Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
สีย้อม (Dyes)
Black Dye.pngRed Dye.pngGreen Dye.pngBrown Dye.pngBlue Dye.pngPurple Dye.pngCyan Dye.pngLight Gray Dye.pngGray Dye.pngPink Dye.pngLime Dye.pngYellow Dye.pngLight Blue Dye.pngMagenta Dye.pngOrange Dye.pngWhite Dye.pngInk Sac.pngCocoa Beans.pngLapis Lazuli.pngBone Meal.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

สีย้อม เป็นไอเท็มที่ใช้ในการย้อมสีขนแกะ, ชุดเกราะหนัง, terracotta, ม็อบบางม็อบ, ะลวดลายบนธง, shulker box, กระจก, shulkers, ผงคอนกรีต, และเตียงs.

สีย้อมมีทั้งหมด 16 สี ประกอบด้วยสีปฐมภูมิ 7 สี (สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีขาว, สีดำ และ สีน้ำตาล), สีทุติยภูมิ 6 สี และ สีตติยภูมิ 3 สี

การได้รับ[]

คู่มือการคราฟต์สีย้อมทุกๆสี (ถึงแค่รุ่น 1.14)

สีย้อมโดยส่วนใหญ่ได้มาจากการคราฟต์ดอกไม้ชนิดต่างๆ หรือไอเท็มอื่นๆ หรือการรวมสีย้อมสีอื่น

การคราฟต์

การเผา[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting คำอธิบาย
Green Dye Cactus +
Any fuel


[รุ่น Java เท่านั้น]
Green Dye Cactus +
Any fuel


[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore +
Any fuel


Lime Dye Sea Pickle +
Any fuel


การแลกเปลี่ยน[]

พ่อค้าเร่รอนจะขายสีย้อม 3 อันแลกกับมรกต 1 อัน

ในรุ่น Bedrock, พ่อค้าเร่ร่อนสามารถขายลาพิสลาซูลี, ผงกระดูก, เมล็ดโกโก หรือถุงหมึกเป็นจำนวน 3 อันเพื่อแลกกับมรกต 1 อัน

ชาวบ้านนักบวชระดับเด็กฝึกงาน (Apprentice) จะขายลาพิสลาซูลี 1 อันเพื่อแลกกับมรกต 1 อัน

วิธีอื่นๆ[]

สีย้อมสีน้ำเงินสามารถคราฟท์ได้จากลาพิสลาซูลี, ซึ่งสามารถหาได้จากการขุดแร่นี้จากใต้ดิน ได้ในปริมาณ 4-8 ชิ้นต่อบล็อก

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Lapis Lazuli Mineshaft Chest 4–9 14.5%
Shipwreck Treasure chest 1–10 61.5%
Village Temple chest 1–4 25.4%
Bedrock Edition
Lapis Lazuli Mineshaft Chest 4–9 14.5%
Shipwreck Treasure chest 1–10 61.5%
Village Temple chest 1–4 25.4%

สีย้อมสีน้ำตาลสามารถรับได้จากการคราฟต์เมล็ดโกโก ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้จากฝักโกโก ในปริมาณ 1-3 จากในฝักสุกแล้ว หากทำการเก็บเกี่ยวฝักที่ยังไม่สุกจะได้เมล็ดโกโกมาเพียง 1 อันเท่านั้น

Item Structure Container Quantity Chance
Bedrock Edition
Cocoa Beans Bonus chest Chest 1–2 40%

สีย้อมสีดำสามารถคราฟต์ได้จากถุงหมึก ซึ่งจะดรอบเมื่อหมึกตายลง, ในปริมาณ 1-3 อันต่อหมึก 1 ตัว การใช้การร่ายมนตร์ฉกชิง (looting) จะเป็นการเพิ่มจำนวนนี้

Item Structure Container Quantity Chance
Bedrock Edition
Ink Sac Stronghold Storeroom chest 1–3 40%

ถุงหมึกยังสามารถคราฟต์ได้โดยการใช้เหล็ก 1 อัน, กำมะถัน 1 อัน, และออกซิเจน 4 อันในเครื่อง compound creator[Bedrock และ Education เท่านั้น].


Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Green Dye Village Desert house chest 1 14.3%
Bedrock Edition
Green Dye Village Desert house chest 1 14.3%


Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Yellow Dye Village Mason's chest 1 20.8%
Bedrock Edition
Yellow Dye Village Mason's chest 1 20.8%

การใช้งาน[]

การย้อมสีขนแกะ และม็อบ[]

ผู้เล่นสามารถการจัดเรียงของขนแกะและสีย้อมลงในตารางคราฟต์ได้ โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงการจัดเรียง

ส่วนผสม สูตร Crafting
White Wool +
Matching Dye


สีย้อมสามารถย้อมสีแกะในการเปลี่ยนสีขนแกะคลิกใช้ไปยังแกะเป้าหมาย การตัดขนแกะที่ได้รับการย้อมสีจะดรอบบล็อกขนแกะตามสีนั้น และแกะจะยังคงสีเดิมขณะที่ทำการงอกขนใหม่ การผสมพันธ์ุแกะที่ได้รับการย้อมสี ลูกแกะที่ออกมาจะมีสีเหมือนกับพ่อแม่ หรือเป็นการผสมสีของพ่อและแม่ โดยกฎการผสมสีนั้นจะเหมือนกับกฎการผสมสีย้อม เช่นแกะสีเหลืองและสีแดง จะให้ลูกแกะสีส้ม แต่แกะสีน้ำเงินและสีเขียวจะไม่ให้ลูกแกะสีเขียว การขยายพันธ์ุอย่างไม่สิ้นสุดของแกะนั้นทำให้การรวบรวมขนแกะย้อมสีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดมากกว่าการย้อมสีด้วยตนเอง

สีย้อมยังสามารถใช้ได้กับหมาป่า และแมวที่ทำให้เชื่องแล้ว การคลิกใช้ไปยังม็อบที่ทำให้เชื่องแล้วเหล้านี้จะเป็นการเปลี่ยนสีปลอกคอของมัน จากสีแดงที่เป็นสีพื้นฐานเริ่มแรก ไปเป็นสีของสีย้อมที่ใช้

สีย้อมยังสามารถใช้ในการย้อมสีเปลือกของ shulker ได้อีกด้วยแม่แบบ:เฉพาะ

การย้อมสี terracotta[]

Terracotta สามารถย้อมได้โดยการวางบล็อกนี้จำนวน 8 อันรอบๆสีย้อมในตารางการคราฟต์ของโต๊ะคราฟต์

ส่วนผสม สูตร Crafting
Terracotta +
Matching Dye

8888888888888888

กระจกสี[]

กระจกสีมีวิธีการย้อมที่คล้ายกับ Terracotta คือวางบล็อกนี้จำนวน 8 อันรอบๆสีย้อมในตารางการคราฟต์ของโต๊ะคราฟต์, เช่นเดียวกับกระจกธรรมดา กระจกสีสามารถคราฟต์ไปเป็นแผ่นกระจกสีได้

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Stained Glass Glass +
Matching Dye
Stained Glass Pane Glass Pane +
Matching Dye

8888888888888888

Dyeing armor[]

แผนผังแสดงสีที่เป็นการย้อมของคู่สีของการย้อมสีเสื้อคลุมหนัง.

ชุดเกราะหนังสามารถย้อมสีโดย:

  • การย้อมสีด้วยการใช้ช่องคราฟต์ โดยใส่สีย้อมและชุดเกราะหนัง หรือชุดเกราะม้าหนัง‌[รุ่น Java เท่านั้น]
  • การจุ่มแช่ชุดเกราะหนัง หรือชุดเกราะม้าหนังลงในหม้อปรุงยา ที่ได้เติมน้ำและใส่สีย้อมก่อนหน้าลงไปแล้ว‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

มีสีของการย้อมเครื่องหนังที่เป็นไปได้อยู่ทั้งหมด 12,326,391 สี เพราะเราสามารถใส่สีย้อมได้มากกว่า 1 สีลงไปในตารางการคราฟต์ ชุดเกราะหนังยังสามารถย้อมสีได้หลายครั้งโดยสีของการย้อมล่าสุด จะส่งผลต่อสีย้อมในครั้งๆต่อไป ชุดเกราะหนังที่ย้อมสีแล้ว สามารถล้างสีออกโดยการใช้หม้อปรุงยา ที่ใส่น้ำที่ยังไม่ได้ย้อม

