Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ลูกสูบ
Piston (U) JE3.gif
Sticky Piston (U) JE3.gif
สร้างทดแทนใหม่ได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

0

ความโปร่งใส

No

ติดไฟได้

No

ติดไฟจากลาวา

No


ลูกสูบเป็นบล็อกที่สามารถผลักบล็อกและผู้เล่นได้ เมื่อได้รับ redstone pulse

ส่วนลูกสูบเหนียวมีฟังก์ชั่นเดียวกันกับลูกสูบธรรมดา อย่างไรก็ตามลูกสูบเหนียวจะดึงบล็อกที่ผลักไปกลับมาด้วยเมื่อสัญญาณเรดสโตนดับลง ไม่เหมือนกับลูกสูบปกติ ที่จะทิ้งบล็อกที่ผลักไว้

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ลูกสูบเหนียว 3 บล็อกจะเป็นหนึ่งในบล็อกที่เกิดพร้อมกับ jungle temple

การได้รับ[]

ลูกสูบถูกทำลายได้โดยใช้เครื่องมือใดๆ ที่มีระดับ efficiency เท่ากันและจะดรอบตัวมันเองเสมอ ในรุ่น Java, โดนสามารถทำลายได้เร็วขึ้นหากใช้ pickaxe‌[กำลังมา: JE 1.16] โดน pickaxe เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำลายมากที่สุด ทึงแม้ว่าลูกสูบจะคราฟต์ด้วยไม้เกือบทั้งหมด [1]

บล็อก Piston
ความแข็ง 1.5
Breaking time (secs)
ปกติ 2.25

การคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Piston Any Planks +
Cobblestone +
Iron Ingot +
Redstone Dust

Sticky Piston Slimeball +
Piston


การใช้งาน[]

ดูเพิ่มเติมที่: Tutorials/Piston uses และ Mechanics/Redstone/Piston circuits

Pistons are always placed facing toward the player. When powered, the piston's wooden surface (the "head") starts extending 2 game ticks (1 redstone tick or 0.1 seconds) later,‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] or immediately.‌[รุ่น Java เท่านั้น] When it extends, it pushes at most 12 blocks. The piston makes a sound that can be heard within a 31×31×31 cube centered on the activating piston. Any entities in the path of the extending head are pushed with the blocks. If there is no place for the entities to go, the block pushes inside them, suffocating mobs if the block is not transparent when pushed into the eye height of the mob.

When a piston loses power, its head retracts. Like extending, this retraction starts after 1 redstone tick ในรุ่น Bedrock, or immediately ในรุ่น Java. It finishes retracting 2 game ticks or 1 redstone ticks (0.1 seconds) after it starts. A sticky piston also pulls the block attached to its head.

Sticky pistons stick to a block only when retracting, so a block next to the piston head can be pushed aside by another piston and sticky pistons cannot hold falling blocks horizontally against gravity. ในรุ่น Java they also don't pull blocks after starting to push them: this can be done by giving the piston a short pulse, specifically shorter than 3 gameticks, or 1.5 redstone ticks (0.15 seconds, barring lag).

A piston that pushes a slime block bounces any entity that it displaces in the direction the piston is facing. In addition, when a slime block is moved by a piston, any movable blocks adjacent (not diagonally) to the slime block also moves. See the "usage" section below for more details.

ในรุ่น Bedrock, blocks that stick to walls (such as levers) can be placed on pistons or sticky pistons.

ราก[]

แม่แบบ:Info needed loot table

Namespaced IDSourceDrops
Default
blocks/pistonPiston1 (100%)
blocks/sticky_pistonSticky Piston1 (100%)

ข้อจำกัด[]

Pistons can push most blocks, and sticky pistons can pull most blocks, except those listed in the table below. Sticky pistons simply leave a block behind if it cannot pull it.

Pistons cannot push blocks into the void or beyond the top of the map. They also cannot push more than 12 blocks. In these situations, the piston simply does not extend.

ในรุ่น Bedrock, a piston can move randomly when wired into an incorrect redstone circuit. This is called 'Piston Short-Circuiting'. This can be taken advantage of by using it to clip through blocks in to a structure.

Minecraft Bedrock Short-Circuiting Redstone.png
Minecraft Piston Short-Circuiting.png

Blocks that cannot be pushed or pulled
Block Effect (Java Edition) Effect (Bedrock Edition) Effect (PlayStation 4 Edition)
Cannot be pushed or pulled.
 • Glazed Terracotta
Can be pushed, but not pulled.
Cannot be pushed or pulled. Can be pushed or pulled. -
Can be pushed or pulled.
Can be pushed, but not pulled.
Can be pushed or pulled, but separates the two chests. Cannot be pushed or pulled.
 • Banners
 • Signs
Breaks when pushed or pulled, turning to drops
Breaks when pushed, turning to drops when applicable. Cannot be pulled.
Breaks when pushed or pulled, turning to drops.
Anvil Cannot be pulled. Pushable only when in falling state. Can be pushed or pulled as normal, but falls rather than remaining attached to sticky pistons.
Can be pushed or pulled as normal, but falls rather than remaining attached to sticky pistons.

Pistons do not move blocks that are "attached to a block", as they detach and drop as an item.

ข้อยกเว้น[]
 • Rails: as long as they remain on top of a solid block in their new position, and that block isn't moving at the same time.
  • An exception is when the rail and block supporting it are on two parallel extended pistons at which the rail remains attached. Trying to move both on the same piston using slime blocks does not work, nor does moving them on perpendicular pistons (although the latter temporarily appears to work because of a bug MC-75716).
  • Rails re-orient themselves after being pushed, similar to when placed manually.
 • Carpets

การให้พลังงานลูกสูบ[]

Pistons powered by one line of redstone.

Pistons can be powered in various ways:

 • If a redstone wire is in a line shape toward the piston. ในรุ่น Java, the wire does not automatically curve to the piston.
 • Pistons can be powered by a powered block directly adjacent to them, whether it is strongly powered or weakly powered.
 • Pistons can be powered by a redstone torch directly adjacent to them.
 • ในรุ่น Java, pistons can be powered by any powered block one block above and to the side, including the "activated space" above it (if a piston, both sticky and normal were to be facing up and a block of redstone placed on its head, it extends when powered, but doesn't retract when the power it receives from the side or back turns off). However, the piston doesn't extend or retract until it receives a block update. This property is called quasi-connectivity and can be used to make a BUD switch.
 • A repeater cannot transfer power through a piston, as pistons are a transparent block.
 • An upward-facing piston can't be powered by a block above it, unless it is extended.

บล็อกสไลม์[]

สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน package.lua บรรทัดที่ 80: module 'Module:Schematic/data' not found

When a slime block is pushed or pulled by a piston, while moving, adjacent blocks also move with the slime block, unless a non-piston movable block stops the blocks that are "grabbed" by the slime blocks. These blocks may in turn push other blocks, not just the blocks in the line in front of the piston. For example, a slime block sitting on the ground attempts to move the ground block underneath itself, which in turn has to push additional ground blocks in the direction of motion just as if it were being pushed directly by a piston.

Glazed terracotta is an exception; it does not move when adjacent slime blocks are moved.

The same occurs when a slime block is moved by an adjacent Slime Block. For example, a 2×2×2 cube of Slime Blocks may be pushed or pulled as a unit by a single piston acting on any of the blocks in the cube.

A slime block adjacent to a block that cannot be moved by pistons ignores the immobile block. But if an adjacent block could be moved but is prevented by the presence of an immobile block, the slime block is prevented from moving.

Slime blocks are not pulled by a non-sticky piston, nor are they moved if an adjacent (non-Slime) block is moved by a piston.

The maximum of 12 blocks moved by a piston still applies. For example, a 2×2×3 collection of Slime Blocks may be pushed or pulled by a sticky piston as long as no other movable blocks are adjacent to it.

A piston cannot move itself via a "hook" constructed of slime blocks, but self-propelled contraptions can be created with multiple pistons. For that, see the article Tutorials/Flying technologies.

องค์ประกอบทางเทคนิค[]

หัวลูกสูบ[]

Piston Head
Piston Head (U) JE3.pngPiston Head (U) BE2.png
Sticky Piston Head (U) JE3.pngSticky Piston Head (U) BE2.png
ชนิด

?

ความโปร่งใส

Yes

ความสว่าง

0

ความต้านทานระเบิด

0.5

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

ความไวไฟ

No

The piston head is a technical block used as the second block of an extended piston. A block state defines whether it is a normal or a sticky piston head. It can be placed using the /setblock command or with the debug stick, though if not part of a proper piston, it disappears after receiving any block tick, such as when a block is placed next to it unless the player uses the debug stick. Drops nothing.

ในรุ่น Java, the normal and sticky piston heads are distinguished by a block state. ในรุ่น Bedrock, they used separate block IDs.

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

ลูกสูบ/BS3

การเคลื่อนที่ลูกสูบ[]

Moving Piston
ชนิด

?

ความโปร่งใส

Yes

ความสว่าง

0

ความต้านทานระเบิด

0

เครื่องมือ

ไม่มี

ความไวไฟ

No

The moving piston is an unobtainable technical block that contains part of a piston head, and/or part of one or two blocks that the piston is carrying into or out of the grid cell (including blocks carried indirectly via slime blocks). Since moving blocks vary in how much of each grid cell they occupy, they can't be stored as normal blocks and are instead stored as block entities. It is overwritten with air, the piston head or the carried block at the end of the piston stroke; but if it is placed through editing and no piston is connected, it remains indefinitely.

It is invisible, non-solid, and cannot be broken without the use of commands or TNT. Although it is non-solid, fluids cannot pass through it. It also prevents players from building at its location. Mobs can see through it, but cannot walk through it. The game treats the block as a stone block when it comes to the player's footstep sounds.

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

ลูกสูบ/BS2

บล็อกเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block entity format

The moving piston has a block entity associated with it that holds additional data about the block.

ลูกสูบ/BE

เสียง[]

Sound Subtitle Namespaced ID Subtitle ID Source Pitch Volume Attenuation distance
Block breaking block.stone.hit subtitles.block.generic.hit Blocks 0.5 0.25 16
Block broken block.stone.break subtitles.block.generic.break Blocks 0.8 1.0 16
Block placed block.stone.place subtitles.block.generic.place Blocks 0.8 1.0 16
Footsteps block.stone.step subtitles.block.generic.footsteps Blocks 1.0 0.15 16
No subtitle block.stone.fall (Plays when fallen on from a height) Blocks 0.75 0.5 16
Piston moves block.piston.contract subtitles.block.piston.move ? ? ? 16
Piston moves block.piston.extend subtitles.block.piston.move ? ? ? 16

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุชื่อคีย์ท้องถิ่น
???
???
???
???
ชื่อตัวระบุ
Block entity?

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข ชื่อคีย์ท้องถิ่น
????
????
????
Sticky Piston Head???
????
ชื่อตัวระบุ
Block entity?

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock, pistons use the following data values: ลูกสูบ/DV

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

The piston and sticky_piston blocks use following block states:

ลูกสูบ/BS

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
InceptionPush a piston with a piston, then pull the original piston with that piston.NoNoYesNew 3DS20G

วิดิโอ[]


ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ลูกสูบ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

Piston (U) BE.gif
Sticky Piston (U) BE.gif

 • When toggled between on and off rapidly with a gravity affected block (such as sand) above it, a piston can eventually break the block, which can be picked up as a resource. However, gravel broken this way never drops flint.
 • Mobs can spawn inside the piston head block.
 • Carpet can be placed on the piston extension block, and remains even if is replaced with a solid block using /setblock.
 • ในรุ่น Bedrock, the piston head is invisible and non-solid when placed with commands.
 • The moving_piston cannot be placed by block placement commands.
 • Piston head extend animations are different ในรุ่น Java from those ในรุ่น Bedrock.
 • The piston heads ในรุ่น Bedrock look slightly different than the ones in all other versions.
 • If a 1-tick pulse briefly activates a sticky piston, the sticky piston head does not bring the block back with it when it retracts. This does not happen ในรุ่น Bedrock however.
 • If a piston is at the top of a world and is facing the top or is at the bottom and is facing the bottom, it cannot extend.
 • A piston cannot push another piston that is activated.
 • The moving_piston is transparent and does not emit light.
  • If a light-emitting block is moved, the player can see it turn dark briefly. If an opaque block is moved, the player may see light passing through it.

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

 • Slime Block
 • Redstone
 • Tutorials/Piston uses
 • Tutorials/Headless pistons
 • Mechanics/Redstone/Piston circuits

หมายเหตุ[]

 1. ในรุ่น Java, item frames are technically entities, not blocks. ในรุ่น Bedrock, they are blocks
 2. Paintings are technically entities, not blocks.

อ้างอิง[]

Advertisement