สีย้อม

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
สีย้อม (Dyes)
Black Dye JE1 BE1.pngRed Dye JE3 BE3.pngGreen Dye JE3 BE3.pngBrown Dye JE1 BE1.pngBlue Dye JE1 BE1.pngPurple Dye JE2 BE2.pngCyan Dye JE2 BE2.pngLight Gray Dye JE2 BE2.pngGray Dye JE2 BE2.pngPink Dye JE2 BE2.pngLime Dye JE2 BE2.pngYellow Dye JE2 BE2.pngLight Blue Dye JE2 BE2.pngMagenta Dye JE2 BE2.pngOrange Dye JE2 BE2.pngWhite Dye JE1 BE1.pngInk Sac JE2 BE2.pngCocoa Beans JE4 BE3.pngLapis Lazuli JE2 BE2.pngBone Meal JE3 BE3.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

สีย้อม เป็นไอเท็มที่ใช้ในการย้อมสีขนแกะ, ชุดเกราะหนัง, terracotta, ม็อบบางม็อบ, ะลวดลายบนธง, shulker box, กระจก, shulkers, ผงคอนกรีต, และเตียงs.

สีย้อมมีทั้งหมด 16 สี ประกอบด้วยสีปฐมภูมิ 7 สี (สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีขาว, สีดำ และ สีน้ำตาล), สีทุติยภูมิ 6 สี และ สีตติยภูมิ 3 สี

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คู่มือการคราฟต์สีย้อมทุกๆสี (ถึงแค่รุ่น 1.14)

สีย้อมโดยส่วนใหญ่ได้มาจากการคราฟต์ดอกไม้ชนิดต่างๆ หรือไอเท็มอื่นๆ หรือการรวมสีย้อมสีอื่น

การคราฟต์

การเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting คำอธิบาย
Green Dye Cactus +
Any fuel


[เฉพาะรุ่น Java]
Green Dye Cactus +
Any fuel


[เฉพาะรุ่น Bedrock]
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore +
Any fuel


Lime Dye Sea Pickle +
Any fuel


การแลกเปลี่ยน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พ่อค้าเร่รอนจะขายสีย้อม 3 อันแลกกับมรกต 1 อัน

ในรุ่น Bedrock, พ่อค้าเร่ร่อนสามารถขายลาพิสลาซูลี, ผงกระดูก, เมล็ดโกโก หรือถุงหมึกเป็นจำนวน 3 อันเพื่อแลกกับมรกต 1 อัน

ชาวบ้านนักบวชระดับเด็กฝึกงาน (Apprentice) จะขายลาพิสลาซูลี 1 อันเพื่อแลกกับมรกต 1 อัน

วิธีอื่นๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมสีน้ำเงินสามารถคราฟท์ได้จากลาพิสลาซูลี, ซึ่งสามารถหาได้จากการขุดแร่นี้จากใต้ดิน ได้ในปริมาณ 4-8 ชิ้นต่อบล็อก

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


สีย้อมสีน้ำตาลสามารถรับได้จากการคราฟต์เมล็ดโกโก ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้จากฝักโกโก ในปริมาณ 1-3 จากในฝักสุกแล้ว หากทำการเก็บเกี่ยวฝักที่ยังไม่สุกจะได้เมล็ดโกโกมาเพียง 1 อันเท่านั้น

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


สีย้อมสีดำสามารถคราฟต์ได้จากถุงหมึก ซึ่งจะดรอบเมื่อหมึกตายลง, ในปริมาณ 1-3 อันต่อหมึก 1 ตัว การใช้การร่ายมนตร์ฉกชิง (looting) จะเป็นการเพิ่มจำนวนนี้

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


ถุงหมึกยังสามารถคราฟต์ได้โดยการใช้เหล็ก 1 อัน, กำมะถัน 1 อัน, และออกซิเจน 4 อันในเครื่อง compound creator [เฉพาะรุ่น Bedrock และ Education].


แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การย้อมสีขนแกะ และม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้เล่นสามารถการจัดเรียงของขนแกะและสีย้อมลงในตารางคราฟต์ได้ โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงการจัดเรียง

ส่วนผสม สูตร Crafting
White Wool +
Matching Dye


สีย้อมสามารถย้อมสีแกะในการเปลี่ยนสีขนแกะคลิกใช้ไปยังแกะเป้าหมาย การตัดขนแกะที่ได้รับการย้อมสีจะดรอบบล็อกขนแกะตามสีนั้น และแกะจะยังคงสีเดิมขณะที่ทำการงอกขนใหม่ การผสมพันธ์ุแกะที่ได้รับการย้อมสี ลูกแกะที่ออกมาจะมีสีเหมือนกับพ่อแม่ หรือเป็นการผสมสีของพ่อและแม่ โดยกฎการผสมสีนั้นจะเหมือนกับกฎการผสมสีย้อม เช่นแกะสีเหลืองและสีแดง จะให้ลูกแกะสีส้ม แต่แกะสีน้ำเงินและสีเขียวจะไม่ให้ลูกแกะสีเขียว การขยายพันธ์ุอย่างไม่สิ้นสุดของแกะนั้นทำให้การรวบรวมขนแกะย้อมสีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดมากกว่าการย้อมสีด้วยตนเอง

สีย้อมยังสามารถใช้ได้กับหมาป่า และแมวที่ทำให้เชื่องแล้ว การคลิกใช้ไปยังม็อบที่ทำให้เชื่องแล้วเหล้านี้จะเป็นการเปลี่ยนสีปลอกคอของมัน จากสีแดงที่เป็นสีพื้นฐานเริ่มแรก ไปเป็นสีของสีย้อมที่ใช้

สีย้อมยังสามารถใช้ในการย้อมสีเปลือกของ shulker ได้อีกด้วยแม่แบบ:เฉพาะ

การย้อมสี terracotta[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Terracotta สามารถย้อมได้โดยการวางบล็อกนี้จำนวน 8 อันรอบๆสีย้อมในตารางการคราฟต์ของโต๊ะคราฟต์

ส่วนผสม สูตร Crafting
Terracotta +
Matching Dye

กระจกสี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กระจกสีมีวิธีการย้อมที่คล้ายกับ Terracotta คือวางบล็อกนี้จำนวน 8 อันรอบๆสีย้อมในตารางการคราฟต์ของโต๊ะคราฟต์, เช่นเดียวกับกระจกธรรมดา กระจกสีสามารถคราฟต์ไปเป็นแผ่นกระจกสีได้

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Stained Glass Glass +
Matching Dye
Stained Glass Pane Glass Pane +
Matching Dye

Dyeing armor[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนผังแสดงสีที่เป็นการย้อมของคู่สีของการย้อมสีเสื้อคลุมหนัง.

ชุดเกราะหนังสามารถย้อมสีโดย:

  • การย้อมสีด้วยการใช้ช่องคราฟต์ โดยใส่สีย้อมและชุดเกราะหนัง หรือชุดเกราะม้าหนัง[เฉพาะรุ่น Java]
  • การจุ่มแช่ชุดเกราะหนัง หรือชุดเกราะม้าหนังลงในหม้อปรุงยา ที่ได้เติมน้ำและใส่สีย้อมก่อนหน้าลงไปแล้ว[เฉพาะรุ่น Bedrock]

มีสีของการย้อมเครื่องหนังที่เป็นไปได้อยู่ทั้งหมด 12,326,391 สี เพราะเราสามารถใส่สีย้อมได้มากกว่า 1 สีลงไปในตารางการคราฟต์ ชุดเกราะหนังยังสามารถย้อมสีได้หลายครั้งโดยสีของการย้อมล่าสุด จะส่งผลต่อสีย้อมในครั้งๆต่อไป ชุดเกราะหนังที่ย้อมสีแล้ว สามารถล้างสีออกโดยการใช้หม้อปรุงยา ที่ใส่น้ำที่ยังไม่ได้ย้อม

