Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 21w40a
21w40a.jpg
Java Edition 21w40a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

7 ตุลาคม 2564

Snapshot สำหรับ

1.18

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741868
 hex: 4000002C

เวอร์ชันดาต้า

2838

21w40a เป็น snapshot ตัวที่ 4 ของรุ่น Java 1.18 ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564[1] ซึ่งมีการรวมและเปลี่ยนชื่อบางไบโอม ปรับการสร้างโลก การเกิดของม็อบ และแก้ไขบั๊กต่าง ๆ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

แร่ทองแดง
 • ตอนนี้จะดรอปแร่ทองแดงดิบ 2-5 ชิ้นจากเดิม 2-3 ชิ้น
เครื่องตัดหิน
 • บล็อกทองแดงสามารถเปลี่ยนเป็นทองแดงตัด (Cut Copper) ได้ 4 บล็อกด้วยการใช้เครื่องตัดหิน

ม็อบ[]

แอกโซลอเติล
ปลาค็อด, ปลาแซลมอน, ปลาปักเป้า, ปลาเขตร้อน, หมึก และโลมา
 • สามารถเกิดได้เฉพาะในน้ำที่ระหว่างความสูงระดับ Y=50 ถึง Y=64
 • นอกจากนี้ปลาเขตร้อนยังสามารถเกิดได้ในถ้ำเขียวชอุ่มในความสูงทุกระดับ
หมึกเรืองแสง
 • สามารถเกิดได้เฉพาะในน้ำที่ความสูงต่ำกว่าระดับ Y=30
แพะ
 • จะไม่เกิดบนยอดเขาหินอีกต่อไป
ซอมบี้
 • กลับมาเกิดได้ในถ้ำหินหยด (Dripstone cave) อีกครั้ง

การสร้างโลก[]

ไบโอม
 • ไบโอมย่อยที่เป็นรูปแบบความสูงระดับต่าง ๆ ถูกลบออกจากโค้ดเกมและถูกรวมเข้ากับไบโอมค่าเริ่มต้นนั้นมีดังต่อไปนี้
 • บางไบโอมถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ตามดังนี้
 • ไบโอมที่ไม่ใช่ถ้ำ (เช่น สะวันนา) จะไม่เปลี่ยนไบโอมตามความสูงอีกต่อไป
 • ปรับขนาดของบางไบโอมให้ใกล้เคียงกับ 1.17 มากขึ้น
 • เพิ่มขนาดเฉลี่ยของไบโอมส่วนใหญ่

การเปลี่ยนแปลงการกระจายของแร่

การกระจายของแร่
 • แร่ทองแดงตอนนี้จะเกิดที่ความสูงระหว่างระดับ Y=-16 กับ Y=112 โดยเกิดมากที่สุดในระดับ Y=48 และเพิ่มจำนวนของกลุ่มก้อน
 • เพิ่มจำนวนของเพชรที่ไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็น
 • ลดความสูงขั้นต่ำของการเกิดแร่มรกตจากระดับ Y=32 เป็น Y=-16 และเพิ่มจำนวนของกลุ่มก้อน
  • ทำให้แร่มรกตในหินชนวนลึกกลับมาเกิดได้อีกครั้ง
 • ทองพิเศษเพิ่มเติมจะเกิดที่ความสูงต่ำกว่าระดับ Y=-48
 • ลดความสูงขั้นต่ำของการเกิดแร่เหล็กในช่วงบนของโลกจากระดับ Y=112 เป็น Y=80 และเพิ่มจำนวนของกลุ่มก้อน
ดันเจี้ยน
 • เพิ่มจำนวนดันเจี้ยนโดยเฉพาะในความสูงใต้ระดับ Y=0
กรวด
 • ตอนนี้เกิดได้ในความสูงใต้ระดับ Y=0 และเพิ่มจำนวนของกลุ่มก้อน
ทะเลสาบ
 • ลบทะเลสาบออก เนื่องจากถ้ำหินอุ้มน้ำ (Aquifer) สามารถเกิดบ่อน้ำในระดับนั้น ๆ ได้
บล็อกแมกมา
 • เพิ่มความถี่เล็กน้อยของการเกิดบล็อกแมกมาใต้น้ำ
หมู่บ้าน
 • กระจายตัวกันห่างมากกว่าขึ้นเล็กน้อย
ทั่วไป
 • การสร้างชั้นหินดานจะขึ้นอยู่กับซีดของโลกในตอนนี้

ระบบเกม[]

ความก้าวหน้า
 • เนื่องจากการลบหรือการรวมไบโอมย่อย ทำให้จำนวนไบโอมที่ต้องไปเยี่ยมเยือนในความก้าวหน้า "ได้เวลาผจญภัย" (Adventuring Time) ถูกลดจาก 42 เป็น 31 ไบโอม โดยดังต่อไปนี้คือไบโอมที่ต้องไปเยี่ยมเยือน

ทั่วไป[]

AI

สิ่งที่แก้ไข[]

46 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.18
 • MC-128770 – คฤหาสน์กลางป่ายังคงเกิดในเนินเขาป่ามืด
 • MC-132306 – พบบล็อกหญ้าหิมะที่ไม่มีหิมะอยู่ด้านบนใกล้กับทะเลสาบในไอโบมหิมะ
 • MC-133582 – โลมาพยายามไปหาเรือที่อยู่บนบก
 • MC-137140 – ลามะไม่สามารถเกิดในที่ราบสูงสะวันนากัดกร่อน
 • MC-137956 – ทะเลสาบยังคงสร้างในค่าที่ตั้งไว้ของ "โลกปกติ" แบบแบนราบ แม้จะลบแท็กออกไปแล้ว
 • MC-138734 – จุดเกิดสำหรับซีด 0 ในประเภทโลกบุฟเฟต์พร้อมกับไบโอมที่ราบสูงแบดแลนด์อยู่ในดิน ⇒ ผู้เล่นตาย
 • MC-138782 – โลมาที่เกยตื้นพยายามไปหาเรือบนน้ำและหยุดเคลื่อนไหว
 • MC-152966 – หมู่บ้านสร้างถี่ขึ้นหลังจาก 1.10
 • MC-169523 – ตั้งแต่ 18w06a ทราย ดินเหนียว และกรวดไม่เกิดในบ่อน้ำขนาดเล็กอีกแล้ว
 • MC-177016 – บางทะเลสาบในไบโอมน้ำแข็งไม่ถูกแช่แข็ง
 • MC-190724 – เกิดภายในบล็อกในโลกไบโอมเดี่ยว "ที่ราบสูงแบดแลนด์"
 • MC-197688 – ไบโอมขอบภูเขาไม่เกิด
 • MC-200640 – แม้ว่าจะเป็นไบโอมชายฝั่ง แตหาดทุ่งเห็ดไม่มีสีน้ำที่เป็นเอกลักษณ์/สีอุ่น
 • MC-200803 – ภูเขากรวด+/ภูเขากรวดแปรผันจัดวางอย่างไม่ถูกต้องในการเลือกไบโอม
 • MC-204117 – บ่อน้ำขนาด 1 บล็อก
 • MC-217906 – แอกโซลอเติลจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
 • MC-224494 – ดินปกติสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวบริเวณบ่อน้ำ
 • MC-225030 – ดันเจี้ยนหายากมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน
 • MC-225506 – บล็อกหญ้าสามารถพบได้ตามธรรมชาติในบ่อน้ำใต้ดิน
 • MC-225842 – ดอกไม้สามารถเกิดบนหญ้าสูงบริเวณทะเลสาบ
 • MC-225858 – ดอกไม้และเมล็ดพันธุ์ปรากฏในบ่อน้ำ
 • MC-226000 – ไอเทมหินหยดแหลมในบ่อน้ำใต้ดิน
 • MC-226437 – ทะเลสาบน้ำที่เกิดในทุนดราหิมะบางครั้งสามารถมีจุดดำ ๆ เกิดขึ้น
 • MC-227064 – หญ้าลอย ๆ ยังสามารถเกิดได้บนทะเลสาบน้ำ
 • MC-229365 – แพะจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
 • MC-231400 – ที่ราบสูงแบดแลนด์แปรผันและขอบภูเขาไม่เกิดและให้ข้อมูลไบโอมที่ไม่ถูกต้องในโลกแบบไบโอมเดี่ยว
 • MC-233661 – ในบางกรณี บล็อกทรายที่เกิดเหนือทะเลสาบทำให้ไม่เกิดการอัปเดตแสง ซึ่งทำเกิดเป็นจุดมืด ๆ ขนาดใหญ่
 • MC-238006 – แร่มรกตและบล็อกติดเชื้อไม่เกิดในภูเขาหิมะ
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.18
 • MC-236609 – ไบโอมภูเขาใหม่ใช้สตริงที่แปลแล้วในการเลือกไบโอม
 • MC-236614 – ความก้าวหน้า "ได้เวลาผจญภัย" ยังใช้ไบโอมที่ไม่เกิดแล้ว
 • MC-236617 – ภูเขาและภูเขากรวดใช้ชื่อไอดีไบโอมของ 1.17.1
 • MC-236632 – ธงที่ไม่มีลายแสดงผลไม่ถูกต้อง
 • MC-236663 – บล็อกคำสั่งไม่แสดงคำสั่งที่ใน UI
 • MC-236736 – ไม่มีจุดบอกบนแผนที่สมบัติหรือแผนที่สำรวจ
 • MC-236894 – ใบไม้จากไบโอมที่เจาะจงสามารถเกิดในโบโอมที่ไม่ใช่ของมันได้
 • MC-236896 – ผนังถ้ำหินอุ้มน้ำมีรอยแตกเล็ก ๆ แปลก ๆ เกิดขึ้นทั่วบนพื้นผิว
 • MC-237490 – ส่วนล่างของถ้ำหินอุ้มน้ำไม่มีบล็อกล้อมรอบ ซึ่งทำให้บางครั้งมีน้ำไหลเข้าไปในถ้ำในลักษณะที่ดูประหลาด
 • MC-237586 – เอนทิตี้ที่ตายนอกระยะการประมวลผลจะยังคงแช่แข็งแอนิเมชันตายไว้
 • MC-237666 – ไบโอมที่ไม่ใช้ยังคงพบในไฟล์เกม
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-237925 – การเปิดโลกจาก 1.12.2 (หรือเก่ากว่า) ใน snapshot ล่าสุดทำให้ชังก์เกิดสุ่มสลับกัน
 • MC-237933 – เบอร์รี่หวานเกิดบ่อยเกินไป
 • MC-237950 – เถาวัลย์ถ้ำเกิดโดยไม่มีปลาย เพราะว่าการตั้งค่า prioritize_tip ถูกปฏิเสธ
 • MC-237951 – เถาวัลย์ถ้ำสามารถเกิดในน้ำได้
 • MC-237962 – เอนทิตี้จผงกหัวขึ้นลงเมื่อกำหนดเป้าหมายเดินมาหาผู้เล่น
 • MC-238104 – กล้วยไม้น้ำเงินเกิดน้อยลง
 • MC-238265version.json มีไอดีการแก้ไขภายในแทนที่จะเป็นไอดีเวอร์ชันเกม

วิดีโอ[]

วิดีโอจัดทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 21w40a" – Minecraft.net, October 7, 2021
Advertisement