Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling JE7 BE2.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
หมู่บ้าน
Plains Small House 3.pngDesert Small House 5.pngSavanna Small House 7.pngTaiga Small House 3.pngSnowy Small House 6.png
ไบโอม
 • ที่ราบ
 • ทุ่งดอกทานตะวัน[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • ทะเลทราย
 • สะวันนา
 • ไทกา
 • เนินเขาไทกา[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • ไทกาหิมะ[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • เนินเขาไทกาหิมะ[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
 • ทุนดราหิมะ
ส่วนประกอบ

ดูที่ § ส่วนประกอบ

สามารถเกิด
ภายหลัง

ไม่ได้

Marsh Davies Mojang avatar.png หมู่บ้านเป็นสถานที่ที่สดใสและคึกคักที่สุดในโลกของ Minecraft นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างของผู้เล่น มันเต็มไปด้วยชาวท้องถิ่นมากมายที่ทำอาชีพต่าง ๆ เช่น ชาวนา ชาวประมง คนขายธนู คนขายเนื้อ นักบวช ช่างทำชุดเกราะ ฯลฯ และยังมีตัวที่ผมชอบอย่างคนบ้าด้วยนะ
Marsh Davies[1]

หมู่บ้าน (อังกฤษ: Village) เป็นกลุ่มของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโลกปกติ ซึ่งมีผู้อาศัยเป็นชาวบ้าน แมว โกเลมเหล็ก และมีซอมบี้ชาวบ้าน พ่อค้าเร่ร่อนและลามะพ่อค้าอยู่เป็นครั้งคราว

การเกิด[]

An updated visual of a plains village

หมู่บ้านไทกาที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เช่น หลังคาที่ทำมาจากไม้สน

หมู่บ้านจะเกิดตามธรรมชาติได้ในไบโอมที่ราบ, สะวันนา, ไทกา, ทุนดราหิมะ, และ ทะเลทราย และในรุ่น Bedrock, ยังสามารถพบหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ในไบโอมไทกาหิมะ, ทุ่งดอกทานตะวัน, เนินเขาไทกา, และเนินเขาไทกาหิมะ ซึ่งหมู่บ้านก็จะมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีการออกแบบของสิ่่งก่อสร้างที่แตกต่างกันไป โดยประเภทของหมู่บ้านนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของไบโอมที่จุดศูนย์กลาง หรือจุดรวมผลของหมู่บ้าน ถ้าจุดศูนย์กลางนี้ไม่ได้อยู่ในไบโอมที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ หมู่บ้านจะออกมาเป็นประเภทหมู่บ้านทุ่งหญ้าแทน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงประเภทของหมู่บ้าน ต่อไบโอมที่เป็นตัวกำหนด

ปรพเภทของหมู่บ้าน ไบโอม
ทะเลทราย ทะเลทราย
ที่ราบ ที่ราบ
ทุ่งดอกทานตะวัน[BE เท่านั้น]
สะวันนา สะวันนา
ไทกา ไทกา
เนินเขาไทกา[BE เท่านั้น]
ไทกาหิมะ[BE เท่านั้น]
เนินเขาไทกาหิมะ[BE เท่านั้น]
หิมะ ทุนดราหิมะ

จำนวนประชากรของชาวบ้านนี่นจะถูกกำหนดโดยปริมาณของเตียงที่เกิดในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะเกิดในบ้านที่มีเตียงเท่านั้น ในขณะที่บ้าน หรืออาคารที่เป็นที่ทำงาน(มีบล็อกไซต์งาน) นั้นจะเกิดขึ้นโดยไม่มีชาวบ้านอยู่ภายในเสมอ

ถ้าสิ่งก่อสร้าง หรือทางเดินนั้นอยู่บนอากาศ แผ่นทราย หรือดิน(ขึ้นอยู่กับประเภทของภูมิประเทศ)จะถูกสร้างขึ้นด้านใต้ของสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นการทำฐานรองรับ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดพื้นผิวภูมิประเทศที่ดูผิดประหลาดไปได้ ซึ่งจะเห็นลักษณะเช่นนี้ได้อย่าชัดเจนมากขึ้น หากหมู่บ้านนั้นเกิดอยู่บริเวณที่ใกล้กับมหาสมุทร ฟาร์มของหมู่บ้านจะสร้างพร้อมกับที่ว่างด้านบนอีกสองสามบล็อกเพื่อให้มีที่ว่างเข้าไปได้ หากฟาร์มไปเกิดซ้อนทับกับเนินเขา หรือภูเขา

2% ของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจะเกิดเป็นหมู่บ้านซอมบี้; ดูเพิ่มที่ § หมู่บ้านซอมบี้

โครงสร้าง[]

หมู่บ้านทุนดราหิมะ

บ้านในหมู่บ้าน

Disambig color.svg สำหรับข้อมูลทางเทคนอกสำหรับสิ่งก่อสร้างภายในหมู่บ้าน ดูที่ หมู่บ้าน/สิ่งก่อสร้าง สำหรับสำหรับพิมพ์เขียวของสิ่งก่อสร้างต่างๆของหมู่บ้าน ดูที่ หมู่บ้าน/โครงสร้าง/พิมพ์เขียว สำหรับสิ่งก่อสร้างของหมู่บ้านก่อนการอัพเดท Village & Pillage ดูที่ หมู่บ้าน/สิ่งก่อสร้าง (เก่า) สำหรับสำหรับพิมพ์เขียวของสิ่งก่อสร้างต่างๆของหมู่บ้านก่อนการอัพเดท Village & Pillage ดูที่ หมู่บ้าน/สิ่งก่อสร้าง (เก่า)/พิมพ์เขียว

สิ่งก่อสร้าง[]

จำนวนของสิ่งก่อสร้างภายในหมู่บ้านนั้นจะแตกต่างกัน ไปตามหมู่บ้าน และไม่ได้จำเป็นที่จะมีชนิดสิ่งก่อสร้างครบทุกชนิดภายในหนึ่งหมู่บ้าน นอกจากจุดรวมพลแล้ว ซึ่งจะแตกต่าง และเป็นระบบ, จำนวนของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จะเลือกจำนวนโดยการสุ่ม จำนวนของเสาไฟ และสิ่งก่อสร้างตกแต่ง(กองฟาง, ฟาร๋์มแตงโม, ฟาร์มฟักทอง, กองหิมะ และน้ำแข็ง)นั้นจะไม่มีข้อจำกัด, พวกมันจะเกิดในที่ๆ ไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นวางอยู่ ทางเดินยังสามารถพบได้ที่ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของหมู่บ้าน และมักจะทอดยาวไปถึงขอบอาณาเขตของหมู่บ้าน

สิ่งก่อสร้างนั้นจะเลือกอย่างสุ่มจากรายการสิ่งก่อสร้างที่มีทั้งหมด ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่จะมีโอกาสในการเกิดมากกว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

รูปแบบถางสถาปัตยกรรม, และบล็อกที่ประกอบหมู่บ้านขึ้นมานั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของหมู่บ้าน

ในรุ่น Bedrock สิ่งก่อสร้างนั้นจะมีโอกาสการเกิดืี่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทภของหมู่บ้าน; ยกตัวอย่างเช่น, ร้านอาวุธจะมีโอกาสการเกิดในหมู่บ้านประเภทไทกา มากกว่าหมู่บ้านประเภทอื่นๆ

ทางเดิน[]

ทางเดิยของหมู่บ้านที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ, เกิดในโลกแบบ Buffet ในรูปแบบโลกถ้ำ ก่อนการอัพเดท Village and Pillage

หมู่บ้านจะมีทางเดินระหว่างสิ่งก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง และถอดยาวไปยังเขตรอบนอกของหมู่บ้าน ทางเดิงของหมู่บ้านจะเกิดในระดับเดียวกับภูมิประเทศ ซึ่งมักจะทำให้มันชีนขึ้นเมื่อพบเนินเขา หรือหุบเขา โดยไม่สนว่าเอนทิตี้ต่างๆ จะเดินข้ามมันได้หรือไม่ ทางเดินนั้นจะไม่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และจะเปลี่ยนเพียงบล็อกหญ้า (ที่มีบล็อกกากาศด้านบน), น้ำ, ลาวา, ทราย, หินทราย, และหินทรายแดง; หากเป็นบล็อกอื่นๆ ระบบเกมจะไม่สนใจ และปล่อยไว้อย่างนั้น

ม็อบ[]

Mobs[]

