Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
วัวเห็ด
หลอดเลือด

10 ( Heart.svg Heart.svg Heart.svg Heart.svg Heart.svg )

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ตัวโตเต็มวัย:
สูง: 1.4 บล็อก
กว้าง: 0.9 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.7 บล็อก
กว้าง: 0.45 บล็อก

การเกิด

ไบโอมทุ่งเห็ด

ระวังสับสนกับ วัวดอกไม้

วัวเห็ด หรือ มูชรูม (อังกฤษ: Mooshroom) เป็นวัวรูปแบบพิเศษ ที่สามารถพบได้ทั่วไปในไบโอมทุ่งเห็ด

การเกิด

วัวเห็ดสามารถเกิดได้บน mycelium หรือ Grass Block ในไบโอมทุ่งเห็ด จะเกิดเป็นฝูงจำนวน 4 ถึง 8 ตัว เมื่อมีระดับแสงตั้งแต่ 9 หรือ มากกว่านั้น พวกมันไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติได้ในไบโอมอื่น

ลูกวัวเห็ด

บทความหลัก: Breeding

ถ้าให้ข้าวสาลีกับวัวเห็ดสองตัว พวกมันจะผสมพันธุ์กัน วัวเห็ดไม่สามารถผสมพันธุ์กับวัวธรรมดาได้ แม้แต่วัวที่เคยเป็นวัวเห็ดมาก่อนหน้านั้นก็ผสมพันธุ์กันไม่ได้

เมื่อให้ข้าวสาลีกับลูกวัวเห็ด จะทำให้โตเร็วขึ้น 10% จากเวลาปกติ

ลูกวัวเห็ดไม่มีเห็ดอยู่บนหลัง แต่พวกมันจะมีขึ้นเมื่อโตเต็มวัย

ปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับ “วัวเห็ด” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี

อ้างอิง


Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE