Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
หินแอนดีไซต์
Andesite.png
Polished Andesite.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

หินแอนดีไซต์ขัด
 dec: 16 hex: 16 bin: 16

}}

Duncan Geere Mojang avatar.png แอนดีไซต์คือหินรูปแบบพิเศษสามชนิดที่คุณจะพบได้ใน Minecraft ร่วมกับหินแกรนิตและไดออไรต์ หินทั้งสามชนิดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมกันใน snapshot 14w02a ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 กำเนิดในชั้นหินใต้ดินที่ความสูงต่ำกว่า 80 เกาะกลุ่มเป็นสายแร่ที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกับกรวดและดิน แต่นอกจากจะพบใต้ดินแล้ว คุณอาจพบมันโผล่ออกมาเหนือพื้นดินได้ในไบโอมภูเขาสูงชะลูด (extreme hills) และยังพบได้บ้างในชั้นใต้ดินของอิกลูและคฤหาสน์กลางป่า
Duncan Geere[1]

หินแอนดีไซต์ (อังกฤษ: Andesite) เป็นหินอัคนีชนิดหนึ่ง

หินแอนดีไซต์ขัด (อังกฤษ: Polished andesite) เป็นหินแอนดีไซต์ในรูปแบบขัด

อ้างอิง[]

การได้รับ[]

Andesite สามารถขุดได้โดยใช้ pickaxe หากขุดโดยไม่มี pickaxe มันจะไม่ดรอบอะไรเลย

บล็อก Andesite
Polished Andesite
ความแข็ง 1.5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 7.5
ไม้ 1.15
หิน 0.6
เหล็ก 0.4
เพชร 0.3
เนเธอร์ไรต์ 0.25
ทอง 0.2
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Regular andesite generates anywhere underground in rich seams, in an identical way to the other two stone types, as well as gravel and underground dirt. It is most commonly exposed to the surface in mountains biomes but can also be found regularly in other biomes.

One block of polished andesite can be found in igloo basements. Blocks of polished andesite can also be found in the "nature", "blacksmith", and "large jail" rooms of woodland mansions.

Andesite generates naturally in coral reefs, replacing some coral as part of coral crusts.

การคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Andesite Diorite +
Cobblestone
Polished Andesite Andesite

4

การใช้[]

ปัจจุบัน Andesite ใช้สำหรับตกแต่งเท่านั้น มันมี ความต้านทานการระเบิด เท่ากันกับหินซึ่งหมายความว่ามันสามารถใช้แทนหินในการสร้างได้

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

หินแอนดีไซต์/ID

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ใน Bedrock Edition andesite ใช้ค่าข้อมูลต่อไปนี้:

Stone/DV

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: วิดีโอระบุว่าแอนดีไซท์และแอนดีไซท์ขัดเงาสามารถใช้ในการประดิษฐ์ แผ่นหิน สิ่งนี้ล้าสมัยเนื่องจากฟังก์ชันนั้นถูกลบระหว่าง 1.8 สแนปชอต

หินแอนดีไซต์/video

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.814w02aAndesite.pngPolished Andesite.png Added andesite and polished andesite.
14w33aAndesite and polished andesite can now no longer be used to craft stone slabs.
1.915w44aOne block of polished andesite can now be found in igloo basements.
1.1116w39aPolished andesite will now generate in woodland mansions.
1.1317w47aThe different block states for the stone ID have now been split up into their own IDs.
Prior to The Flattening, these blocks' numeral IDs were 1 and had data values of 5 and 6.
July 11, 2018Andesite (Texture Update pre-release 1).png Jasper Boerstra tweets an image of an updated andesite texture.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w43aAndesite JE2.png Andesite's texture has now been changed.
18w44aไฟล์:Andesite Revision 3.png Andesite's texture has now been changed, once again.
รุ่น Pocket Alpha
0.9.0build 1Andesite.pngPolished Andesite.png Added andesite and polished andesite.
รุ่น Pocket
1.1alpha 1.1.0.0Polished andesite will now generate in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.4beta 1.2.14.2Andesite can now generate as part of the coral crust.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.9beta 1.9.0.0Polished andesite can now be now used to craft polished andesite stairs and slabs.
Andesite can now be used to craft andesite stairs, slabs and walls.
รุ่น Legacy Console
TU31CU19 1.22 Patch 3Andesite.pngPolished Andesite.png Added andesite and polished andesite.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added andesite and polished andesite.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หินแอนดีไซต์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ด[]

  • In real life, andesite is an extrusive igneous rock, meaning that it is formed from magma (thus igneous) that had flowed out to the surface (thus extrusive) as lava and cooled down.
  • Andesite's intrusive counterpart is Diorite, meaning that diorite and andesite are made of the same materials but diorite formed inside the earth instead of flowing out.
    • กล่าวอีกนัยหนึ่งหินแอนดิไซท์คือหินที่เกิดจากลาวาเย็นตัวและหินไดออไรต์เป็นหินที่เกิดจากแมกมาเย็นตัว

รูปภาพ[]

  1. "Block of the Week: Andesite" – Minecraft.net, 5 มกราคม 2018
Advertisement