ระหว่างการสร้างโลก
 • ชาวบ้าน (เกิดภายในหมู่บ้านแบบปกติเท่านั้น)
 • โกเล็มเหล็ก (เกิดภายในหมู่บ้านปกติเท่านั้น เกิดหนึ่งตัวบริเวณของจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน)
 • ซอมบี้ชาวบ้าน (เกิดภายในหมู่บ้านซอมบี้เท่านั้น)
 • ม้า (เกิดภายในหมู่บ้านแบบปกติ)
 • หมู (เกิดภายในหมู่บ้านแบบปกติ)
 • วัว (เกิดภายในหมู่บ้านแบบปกติ)
 • แกะ (เกิดภายในหมู่บ้านแบบปกติ)
เมื่อเวลาผ่านไป
 • แมว (เกิดภายในหมู่บ้าน โดยจะเกิดหนึ่งตัวทุกๆ เตียง 4 เตียง และเกิดได้มากสุดที่ 5 ตัว)
 • พ่อค้าเร่ร่อน (เกิดหนึ่งตัวทุกเวลาหนึ่ง ที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน)
 • ลามะพ่อค้า (เกิดขึ้นสองตัวพร้อมกับพ่อค้าเร่ร่อน ที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน)
 • โกเล็มเหล็ก (ในรุ่น Bedrock, พวกมันจะเกิดเป็นเวลาๆ ที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน ที่มีชาวบ้านอย่างน้อย 10 คน และมีเตียงอย่างน้อย 20 เตียง และสามารถเกิดได้มากสุดที่ 2 ตัว ในรุ่น Java พวกมันจะเกิดตามเวลาเมื่อชาวบ้านนอนหลับ และทำงานที่บล็อกไซต์งาน)
ระหว่างเหตุการณ์
 • ซอมบี้ (เกิดขึ้นระหว่างการล้อมโจมตีของซอมบี้)
 • พิลเลจเจอร์ (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม)
 • วินดิเคเตอร์ (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม)
 • อีโว้กเกอร์ (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม)
 • เวกซ์ (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม)
 • ปีศาจปล้นสะดม (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม)
 • แม่มด (เกิดขึ้นในระหว่างช่วงปล้นสะดม]])

เหตุการณ์ที่เกิดในหมู่บ้าน[]

การปล้นสะดม[]

บทความหลัก: กลุ่มปล้นสะดม

ผู้เล่นที่ฆ่ากับตันอิลเลจเจอร์ จะได้เอฟเฟค Bad Omen เป็นเวลา 100 นาที เช่นเดียวกับเอฟเฟคอิ่นๆ เอฟเฟค Bad Omen สามารถนำออกได้โดยการดื่มนม การเข้าอาณาเขตของหมู่บ้านด้วยเอฟเฟคนี้จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มปล้นสะดมเกิดขึ้น, ซึ่งจะทำให้อิลเลจเจอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนหนึ่ง และเริ่มโจมตีหมู่บ้าน

การล้อมโจมตีของซอมบี้[]

บทความหลัก: การล้อมโจมตีของซอมบี้

การล้อมโจมตีของซอมบี้เป็ฯเหตุการณ์ในเกมที่ซอมบี้จำนวนมากจะเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่สนใจถึงความสว่างของสภาพแวดล้อม โดยมีโอกาส 10% ที่จะเกิดขึ้นในตอนเที่ยงคืนของทุกๆ คืนหรือในช่วงฝนฟ้าคนองและเมื่อหมู่บ้านมีเตียงอย่างน้อย 20 เตียง

หมู่บ้านซอมบี้[]

ไฟล์:1.14 Zombie Village.png

หมู่บ้านซอมบี้

หมู่บ้านที่เกิดจะมีโอกาส 2% ในรุ่น Java, หรือ 30%ในรุ่น Bedrock[2] ที่จะเกิดเป็นหมู่บ้านซอมบี้ ซึ่งชาวบ้านที่เกิดภายในหมู่บ้านจะเป็นซอมบี้ชาวบ้านเสมอ ประตู และแหล่งแสงทั้งหมดของหมู่บ้านจะหายไป และภายในหมู่บ้านซอมบี้นี้บางบล็อก และบล็อกหินหยาบจะถูกแทนที่ด้วยใยแมงมุม หรือหินหยาบตะไคร่น้ำ กระจกหน้าต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยแผ่นกระจกสีน้ำตาล แทนที่จะเป็นแผ่นกระจกใสในหมู่บ้านปกติ

กลไก[]

ที่รวมพล[]

ที่ทำงาน[]

ความนิยม[]

