Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
หินดาน
Bedrock JE2 BE2.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ไม่ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ไม่มี

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับบล็อก สำหรับรุ่นของ Minecraft ดูที่ Bedrock Edition
Duncan Geere Mojang avatar.png หินดานอาศัยอยู่ที่ส่วนล่างสุดของโลกปกติและส่วนบนและล่างสุดของเนเธอร์. มันถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่ 10 ของการพัฒนา Minecraft - 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) - ซึ่งเป็นเวลาเพียงแค่ 3 วันก่อนที่เกมถูกปล่อยออกมาสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก. มันมีอายุที่เก่าแก่กว่าน้ำ, ลาวา, แร่ และท่อนไม้อีก. แต่ดิน, หญ้า และหินก็ยังเก่าแก่กว่าอยู่ดี.
Duncan Geere[1]

หินดาน (อังกฤษ: Bedrock) เป็นบล็อกที่ทำลายไม่ได้ในโหมดเอาชีวิดรอด

การได้รับ[]

หินดานไม่สามารถทุบได้ด้วยเครื่องมืดทุกชนิด ซึ่งลูกสูบหรือการระเบิดที่สามารถทำได้ในโหมดเอาชีวิตรอดก็ไม่สามารถทำลายมันได้ ผู้เล่นสามารถหาและทุบหินดานได้โดยใช้กระเป๋าเก็บของโหมดสร้างสรรค์และคำสั่ง (ซึ่งรวมถึงปุ่มเลือกบล็อกด้วย) แม้ว่าเราจะสามารถทำลายทฤษฎีที่กล่าวมาได้ หินดานก็จะไม่ดรอปเมื่อมันถูกทำลาย[2]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

หินดานเป็นส่วนประกอบของ 5 ชั้นล่างสุดของโลกปกติในรูปแบบที่กระจัดกระจาย แม้ว่าชั้นที่ 4 จะเป็นหินดานเรียบ ๆ ที่มีช่องว่างที่หายากอย่างเด่นชัด การเข้าถึง 5 ชั้นล่างสุดส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำได้ ส่วนในเนเธอร์หินดานจะเป็นส่วนประกอบของทั้ง 4 ชั้นบนและล่างสุดในรูปแบบที่กระจัดกระจาย โดยที่ส่วนบนสุดของเนเธอร์ หินดานจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ผู้เล่นผ่านชั้นที่ 127 ไป และมันก็ยังสามารถพบได้ตามด้านข้างของเนเธอร์ด้วย‌[รุ่น Legacy Console เท่านั้น]

ในดิเอนด์ หินดานแต่ละอันจะเป็นส่วนของโครงสร้างคริสตัลเอนด์และหินดานก็ยังคงหลงเหลือหลังจากคริสตัลถูกทำลายแล้ว นอกจากนี้หินดานยังเป็นส่วนของ End gateway portal ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมังกรตายแล้ว และเป็นส่วนของ Exit portal ที่เกิดตรงจุดศูนย์กลางของเกาะหลักอีกด้วย

การใช้งาน[]

การใช้งานหินดานส่วนใหญ่จะใช้เป็นบล็อกตันที่ไม่สามารถทุบได้ อีกทั้งยังป้องกันม็อบเกิดและเป็นบล็อกตันที่ลำแสงดวงประทีป (Beacon) สามารถส่องแสงผ่านได้ ในรุ่น Legacy Console เมื่อวางหินดานบนดวงประทีป ลำแสงของมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

นอกจากนี้เมื่อจุดไฟบนหินดานในดิเอนด์ ไฟของมันจะไม่สามาถดับได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเหมือนกับอิฐเนเธอร์

ประวัติ[]

รุ่น Java Classic
0.0.12a Added bedrock.
The walls of the map are lined with a bedrock textured barrier. It is completely unbreakable.
0.0.20aBedrock will now no longer be placed or destroyed, except by players on servers with operator permissions.
Ops can now destroy bedrock like any other block.
Ops can now use /solid, which will now toggle stone placing itself or turning into bedrock shortly.
If any player attempts to place bedrock using an item edited into their inventory, the server will now kick them, even if they are an operator.
รุ่น Java Indev
?Bedrock on the bottom of the map will now turn to lava after a while, if it is exposed to sunlight.
รุ่น Java Infdev
?Bedrock is now unbreakable with no exceptions.
รุ่น Java Alpha
v1.2.0?The Nether has now been added, with bedrock at the top and bottom.
รุ่น Java Beta
1.3Bedrock can now no longer be destroyed by planting a seed below it on tilled dirt.
1.6?A bug has now fixed in which the player could fall into the void. Destroying a boat or rails with a minecart on the lowest bedrock block caused this to happen.
1.8?Creative mode has now been added, in which bedrock can be placed and destroyed instantly, as can any other block.
Notch tweeted he had accidentally done something to the bedrock layer, but didn't specify what.[3]
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 6The particle effect for bedrock can now be turned off or lowered.
When the ender dragon dies, it will now leave behind a fountain-like bedrock structure with the dragon egg sitting on top. It has another end portal to return to the player's spawn point.
End crystal added, an entity that sits atop of a block of flaming bedrock.
1.2.112w07aAs the max world height of the Nether has now been increased to 256, but Nether world generation is unchanged, mobs and mushrooms are still spawning on top of the bedrock ceiling.
12w07bMobs can now no longer spawn on bedrock.
?With the addition of lakes (of lava and water) at any height, it is now possible for a lake to cause an unusually large gap in the bedrock. This was fixed in release 1.2.
1.2.5?Bedrock in the End will now burn forever if set on fire, similar to netherrack. It can still be put out by the same methods, as well.
1.3.112w22aInventory sprites for blocks have now been flipped from left to right, changing to .
1.814w27bBedrock's texture will now rotate randomly, giving a more natural look to the bedrock layer.
14w34cBedrock's "depthsuspend" particle has now been made unused.
1.8.2pre5Bedrock will now no longer obstruct beacon activation or beacon beams.
1.915w31aThe ender dragon will now no longer create the exit portal upon death, with it instead generating with the world.
Bedrock will now form as part of the end gateway portal.
16w02aBedrock can now no longer drop itself as an item.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 7.
Bedrock's "depthsuspend" particle has now been completely removed.
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0 Added bedrock.
Bedrock appears at the bottom of the world, but is unobtainable even in Creative mode.
0.8.0build 3Added bedrock to Creative mode.
0.9.0build 1Added bedrock fog.
0.12.1build 1Bedrock will now generate in the Nether.
รุ่น Pocket
1.0alpha 0.17.0.1Bedrock will now generate in the End.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1 Added bedrock.
TU14 1.04 The bedrock on layer 0 can now be broken in a world. However, the player still cannot fall out of the world.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หินดาน” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • ในรุ่น Legacy Console เฉพาะชั้นสูงสุดของหินดานที่เกิดตามธรรมชาติในเนเธอร์นั้นไม่สามารถทุบได้
  • มันมีโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากที่จะพบแร่ถูกห่อหุ้มในหินดาน
  • Stronghold สามารถทำให้หินดานไม่เกิดในเขตของมัน
  • จากการเพิ่มหินดานเข้าไปในเวอร์ชัน Classic ผ่านไปจนถึงบางเวอร์ชันของ Alpha ไฟล์เท็กซ์เจอร์ของหินดานเคยถูกใช้ชื่อว่า Rock.png
  • ในรุ่น Java รูปแบบของหินดานจะยังคงรูปไว้ในทุก ๆ โลกโดยไม่คำนึงถึง seed ของโลกเลย ส่วนในรุ่น Bedrock รูปแบบจะขึ้นอยู่กับ seed ในโลกปกติ อย่างไรก็ตามรูปแบบในเนเธอร์จะคงที่

แกลลอรี[]

อ้างอิง[]

  1. "Block of the Week: Bedrock" – Minecraft.net, 15 กุมภาพันธ์ 2018
  2. MC-93119
  3. “I accidentally the bedrock layer. Nice. I will keep it like that!”@notch, August 10, 2011


Advertisement