Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
Crossbow.pngCrossbow Pull 0.pngCrossbow Pull 1.pngCrossbow Pull 2.pngArrow Loaded Crossbow.png
Crossbow.pngCrossbow Pull 0.pngCrossbow Pull 1.pngCrossbow Pull 2.pngFirework Loaded Crossbow.png
ความหายาก

ปกติ

ความทนทาน

326

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่

หน้าไม้ (อังกฤษ: Crossbow) เป็นเครื่องมือที่เหมือนกับ คันธนูแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าคันธนูใช้กระสุน ลูกธนู หรือ ดอกไม้ไฟ

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Stick +
Iron Ingot +
String +
Tripwire Hook

การซ่อมแซม[]

แม่แบบ:Repair

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Damaged Crossbow หรือ
Damaged Arrow Loaded Crossbow หรือ
Damaged Firework Loaded Crossbow


ความทนทานของหน้าไม้ทั้งสองนั้นถูกรวมเข้าด้วยกัน, รวมถึงความทนทานเพิ่มขึ้นอีก 5℅ ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

ดรอปจากพิลเลจเจอร์[]

มีโอกาส (8.5℅) ที่พิลเลจเจอร์จะดรอปหน้าไม้เมื่อมันตายและอัตราการดรอปจะเพิ่มขึ้นตามระดับการร่ายมนต์ของ Looting

ตามธรรมชาติ[]

หน้าไม้มีโอกาสพบเจอได้ในกล่องของ pillager outpost[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

การใช้[]

Charging the crossbow (GIF).

Weapon[]

Crossbows are similar to bows, but take longer to load and are slightly more powerful, shooting farther due to slightly higher accuracy. They can be drawn back by using them, forcing you to move at a sneaking speed, and unlike bows, the arrow or firework rocket will only be fired after it is fully loaded. Once it has reached full charge, the player's speed returns to normal and the crossbow can be placed in another inventory slot or into an item frame without the arrow or firework rocket being unloaded or fired. In order to use the crossbow, at least one arrow or firework rocket must be present in your inventory. The player can choose which type of arrow to fire based on its location in the inventory. Arrows in the off-hand, or the selected hotbar slot if the crossbow is in the off-hand, are prioritized first. If there are no arrows in the off-hand or selected hotbar slot, the arrow closest to slot 0 is selected.

Endermen cannot be hit with crossbow arrows no matter what, as an enderman shot with an arrow will teleport, and the arrow will disappear without a trace.

Attack damage
Minimum 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)
Maximum 11 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Average 9 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)

Fireworks[]

Firework rockets can be fired by shooting the crossbow while holding the rockets in the off-hand. Firework rockets with higher flight durations will launch further and also have a longer time before they explode. Launching firework rockets with multiple firework stars in them can obscure the targeted player's vision, due to the number of particles produced. Firework rockets also work with the Multi-Shot enchantment, enabling the player to shoot 3 firework rockets at a time.

If a shot firework rocket hits a mob, the rocket will explode instantly.

Repair[]

Crossbows can be repaired in an anvil or grindstone by combining two crossbows, but this will sacrifice any ammunition loaded in both crossbows.

การร่ายมนต์[]

Crossbows can receive 3 unique enchantments, and have a base enchantability of 1.

Enchantments specific to crossbows include Quick Charge, Multishot, and Piercing. Multishot and Piercing are mutually exclusive, and normal methods of applying enchantments allow only one of them to be applied to a single crossbow simultaneously. It is possible to use commands to apply both to a single crossbow.

Quick Charge (I–III) decreases the reloading time of the crossbow by level * 0.25 seconds. Crossbows with Quick Charge III fire slightly faster than bows.

If commands are used to enchant a crossbow with Quick Charge V, the crossbow will charge instantly. A crossbow enchanted with Quick Charge VI is effectively impossible to charge, which renders it useless. This can only be done in Java Edition, as in Bedrock Edition, /enchant limits the level to the maximum normally obtainable.

Multishot (I) makes the crossbow fire a spread of 3 projectiles at once instead of a single projectile. This works for both arrows and firework rockets. Each shot still costs only one projectile, and because of that, it is only possible to recover one of three arrows shot from a Multishot crossbow. Multishot crossbow uses 3 durability points per one shot.

Piercing (I–IV) makes arrows shot from the crossbow pierce entities they hit and continue their flight, which allows each arrow to hit up to level + 1 entities. Armor stands and end crystals cannot be pierced.

If commands are used to enchant a crossbow with Piercing V or a higher level of the enchantment, the enchantment will have no effect, and arrows shot from the crossbow will not pass through hit entities.‌[รุ่น Java เท่านั้น]

Crossbows can also be enchanted with Mending and Unbreaking.

เชื้อเพลิง[]

หน้าไม้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาหลอม 1 ไอเทม

ความก้าวหน้า (Java Edition เท่านั้น)[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngOl' Betsyยิงหน้าไม้
(Shoot a crossbow)
Adventureminecraft:adventure/ol_betsy
Advancement-fancy-raw.pngTwo Birds, One Arrowฆ่าแฟนท่อมด้วยธนูแหลมทะลุ
(Kill two Phantoms with a piercing arrow)
Ol' Betsyminecraft:adventure/two_birds_one_arrow
Advancement-plain-raw.pngWho's the Pillager Now?มอบกองโจรด้วยรสชาติแห่งยาขมของเขาเอง
(Give a Pillager a taste of their own medicine)
Ol' Betsyฆ่าพิลเลเจอร์หนึ่งตัวโดยใช้หน้าไม้minecraft:adventure/whos_the_pillager_now
Advancement-fancy-raw.pngArbalisticฆ่าม็อบ 5 ตัวที่แตกต่างกันด้วยการยิงหน้าไม้ครั้งเดียว
(Kill five unique mobs with one crossbow shot)
Ol' Betsyminecraft:adventure/arbalistic

ประวัติ[]

September 29, 2018หน้าไม้ถูกประกาศที่งาน MINECON Earth 2018.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w43aAdded crossbows. They can be enchanted with either the Quick Charge (Highest Level III), Piercing (Highest Level IV), or Multishot (Highest Level I)
18w47aCrossbows can now be found inside loot chests at the top of pillager outposts.
รุ่น Bedrock
1.8.0beta 1.8.0.10Added crossbows as part of Experimental Gameplay.
1.9.0beta 1.9.0.0Added pillagers, which use and drop crossbows.
beta 1.9.0.3Crossbows now appear bigger in a pillager's hand.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3Fully implemented crossbows, separate from Experimental Gameplay.
Crossbows can now be found in pillager outpost chests.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หน้าไม้” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เรื่องน่ารู้[]

  • Crossbows enchanted with Quick Charge VI and above get stuck on the first frame on the recharging animation because the resulting charge time is negative, and the game never reaches the time markers that tell it to advance the animation or the reloading procedure itself. It is technically possible to charge such crossbows, but this would require overflowing the value which determines how long the crossbow has been charged for. This takes such an amount of time that this is practically impossible: for example, charging a crossbow with Quick Charge VI would take 69.4 years to complete.
  • Due to being able to be put away and still be loaded, a player could have 9 crossbows in their hotbar, allowing for the rapid unloading of arrows. With average damage, this does 90 total damage with normal arrows, which is enough to kill a player in protection IV diamond armor with resistance II (38.1 damage total, taking armor toughness into account), the highest effect obtainable in a survival game without using a Potion of the Turtle Master.
  • Multishot are effective on spaced mobs while Peircing is effective on packed mobs.
  • If talking about ammunition, power, and single targets, Bows are more effective with the Infinity and Power enchantments, while Crossbows are good at crowd-controlling with Multishot/Peircing enchantments.
  • Loading a Crossbow with Fireworks then firing it to Enderman or Wither with its Wither Armor active will damage it. This is because Fireworks deal explosion damage and not projectile damage. This is the only method of damaging Enderman or Wither with its Wither Armor at lon Crossbow

แกลเลอรี[]

Advertisement