Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
สไลม์ไฟ
Magma Cube.png
พลังชีวิต

ใหญ่: 16 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
เล็ก: 4 (Heart.svgHeart.svg)
จิ๋ว: 1 (Half Heart.svg)

พลังเกราะ

ใหญ่: 12 (Armor.svgArmor.svgArmor.svgArmor.svgArmor.svgArmor.svg)
เล็ก: 6 (Armor.svgArmor.svgArmor.svg)
จิ๋ว: 3 (Armor.svgHalf Armor.svg)

พฤติกรรม

ไม่เป็นมิตร

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

ใหญ่: 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)
เล็ก: 4 (Heart.svgHeart.svg)
จิ๋ว: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)

ขนาด

ใหญ่:
สูง: 2.04 บล็อก
กว้าง: 2.04 บล็อก
เล็ก:
สูง: 1.02 บล็อก
กว้าง: 1.02 บล็อก
จิ๋ว:
สูง: 0.51 บล็อก
กว้าง: 0.51 บล็อก

การเกิด
ไอดีภายใน

JE: 62
BE: 42

ไอดีเนมสเปซ

magma_cube

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับthe Nether mob สำหรับthe solid block generated in the Nether ดูที่ Magma Block

สไลม์ไฟ (อังกฤษ: magma cube) นั้นเป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรหนึ่ง มีสีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม และมีดวงตาสีเหลือง ซึ่งสามารถพบได้ในขนาดต่างๆ ได้แก่ใหญ่ เล็ก และจิ๋ว สามารถพบได้ในเนเธอร์ ซึ่งสามารถถือเป็นสไลม์แห่งมิติเนธอร์ได้ เนื่องจากลักษณะของพฤติกรรมที่คล้างคลึงกัน

การเกิด[]

ดูเพิ่มเติมที่: การเกิด § วงจกการเกิด

สามารถพบสไลม์ไฟได้ในบางแห่งในเนเธอร์ที่ทุกระดับแสง โดยพื้นที่ที่มันเกิดนั้นต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ทั้งที่เป็นของแข็ง และของเหลว

Big magma cubes require a 3×2½×3 space to spawn, small magma cubes require a 3×2×3 space, and tiny magma cubes require a 1×2×1 space (or 1×1×1 if the upper block is not opaque).[1]

Magma cubes' size is affected by regional difficulty: chances range from 33% for each size at the low difficulty to 16% small, 33% medium, and 50% big with higher difficulty.

ที่รกร้างเนเธอร์[]

สไลม์ไฟจะเกิดไม่ทั่วไปในที่รกร้างเนเธอร์ เป็นกลุ่มที่ 1-4 ตัว

Nether Fortresses[]

Magma cubes spawn commonly in fortresses groups of 4.

สันดอนหินบะซอลต์[]

สไลม์ไฟจะเกิดทั่วไปในสันดอนหินบะซอลต์ เป็นกลุ่มที่ 2-5 ตัว

Spawners[]

Magma cube spawners generate in the treasure room of bastions.

การดรอป[]

4 for big magma cubes, 2 for small and 1 for tiny.

Large and small magma cubes drop 0-1 magma cream with an average of 0.25 per kill, but tiny magma cubes drop nothing. The maximum can be increased by 1 per level of Looting, so Looting 1 averages 0.5 per kill, Looting 2 averages 0.83 per kill, and Looting 3 averages 1.25 per kill.

พฤติกรรม[]

Magma cube jumping.

A magma cube moves by hopping at intervals of 40 to 120 ticks (2 to 6 seconds).

A magma cube seeks out any player or an iron golem within a 16 blocks spherical distance. If it finds no enemy, it waits for 40 to 120 ticks (2 to 6 seconds), then changes direction by a random amount up to 57.30° (1 radian) left or right, jumps, and repeat the process. If it finds a target, the delay before jumping is 13 as long (13 to 40 ticks) and the magma cube changes direction directly toward the target before jumping.

Magma cubes cannot be hurt by fall damage or burning, and are not slowed down by lava. They can swim upward in lava and leap above its surface.

They avoid water, can swim, and don't drown.

Their jump height depends on their size. Their forward speed is twice that of most other mobs. They always make a distinct sound upon jumping up and landing, but no idle sounds.

When a magma cube is killed, it split into 2-4 smaller magma cubes. Tiny magma cubes disappear when killed, like other mobs.

Unlike most mobs, magma cubes have no pathfinding ability, meaning that they do not avoid falling off cliffs and cannot go around walls, even when chasing a player.

Tom Stone Mojang avatar.png Few are as deadly as the Magma Cube locking sights on you. Get seen by this red and black horror and it bounces for you relentlessly, its springy body barely concealing a molten lava core that will fill your body with hot flamy pain. Friendly hugs are not advised.
Tom Stone[2]

การโจมตี[]

ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Combat § Magma Cube

Magma cubes attack by jumping and attempting to land on the player, and cause damage when touched anywhere. As their jump rate is random, magma cubes can be hard to fight.

The health of a magma cube is its size squared; the attack strength is its size + 2, and the armor points are its size tripled.

A magma cube jumps a distance of approximately its length times 1.5 and a height equivalent to its size in blocks. This means that a large magma cube jumps 4 blocks in height and moves significantly quicker than a small magma cube, which jumps 2 blocks in height; while a tiny magma cube moves slowly and jumps 1 block in height.