หมู่บ้านจะเป็นที่นิยมมากในโหมดเอาชีวิตรอดเพราะจะจะสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้โดยไม่ต้อลงแรงสร้าง รวมถึงมีพันธุ์พืชต่างๆ ที่หาเองได้ยาก เช่น แครอทและมันฝรั่ง และบ้านในหมู่บ้านบางแห่งจะมีบ้านหลังหนึ่งที่จะมีกล่องเก็บ Item พิเศษ เช่น เพชร ชุดเกราะ (มีตั้งแต่ ชุดหนัง จนถึง ชุดเหล็ก) หินออบซิเดียน ขนมปัง ข้าว ถ่าน และอื่นๆ นอกจากนี้ความนิยมจริงๆสำหรับผู้เล่นแล้วมักจะมาทำการแลกเปลี่ยนของกับชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้ของที่มีราคา หรือ ของที่หายาก เช่น ที่ขุดเพชรที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีตัวกลางคือ มรกต ซึ่งแลกได้ด้วยของบางอย่าง ขึ้นอยู่กับอาชีพของชาวบ้านที่ไปแลกของ

หากผู้เล่นมีประสบการณ์มาก จะทราบดีว่าชาวบ้านมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสามารถนำไปทำฟาร์มเหล็กได้ โดยจะนำชาวบ้านลำเลียงกลับไปยังที่ที่ผู้เล่นเตรียมไว้ (อาจใช้รั้วล้อม) โดยมักจะเป็นหมู่บ้านจำลอง หรือ เป็นที่นาที่มีประตูลอยอยู่ด้านบน เพื่อให้ตอนกลางคืน ชาวบ้านไปกระจุกกันตรงกลางเพื่อป้องกันการจู่โจมจากซอมบี้ เมื่อเพาะไว้สักระยะนึงจนเยอะมากพอให้โกเล็มเห็กเกิด ผู้เล่นอาจจะลำเลียงไปส่งในฟาร์มเหล็กที่ได้สร้างไว้แล้ว เพื่อทำให้วงจรทำงานสมบูรณ์นั่นเอง

ประวัติ[]

แม่แบบ:H

February 21, 2010NPC villages and "monster towns" are mentioned.
July 1, 2011A picture of villages was released by Notch before Beta 1.8 was released. In the early screenshot, villages were partly made of moss stone.
July 13, 2011An early interview with Notch discussed his plans for the village.
August 10, 2011Notch originally worked on villages by himself, but eventually gave the task to Jeb, so that he could work on other things.
August 11, 2011Jeb has said that during early tests of villages, the lava in a smithy often set the village on fire.
August 26, 2011Villages were shown to the public during the PAX 2011 demo, including the interiors.
รุ่น Java Beta
1.8Pre-releaseVillages added.
They were originally intended to be populated with pigmen.[3]
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseVillagers have been added to villages. They have 'TESTIFICATE' written above their heads.
1.112w01aSuperflat added, allowing bigger villages.
Blacksmith buildings in villages now hold chests with loot.
1.2.112w07aVillagers now repopulate villages based on how many houses there are available.
Zombie sieges can now occur once a village has reached a certain size.
The player may now add houses to villages, provided they are enclosed with a roof and wooden door.
12w08aLarger villages now spawn iron golems to defend them.
1.3.112w21aDesert villages are now made of sandstone instead of wood and cobblestone.
1.4.212w32aVillages now track the "popularity" of individual players by username.
12w36aPotatoes and carrots can now be found in NPC villages.
1.513w03aChanges to water-block generation now make wells proper infinite water sources.
13w06aThe lamppost glitch in villages has been fixed.
1.7.213w36aSavanna biome added, which villages can now generate in.
1.814w03aGravel roads in villages now have cobblestone underneath, to prevent them from collapsing into caves.
14w04aDoors are now added to the closest village.
14w25aZombie sieges have been re-implemented.
14w30aWells in desert villages are now made of sandstone instead of cobblestone.
1.915w31aFarms now include beetroot crops.
1.1016w20aVillage structures are no longer restricted by biome boundaries, meaning that a village that starts in a valid biome can now spread into an adjacent invalid biome.
Villages now generate in taiga biomes (but not their variants), and are made of spruce wood.
Savanna villages are now made of acacia wood rather than oak. Acacia logs replace cobblestone in all structures except churches.
Paths no longer generate below sea level, and they are made with different material depending on the existing terrain.
Grass paths now generate rather than gravel paths, when generated on grass blocks.
Paths made of planks now generate over water and lava to form bridges.
Villages now have a 2% chance of generating as a zombie village, which are inhabited only by zombie villagers, and generate without any doors or torches.
16w21aBlacksmiths now generate with cobblestone in all biomes, rather than acacia logs in savannas and sandstone in deserts.
pre1Zombie villagers generated in zombie villages no longer despawn.
Wooden fences are now substituted with the correct wood type for the biome.
Paths no longer replace most blocks, instead considering the blocks underneath, preventing them from generating in treetops or bridging ravines.
1.1418w47aAdded raids, in which groups of illagers attack villages after a player kills an illager patrol leader then enters a village.
November 28, 2018A hotfix for all 1.14 snapshots is released, updating the main menu with a panorama of the new villages.
18w48aUpdated the plains village look.
18w49aAdded snowy tundra villages.
Updated the savanna village look.
18w50aUpdated the taiga and desert village looks.
19w04aRe-added zombie villages in desert and taiga biomes.
19w07aRe-added zombie villages in plains and savanna biomes.
Added snowy tundra zombie villages.
19w08aVillages now spawn with at least one iron golem.
1.14.1Pre-Release 1Many structures are tweaked to have better lighting.
รุ่น Pocket Alpha
0.9.0build 1Added villages. They generate with gravel, wooden or sandstone bridges.
build 2Desert villages are now made of sandstone.
build 4Villages are now rare.
build 7Villages are now more common.
0.11.0build 1Grass path blocks now replace gravel paths in villages.
0.12.1build 1Larger villages now spawn iron golems to defend them.
build 8Farms now include beetroot crops.
0.14.0build 3The door-to-villager ratio in villages has been increased (was previously 1:1).
0.15.0build 1Added savanna and taiga village variants.
Villages can now generate in cold taiga and ice plains biomes. Buildings are made out of spruce wood like taiga villages.
Villages now have a 2% chance of generating as zombie villages. Buildings in zombie villages include cobweb and moss stone.
0.16.0?Farms no longer generate crops in ice plains and cold taiga villages.
0.16.2Chests can now generate inside large houses in ice plains and cold taiga villages containing farming supplies.
รุ่น Bedrock
1.8.0beta 1.8.0.8Cats now spawn in villages.
1.10.0beta 1.10.0.3Updated the look of plains, desert, savanna, taiga, snowy tundra, and snowy taiga villages.
Taiga villages are now more common.
Villages are now set by the number of beds in the village instead of doors.
Villages now have gathering sites in which a wandering trader can appear.
Villages now have job sites where villagers go to work.
Removed zombie villages.[ตรวจสอบ]
1.11.0beta 1.11.0.1Villages now always spawn at least one iron golem.
Changed some structures; plains tannery now include a single cauldron, some poorly lit areas have torches, lava is no longer a fire hazard, added floors in some floorless houses.
Changed village generation by rebalancing the number of houses (buildings with beds) and job sites (buildings with job site blocks). Sand now also has sandstone support below.
Plains farms and plains toolsmith houses can now generate in new plains villages.
Animals now spawn in the village stables, animal pens, shepherd houses, and butcher houses.
Added chest loot to non-plains village variants.
Added raids, in which groups of illagers attack villages.
beta 1.11.0.3Players with bad omen now trigger a raid when in villages.
1.13.0beta 1.13.0.9Re-added zombie villages.
รุ่น Legacy Console
TU5CU1 1.0 Patch 11.0.1Added villages.
TU9Blacksmith buildings in villages now hold chests with loot.
TU14 1.04 Added desert villages.
???Wells in desert villages are now made of sandstone instead of cobblestone.
TU31CU19 1.22 Patch 3Savanna biome added, which villages can now generate in.
Gravel roads in villages now have cobblestone underneath, to prevent them from collapsing into caves.
TU43CU33 1.36 Patch 13Villages can now generate in cold taiga and ice plains biomes, constructed with spruce wood.
Villages now generate with grass paths instead of gravel.
Villages in savanna biomes now generate with acacia wood.
TU46CU36 1.38 Patch 15Villages now generate naturally in the taiga biome.
TU58CU49 1.60 Patch 281.0.8Villages generated in the desert or the savanna biome now replace the most sandstone/acacia wood with cobblestone.
TU60CU51 1.64 Patch 301.0.11Villages now generate naturally in cold taiga and snow plains biomes generating with spruce wood.
Desert villages no longer generate with cobblestone, including blacksmith and church buildings.
Tables in villages now have brown carpet instead of a pressure plate.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added villages.

เกร็ดความรู้[]

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หมู่บ้าน” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี่[]

จากงาน MINECON Earth 2018[]

ก่อนการอัพเดท Village และ Pillage[]

การเกิดที่แปลกๆ[]

ก่อนการอัพเดท Village และ Pillage[]

อ้างอิง[]

Advertisement