Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
สไลม์
Slime JE3 BE2.png
Slime JE3 BE2.png
Slime JE3 BE2.png
พลังชีวิต

ตัวใหญ่: 16 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
ตัวกลาง: 4 (Heart.svgHeart.svg)
ตัวเล็ก: 1 (Half Heart.svg)

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

ตัวใหญ่:
ง่าย: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ปานกลาง: 4 (Heart.svgHeart.svg)
ยาก: 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)
ตัวกลาง:
ง่าย: 2 (Heart.svg)
ปานกลาง: 2 (Heart.svg)
ยาก: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ตัวเล็ก:
0 (Empty Heart.svg)

ขนาด

ตัวใหญ่:
กว้างและสูง: 2,04 บล็อก
ตัวกลาง:
กว้างและสูง: 1,02 บล็อก
ตัวเล็ก:
กว้างและสูง: 0,51 บล็อก

การเกิด

ดูที่ § การเกิด

ดรอปปกติ

ดูที่ § การดรอป

ไอดีภายใน

JE: 55
BE: 37

ไอดีเนมสเปซ

slime

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับม็อบ สำหรับไอเทม ดูที่ ลูกเมือก สำหรับบล็อก ดูที่ Slime Block สำหรับชนิดที่พบได้ในMinecraft Earthดูที่ Tropical Slime

สไลม์ (อังกฤษ: slime) คือม็อบที่ไม่เป็นมิตรชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเป็นทรงลูกบาศก์ เคลื่อนที่โดยการกระโดดเด้ง พบได้ในไบโอมบึงและใต้ดินลึกในบางครั้ง

การเกิด[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

สไลม์ เกิดในโอเวอร์เวิล เฉพาะ "slime chunks" y ต่ำกว่า layer 40 ทุกระดับความสว่าง. พวกมันยังสามารถเกิดในไบโอมบึง ระหว่าง y 50 ถึง y 70 ในระดับความสว่าง 7 หรือต่ำกว่า.

สามารถพบ 1,2 และ 4 ได้ในธรรมชาติ. With use of /summon, slimes can potentially range from size 1 to 256 (NBT Size tag 0–255).

Slimes do not spawn within 24 blocks (spherical) of any player, despawn over time if no player is within 32 blocks, and despawn instantly if no player is within 128 blocks.

Slimes require two vertical, transparent blocks (such as air, signs, or torches, but excluding Redstone-related items[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]) to spawn in, with an opaque block underneath. The space they spawn in must also be clear of solid obstructions and liquids.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] Big slimes require a 3×2.5×3 space to spawn, medium slimes require a 3×2×3 space, and small slimes require a 1×2×1 space (or 1×1×1 if the upper block is not opaque).[1]

Slime size is affected by regional difficulty: chances range from 33% for each size at the low difficulty to 16% small, 33% medium, and 50% big with higher difficulty.

Swamps[]

In swamps, slimes may spawn at night between the heights of 50 and 70 when the provided light level is 7 or less. They spawn most often on a full moon, and never on a new moon. Slimes spawn in the normal swamp, but not in its variant, swamp hills.

More precisely, the game checks two factors:

 1. If the light level is equal to or less than a random integer (from 0 to 7)
 2. If the fraction of the moon that is bright is greater than a random number (from 0 to 1)

If these conditions are met and the altitude is acceptable, there is a 50% chance of spawning a slime.

"Slime chunks"[]

Slimes spawn throughout the world (except mushroom islands) below level Y=40 regardless of light level, but only in certain chunks; 110 of all chunks.

รุ่น Java[]

ในรุ่น Java, these "slime chunks" are determined pseudo-randomly by combining their chunk coordinates with the seed of the world:

import java.util.Random; 

public class checkSlimechunk{ 

  public static void main(String args[]) 
  { 
    // the seed from /seed as a 64bit long literal
    long seed = 12345L;
    int xPosition = 123;
    int zPosition = 456;

    Random rnd = new Random(
        seed +
        (int) (xPosition * xPosition * 0x4c1906) +
        (int) (xPosition * 0x5ac0db) +
        (int) (zPosition * zPosition) * 0x4307a7L +
        (int) (zPosition * 0x5f24f) ^ 0x3ad8025f
    );

    System.out.println(rnd.nextInt(10) == 0);
  } 
}

That is, using the chunk coordinates to help generate a seed, a random number between 0 and 9 inclusive is generated. If that number is 0, the chunk can spawn slimes. To convert world coordinates to chunk coordinates, divide by 16 and round down. Note that xPosition และ zPosition are 32-bit integers (ints).

รุ่น Bedrock[]

The slime chunk algorithm ในรุ่น Bedrock is different from ในรุ่น Java. The algorithm doesn't depend on the world seed, thus the chunks that slimes can naturally spawn in inhabit the same coordinates for every world.[2]

การดรอป[]

ถ้าขนาดของสไลม์นั้นอยู่ที่ระดับ 1, มันจะดรอป ลูกเมือก 0-2 อัน ซึ่งจะเพิ่มจำนวนมากที่สุดที่สามารถได้รับ 1 อันต่อเลเวลของการร่ายมนตร์แบบฉกชิง (Looting) ซึ่งจะมากสุดที่ลูกเมือก 5 อันโดยการร่ายมนตร์ฉกชิง ๓

สไลม์ยังจะดรอปค่าประสบการณ์ที่เท่ากับขนาดของตัวมัน ได้แก่ 1, 2 หรือ 4

พฤติกรรม[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

Dripping slime

Slimes move by hopping, which they do every 10 to 30 ticks (12 to 1 12 seconds), and can swim in water and climb ladders. Unlike other mobs, slimes continue moving when no players are nearby. Their exact routine is as follows:

The slime searches for a player (or, failing that, an iron golem or snow golem) within 16 blocks (spherical) distance.

 • If no target is found, the slime waits 10 to 30 ticks (12 to 1 12 seconds). Then it changes direction by a random amount up to 57.26° (1 radian) left or right, jump forward, and repeat the process.
 • If a target is found, the delay before jumping is 13 as long (3 to 10 ticks), and the slime's direction is set directly toward the target before jumping.

A slime's health is equal to its size squared, and its dimensions are 0.51 blocks times its size in each dimension. When a slime attacks, it deals damage equal to its size, except for size 1 (smallest) slimes. Small slimes do not prevent sleeping.

A slime's jump distance also depends on its size; a slime jumps a distance slightly farther than its length. When landing, several slime particles 18 its size appear.

When a slime dies and the slime's size is larger than 1, it dies and spawns 2-4 new slimes equivalent to its size divided by 2, rounding down.

A slime's attack speed is twice that of other melee-combat mobs. This speed is noticeable when the slime has the player cornered at a wall. Mobs like zombies and spiders attack at a rate of one hit per second, while slimes attack at a rate of two hits per second. Slimes damage all players and iron golems‌[JE เท่านั้น] they collide with, unlike other mobs that damage only those targets they specifically attack.

เสียง[]

รุ่น Java:

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
Slime attacks??entity.slime.attacksubtitles.entity.slime.attack??16
Slime dies??entity.slime.deathsubtitles.entity.slime.death??16
Slime dies??entity.slime.death_smallsubtitles.entity.slime.death??16
Slime hurts??entity.slime.hurtsubtitles.entity.slime.hurt??16
Slime hurts??entity.slime.hurt_smallsubtitles.entity.slime.hurt??16
Slime squashes??entity.slime.jumpsubtitles.entity.slime.squish??16
ไม่มีNone[sound 1]??entity.slime.jump_smallNone[sound 2]???
Slime squashes??entity.slime.squishsubtitles.entity.slime.squish??16
ไม่มีNone[sound 1]??entity.slime.squish_smallNone[sound 2]???
 1. a b Reports on Mojira.
 2. a b Empty events do not have this parameter set.

ค่าข้อมูล[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

สไลม์มีค่าเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยคุณสมบัติของม็อบที่หลากหลายดังนี้

 • Entity data
  • Tags common to all entities see Template:Nbt inherit/entity/template
  • Tags common to all mobs see Template:Nbt inherit/mob/template
  •  Size: The size of the slime. Note that this value is zero-based, so 0 is the smallest slime, 1 is the next larger, etc. The sizes that spawn naturally are 0, 1, and 3.
  •  wasOnGround: 1 or 0 (true/false) - true if the slime is touching the ground.

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
รุ่น Java Alpha
v1.0.11Slime JE1.png Slime JE1.png Slime JE1.png Slime JE1.png Added slimes.
Slimes are the fifth hostile mob added to the game.
There are four sizes of slimes: small, medium, big and huge. Their exact size values in comparison to modern slimes is unknown.
Slimes do not turn into smaller versions of themselves when killed in this version.
v1.0.12Big slimes no longer spawn in peaceful.
Slimes now have sound effects.
The targeting and attacking of slimes has been fixed.
Huge slimes no longer spawn naturally.
v1.0.13Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png The texture of slimes has been changed.
v1.0.14Slime spawning has been reduced as they now appear in abundance.
A miscalculation in the new limit has now caused slimes to spawn only in strange locations, so natural slime spawning has been disabled.
v1.0.17Slimes now spawn in multiplayer.
v1.2.0Slime spawning has been completely disabled.
รุ่น Java Beta
1.2_01Slimes have been returned to the game.
Small slimes now drop 0 - 2 slimeballs.[3]
Slimes are currently rare.
1.3Slimes have now become more common.
1.4A multiplayer bug has been fixed where slimes split were visible only to the player that caused them to split and would not take any damage.[4] Because these slimes were client-side, the player could remove them only by exiting and logging back into the server.
1.5Slimes no longer spawn in peaceful difficulty and attack only when provoked.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 5Slimes now spawn on levels 0-39 rather than 0-16, making them much more common.
1.111w49aAdded slime spawn egg, allowing the player to spawn slimes.
1.3.112w15aThe slime spawning rate in superflat worlds has been decreased.
12w25aThe slime spawning rate in superflat worlds has been decreased, even more.
1.4.212w38aSlimes now have a new mob sound, the same as magma cubes, to make the sounds more realistic.
12w40aSlimes are now easier to find as they spawn in swamp biomes at low light level. Since slimes can't swim, it is quite likely that they jump in deep water and eventually drown.
1.513w10aSlime spawn rates in swamps now depend on the current moon phase.
1.7.2?Huge slimes can now spawn while summoning with a command block.
1.814w06bSlimes can now swim as a result of the update to the new AI.
Slimes now randomly change direction every so often, reducing the chance of them getting stuck in walls or corners.
Slimes now randomly despawn over time if no player is within a 32 block range.
The jumping mechanics of slimes have been changed. The distance they are able to jump corresponds to their size; they jump approximately the same distance as the length they are. They also turn and face their whole body to the player while attacking.
1.1116w32aThe entity ID for slimes has been changed from Slime to slime.
1.1418w43aSlime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png The texture of slimes has been changed.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w06aSmall slimes now make sounds again when moving.[5]
รุ่น Pocket Alpha
0.9.0build 1Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Added slimes and slime spawn eggs.
build 2Slimes now have sounds.
Slimes now spawn naturally.
0.10.0build 1Slimes now have bouncing animations.
0.12.1build 1Slimes now have particles when jumping.
Slimes now drop slimeballs.[ตรวจสอบ]
0.13.0build 3The spawning of slimes has been improved.
รุ่น Bedrock
?Slimes spawn commonly in flat worlds.
1.10.0beta 1.10.0.3Slime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png The texture of slimes has been changed.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Added slimes.
TU14 1.04 The slime spawning rate in superflat worlds has been decreased.
1.90 Slime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png Slime JE3 BE2.png The texture of slimes has been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Slime JE2 BE1.png Added slimes.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “สไลม์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement