ลูกธนู

จาก Minecraft Wiki
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Arrow
Arrow JE2 BE1.png
Spectral Arrow JE1.png
ชนิด

ไอเทม

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ธรรมดา/สเปกตรัม: ได้ (64)
อาบยา: ได้ (64, เฉพาะที่มีผลกระทบเหมือนกัน)

ไอดีภายใน

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 10, BE: 80
สเปกตรัม:
JE: 24

ไอดีเน็ตเวิร์ก

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 60
สเปกตรัม:
JE: 91

ไอดีเอ็นทิตี้

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ค่าข้อมูล

 dec: 262 hex: 106 bin: 100000110

ไอดีเนมสเปซ

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ลูกธนู (Arrow) เป็นอาวุธที่ใช้กับคันธนู, หน้าไม้ และเครื่องยิง เราสามารถนำลูกธนูไปอาบยาเพื่อให้เกิดสถานะเอฟเฟกต์กับผู้เล่นและม็อบได้

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mob loot[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การซื้อขาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การกู้คืน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หม้อปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วงจรเรดสโตน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การระเบิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูแบบต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูอาบยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูสเปกตรัม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูธรรมดาและอาบยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูสเปกตรัม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ลูกธนู” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]