Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
วัวเห็ด
Mooshroom.pngBrown Mooshroom.png
Baby Mooshroom.pngBaby Brown Mooshroom.png
Baby Mooshroom BE.pngBaby Brown Mooshroom BE.png
หลอดเลือด

10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ตัวโตเต็มวัย:
สูง: 1.4 บล็อก
กว้าง: 0.9 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.7 บล็อก
กว้าง: 0.45 บล็อก

การเกิด

ไบโอมทุ่งเห็ด

ระวังสับสนกับ วัวดอกไม้

วัวเห็ด หรือ มูชรูม (อังกฤษ: Mooshroom) เป็นวัวรูปแบบพิเศษ ที่สามารถพบได้ทั่วไปในไบโอมทุ่งเห็ด

การเกิด[]

วัวเห็ดสามารถเกิดได้บน mycelium หรือ Grass Block ในไบโอมทุ่งเห็ด จะเกิดเป็นฝูงจำนวน 4 ถึง 8 ตัว เมื่อมีระดับแสงตั้งแต่ 9 หรือ มากกว่านั้น พวกมันไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติได้ในไบโอมอื่น

ลูกวัวเห็ด[]

บทความหลัก: Breeding

ถ้าให้ข้าวสาลีกับวัวเห็ดสองตัว พวกมันจะผสมพันธุ์กัน วัวเห็ดไม่สามารถผสมพันธุ์กับวัวธรรมดาได้ แม้แต่วัวที่เคยเป็นวัวเห็ดมาก่อนหน้านั้นก็ผสมพันธุ์กันไม่ได้

เมื่อให้ข้าวสาลีกับลูกวัวเห็ด จะทำให้โตเร็วขึ้น 10% จากเวลาปกติ

ลูกวัวเห็ดไม่มีเห็ดอยู่บนหลัง แต่พวกมันจะมีขึ้นเมื่อโตเต็มวัย

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “วัวเห็ด” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

อ้างอิง[]


Advertisement