ในตัวเกมจะมีสูตรการคำนวนสีของการย้อมสีชุดเกราะหนังโดยเฉพาะ: ในแต่ละสีจะมีการใช้รูปแบบสี RGB ซึ่งมีค่าสีแดง เขียว และน้ำเงิน โดยสีย้อมที่ใช้ในแต่ละอัน และสีของชุดเกราะ(หากเคยย้อมมาก่อน) จะเป็นการเพิ่มค่าสีทั้งสามลงไปในสูตร หารผลรวมสะสมของค่าที่สูงสุด(ไปเป็นแดง เขียว หรือน้ำเงิน)แล้ว การย้อมหลังจากนี้จะเป็นการลบค่าสีด้วยค่าของสีของสีย้อมนั้น การกระทำเช่นนี้สามารถสรุปออกมาได้เป็นสมการดังต่อไปนี้:

สำหรับในแต่ละสี (ตัวแปร"จำนวนทั้งหมด"จะเริ่มตั้นที่ 0):
 แดงรวม = แดงรวม + ค่าแดง
 เขียวรวม = เขียวรวม + ค่าเขียว
 น้ำเงินรวม = น้ำเงินรวม + ค่าน้ำเงิน
 รวมสูงสุด = รวมสูงสุด + (แดง, เขียว, น้ำเงิน)สูงสุด
 จำนวนของสี = จำนวนของสี + 1

แดงเฉลี่ย = แดงรวม / จำนวนของสี
เขียวเฉลี่ย = เขียวรวม / จำนวนของสี
น้ำเงินเฉลี่ย = น้ำเงินรวม / จำนวนของสี
เฉลี่ยที่สูงสุด = รวมสูงสุด / จำนวนของสี

มากสุดของเฉลี่ย = (แดงเฉลี่ย, เขียวเฉลี่ย, น้ำเงินเฉลี่ย)สูงสุด
ปัจจัยการได้รับ = สูงสุดเฉลี่ย / เฉลี่ยที่สูงสุด

ผลสีแดง = แดงเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ
ผลสีเขียว = เขียวเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ
ผลสีน้ำเงิน = น้ำเงินเฉลี่ย * ปัจจัยการได้รับ

เนื่องด้วยวิธีที่สูตรนี้ทำงาน สีของผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเข้มกว่าสีเฉลี่ยที่ย้อมไป และมักจะสว่างและมีความอิ่มตัวของสีมากกว่า และแน่นอนว่าสีผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถสว่างมีความอิ่มตัวของสีไปมากกว่าสีของสีย้อมที่สว่างที่สุดที่ได้ย้อมไป นอกจากนี้แล้วสูตรการคำนวนนี้จะไม่ให้ค่า RGB ที่สูงไปกว่า 255 (ซึ่งจะไม่ถูกต้องในรูปแบบสี RGB 8 บิต).

ถ้าชุดเกราะหนังถูกเปลี่ยนชื่อบนทั่ง, มันจะยังคงชื่อตัวเองไว้ ถึงแม้จะผ่านการย้อม หรือล้างการย้อมออก

การย้อมสีพลุ[]

พลุสามารถย้อมได้ทีละหนึ่งสี ทำให้มีพลุที่เป็นไปได้ทั้งหมด 8 สีเมื่อคราฟต์พร้อมด้วยสีย้อม ในการเพิ่มสีย้อมอีกสี จะเป็นการทำพลุที่มีเอฟเฟค "จากไปเป็นสี..." ซึ่งจะทำให้พลุค่อยๆจากเป็นปีสีที่กำหนดหลังจากผ่านการชุดไปสักครู่

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Firework Star Gunpowder +
Any Dye (1–8) +
Extra ingredient (optional)


Firework Star Matching Firework Star +
Any Dye


[]

บทความหลัก: Banner § Patterns

สีย้อมสามารถใช้ในการทำลวดลายให้กำธงได้ โดยลวดลายที่ทำออกมาจะให้สีตามสีย้อมที่ใช้

การย้อมสีกล่อง shulker[]

โดยธรรมชาติกล่อง Shulker จะมีสีม่วงอ่อน(เหมือนกับ purpur block), แต่สามารถย้อมสีเป็นสีใดก็ได้ และยังสามารถย้อมทับสีเดิมไปได้หากต้องการ

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Shulker Box Any Shulker Box +
Matching Dye


การคราฟต์ผงคอนกรีต[]

สีย้อมยังสามารถใช้ในการคราฟต์ผงคอนกรีต, ซึ่งจะเป็นการคราฟต์ผงคอนกรีตนั้นๆ ไม่สามารถย้อมสีได้ในภายหลัง

ส่วนผสม สูตร Crafting
Sand +
Gravel +
Matching Dye

8888888888888888

การทำลูกโป่ง[]

สีย้อมใช้ในการทำลูกโป่งได้‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Latex +
Matching Dye +
Helium +
Lead

การทำแท่งเรื่องแสง[]

สีย้อมยังสามารถใช้ในการคราฟต์แท่งเรื่องแสง‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Polyethylene +
Hydrogen Peroxide +
Matching Dye +
Luminol

การย้อมสีเตียง[]

ผู้เล่นสามารถย้อมสีของเตียงเป็นสีใดก็ได้ โดยการใส่สีย้อมลงไปในช่องคราฟต์ พร้อมกับเตียง โดยเตียงสีขาวเท่านั้นที่สามารถย้อมสีได้

ส่วนผสม สูตร Crafting
White Bed +
Matching Dye


การย้อมสีน้ำภายในหม้อปรุงยา[]

น้ำสามารถถูกย้อมสีได้ หากอยู่ในหม้อปรุงยา โดยถือสีย้อมที่ต้องการ แล้วคลิกขวาไปยังหม้อปรุงยาที่มีน้ำอยู่‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

ป้าย[]

สีย้อมสามารถย้อมสีตัวหนังสือบนป้ายได้‌[รุ่น Java เท่านั้น]

การแลกเปลี่ยน[]

สีย้อม 12 อันสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านคนเลี้ยงแกะได้

การใช้งานอื่นๆ[]

สีย้อมยังบางชนิดยังสามารถใช้งานในเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย; ดูเพิ่มทีบทความแยกเหล่านี้ ในการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ถุงหมึกยังสามารถใช้ในการคราฟต์ dark prismarine และ หนังสือกับปากกาขนนก, และสามารถขายให้กับชาวบ้านบรรณารักษ์
  • เมล็ดโกโกสามารถใช้ในการคราฟต์คุกกี้s และสามารถทำฟาร์มเมล็ดโกโกได้โดยการปลูกไว้ที่ด้านข้างของบล็อกไม้ป่าดิบชื้น เพื่มรับเมล็ดโกโกเพิ่มอีก
  • ลาพิสลาซูลีสามารถใช้ในการร่ายมนตร์ และใช้ในการคราฟต์บล็อกลาพิสลาซูลี
  • ผงกระดูกสามารถใช้ในการขยายพันธ์ุ หรือเร่งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดได้ และใช้ในการคราฟต์บล็อกกระดูก, และสร้างเห็ดยักษ์สีต่างๆ

ไอเท็มเหล่านี้ล้วนมีสีของสีย้อมเทียบเท่า

สีต่างๆ[]

สีปฐมภูมิ[]

สีขั้นที่หนึ่งเหล่านี้สร้างจากวัตถุดิบที่เกิดเองในธรรมชาติ

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Rose Red Rose แดง สร้างจากดอกกุหลาบ
Dandelion Yellow Dandelion เหลือง สร้างจากดอกไม้สีเหลือง (dandelion)
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore น้ำเงิน ขุดเหมือง (แร่หนึ่งก้อนจะได้สีย้อม 4-8 อัน)
Cactus Green Cactus เขียว เผากระบองเพชรในเตาเผา
Black Dye Ink Sac
Wither Rose
Black ทำได้โดยการนำ ink sac หรือ wither rose ในโต๊ะงานช่าง
Brown Dye Cocoa Beans Brown ทำได้โดยการนำ cocoa beans ไว้ในโต๊ะงานช่าง
Blue Dye Lapis Lazuli
Cornflower
Blue ทำได้โดยการนำ lapis lazuli หรือ cornflower ไว้ในโต๊ะงานช่าง
White Dye Bone Meal
Lily of the Valley
White ทำได้โดยการนำ bone meal หรือ lily of the valley ไว้ในโต๊ะงานช่าง

สีทุติยภูมิ[]

สีย้อมเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นจากส่วนผสมเดียวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโลก หรือโดยการรวมสีย้อมอื่นๆ

ชื่อ แหล่วที่มา สี การได้รับในธรรมชาติ การคราฟต์
Orange Dye Orange Tulip Orange ทำได้โดยการวางดอกทิวลิปไว้ในโต๊ะงานช่าง +
Light Blue Dye Blue Orchid Light Blue ทำได้โดยการวางดอก Blue Orchid ไว้ในโต๊ะงานช่าง / + /
Magenta Dye Lilac
Allium
Magenta ทำได้โดยการนำดอก Lilac Allium ไว้ในโต๊ะงานช่าง +

OR

+ / + OR

2 + / + /

Pink Dye Peony
Pink Tulip
Pink ทำได้โดยการใช้ดอก peony ไว้ในโต๊ะงานช่าง +
Light Gray Dye Azure Bluet
Oxeye Daisy
White Tulip
Light Gray ทำได้โดยการนำดอก Azure Bluet , Oxeye Daisy , White tulip ไว้ในโต๊ะงานช่าง / +

OR

2/ + 1/

Lime Dye Sea Pickle Lime Green ทำได้โดยนำ Sea Pickle ไว้ในเตาเผา + /

สีขั้นที่สาม[]

คือ สีย้อมรองถูกสร้างขึ้นโดยการรวมสีย้อมหลักเข้าด้วยกัน

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Cyan Dye Lapis Lazuli หรือ Blue Dye

Green Dye

คราม
Purple Dye Lapis Lazuli หรือ Blue dye

Red Dye

ม่วง
Light Gray Dye Grey Dye

Bone Meal หรือ White Dye

เทาอ่อน

ID ข้อมูลไอเทม[]

Java Edition:

ชื่อ ID ไอเทม
Red Dye red_dye
Green Dye green_dye
Purple Dye purple_dye
Cyan Dye cyan_dye
Light Gray Dye light_gray_dye
Gray Dye gray_dye
Pink Dye pink_dye
Lime Dye lime_dye
Yellow Dye yellow_dye
Light Blue Dye light_blue_dye
Magenta Dye magenta_dye
Orange Dye orange_dye
Black Dye black_dye
Brown Dye brown_dye
Blue Dye blue_dye
White Dye white_dye

Bedrock Edition:

ชื่อ ID ไอเทม ID ตัวเลข
Dye dye 351

ข้อมูลไอเท็ม[]

สีของรายการย้อมขึ้นอยู่กับข้อมูล "รหัสสี" ใช้เพื่อกำหนดสีที่มอบให้กับแกะ ปลอกคอหมาป่า และชุดเกราะหนังย้อม ค่าฐานสิบหกจะแสดงในคำแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติมของชุดเกราะหนังย้อมสี อย่างไรก็ตาม ในการตั้งค่าสีโดยใช้แท็กข้อมูล NBT ในคำสั่ง

Icon Data Description Color Code Sample
Dec Hex Dec Hex
0 0x0 Ink Sac 1908001 #1D1D21
1 0x1 Red Dye 11546150 #B02E26
2 0x2 Green Dye 6192150 #5E7C16
3 0x3 Cocoa Beans 8606770 #835432
4 0x4 Lapis Lazuli 3949738 #3C44AA
5 0x5 Purple Dye 8991416 #8932B8
6 0x6 Cyan Dye 1481884 #169C9C
7 0x7 Light Gray Dye 10329495 #9D9D97
8 0x8 Gray Dye 4673362 #474F52
9 0x9 Pink Dye 15961002 #F38BAA
10 0xA Lime Dye 8439583 #80C71F
11 0xB Yellow Dye 16701501 #FED83D
12 0xC Light Blue Dye 3847130 #3AB3DA
13 0xD Magenta Dye 13061821 #C74EBD
14 0xE Orange Dye 16351261 #F9801D
15 0xF Bone Meal 16383998 #F9FFFE
16 0x10 Black Dye 1908001 #1D1D21
17 0x11 Brown Dye 8606770 #835432
18 0x12 Blue Dye 3949738 #3C44AA
19 0x13 White Dye 16383998 #F9FFFE

