Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Standing Scaffolding.png
บทความนี้ยังเป็นโครง หมายความว่าบทความนี้อาจขาดเนื้อหาที่สำคัญไป 
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Arrow
Arrow JE2 BE1.png
Spectral Arrow JE3.png
ชนิด

ไอเทม

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ธรรมดา/สเปกตรัม: ได้ (64)
อาบยา: ได้ (64, เฉพาะที่มีผลกระทบเหมือนกัน)

ไอดีภายใน

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 10, BE: 80
สเปกตรัม:
JE: 24

ไอดีเน็ตเวิร์ก

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 60
สเปกตรัม:
JE: 91

ไอดีเอ็นทิตี้

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ค่าข้อมูล

 dec: 262 hex: 106 bin: 100000110

ไอดีเนมสเปซ

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ลูกธนู (Arrow) เป็นอาวุธที่ใช้กับคันธนู, หน้าไม้ และเครื่องยิง เราสามารถนำลูกธนูไปอาบยาเพื่อให้เกิดสถานะเอฟเฟกต์กับผู้เล่นและม็อบได้

การได้รับ[]

Mob loot[]

การซื้อขาย[]

การคราฟต์[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

การกู้คืน[]

หม้อปรุงยา[]

การใช้[]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[]

วงจรเรดสโตน[]

การระเบิด[]

ลูกธนูแบบต่าง ๆ[]

ลูกธนูอาบยา[]

ลูกธนูสเปกตรัม[]

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

ข้อมูลไอเทม[]

ลูกธนูธรรมดาและอาบยา[]

ลูกธนูสเปกตรัม[]

ความสำเร็จ[]

ความก้าวหน้า[]

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

เกร็ด[]

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ลูกธนู” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]


Advertisement