Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

เวอร์ชันของเกม Minecraft สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC (Windows, Macintosh, Linux, เป็นต้น)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "เวอร์ชันรุ่น Java"

128 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 128 หน้า

1

Advertisement