Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
สตรองโฮลด์
StrongholdPortalRoom.png
ไบโอม

ทุกไบโอม

ส่วนประกอบ

ดูที่โครงสร้าง

สามารถเกิด
ภายหลัง

ไม่

สตรองโฮลด์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถเกิดในชั้นใต้ดินของโลกปกติ, และเป็นสถาณที่ๆเดียวที่สามารถพบประตูมิติเอนด์ได้ สามารถหาต่ำแหน่งที่ตั้งของสตรองโฮลด์ได้โดยการใช้ ดวงตาแห่งเอนเดอร์

การเกิด[]

ห้องประตูมิติเอนด์

แผนผังแสดงการเกิดสตรองโฮลด์ทั่วไปในโลกในรุ่น Java

โดยพิกัดที่ตั้งของสตรองโฮลด์นั้นจะเลือกโดยการสุ่มจากพิกัดในวง โดยในแต่ละวงจะมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นของตัวเอง โดยจุดศูนย์กลางมีพิกัดที่ x = 0, z = 0, ไม่ใช่จุดเกิดของโลก ซึ่งในบางครั้งอาจจะอยู่ห่างจากจุดนี้ไปเป็นร้อยบล็อก สตรองโฮลด์ยังอาจแผ่ขยายออกไปนอนจากพื้นที่นั้นได้ โดยสตรองโฮลด์นั้นจะเกิดในองศาที่เท่าๆกัน จากจุดศูนย์กลางของโลก (ยอกตัวอย่างเช่น, ในแต่ละสตรองโฮลด์ที่อยู่ในวงชั้น 3 จะอยู่ในพื้นที่ที่ทำองศากับสตรองโฮลด์อื่น 120 องศา โดยการวัดจากจุดเริ่มต้น) ตัวเกมจะไม่สร้างสตรองโฮลด์ให้มีบางส่วนโพล่ออกมาบนผิวดิน: ส่วนใดๆที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลจะโดนแทนที่ด้วยอากาศ, ซึ่งทำให้ดูเหมือนดูเหมือนโดนตัดออกไป สตรองโฮลด์อาจถูกสร้างในระดับของหินด่านได้ โดนจะตัดผ่านหินด่านไป

ในรุ่น Bedrock, สตรองโฮลด์ 3 ที่จะถูกสร้างในวงแหวงที่มีรัศมีระหว่าง 640 ถึง 1152 บล็อก และสตรองโฮลด์อื่นๆจะถูกสร้างในต่ำแหน่งอย่างสุ่มทั่วทั้งในโลก

ในรุ่น Java, สตรองโฮลด์จะเกิดในวงของสตรองโฮลด์ ซึ่งจะเว้นที่ว่างระยะห่างเท่ากันทั่วทั้งวงกลม จนมีสตรองโฮลด์ครบ 128 ที่

 • วงชั้นแรกของสตรองโฮสด์จะมี 3 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 1,408-2,688 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่สองของสตรองโฮลด์จะมี 6 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 4,480-5,760 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่สามของสตรองโฮลด์จะมี 10 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 7,552–8,832 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่สี่ของสตรองโฮลด์จะมี 15 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 10,624–11,904 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่ห้าของสตรองโฮลด์จะมี 21 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 13,696–14,976 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่หกของสตรองโฮลด์จะมี 28 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 16,768–18,048 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่เจ็ดของสตรองโฮลด์จะมี 36 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 19,840–21,120 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง
 • วงชั้นที่แปดของสตรองโฮลด์ และเป็นวงชั้นนอกสุดจะมี 9 สตรองโฮลด์ ภายในระยะ 22,912–24,192 บล็อกจากบล็อกจุดศูนย์กลาง

สตอรงโฮลด์โดยทั่วไปจะเกิดอยู่ตามชั้นใต้ดิน โดยจะคำนึงถึงไบโอมด้วย โดยไบโอมที่จะสามารถเกิดได้นั้นต้องมีความสูงของพื้นผิวเหนือระดับของน้ำทะเลขึ้นไป แต่ยังสามารถเกิดอยู่ใต้น้ำได้หากจำเป็น โดยในบางห้องของสตรองโฮลด์อาจจะมีน้ำเขามาได้หากสตรองโฮลด์ได้เกิดแล้วตัดขาวงกับเหมืองร้าง หรือ ravine ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างแล้วอาจทำให้น้ำไหลท่วมเข้ามาได้ ในบางครั้งห้องประตูมิติิาจะพบได้ในมหาสมุทร, โดยที่ห้องๆอื่นนั้นจะไม่สามารถเกิดได้จามปกติ ในรุ่น Bedrock, สตรองโฮลด์ยังจะพยายามที่จะเกิดอยู่ใต้บ่อน้ำ หรือจุดนัดพบของหมู่บ้าน โดยบางส่วนของสตรองโฮลด์อาจถูกสร้างทับโดย ravine, ถ้ำ, เหมืองร้าง, ฟอสซิล หรือดันเจียนได้; แต่มันเป็นไปได้ยากมากที่ประตูมิติเอนด์จะถูกสร้างทับ ซึ่งถ้าถูกสร้างทับ ผู้เล่นจำเป็นต้องหาสตรองโฮลด์อื่น เนื่องจากการที่จะเปิดใช้งานประตูมิติเอนด์ได้นั้น จำเป็นต้องมีขอบประตูมิติครบทั้ง 12 บล็อก

โครงสร้าง[]

สตรองโฮลด์นั้นมีขนาดที่หลากหลาย โดยจะประกอบไปด้วยประตู และห้องต่างๆมากมาย ซึ่งมันจะสร้างด้วยบล็อกหลายชนิดได้แก่ อิฐบล็อก (45%), อิฐบล็อกตะไคร่น้ำ (30%), อิฐบล็อกร้าว (20%) และอิฐบล็อกที่ติดเชื่อ (5%) โดยจะไม่สามารถพบอิฐบล็อกตะไคร่น้ำที่ติดเชื่อ และิฐบล็อกร้าวที่ติดเชื้อในตรองโฮลด์MC-140209</ref> สตรองโอลด์นั้นถูกปักด้วยคบเพลิงเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของสตรองโฮลด์นั้นสามารถมองเห็นได้ แต่แสงสว่างที่มีอยู่ก็ยังต่ำพอที่จะทำให้ม็อบยังสามารถเกิดได้อยู่ บันไดต่างๆที่เกิดอยู่ในสตรองโฮลด์จะสร้างมาจากบล็อกบันได้อิฐบล็อกเท่านั้น จะไม่สามารถพบบล็อกบันไดอิฐบล็อกตะไคร่น้ำได้[1]

โดยในแต่ละสตรองโฮลด์นั้นจะมีหีบที่มีสมบัติต่างๆอยู่ข้างใน

ห้องต่างๆ[]

สตรองโฮลด์จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆ โดยในแต่ละห้องก็จะมีทางเข้าออก ซึ่งอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมว่างขนาด 3×3 หรือทำมีจากประตูไม้, หรือประตูเหล็ก(ที่มีปุ่มติดอยู่)‌[รุ่น Java เท่านั้น], หรือพื้นที่ขนาด 3×3 ที่มีลูกกรงเหล็กวางอยู่รอบๆรอบๆ ในบางห้องอาจจะมีทางออกไปยังอีกห้อง หรืออาจะเป็นทางออกที่ตันได้ โดยในบางครั้งอาจจะพบก้องที่โดนตัดขวางได้อันเนื่องมาจากการโดนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สร้างถับเช่นถ้ำ หรือเหมืองร้าง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในบางครั้งทางเข้าของห้องบางห้องอาจจะโดนอิฐบล็อกสร้างทับโดยทำให้เกิดเป็นประตูลับได้ ซึ่งมักจะเกิดหากเกิดทางแยกแบบ 5 แยก[2]

การเกิดของสตรองโฮลด์จะอริ่มต้นขึ้นที่ห้องบันไดวนที่มีทางแยกอยู่ 5 แยกในส่วนล่างสุด และจะทำการสร้างห้องอื่นๆต่อติดกันไปอย่างสุ่ม และมากไปถึงที่ 50 ห้อง และยาวถึง 112 บล็อก แต่ถ้าห้องประตูมิติยังไม่ถูกสร้าง การสร้างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 • ห้องประตูมิติเอนด์ :นั้นจะประกอบไปด้วย ประตูมิติเอนด์ และบล็อกกำเนิดแมลงสามง่าม และยังประกอบไปด้วยบ่อลาวาในมุมห้องสองด้านทางด้านหน้า และมีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างเอาไว้ และในบริเวณจรงกลางของห้องจะมีบ่อลาวาอีกบ่อที่มีขนาดใหญ่กว่า และด้านบนจะมีกรอบประตูมิติ ซึ่งหน้าต่างในห้องนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 16 ยาน และจะมีห้องนี้เพียง 1 ห้องต่อสตรองโฮลด์เท่านั้น และจะไม่อยู่ถายในห้อง 5 แรกที่ถูกสร้างจากห้องบันไดวน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีดวงตาแห่งเอนเดอร์จำนวน 0-3 ดวงตากติดตั้งอยู่ภายในขอบประตูมิติเอนด์อยู่แล้ว ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยากมาก ที่จะมีดวงตาแห่งเอนเดอร์ติดตั้งอยู่ในของประตูมิติครบทั้งหมด ซึ่งในแต่ละของประตูมิติเอนด์จะมีโอกาส 10% ที่จะมีดวงตาแห่งเอนเดอร์ติดตั้งอยู่ ดังนั้นจากการคำนวน จะมีโอกาสที่ห้องประตูมิติจะมีดวงตาแห่งเอนเดอร์ครบคือ หนึ่งในล้านล้าน (1:1,000,000,000,000 หรือ 10-12)
  • ในรุ่น Java มีเพียง seed เดียวเท่านั้นที่สามารถพบประตูมิติเอนด์ที่เปิดไว้อยู่แล้ว
  • ในรุ่น Bedrock ในบางสตรองโฮลด์จะไม่สามารถพบห้องประตูมิติ[3]
 • ห้องสมุด (ดูเพิ่มที่ด้านล่าง) โดนจะสามารถพบได้มากสุดที่ 2 ห้องสมุดต่อสตรองโฮลด์ และจะไม่อยู่ภายใน 4 ห้องถัดจากบันไดเริ่มต้น
 • ห้องขนาดใหญ่: เป็นห้องที่มีทางออกสามทาง (รวมเป็นสี่ห้องหากนับทางเข้าร่วมด้วย) โดยที่ตรงกลางของห้องจะสามารถพบการตกแต่งในรูปแบบต่างๆ สามารถพบได้มากสุด 6 ห้องต่อสตรองโฮลด์
  • ห้องว่าง: ห้องที่ไม่มีการตกแต่งใด
  • ห้องเสาหิน: มีเสาอิฐหินและคบเพลิงปักอยู่
  • ห้องน้ำพุs: ประกอบด้วยน้ำพุที่กลางห้อง ซึ่งมีโครงสร้างเป็นบล็อกอิฐหินวงแะมีเสาหินที่มีบล็อกแหล่งน้ำอยู่ด้านบนสุดของเสาหิน ทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำพุ
  • ห้องเก็บของ: ห้องสองชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสูง 2 บล็อก with a cobblestone center structure joining the two. A lone torch is housed within the structure. A ladder runs up the sidewall for access to the second floor, which is a chamber made of oak wood planks containing a chest.
 • Five-way crossing: Has up to five exits (six counting the entrance): one across from the entrance down a short stairway made of smooth stone slabs and stone brick blocks, one each to the left and right of the entrance, one on the left side of the upper level reached by a short stairway made of smooth stone slabs and stone brick blocks, and one on the right side of the upper level across a bridge of smooth stone slabs and double smooth stone slabs over the downward stair. A single torch is on the side of the bridge. ในรุ่น Bedrock, it usually has 1 to 4 entrances sealed.[citation needed] Minimum one and maximum five per stronghold.
 • Empty prison cells: A corridor with one wall partially made of iron bars and with two iron doors (in an "open" position, with no buttons). Beyond each iron door are cells with an iron bar wall between them. An exit is opposite the entrance. Maximum five per stronghold. ในรุ่น Bedrock, no iron doors are generated.
 • Spiral staircase: A 3×3 spiral stair made of stone bricks and stone brick slabs, leading down, with an exit at the bottom. Minimum one and maximum six per stronghold.
 • Straight staircase: A 3 block wide staircase of cobblestone stairs leading downward, with an exit at the bottom of the stairs. There is also an empty alcove under the stairs. Maximum five per stronghold.
 • Corridor: A bare corridor with up to 3 exits: one straight ahead, and optional exits to the left and right.
 • Chest corridor: A corridor with a small altar made of stone brick slabs, with a chest on the altar. One exit, opposite the entrance. Maximum four per stronghold.
 • Corridor turn: A bare corridor with one exit, left or right. May resemble a small room if both the entrance and the next room's entrance have oak doors.
 • Dead-end corridor: A bare corridor with no exits, although it is likely to intersect other rooms. This room type never has a door or grate at the entrance.

Libraries[]

A library inside a stronghold.

Libraries occur in two sizes: Small single-level libraries, and larger duplex libraries. All libraries contain bookshelves, oak planks, and one (single level) or two (duplex) chests, with cobwebs dispersed randomly.

Large libraries contain a second level consisting of a surrounding balcony with oak fences as railings, and fences & torches arranged like a chandelier over the center of the room. The two levels are connected by a ladder on the wall furthest from the entrance.

