Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

สี อาจหมายถึง:

  • สีย้อม, ใช้ในการย้อมสีไอเทมบางชนิด ประกอบด้วย 16 สีที่แตกต่างกัน
  • การย้อมสีตัวอักษรบนป้าย โดยการใช้สีย้อม
  • โค้ดสี, โคเดที่ใช่ในการเปลี่ยนสีตัวอักษรต่าง ๆ ใน Minecraft
  • โค้ดสีแชท, โค้ดที่ใช้ในการเปลี่ยนสีของข้อความในรุ่น Classic
  • สีแผนที่, สีที่ใช้แสดงบนแผนที่
  • มิติสีต่าง ๆ ที่ปรากฎในรุ่น Java Edition 20w14∞ (ได้แก่ "สีแดง", "สีเขียว" และ "สีน้ำเงิน")
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement