Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 21w11a
21w11a.jpg
Java Edition 21w11a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

17 มีนาคม 2564

Snapshot สำหรับ

1.17

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741843
 hex: 40000013

เวอร์ชันดาต้า

2703

Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่

21w11a นั้นเป็น snapshot รุ่นที่ 14 สำหรับรุ่น Java 1.17 โดยปล่อยออกมาฝนวันที่ 17 มีนาคม 2564,[1] ซึ่งได้แก้ไขข้อผิดพลาด หรือบั๊ก ส่วนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาด้านเทกซ์เจอร์ และปัญหาในการเรนเดอร์ภาพ และได้เพิ่มกลไกใหม่เกี่ยวกับบล็อกทองแดง

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

ทั่วไป[]

การควบคุม
 • เพิ่มปุ่มลัดคีย์บอร์ด F3 + L ในการสร้างและคงความเสถียรสำหรับเมทริกซ์ภายในเกม คล้ายคลึงกับ คำสั่ง /debug
  • เมทริกซ์นั้นถูกบันทึกไว้ในไฟล์ .minecraft/debug/profiling/<timestamp>.zip
อนุภาค
 • เพิ่มอนุภาค electric_spark, scrape, wax_off และ wax_on
แท็ก
 • เพิ่มแท็กไอเทม cluster_max_harvestables

การเปลี่ยนแปลง[]

สิ่งที่แก้ไข[]