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Rainbow CollectionGather all 16 colors of wool.All the colors of wool do not have to be in the inventory at the same time, but must have been picked up by the player once.Xbox OneYesYesWii U, Switch30GSilver
Xbox 360Alt20G
Tie Dye OutfitDye all 4 unique pieces of leather armor.YesYesYesWii U, Switch15GBronze
Change of SheetsDye your bed a different colorYesYesNoWii U, Switch20GBronze


วิดิโอ[]

หมายเหตุ: วิดิโอนี้ล้าสมัยแล้ว

ประวัติ[]

หน้านี้จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาพ 
โปรดเพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมจากนั้นนำการแจ้งเตือนนี้ออก The specific instructions are: Bone meal texture change between 1.1 and 1.3.1 (add when it was changed, if possible too, most likely 1.3-pre as with other items). If the texture is the current, upload the 1.2 texture instead. - "The texture of bone meal has now been changed. The texture has been lowered one pixel."
รุ่น Java Beta
1.2Red Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Yellow Dye JE1 BE1.png Green Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Bone Meal JE1 BE1.png Ink Sac JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Gray Dye JE1 BE1.png Cocoa Beans JE1.png Added dyes.
รุ่น Java
1.111w49aSheep can now regrow their wool by eating grass. Dyed sheep regrow wool in their new color.
?Bone meal changes.gif The texture of bone meal has now been changed. The texture has been lowered one pixel.
1.3.112w19aCocoa Beans JE3 BE2.png The texture of cocoa beans has now been changed.
1.4.212w34aAdded the ability to dye leather armor and wolf collars.
1.4.41.4.3-preColor codes has now been changed. The colors of red, brown, blue, purple, cyan, pink, light blue, magenta and orange were adjusted a little vividly.
1.6.113w19aStained clay can now be crafted using dyes.
1.7.213w36aWith the addition of new flowers, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
13w41aStained glass can now be crafted using dyes.
1.814w30aAdded banners, which can be dyed.
1.915w31aRose red can now be obtained from beetroot.
15w34aAdded shields, which can be dyed indirectly by applying a matching banner.
1.1116w39bDyes are now used to change the color of shulker boxes.
1.1217w06aDyes are now used to craft concrete powder.
Color codes has now been changed. All colors are adjusted more vividly.
17w15aDyes can now apply color to white beds.
1.1317w47aThe different data values for the dye ID have now been split up into their own IDs.
1.1418w43aInk sacs, bone meal, cocoa beans and lapis lazuli are now no longer considered dyes.
Black Dye.png White Dye.png Brown Dye.png Blue Dye.png Added black, white, brown and blue dyes.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
Glass panes and carpets can now be dyed.
Red Dye.png Orange Dye.png Yellow Dye.png Green Dye.png Light Gray Dye.png Cyan Dye.png Light Blue Dye.png Purple Dye.png Magenta Dye.png Pink Dye.png Lime Dye.png Gray Dye.png The textures of red, orange, yellow, green, light gray, cyan, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes have now been changed.
18w44aThe color of the text on signs can now be changed with dye.
รุ่น Pocket Alpha
0.3.0Yellow Dye JE1 BE1.png Added dandelion yellow.
0.3.3Bone Meal JE1 BE1.png Added bone meal.
0.4.0Green Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Lime Dye JE1 BE1.png Magenta Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Pink Dye JE1 BE1.png Purple Dye JE1 BE1.png Added cactus green, cyan dye, lapis lazuli, light blue dye, lime dye, magenta dye, orange dye, pink dye and purple dye.
Red Dye JE1 BE1.png Added rose red, obtainable by smelting red mushrooms.
0.8.0build 3Ink Sac JE1 BE1.png Cocoa Beans JE3 BE2.png Gray Dye JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Ink sacs, cocoa beans, gray dye, and light gray dye are now available in the creative inventory.
Rose red can now be obtained from beetroots.
0.9.0build 1Cocoa beans can now be obtained from cocoa pods.
The cyan flower has now been removed and replaced with a new poppy flower that can be crafted into rose red.
build 3All new flowers can now be crafted into dyes. Because of this, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
Gray dye and light gray dye can now be obtained in survival.
build 11Stained clay can now be crafted using dyes.
0.11.0build 1Ink sacs can now be obtained from squid.
Added the ability to dye wolf collars.
0.14.0?Cauldrons now used for leather dyeing, by applying a dye to a water-filled cauldron.
?As of 0.15.0 (possibly earlier), red mushrooms can now no longer be smelted to obtain rose red.
0.16.0?Cocoa beans can now no longer be crafted.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added a Dye button for sheep.
Added shulkers, which can be dyed.
Added stained glass. Stain glass cannot be crafted, but purple glass generates in end cities.
1.1.0alpha 1.1.0.0Dyes can now apply color to a white beds.
Dyes are now used to craft concrete powder.
The color palette has now been changed.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Dyes can now be used for banner crafting.
Dyes can now be used to craft firework stars.
Stained glass is now craftable, using dyes.
1.4.0beta 1.2.20.1Lime dye can now be obtained from smelting sea pickles.
Dyes can now used to craft glow sticks and balloons.
1.8.0beta 1.8.0.8Dyes can now be used to dye cat collars.
beta 1.8.0.10White Dye.png Blue Dye.png Brown Dye.png Black Dye.png Added white, blue, brown and black dyes, which can be crafted from lapis lazuli, bone meal, cocoa beans and ink sacs.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
1.9.0beta 1.9.0.0Blue and white dye can now be obtained from cornflowers and lily of the valleys.
1.10.0beta 1.10.0.3Glass panes and carpets can now be dyed.
เท่านั้น a single dye is now required to apply a banner pattern in a loom.
Various dyes except black dye, white dye, brown dye and blue dye are now sold by wandering traders.
ไฟล์:Red Dye TextureUpdate.png Orange Dye.png Yellow Dye.png Green Dye.png Lapis Lazuli JE2 BE2.png Light Gray Dye.png Cyan Dye.png Bone Meal.png Ink Sac JE2 BE2.png Light Blue Dye.png Purple Dye.png ไฟล์:Magenta Dye TextureUpdate.png Pink Dye.png Lime Dye.png Gray Dye.png Cocoa Beans JE3 BE2.png The textures of red, orange, yellow, green, lapis lazuli, light gray, cyan, bone meal, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes, and cocoa beans have now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Dye can now be sold to shepherd villagers.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Red Dye JE1 BE1.png Orange Dye JE1 BE1.png Yellow Dye JE1 BE1.png Green Dye JE1 BE1.png Lapis Lazuli JE1 BE1.png Light Gray Dye JE1 BE1.png Cyan Dye JE1 BE1.png Bone Meal JE1 BE1.png Ink Sac JE1 BE1.png Light Blue Dye JE1 BE1.png Gray Dye JE1 BE1.png Cocoa Beans JE1.png Added dyes.
รุ่น PlayStation 4
1.83White Dye.png Blue Dye.png Brown Dye.png Black Dye.png Added white, blue, brown and black dyes, which can crafted from lapis lazuli, bone meal, cocoa beans and ink sacs.
"Rose Red", "Dandelion Yellow" and "Cactus Green" have now been renamed to "Red Dye", "Yellow Dye" and "Green Dye", respectively.
1.90ไฟล์:Red Dye TextureUpdate.png Orange Dye.png Yellow Dye.png Green Dye.png Lapis Lazuli JE2 BE2.png Light Gray Dye.png Cyan Dye.png Bone Meal.png Ink Sac JE2 BE2.png Light Blue Dye.png Purple Dye.png ไฟล์:Magenta Dye TextureUpdate.png Pink Dye.png Lime Dye.png Gray Dye.png Cocoa Beans JE3 BE2.png The textures of red, orange, yellow, green, lapis lazuli, light gray, cyan, bone meal, ink sac, light blue, purple, magenta, pink, lime, gray dyes, and cocoa beans have now been changed.

เกร็ดความรู้[]

  • Players can obtain each one of every color with 1 cocoa bean, 2 yellow dye, 2 ink sac, 3 green dye, 4 lapis lazuli, 4 red dye, and 6 bone meal (2 bones).
  • The dyed sheep breeding behavior mirrors Lamarck's theory, in which the organisms evolve inheriting the external changes and adaptations of the previous generation, transmitting them to their offspring.
  • In Bedrock Edition, tertiary colors, along with their regular crafting recipes, can be crafted with primary colors. E.g.: Magenta can be crafted with one rose red and two bone meals.
  • The colors of the dyes match the chat colors in color codes except for brown (dye เท่านั้น), light aqua, and gold (color codes เท่านั้น).

References[]


Advertisement