest can be broken using anything, but an axe is the fastest.

บล็อก Chest
ความแข็ง 2.5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 3.75
ไม้ 1.9
หิน 0.95
เหล็ก 0.65
เพชร 0.5
เนเธอร์ไรต์ 0.45
ทอง 0.35
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Any Planks

Bonus chest[]

Example of loot in a bonus chest

The bonus chest is a chest with items that act as a starter kit. If the "Bonus Chest" option is set to "ON" in the "More World Options..." ในรุ่น Java or "Game Settings" ในรุ่น Bedrock part of the "Create New World" screen, a single bonus chest is generated in the world. It appears somewhere near the player's initial spawn point, with up to four torches generated around it on adjacent blocks.

The Bonus Chest option is not available in hardcore mode or on servers, thus making the bonus chest unavailable as well.

The bonus chest generates with a semi-random collection of basic items that can help the player survive early on, getting them started at gathering resources, and making the objective of building an initial shelter easier.

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


The bonus chest will not disable achievements and leaderboard updates.

การใช้งาน[]

ไฟล์:Large Chest.png

The default GUI of a large chest, showing the large chest's contents above the player's own inventory and hotbar.

A small chest has 27 slots of inventory space, and a large chest has twice that amount, at 54 slots. In the Java Edition interface, the top three rows for a large chest correspond to the left half of the chest when facing it, and the bottom three rows correspond to the right half. In Bedrock Edition, the top three rows correspond to whichever half was placed first and the bottom three to the other half.

Chests open when used. To move items between the chest inventory and the player inventory or hotbar while the chest GUI is open, drag or shift-click the items. Holding ⇧ Shift and double-clicking while holding an item moves all items of the type clicked on in or out of the chest, to the extent that space is available for them.‌[รุ่น Java เท่านั้น] To exit the chest GUI, use the Esc control.

A chest cannot be opened if there is an opaque block above it (ในรุ่น Bedrock, bottom-half slabs prevent chests from being opened). Solid faces do not prevent chests from opening, so the lid of the chest can phase through blocks such as bottom-half slabs, bottom half stairs, and transparent full cubes such as glass and ice. Ocelots and cats sitting on chests prevent them from opening. Because chests themselves are functionally transparent, two chests can be stacked on top of one another while still allowing the lower chest to be opened. Players can open chests when players are being hurt (effect of instant damage, poison, wither, fatal poison or on fire) or hurt by anyone (players, zombies, skeletons, etc.).

By default, the GUI of a chest is labeled "Chest" and the GUI of a large chest is labeled "Large Chest". A chest's GUI label can be changed by naming the chest in an anvil before placing it, or by using the /data command‌[รุ่น Java เท่านั้น] (for example, to label a chest at (0,64,0) as "Bonus Chest!", use /data merge block 0 64 0 {CustomName:'"Bonus Chest!"'}). If half of a large chest is renamed, that name is used to label the GUI of the entire large chest, but if the named half is destroyed the other half reverts to the default label. If both halves of a large chest have different names, the GUI uses the name of the northernmost or westernmost half.

ในรุ่น Java, a chest can be "locked" by setting its Lock tag using the /data command. If a chest's Lock tag is not blank, the chest cannot be opened unless the player is holding an item with the same name as the Lock tag's text. For example, to lock a chest at (0,64,0) so that the chest cannot be opened unless the player is holding an item named "Chest Key", use /data merge block 0 64 0 {Lock:"Chest Key"}.

The capacity of a chest varies greatly, depending on its size, whether the items inside it are stackable, and whether Shulker Boxes are used. The minimum capacity is obtained when storing only non-stackable items while the maximum capacity can be achieved when storing items that stack to 64. Filled Shulker Boxes are non-stackable, but each can hold 27 stacks of up to 64 items (excluding other Shulker Boxes), so filling a chest with them increases the maximum by a factor of 27.

Chest Size Slots Maximum Number of Items
Without Shulker Boxes With Shulker Boxes
Small 27 1,728 46,656
Large 54 3,456 93,312

แพ็กลา, ล่อ, หรือ ลามะ[]

สามารถเพิ่มกล่องกับลา, ล่อ หรือลามะ โดยกดใช้งานไปยังสัตว์ตัวนั้น ๆ

A chest attached to a donkey or mule has only 15 slots. A chest attached to a llama has anywhere from 3 to 15 slots depending upon its "Strength" value (see Llama § Data values). The chest cannot be removed except by killing the carrier. The chest can be opened by holding sneak and pressing use, or by riding the carrier and pressing inventory.

If shulker boxes are again used, each donkey, mule or strength value 5 llama with a chest attached to it can carry up to 405 stacks of items (up to 25920 items), and with strength value 5 llamas, each caravan of 10 llamas with inventories full of shulker boxes can carry up to 4050 stacks of items (up to 259200 items).

พิกลิน[]

‌In Java Edition 1.16 and Bedrock Edition 1.16.0[กำลังมา], piglins become hostile toward players who open or mine chests.

ส่วนประกอบในการคราฟต์[]

เชื้อเพลิง[]

Chests can be used as a fuel in furnaces, smelting 1.5 items per chest.

หีบตริสต์มาส[]

Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้พิเศษเฉพาะใน รุ่น Java 

On December 23–26, chests, large chests, and their trapped chest counterparts have their textures changed to "Christmas chests" that look like wrapped Christmas presents. Since the game uses the date shown on the computer, players can access the Christmas chest textures at any time by changing the date and time on their computers to 23-26 of December.

เสียง[]

Sound Subtitle Namespaced ID Subtitle ID Source Pitch Volume Attenuation distance
Block breaking block.wood.hit subtitles.block.generic.hit Blocks 0.5 0.25 16
Block broken block.wood.break subtitles.block.generic.break Blocks 0.8 1.0 16
Block placed block.wood.place subtitles.block.generic.place Blocks 0.8 1.0 16
Footsteps block.wood.step subtitles.block.generic.footsteps Blocks 1.0 0.15 16
No subtitle block.wood.fall (Plays when fallen on from a height) Blocks 0.75 0.5 16
Chest closes block.chest.close subtitles.block.chest.close ? ? ? 16
Chest locked block.chest.locked subtitles.block.chest.locked ? ? ? 16
Chest opens block.chest.open subtitles.block.chest.open ? ? ? 16

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
Chestchestblock.minecraft.chest
ชื่อตัวระบุ
Block entitychest

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Chestchest54tile.chest.name
ชื่อไอดีในบันทึกเกม
Block entityChest

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

In Bedrock Edition, chests use the following data values: หีบ/DV

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

หีบ/BS

บล็ฮกเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block entity format

A chest has a block entity associated with it that holds additional data about the block.

หีบ/BE

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Chestful of CobblestoneMine 1,728 Cobblestone and place it in a chestA player must mine 1,728 cobblestone and place 1,728 cobblestone, or 27 stacks, in a chest. The cobblestone placed in the chest does not have to be the same cobblestone that was mined.YesYesYesWii U, Switch20GBronze
Freight StationUse a hopper to move an item from a chest minecart to a chest.NoNoYesNew 3DS15G
Smelt Everything!Connect three chests to a single furnace using three hoppers.Xbox OneNoYesNew 3DS15G
Mine!Open every chest in a Battle mini game arena in one round.YesYesNoWii U, Switch20GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngWar Pigs
[กำลังมา: JE 1.16]
Loot a chest in a Bastion RemnantThose Were the DaysOpen a chest in a bastion remnant.nether/loot_bastion

History[]