Blocks[]

Block
Stone Bricks
Cracked Stone Bricks
Mossy Stone Bricks
Infested Stone Bricks (both generated naturally and if silverfish enters stone bricks)
Infested Mossy Stone Bricks (if silverfish enters mossy stone bricks)
Infested Cracked Stone Bricks (if silverfish enters cracked stone bricks)
Infested Stone (if silverfish enters regular stone bricks ‌[BE เท่านั้น])
Infested Cobblestone (if silverfish enters cobblestone)
Water
Silverfish Spawner
Iron Bars
Lava
End Portal Frame
End Portal Block
Torch
Oak Fence
Chest
Stone Brick Slab
Cobblestone
Stone Brick Stairs
Oak Planks
Ladder
Smooth Stone Slab
Stone Button[JE เท่านั้น]
Iron Door[JE เท่านั้น]
Oak Door
Cobblestone Stairs
Bookshelf
Cobweb

Loot[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chest loot

Altars[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


Storerooms[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


Libraries[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทนAdvancements[]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngEye Spyตามดวงตาแห่งเอนเดอร์ไป
(Follow an Ender Eye)
We Need to Go Deeperเข้าไปในสตรองโฮลด์minecraft:story/follow_ender_eye

Video[]

History[]

รุ่น Java Beta
July 01, 2011Jens Bergensten shares an image of mysterious ruins. Unlike modern strongholds, a large part of these ruins are above-ground.
1.8Pre-releaseAdded strongholds as part of Adventure Update. They are vacant except for regular mobs that spawn under normal conditions.
Strongholds have chests in libraries and in storerooms.
Pre-release 2 ;)Increased stronghold count to three per map instead of one.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 PrereleaseThe End Portal room was added to the Stronghold.
Beta 1.9 Prerelease 3A pair of glass towers indicated the location of a stronghold's start (aka Main entrance) and second for the portal room on top of them, extending from the top of the map to the stone bricks. This was because Jeb forgot to remove the debug towers.[4]
Strongholds now also have chests in corridor altars.
Beta 1.9 Prerelease 4Removed glass towers generating above strongholds.
1.4.212w40aStrongholds can now generate in the air in Superflat worlds with certain customization presets.
1.915w43aIncreased stronghold count to 128 per map, rather than 3.
Library chests now have 2–10 stacks of items, rather than 1–4 stacks
Enchanted books found in library chests is now weighted to 10 rather than 2, and in single books rather than in groups of 1–5.
16w06aStronghold placement formula changed.
pre3Ender eyes can now point to the 125 new strongholds.
รุ่น Pocket Alpha
0.9.0May 6, 2014Jeb posts on Instagram a photo of one section of a stronghold.
May 8, 2014Jeb posts another image of a stronghold, this time within the End Portal Room.
build 1Added strongholds.
The end portal block frame exists, but the player cannot travel to the End.
0.9.2Strongholds are now more common.
0.12.0As of the release of the Windows 10 Edition, the enchanted book can be found in stronghold library chest. It is not known when this was added for other then-Pocket Edition platforms.
0.15.0build 1Map can be found in stronghold library chest.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Strongholds now generate in new chunks.
Strongholds can now be found using eyes of ender.
Chests now generate in Stronghold storeroom.
Ender pearls now generate in altar chest.
รุ่น Bedrock
1.9.0?Cobblestone stairs in strongholds are replaced with stone stairs.
1.10.0beta 1.10.0.3Most strongholds no longer generate under village wells; they now generate under village meeting points.
Reduced chance of strongholds generating under villages.
beta 1.10.0.4Stone stairs in strongholds are changed back to cobblestone stairs.
รุ่น Legacy Console
TU5CU1 1.0 Patch 1Added strongholds.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added strongholds.

Issues[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “สตรองโฮลด์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Trivia[]

 • There are exactly 233 bookshelves in one large Library Room, yielding 699 books if mined without Silk Touch.
 • Although strongholds do not generate above ground, they can be exposed through above-ground dungeons or ravines.
  • They can also sometimes be exposed underwater if they generate in terrain that is close to an ocean, or exposed by an underwater ravine.
 • The only variant of infested blocks that can naturally generate within strongholds are regular stone bricks. Mossy and cracked variants cannot generate as infested blocks naturally.
 • When generating in a buffet world, many rooms lack the outer wall layer, causing the stronghold to appear fragmented, with the exception of the portal room.

Gallery[]

Overview[]

Rooms[]

Odd generation[]

Other[]

External links[]

References[]


Generated structures and terrain features

Advertisement