Magma cubes have an attack speed twice as fast as most mobs. Mobs like zombies attack once per second, while magma cubes attack twice per second. This means that a large magma cube deals 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) of damage per second on normal difficulty.

เสียง[]

แม่แบบ:ConvertToSoundTable

เสียง คำบรรยาย Namespaced ID ID คำบรรยาย แหล่งที่มา โทนเสียง ความดัง ระยะห่างที่สามารถได้ยิน
Magma Cube dies entity.magma_cube.death subtitles.entity.magma_cube.death ? ? ? 16
Magma Cube dies entity.magma_cube.death_small subtitles.entity.magma_cube.death ? ? ? 16
Magma Cube hurts entity.magma_cube.hurt subtitles.entity.magma_cube.hurt ? ? ? 16
Magma Cube hurts entity.magma_cube.hurt_small subtitles.entity.magma_cube.hurt ? ? ? 16
Magma Cube squishes entity.magma_cube.jump subtitles.entity.magma_cube.squish ? ? ? 16
Magma Cube squishes entity.magma_cube.squish subtitles.entity.magma_cube.squish ? ? ? 16
Magma Cube squishes entity.magma_cube.squish_small subtitles.entity.magma_cube.squish ? ? ? 16

ค่าข้อมูล[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

สไลม์ไฟนั้นมีค่าข้อมูลเอนทิตี้ที่เกี่ยวกับมัน ซึ่งจะประกอบมาจากคุณลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันของม็อบ

 • Entity data
  • Tags common to all entities see Template:Nbt inherit/entity/template
  • Tags common to all mobs see Template:Nbt inherit/mob/template
  •  Size: The size of the magma cube. Note that this value is zero-based, so 0 is the smallest magma cube, 1 is the next larger, etc. The sizes that spawn naturally are 0, 1, and 3.
  •  wasOnGround: 1 or 0 (true/false) - true if the magma cube is touching the ground.

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

วิดิโอ[]

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseMagma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Added magma cubes.
“It started out as a retexturing of the Slime for the Nether - it was just going to be a Lava Slime. But then when I named it that, I felt it was a bit lazy to retexture a mob. I wanted to make it more unique. I can’t really remember how I came up with the idea to have a layered block, but it’s one of my favourite mobs now. It really intrigues me. It doesn’t stand out in any particular way - I just really like it! You can use Magma Cream [an item Magma cubes drop] to brew Fire Resistance potions.” -Jeb[2]
Beta 1.9 Prerelease 2Magma cubes have been made quite rare.
RC1Magma cubes have been given sounds.
1.1?Large and small magma cubes now drop magma cream.
1.3.112w18aMagma cubes no longer show their animation in singleplayer, due to singleplayer being a local server.
12w23aMagma cubes now show their animation in multiplayer.
1.814w06bMagma cubes can now swim as a result of the update to the new AI.
Magma cubes now randomly change direction every so often, reducing the chance of them getting stuck at walls or corners.
Magma cubes now randomly despawn over time if no player is within a 32 meter range.
The jumping mechanics of magma cubes have been changed. How far they jump now corresponds to the length of their size; they jump approximately 1.5 times their current length. For example, a tiny size 1 magma cube jumps slowly, while a large size 4 magma cube jumps farther. Also, when attacking, magma cubes turn their whole body to face the player.
1.1016w20aMagma cubes now spawn about twice as often in the general Nether (rate is now 2153, was 1151).
1.1116w32aThe entity ID has been changed from LavaSlime to magma_cube.
1.13?They cannot drown while underwater anymore.
1.1418w43aMagma Cube.png Magma Cube.png Magma Cube.png The textures of magma cubes have been changed.
18w44aMagmacube texture change 18w43a to 18w44a.gif The texture of magma cubes have now slightly tweaked. The color channel of transparent pixels are now filled to black.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w06aSmall cubes now have moving sounds again.[3]
20w15aMagma cubes now spawn in Basalt Deltas.
20w16aMagma cube spawners now generate in bastion remnants.
รุ่น Pocket Alpha
0.11.0build 1Magma Cube Revision 1.png Added magma cubes.
Magma cubes are currently unobtainable in-game without hacking.
build 8Magma cubes can now be spawned using spawn eggs.
0.12.1build 1Magma cubes now spawn naturally.
Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Magma cubes now split into smaller cubes when killed.
0.14.0build 1Magma cube cores now glow from Magma Cube (inner) Revison 1 BE.png to Magma Cube (inner) Revison 2 BE.png.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0The entity ID has been changed from lavaslime to magma_cube.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Magma Cube.png Magma Cube.png Magma Cube.png The textures of magma cubes have been changed.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.57Magma cubes now spawn in basalt deltas.
beta 1.16.0.59Magma cube spawners now generate in bastion remnants.
รุ่น Legacy Console
TU7CU1 1.0 Patch 1Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Added magma cubes.
รุ่น PlayStation 4
1.90Magma Cube.png Magma Cube.png Magma Cube.png The textures of magma cubes have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Magma Cube Revision 1.png Added magma cubes.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “สไลม์ไฟ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกล็ดความรู้[]

 • When a larger magma cube that has a name dies, the smaller magma cubes it spawns also have the same name, just like slimes.
 • Unlike slimes, small Magma Cubes are hostile.

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

Advertisement