รุ่น Java Indev
0.31January 24, 2010Chest (S) JE1.png Large Chest (S) JE1.png Added chests.
Chests are considered a solid block.
The front of the chest (with the latch) faces away from any adjacent solid blocks, or faces west if placed independent of other blocks.
If a chest is placed next to a large chest, it attempts to "connect" with the large one, changing its texture to that of half a large chest. However, this is purely visual; they still act like two separate chests. Additionally, if the player attempts to open a chest connected on all four sides, the game freezes and the client crashes.
January 30, 2010Chests can now be crafted.
รุ่น Java Alpha
v1.0.14Chests are now used to craft minecarts with chests.
รุ่น Java Beta
1.1_02The chest's placement has been partially fixed. It is still possible to create triple chests, if the chest was not placed horizontally adjacent to a large chest or if placed in the location of a fluid.
The game no longer freezes, but instead displays a graphically glitched, fully functional chest screen.
1.5Chests can no longer be placed to create a triple chest; however, any chest previously created in this way still functions in that manner.
1.8Pre-releaseChest.gif Large Chest.gif Added an opening and closing animation with a new chest model.
The chest's texture is no longer in the terrain.png file. Instead, it is in the folder "item" under "chest.png" and "chestlarge.png", with the former being a chest on its own and the latter being the large chest. However, prior to 12w21a, the chest particles were still based on terrain.png and for the locked chest texture.
Chests are now tile entities, which means they no longer show the block breaking animation and are also now slightly smaller than they were before.
Chests now change the direction they face based on the viewpoint of the player.
Chests can now be found in abandoned mineshafts and strongholds.
Sound UpdateThe chest's opening and closing sounds have been changed.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseThe opening and closing sound effects of the chest have been removed (it used the same sounds as the door).
1.112w01aChests can now be found in NPC villages.
1.2.4releaseCats now try to sit on chests, making them unopenable.
1.3.112w16aThe 'bonus chest' option has now added to the Options menu.
12w21aChest particles are no longer based on terrain.png and for the locked chest texture.
Chests can now be found in desert temples.
12w22aChests can now be found in jungle temples.
1.4.4preChests now have a smaller hitbox.
1.4.612w50aXmas Chest.gif Xmas Large Chest.gif Added alternate chest textures into the game files. They are for a future "Christmas chest" easter egg.
12w50bThe server/client desync of chests has been fixed.
1.513w01aChests can now be used to craft a hopper and a trapped chest.
Chests can now be used in conjunction with hoppers.
13w02aChests no longer generate naturally in mineshafts.
1.6.113w18aChests are now found in nether fortresses.
13w19aChests can now be put on donkeys and mules.
1.814w02aChests can now have a NBT tag added enabling a locked chest. They can be opened only if the player is holding the item the chest is set for.
14w29aChests now display the cracking animation.
1.915w31aChests now naturally generate in end cities.
Chests now have their item model rotated, to have the front face in view of the player.
15w43aA chest now generates within igloo basements.
Loot tables have been added; chests can now use loot tables.
All chests generated with the world now make use of loot tables.
The chests opening and closing sounds has been changed.
15w44aBonus chest loot has been changed.
Raw salmon is now possible to find in bonus chests.
The average supply of sticks and planks have been nearly doubled in bonus chests.
The average supply of logs have been decreased, and that of stone tools have been nearly halved in bonus chests.
1.9.1pre1A hopper can now push into and pull items from a blocked chest.
1.1116w39aChests now generate in woodland mansions.
Chests are now used to craft shulker boxes.
1.1317w47aChests and trapped chests can now be put directly next to their double variants, instead of requiring one block between them.
Crouching while placing the chest now makes it try to connect to the clicked block.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 54.
18w09aChests now generate in underwater ruins.
18w10aChests now generate as buried treasure structures.
18w10cWater can now be placed on the same block as chests.
18w11aChests can now be found in shipwrecks.
1.1519w39aThe chest texture layout has been changed. The layout has been changed from Chest texture layout old.gif to Chest texture layout.gif.
?Before this point, chests with one half blockstate would be completely invisible, whereas the other half displayed the whole chest. From this point on, each blockstate correctly displays the associated half, although still only one displays an opening/closing animation.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w07aAdded piglins, which turn hostile to players opening chests.
20w15aChests placed in a dispenser can now be put on tamed llamas, donkeys and mules.
20w16aChests now generate as part of bastion remnants and ruined portals.
รุ่น Pocket Alpha
0.4.0Chest (S) BE1.png Added chests, but only single chests.
0.7.3Chest (S) JE1.png The texture of chests has been changed.
Large Chest (S) JE1.png Added large chests.
Added an animation and sound for chests.
Chests can now be placed adjacent to large chests or other chests facing in a different direction.
0.8.0?Chest.gif Large Chest.gif The textures of chests have been changed to look more like Java and Console editions. The texture of chests is no longer in the terrain-atlas.tga file.
0.9.0build 1Chests now naturally generate in abandoned mineshafts, villages, strongholds and dungeons.
Added smooth lighting to chests.
0.10.0build 1Chests now have a selection overlay.
0.12.1build 1Cats now try to sit on chests, making them unopenable.
Chests now naturally generate in nether fortresses.
0.13.0build 1Chests are now used to craft trapped chests.
Chests now naturally generate in desert temples.
0.14.0build 1Chests are now used to craft hoppers and minecarts with chests.
0.15.0build 1Chests can now be put on donkeys and mules.
Pistons and sticky pistons can now move chests.
Chests now naturally generate in jungle temples.
0.16.0build 1Custom names in chests no longer appear in GUI.
0.16.2A chest containing farming loot can now naturally generate in large houses in villages.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Chests can now generate in end cities and igloos.
1.1.0alpha 1.1.0.0Chests now generate in woodland mansions.
Chests are now used to craft shulker boxes.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Added the Bonus Chest option, which can be toggled in World Options.
1.4.0beta 1.2.14.2Chests can now naturally generate in shipwrecks.
Chests now generate as buried treasure structures.
beta 1.2.20.1Chests now naturally generate in underwater ruins.
1.10.0beta 1.10.0.3Chests are now found in pillager outposts.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.51Added piglins, which turn hostile to players opening chests.
beta 1.16.0.57Chests now generate as part of bastion remnants and ruined portals.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Chest (S) JE1.png Large Chest (S) JE1.png Added chests.
TU5Chest.gif Large Chest.gif The chest model has been with a 3D lock, along with opening and closing animations.
TU12Cats now try to sit on chests, making them unopenable.
TU14 1.04 The 'bonus chest' option has been added to the Options menu.
Chest particles are no longer based on terrain.png and for the locked chest texture.
Chests can now be found in desert temples.
Chests can now be found in jungle temples.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Chest.gif Large Chest.gif Added chests.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หีบ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • กล่องแสดงผลเป็นบล็อกเต็มเมื่ออยู่ในช่องเก็บของ แต่ไม่เมื่อวาง‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น][2]

แกลเลอรี[]

Texture layout up to 1.14

Texture layout from 1.15

ดูเพิ่ม[]

  • กล่องล็อก (เรื่องตลกของ April Fools ที่ไม่ได้อยู่ในเกมอีกต่อไป)

อ้างอิง[]

Advertisement