ในตัวเกมจะมีสูตรการคำนวนสีของการย้อมสีชุดเกราะหนังโดยเฉพาะ: ในแต่ละสีจะมีการใช้รูปแบบสี RGB ซึ่งมีค่าสีแดง เขียว และน้ำเงิน โดยสีย้อมที่ใช้ในแต่ละอัน และสีของชุดเกราะ(หากเคยย้อมมาก่อน) จะเป็นการเพิ่มค่าสีทั้งสามลงไปในสูตร หารผลรวมสะสมของค่าที่สูงสุด(ไปเป็นแดง เขียว หรือน้ำเงิน)แล้ว การย้อมหลังจากนี้จะเป็นการลบค่าสีด้วยค่าของสีของสีย้อมนั้น การกระทำเช่นนี้สามารถสรุปออกมาได้เป็นสมการดังต่อไปนี้:

สำหรับในแต่ละสี (ตัวแปร"จำนวนทั้งหมด"จะเริ่มตั้นที่ 0):
 แดงรวม = แดงรวม + ค่าแดง
 เขียวรวม = เขียวรวม + ค่าเขียว
 น้ำเงินรวม = น้ำเงินรวม + ค่าน้ำเงิน
 รวมสูงสุด = รวมสูงสุด + (แดง, เขียว, น้ำเงิน)สูงสุด
 จำนวนของสี = จำนวนของสี + 1

แดงเฉลี่ย = แดงรวม / จำนวนของสี
เขียวเฉลี่ย = เขียวรวม / จำนวนของสี
น้ำเงินเฉลี่ย = น้ำเงินรวม / จำนวนของสี
เฉลี่ยที่สูงสุด = รวมสูงสุด / จำนวนของสี

มากสุดของเฉลี่ย = (แดงเฉลี่ย, เขียวเฉลี่ย, น้ำเงินเฉลี่ย)สูงสุด
ปัจจัยการได้รับ = สูงสุดเฉลี่ย / เฉลี่ยที่สูงสุด

ผลสีแดง = แดงเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ
ผลสีเขียว = เขียวเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ
ผลสีน้ำเงิน = น้ำเงินเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ

เนื่องด้วยวิธีที่สูตรนี้ทำงาน สีของผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเข้มกว่าสีเฉลี่ยที่ย้อมไป และมักจะสว่างและมีความอิ่มตัวของสีมากกว่า และแน่นอนว่าสีผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถสว่างมีความอิ่มตัวของสีไปมากกว่าสีของสีย้อมที่สว่างที่สุดที่ได้ย้อมไป นอกจากนี้แล้วสูตรการคำนวนนี้จะไม่ให้ค่า RGB ที่สูงไปกว่า 255 (ซึ่งจะไม่ถูกต้องในรูปแบบสี RGB 8 บิต).

ถ้าชุดเกราะหนังถูกเปลี่ยนชื่อบนทั่ง, มันจะยังคงชื่อตัวเองไว้ ถึงแม้จะผ่านการย้อม หรือล้างการย้อมออก

การย้อมสีพลุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พลุสามารถย้อมได้ทีละหนึ่งสี ทำให้มีพลุที่เป็นไปได้ทั้งหมด 8 สีเมื่อคราฟต์พร้อมด้วยสีย้อม ในการเพิ่มสีย้อมอีกสี จะเป็นการทำพลุที่มีเอฟเฟค "จากไปเป็นสี..." ซึ่งจะทำให้พลุค่อยๆจากเป็นปีสีที่กำหนดหลังจากผ่านการชุดไปสักครู่

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Firework Star Gunpowder +
Any Dye (1–8) +
Extra ingredient (optional)


Firework Star Matching Firework Star +
Any Dye


[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมสามารถใช้ในการทำลวดลายให้กำธงได้ โดยลวดลายที่ทำออกมาจะให้สีตามสีย้อมที่ใช้

การย้อมสีกล่อง shulker[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยธรรมชาติกล่อง Shulker จะมีสีม่วงอ่อน(เหมือนกับ purpur block), แต่สามารถย้อมสีเป็นสีใดก็ได้ และยังสามารถย้อมทับสีเดิมไปได้หากต้องการ

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Shulker Box Any Shulker Box +
Matching Dye


การคราฟต์ผงคอนกรีต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมยังสามารถใช้ในการคราฟต์ผงคอนกรีต, ซึ่งจะเป็นการคราฟต์ผงคอนกรีตนั้นๆ ไม่สามารถย้อมสีได้ในภายหลัง

ส่วนผสม สูตร Crafting
Sand +
Gravel +
Matching Dye

การทำลูกโป่ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมใช้ในการทำลูกโป่งได้[เฉพาะรุ่น Bedrock และ Education]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Latex +
Matching Dye +
Helium +
Lead

การทำแท่งเรื่องแสง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมยังสามารถใช้ในการคราฟต์แท่งเรื่องแสง[เฉพาะรุ่น Bedrock และ Education]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Polyethylene +
Hydrogen Peroxide +
Matching Dye +
Luminol

การย้อมสีเตียง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้เล่นสามารถย้อมสีของเตียงเป็นสีใดก็ได้ โดยการใส่สีย้อมลงไปในช่องคราฟต์ พร้อมกับเตียง โดยเตียงสีขาวเท่านั้นที่สามารถย้อมสีได้

ส่วนผสม สูตร Crafting
White Bed +
Matching Dye


การย้อมสีน้ำภายในหม้อปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

น้ำสามารถถูกย้อมสีได้ หากอยู่ในหม้อปรุงยา โดยถือสีย้อมที่ต้องการ แล้วคลิกขวาไปยังหม้อปรุงยาที่มีน้ำอยู่[เฉพาะรุ่น Bedrock]

ป้าย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมสามารถย้อมสีตัวหนังสือบนป้ายได้[เฉพาะรุ่น Java]

การแลกเปลี่ยน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อม 12 อันสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนเลี้ยงแกะได้

การใช้งานอื่นๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีย้อมยังบางชนิดยังสามารถใช้งานในเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย; ดูเพิ่มทีบทความแยกเหล่านี้ ในการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ไอเท็มเหล่านี้ล้วนมีสีของสีย้อมเทียบเท่า

สีต่างๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีปฐมภูมิ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีขั้นที่หนึ่งเหล่านี้สร้างจากวัตถุดิบที่เกิดเองในธรรมชาติ

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Rose Red Rose แดง สร้างจากดอกกุหลาบ
Dandelion Yellow Dandelion เหลือง สร้างจากดอกไม้สีเหลือง (dandelion)
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore น้ำเงิน ขุดเหมือง (แร่หนึ่งก้อนจะได้สีย้อม 4-8 อัน)
Cactus Green Cactus เขียว เผากระบองเพชรในเตาเผา
Black Dye Ink Sac
Wither Rose
Black Made by placing an ink sac or wither rose on a crafting grid.
Brown Dye Cocoa Beans Brown Made by placing cocoa beans on a crafting grid.
Blue Dye Lapis Lazuli
Cornflower
Blue Made by placing a lapis lazuli or cornflower on a crafting grid.
White Dye Bone Meal
Lily of the Valley
White Made by placing a bone meal or lily of the valley on a crafting grid.

สีทุติยภูมิ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

These dyes can be created from a single ingredient spawned naturally in a world, or by combining other dyes.

ชื่อ แหล่วที่มา สี การได้รับในธรรมชาติ การคราฟต์
Orange Dye Orange Tulip Orange Made by placing an orange tulip on a crafting grid. +
Light Blue Dye Blue Orchid Light Blue Made by placing a blue orchid on a crafting grid. / + /
Magenta Dye Lilac
Allium
Magenta Made by placing a lilac or allium on a crafting grid. +

OR

+ / + OR

2 + / + /

Pink Dye Peony
Pink Tulip
Pink Made by placing a peony or pink tulip on a crafting grid. +
Light Gray Dye Azure Bluet
Oxeye Daisy
White Tulip
Light Gray Made by placing an azure bluet, oxeye daisy, or white tulip on a crafting grid. / +

OR

2/ + 1/

Lime Dye Sea Pickle Lime Green Made by smelting a sea pickle in a furnace. + /

สีขั้นที่สาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Secondary dyes are created by combining primary dyes together.

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Cyan Dye + / คราม
Purple Dye + / ม่วง
Light Gray Dye / + / เทาอ่อน

Data values[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ID[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Java Edition:

Name Namespaced ID
Red Dye red_dye
Green Dye green_dye
Purple Dye purple_dye
Cyan Dye cyan_dye
Light Gray Dye light_gray_dye
Gray Dye gray_dye
Pink Dye pink_dye
Lime Dye lime_dye
Yellow Dye yellow_dye
Light Blue Dye light_blue_dye
Magenta Dye magenta_dye
Orange Dye orange_dye
Black Dye black_dye
Brown Dye brown_dye
Blue Dye blue_dye
White Dye white_dye

Bedrock Edition:

Name Namespaced ID Numeric ID
Dye dye 351

ข้อมูลไอเท็ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The color of a dyed item depends on its metadata. The "color codes" are used to determine the color imparted on sheep, wolf collars, and dyed leather armor. The hex value is shown in the extended tooltips of dyed leather armor; however, to set the color using an NBT data tag in a command, the decimal value must be used instead.

Icon Data Description Color Code Sample
Dec Hex Dec Hex
0 0x0 Ink Sac 1908001 #1D1D21
1 0x1 Red Dye 11546150 #B02E26
2 0x2 Green Dye 6192150 #5E7C16
3 0x3 Cocoa Beans 8606770 #835432
4 0x4 Lapis Lazuli 3949738 #3C44AA
5 0x5 Purple Dye 8991416 #8932B8
6 0x6 Cyan Dye 1481884 #169C9C
7 0x7 Light Gray Dye 10329495 #9D9D97
8 0x8 Gray Dye 4673362 #474F52
9 0x9 Pink Dye 15961002 #F38BAA
10 0xA Lime Dye 8439583 #80C71F
11 0xB Yellow Dye 16701501 #FED83D
12 0xC Light Blue Dye 3847130 #3AB3DA
13 0xD Magenta Dye 13061821 #C74EBD
14 0xE Orange Dye 16351261 #F9801D
15 0xF Bone Meal 16383998 #F9FFFE
16 0x10 Black Dye 1908001 #1D1D21
17 0x11 Brown Dye 8606770 #835432
18 0x12 Blue Dye 3949738 #3C44AA
19 0x13 White Dye 16383998 #F9FFFE

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Rainbow CollectionGather all 16 colors of wool.All the colors of wool do not have to be in the inventory at the same time, but must have been picked up by the player once.Xbox OneYesYesWii U, Switch30GSilver
Xbox 360Alt20G
Tie Dye OutfitDye all 4 unique pieces of leather armor.YesYesYesWii U, Switch15GBronze
Change of SheetsDye your bed a different colorYesYesNoWii U, Switch20GBronze


วิดิโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้านี้จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาพ
โปรดเพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมจากนั้นนำการแจ้งเตือนนี้ออก The specific instructions are: Bone meal texture change between 1.1 and 1.3.1 (add when it was changed, if possible too, most likely 1.3-pre as with other items). If the texture is the current, upload the 1.2 texture instead. - "The texture of bone meal has now been changed. The texture has been lowered one pixel."
รุ่น Java Beta
1.2Red Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Yellow Dye JE1 BE1.png Green Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Bone Meal JE1 BE1.png Ink Sac JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Gray Dye JE1 BE1.png Cocoa Beans JE1 BE1.png Added dyes.
รุ่น Java
1.111w49aSheep can now regrow their wool by eating grass. Dyed sheep regrow wool in their new color.
?Bone meal changes.gif The texture of bone meal has now been changed. The texture has been lowered one pixel.
1.3.112w19aCocoa Beans JE3 BE2.png The texture of cocoa beans has now been changed.
1.4.212w34aAdded the ability to dye leather armor and wolf collars.
1.4.41.4.3-preColor codes has now been changed. The colors of red, brown, blue, purple, cyan, pink, light blue, magenta and orange were adjusted a little vividly.
1.6.113w19aStained clay can now be crafted using dyes.
1.7.213w36aWith the addition of new flowers, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
13w41aStained glass can now be crafted using dyes.
1.814w30aAdded banners, which can be dyed.
1.915w31aRose red can now be obtained from beetroot.
15w34aAdded shields, which can be dyed indirectly by applying a matching banner.
1.1116w39bDyes are now used to change the color of shulker boxes.
1.1217w06aDyes are now used to craft concrete powder.
Color codes has now been changed. All colors are adjusted more vividly.
17w15aDyes can now apply color to white beds.
1.1317w47aThe different data values for the dye ID have now been split up into their own IDs.
1.1418w43aInk sacs, bone meal, cocoa beans and lapis lazuli are now no longer considered dyes.
Black Dye JE1 BE1.png White Dye JE1 BE1.png Brown Dye JE1 BE1.png Blue Dye JE1 BE1.png Added black, white, brown and blue dyes.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
Glass panes and carpets can now be dyed.
Red Dye JE3 BE3.png Orange Dye JE2 BE2.png Yellow Dye JE2 BE2.png Green Dye JE3 BE3.png Light Gray Dye JE2 BE2.png Cyan Dye JE2 BE2.png Light Blue Dye JE2 BE2.png Purple Dye JE2 BE2.png Magenta Dye JE2 BE2.png Pink Dye JE2 BE2.png Lime Dye JE2 BE2.png Gray Dye JE2 BE2.png The textures of red, orange, yellow, green, light gray, cyan, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes have now been changed.
18w44aThe color of the text on signs can now be changed with dye.
รุ่น Pocket Alpha
0.3.0Yellow Dye JE1 BE1.png Added dandelion yellow.
0.3.3Bone Meal JE1 BE1.png Added bone meal.
0.4.0Green Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Lime Dye JE1 BE1.png Magenta Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Pink Dye JE1 BE1.png Purple Dye JE1 BE1.png Added cactus green, cyan dye, lapis lazuli, light blue dye, lime dye, magenta dye, orange dye, pink dye and purple dye.
Red Dye JE1 BE1.png Added rose red, obtainable by smelting red mushrooms.
0.8.0build 3Ink Sac JE1 BE1.png Cocoa Beans JE3 BE2.png Gray Dye JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Ink sacs, cocoa beans, gray dye, and light gray dye are now available in the creative inventory.
Rose red can now be obtained from beetroots.
0.9.0build 1Cocoa beans can now be obtained from cocoa pods.
The cyan flower has now been removed and replaced with a new poppy flower that can be crafted into rose red.
build 3All new flowers can now be crafted into dyes. Because of this, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
Gray dye and light gray dye can now be obtained in survival.
build 11Stained clay can now be crafted using dyes.
0.11.0build 1Ink sacs can now be obtained from squid.
Added the ability to dye wolf collars.
0.14.0?Cauldrons now used for leather dyeing, by applying a dye to a water-filled cauldron.
?As of 0.15.0 (possibly earlier), red mushrooms can now no longer be smelted to obtain rose red.
0.16.0?Cocoa beans can now no longer be crafted.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added a Dye button for sheep.
Added shulkers, which can be dyed.
Added stained glass. Stain glass cannot be crafted, but purple glass generates in end cities.
1.1.0alpha 1.1.0.0Dyes can now apply color to a white beds.
Dyes are now used to craft concrete powder.
The color palette has now been changed.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Dyes can now be used for banner crafting.
Dyes can now be used to craft firework stars.
Stained glass is now craftable, using dyes.
1.4.0beta 1.2.20.1Lime dye can now be obtained from smelting sea pickles.
Dyes can now used to craft glow sticks and balloons.
1.8.0beta 1.8.0.8Dyes can now be used to dye cat collars.
beta 1.8.0.10White Dye JE1 BE1.png Blue Dye JE1 BE1.png Brown Dye JE1 BE1.png Black Dye JE1 BE1.png Added white, blue, brown and black dyes, which can be crafted from lapis lazuli, bone meal, cocoa beans and ink sacs.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
1.9.0beta 1.9.0.0Blue and white dye can now be obtained from cornflowers and lily of the valleys.
1.10.0beta 1.10.0.3Glass panes and carpets can now be dyed.
เท่านั้น a single dye is now required to apply a banner pattern in a loom.
Various dyes except black dye, white dye, brown dye and blue dye are now sold by wandering traders.
32px Orange Dye JE2 BE2.png Yellow Dye JE2 BE2.png Green Dye JE3 BE3.png Lapis Lazuli JE2 BE2.png Light Gray Dye JE2 BE2.png Cyan Dye JE2 BE2.png Bone Meal JE3 BE3.png Ink Sac JE2 BE2.png Light Blue Dye JE2 BE2.png Purple Dye JE2 BE2.png 32px Pink Dye JE2 BE2.png Lime Dye JE2 BE2.png Gray Dye JE2 BE2.png Cocoa Beans JE3 BE2.png The textures of red, orange, yellow, green, lapis lazuli, light gray, cyan, bone meal, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes, and cocoa beans have now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Dye can now be sold to shepherd villagers.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Red Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Yellow Dye JE1 BE1.png Green Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Bone Meal JE1 BE1.png Ink Sac JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Gray Dye JE1 BE1.png Cocoa Beans JE1 BE1.png Added dyes.
รุ่น PlayStation 4
1.83White Dye JE1 BE1.png Blue Dye JE1 BE1.png Brown Dye JE1 BE1.png Black Dye JE1 BE1.png Added white, blue, brown and black dyes, which can crafted from lapis lazuli, bone meal, cocoa beans and ink sacs.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
1.9032px Orange Dye JE2 BE2.png Yellow Dye JE2 BE2.png Green Dye JE3 BE3.png Lapis Lazuli JE2 BE2.png Light Gray Dye JE2 BE2.png Cyan Dye JE2 BE2.png Bone Meal JE3 BE3.png Ink Sac JE2 BE2.png Light Blue Dye JE2 BE2.png Purple Dye JE2 BE2.png 32px Pink Dye JE2 BE2.png Lime Dye JE2 BE2.png Gray Dye JE2 BE2.png Cocoa Beans JE3 BE2.png The textures of red, orange, yellow, green, lapis lazuli, light gray, cyan, bone meal, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes, and cocoa beans have now been changed.

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Players can obtain each one of every color with 1 cocoa bean, 2 yellow dye, 2 ink sac, 3 green dye, 4 lapis lazuli, 4 red dye, and 6 bone meal (2 bones).
  • The dyed sheep breeding behavior mirrors Lamarck's theory, in which the organisms evolve inheriting the external changes and adaptations of the previous generation, transmitting them to their offspring.
  • In Bedrock Edition, tertiary colors, along with their regular crafting recipes, can be crafted with primary colors. E.g.: Magenta can be crafted with one rose red and two bone meals.
  • The colors of the dyes match the chat colors in color codes except for brown (dye เท่านั้น), light aqua, and gold (color codes เท่านั้น).

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]