หนังสือกับปากกาขนนก

จาก Minecraft Wiki
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
หนังสือกับปากกาขนนก
Upload หนังสือกับปากกาขนนก.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้

หนังสือกับปากกาขนนก (อังกฤษ: Book and Quill) คือไอเทมที่ใช้เขียนหนังสือที่เขียนแล้ว

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Book +
Ink Sac +
Feather


การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Bedrock มีโอกาส 18.9% ที่จะพบหนังสือกับปากกาขนนก 1-2 ไอเทมในหีบสมบัติที่ฝังไว้

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเขียน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โค้ดรูปแบบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การลงนาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Book and quill items have a data value of 386, and the ID name minecraft:writable_book. They use their item data to determine the contents of the book.

ข้อมูลไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Nbtsheet.png Item: The item
    • Nbtsheet.png tag: The tag tag.
      • Nbtsheet.png pages: The list of pages in the book.
        • Nbtsheet.png A single page in the book. If generated in-game, each page is a string in double quotes and uses the escape sequences \" for a double quote, \n for a line break and \\ for a backslash. If created by commands or external tools, a page can be a serialized JSON object or an array of strings and/or objects (see Commands#Raw JSON text) or an unescaped string.

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หนังสือกับปากกาขนนก” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]