Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
วัว
Cow JE5 BE2.png
Baby Cow JE3.png
Baby Cow JE2 BE2.png
หลอดเลือด

10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

พฤติกรรม

เป็นมิตร

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ในรุ่น Java
ตัวโตเต็มวัย:
สูง: 1.4 บล็อก
กว้าง: 0.9 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.7 บล็อก
กว้าง: 0.45 บล็อก
ในรุ่น Bedrock
ตัวโตเต็มวัย:
สูง: 1.3 บล็อก
กว้าง: 0.9 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.65 บล็อก
กว้าง: 0.45 บล็อก

การเกิด

- บล็อกหญ้าที่มีพื้นที่ว่างเหนือบล็อกสูงอย่างน้อย 2 บล็อก
- หลังจากใช้กรรไกรตัดมูชรูม

ไอเทมที่สามารถใช้ได้
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับม็อบวัวธรรมดา สำหรับม็อบวัวที่ปกคลุมไปด้วยเห็ดแดง ดูที่ วัวเห็ด

วัว (อังกฤษ: cow) เป็นม็อบที่เป็นมิตร ซึ่งสามารถพบได้ในโลกปกติ

การเกิด[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

วัวจะเกิดเป็นฝูง 4 ตัว บนบล็อกทึบแสงด้วยพื้นที่อย่างน้อย 2 บล็อกเหนือตัวมันที่ระดับความสว่าง 9 หรือมากกว่า โดยที่พวกมันจะเกิดเป็นฝูงในขณะที่กำลังสร้างโลกครั้งแรก; ถึงแม้ว่าถ้าหากไม่มีม็อบที่เป็นมิตรใน Chunk ที่ถูกโหลด พวกมันก็จะเกิดหลังจากการสร้างโลกในวงจรการเกิดตามปกติ

รุ่น Bedrock[]

วัวจะเกิดเป็นฝูง 2-3 ตัว โดยที่ 5% ของพวกมันจะเป็นลูกเมื่อเกิดตามธรรมชาติ

การผสมพันธุ์[]

ลูกวัวเทียบขนาดกับวัวตัวโตเต็มวัย

บทความหลัก: การผสมพันธุ์

ถ้าเราให้ข้าวสาลีแก่วัว โหมดรักจะถูกกระตุ้นและทำให้มันรวมกันเป็นคู่และสร้างลูกวัว ซึ่งผู้เล่นจะได้ค่าประสบการณ์เล็กน้อย และวัวพ่อแม่ของมันจะมีระยะคูลดาวน์ 5 นาที ก่อนที่พวกมันจะสามารถผสมพันธุ์อีกครั้ง

การเจริญเติบโตของลูกวัวสามารถเร่งได้อย่างช้า ๆ โดยใช้ข้าวสาลี ซึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาในการโต 10%

วัวเห็ด[]

การใช้กรรไกรตัดวัวเห็ด (Mooshroom) มันจะกลายเป็นวัวปกติ

การดรอป[]

วัวตัวเต็มวัยเมื่อตายจะดรอปสิ่งของต่อไปนี้

  • หนังสัตว์ (Leather) 0–2 ชิ้น
  • เนื้อวัวดิบ (Raw Beef) 1–3 ชิ้น เมื่อไม่ได้ตายจากไฟ
  • สเต๊ก (Steak) 1–3 ชิ้น เมื่อถูกไฟเผาตาย
  • ค่าประสบการณ์ 1–3 หน่วย

เราสามารถรีดนมวัวได้โดยการใช้ถัง

การฆ่าลูกวัวจะไม่ได้ไอเทมและค่าประสบการณ์ใด ๆ เหมือนกับลูกสัตว์ชนิดอื่น ๆ

พฤติกรรม[]

วัวค่อนข้างที่จะเดินช้าและไร้จุดหมาย เป็นบางครั้งคราวที่ร้องมอและมีการผสมพันธุ์ พวกมันจะหลีกเลี่ยงการเดินตกหน้าผาที่สูงพอที่จะได้รับ Damage และเหมือนกับม็อบเป็นมิตรตัวอื่น ๆ พวกมันจะวิ่งไปรอบ ๆ อย่างสุ่ม ๆ เมื่อมันถูกตี

วัวจะตามผู้เล่นถ้าผู้เล่นถือข้าวสาลี แต่มันจะหยุดตามหากผู้เล่นอยู่ไกลเกินไป (ประมาณ 8 บล็อก)

ค่าข้อมูล[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

วัวมีข้อมูลเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั่วไปของม็อบปกติ และไอดีเอนทิตี้ของมันคือ cow.

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngThe Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์สองตัวด้วยกัน
(Breed two animals together)
Husbandryminecraft:husbandry/breed_an_animal
Advancement-fancy-raw.pngTwo by Twoผสมพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเลย!
(Breed all the animals!)
The Parrots and the Bats การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/bred_all_animals

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Cow TipperHarvest some leatherPick up leather from the ground.YesYesYesYes15GBronze
RepopulationBreed two cows with wheatBreed two cows or two mooshrooms.YesYesYesYes15GBronze

วิดีโอ[]

วัว/video

ประวัติ[]

รุ่น Java Alpha
1.0.848px เพิ่มวัว โดยใช้เสียงเหมือนคาซู่และตัวของมันเป็นสีดำและขาว
1.0.9ตอนนี้วัวของได้สมจริงขึ้น
1.0.1448px เพิ่มเขาของวัว และวัวมีการออกแบบใหม่ นั่นคือมันเป็นสีน้ำตาลที่มีจุดสีขาว แทนสีดำที่มีจุดขาวที่เป็นของเก่า และก็มีเต้านมที่มีลักษณะที่เป็น 3 มิติด้วย
รุ่น Java Beta
?48px เปลี่ยนตำแหน่งของเขาวัว
1.8อัปเดต AI ของวัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการอัปเดต AI ครั้งแรก; พวกมันจะวิ่งหนีเมื่อถูกโจมตี
เพิ่มเนื้อวัวดิบและสเต๊ก
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9-pre3Cow JE5 BE2.png เขาของวัวได้ถูกย้ายอีกครั้ง
65px โมเดลเต้านมของวัวได้ถูกเปลี่ยน
Baby Cow JE3.png เพิ่มลูกวัว ซึ่งเกิดจากวัวผสมพันธุ์กันโดยใช้ข้าวสาลี
Beta 1.9-pre665px เท็กซ์เจอร์ก้นของวัวได้ถูกเปลี่ยน
1.2.112w07aอัปเดต AI วัว
วัวไม่สามารถผสมพันธุ์กับวัวเห็ดได้แล้ว
1.4.212w38aเพิ่มเสียงเดิน, เจ็บ และปกติใหม่
1.814w02aลูกวัวสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้โดยข้าวสาลี
1.915w39aวัวสูงขึ้นเล็กน้อย (สูง 1.4 บล็อกแทนที่จะเป็น 1.3 และลูกวัวสูง 0.7 บล็อกแทนที่จะเป็น 0.65)
15w50aเพิ่มเสียงเมื่อผู้เล่นรีดนมวัว: entity.cow.milk.
1.1116w32aไอดีเอนทิตี้ของวัวได้ถูกเปลี่ยนจาก Cow เป็น cow
รุ่น Pocket Alpha
0.3.0Cow JE5 BE2.png เพิ่มวัว
0.6.0Baby Cow JE3.png เพิ่มลูกวัว
วัวสามารถสามารถดรอปหนังสัตว์ได้
0.7.0ไข่เกิดของวัวถูกเพิ่มในโหมดสร้างสรรค์
0.8.0ข้าวสาลีสามารถใช้ในการดึงดูดวัวและใช้ในการผสมพันธุ์ได้
ปรับปรุง AI ของวัว
0.12.1อัปเดตเสียงวัว
0.14.0build 1ลูกซอมบี้ขี่ไก่จะตรวจสอบดูก่อนว่ามีวัวใกล้เคียงหรือไม่ก่อนที่จะโจมตีผู้เล่น
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Cow JE5 BE2.png เพิ่มวัว
วัวจะไม่วิ่งหนีเมื่อถูกโจมตี
TU5วัวจะวิ่งหนีเมื่อถูกโจมตี
TU7Baby Cow JE3.png เพิ่มลูกวัว
วัวสามารถสามารถผสมพันธุ์ได้ด้วยข้าวสาลี
TU14 1.04 ลูกวัวสามารถเกิดได้ โดยกดปุ่ม Left trigger ที่วัวที่โตเต็มวัยขณะที่ถือผู้เล่นไข่เกิด
TU31CU19 1.22 Patch 3ลูกวัวสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้โดยข้าวสาลี
TU43CU33 1.36 Patch 13เพิ่มเสียงสำหรับวัว
อัปเดตเสียงวัว

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “วัว” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • วัวในเกมมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัวแดงนอร์เวย์ (Norwegian red cattle)
  • วัวใน PC Gamer Minecraft Demo จะถูกตราโลโก้ 'PCG' ไว้ที่ด้านข้าง
  • Notch ได้ระบุในทวีตว่า ม็อบที่เป็นมิตรที่ “สามารถผสมพันธุ์ได้” จะแสดงลักษณะเป็นทั้งสองเพศ และสามารถผสมพันธุ์กับตัวใดก็ได้ในสายพันธุ์นั้น ซึ่งนี่มีผลในวัวตั้งแต่ที่มันมีเขาและสามารถให้นมได้ในตัวเดียวกัน (ถึงแม้ว่าในบางสายพันธุ์วัวเพศเมียก็มีเขาเช่นกัน)

แกลเลอรี[]

Advertisement