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
118 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.17
 • MC-1483 – Snow covered grass/podzol/mycelium block side texture does not match original block.
 • MC-12363 – Lava / water / powder snow bucket desync when using it while rapidly turning.
 • MC-70850 – False negatives during occlusion culling.
 • MC-71530 – Spectators can't see through lava.
 • MC-145501 – Librarian and zombie librarian torso top texture is incorrect.
 • MC-150054 – Spectral arrow texture on item and entity aren't consistent.
 • MC-150784 – Brewing Stand bottle outline incorrect.
 • MC-154006 – Overworld wood signs use the outdated wood texture on all sides.
 • MC-160195 – Jungle door inventory texture is outdated.
 • MC-160388 – Painting back texture has not been updated with the texture update.
 • MC-195806 – Smoker's top and bottom textures have inconsistently colored pixels.
 • MC-197561 – Carved pumpkins and jack o'lanterns create swastikas.
 • MC-197883 – Jigsaw Structures causing DataFixer spam.
 • MC-198805 – Floating pixel in the tailfin of a guardian/elder guardian.
 • MC-202186 – Houses in Zombie Villages disappear when spawned using /locate.
 • MC-202760area_effect_cloud does not enforce a maximum radius.
 • MC-212123 – Player lighting is inconsistent in the inventory and appears darker on the front.
 • MC-214568 – Setting a lectern on fire causes z-fighting.
 • MC-216227 – Sugar cane item texture is no longer accurate from 13w36a forward.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.17
 • MC-203554block.amethyst_block.chime has no subtitle.
 • MC-203561 – Amethyst crystal cluster drops items when block is moved directly by a piston without actually breaking the block.
 • MC-203623 – Inconsistency: Breaking amethyst crystals with hands doesn't drop the item, but breaking the block they are placed on drops them.
 • MC-203676 – Tinted Glass suffocates entities inside of it.
 • MC-203753 – Spyglass use statistic never increases.
 • MC-203918 – Mobs can spawn on tinted glass.
 • MC-204016 – When filling a lava/powder snow cauldron with lava/powder snow, it is placed on the ground instead of in the cauldron.
 • MC-204862 – Tinted glass is not included in the impermeable tag.
 • MC-205913 – Lightning rod can spawn skeleton horses with skeletons.
 • MC-206588 – Blocks dripstone can be attached to are inconsistent.
 • MC-206787 – World Border is rendered upside down.
 • MC-206805 – World border texture moves up and down with the player.
 • MC-207557 – Frozen hearts in hardcore mode look identical to frozen hearts in survival mode.
 • MC-211513 – Trident returning to owner not in the same world can cause permanent player kick.
 • MC-212226 – Bone Meal can still be used on a Glow Lichen when it is unable to grow.
 • MC-212410 – Cannot compost glow lichen.
 • MC-213269 – Waxed Copper Block cannot be crafted back into ingots.
 • MC-213271 – Parity issue: Copper blocks cannot be waxed by either using honeycomb items on them or using dispensers with honeycombs.
 • MC-213743 – Spectators can't see through powder snow.
 • MC-213764 – Removing the block supporting a spore blossom allows the spore blossom to float.
 • MC-213765 – Cave vine blocks are inconsistent in ID from other similar blocks.
 • MC-213768 – Removing the support block for hanging roots allows it to float.
 • MC-213778 – Cave vines cannot be climbed.
 • MC-213782 – Cave vines do not slow you down like other vines.
 • MC-213798 – Cave vines head and body emit different light levels.
 • MC-213816 – Hanging roots don't get destroyed by flowing water.
 • MC-213886 – Bone meal cannot be used on dripleaf stems.
 • MC-213911 – Cave vines body and cave vines head share the same name.
 • MC-213980 – Moss appropriate tool is axe rather than hoe.
 • MC-215036 – Snow layers in "Snowy Kingdom" superflat preset generate 64 blocks above the ground.
 • MC-215384 – Azaleas cannot be used as a fuel.
 • MC-216018 – Redstone Ready and Water World presets have the default spawn point at wrong Y-level.
 • MC-216134 – Gilded blackstone texture does not match the new side texture of blackstone.
 • MC-216184 – Player takes no fall damage on blocks above Y=316.
 • MC-216737 – When replacing tuff, ores still generate with a "stone" background below Y=0.
 • MC-216945 – Teams become dysfunctional when any entity leaves the team.
 • MC-216965 – Flat "slices" of terrain generating in cracks.
 • MC-217303 – Potential optimization target in DepthBasedReplacingBaseStoneSource.
 • MC-217546stat.fallOneCm is not updated when falling onto a block above Y=316.
 • MC-217802 – Some blocks generate at wrong Y height in a superflat world.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-218587 – Lightning rod still can't be waterlogged.
 • MC-218594 – Debug chunk borders don't render properly.
 • MC-218596 – Debug pie is blacked out.
 • MC-218597 – Water has no fog anymore.
 • MC-218603 – Screen turns dark grey when switching dimension.
 • MC-218604 – Hanging roots can generate hanging on other hanging roots, making them float.
 • MC-218609 – Mipmapping causes some block faces to become too dark.
 • MC-218610 – Banners are unimpacted by light levels.
 • MC-218626 – Cannot enchant items.
 • MC-218633 – Smooth lighting has brighter outlines.
 • MC-218635 – With fast graphics, the freezing overlay renders black, and covers the whole screen black in first person.
 • MC-218640 – Broken spyglass overlay on fast graphics.
 • MC-218641 – Red vignette shown when outside the world border is too intense.
 • MC-218645 – The carved pumpkin overlay turns the screen completely black when using fast graphics.
 • MC-218652 – The green nausea overlay no longer renders.
 • MC-218653 – Glowing effect no longer changes to team color.
 • MC-218655 – Floating water generates excessively in lush caves.
 • MC-218660 – The nether portal overlay no longer renders, whilst using fast graphics.
 • MC-218695 – Shulkers do not flash red when hurt or killed.
 • MC-218712 – Debug pie has purple box when moving an enchanted item.
 • MC-218713 – Right clicking to open alternate recipes does not show the recipes.
 • MC-218729 – Noise cave entrances cause unnatural, smooth edges in terrain.
 • MC-218734 – Caves generate with very blocky areas.
 • MC-218748 – At sunset, a blue line appears in the northern and southern skies.
 • MC-218753 – Ambient occlusion of the player seen in the survival inventory has changed.
 • MC-218765 – Glowing effect no longer renders around translucent pixels.
 • MC-218793 – Two white lines appear on the Mojang loading screen.
 • MC-218817 – Cave Vines can generate without supporting blocks.
 • MC-218825 – M1 ARM Macs crash when using Fabulous Graphics mode as was the case in older versions, but no lack of support warning is shown.
 • MC-218830 – World border is white.
 • MC-218834 – You can see block hitboxes very clearly under powder snow/lava.
 • MC-218845 – Mojang logo screen flashes blue before changing to red.
 • MC-218852 – World border is occasionally shown as a solid color upon being loaded.
 • MC-218877 – The red flash when a mob is hurt/killed appears to be slightly dimmed.
 • MC-218881 – When selecting text in the end, the sky gets highlighted.
 • MC-218911 – The background of hover-event text becomes blue when text is selected in an anvil or chat.
 • MC-218945 – Spyglass has a gradient effect while freezing.
 • MC-218979 – Cave ceilings and floors sometimes too flat or blocky.
 • MC-218988 – Fire is rendered dark in the player/horse/llama UI.
 • MC-218990 – Transparency buffers start with blue background instead of empty background.
 • MC-219002 – The wither's wither armor has a blue aura around it.
 • MC-219006 – The background opacity of subtitles and chat, are affected by a potion effect UI fading out.
 • MC-219014 – Charged creeper layer makes clouds and entities invisible.
 • MC-219036 – World border is shown as a solid color when picking up items or experience orbs.
 • MC-219039 – World border does not render when below the world.
 • MC-219049 – Reloading resource packs no longer shows the progress bar while the transparent background is shown.
 • MC-219105 – Entity hitboxes can be seen whilst inside of powder snow/lava.
 • MC-219108 – Chat scroll bar is offset.
 • MC-219111 – Social interactions scroll bar appears broken.
 • MC-219126 – Spyglass allows looking through blocks.
 • MC-219155 – Cast fishing line is disconnected from the rod.
 • MC-219180 – Slime blocks, honey blocks, stained glass, and ice are fully lit when moved by pistons.
 • MC-219208 – Using enchanted items allows looking through blocks.
 • MC-219212 – Entity shadows can be seen whilst inside of powder snow/lava.
 • MC-219224 – The background opacity of command syntax help is affected when highlighting text.
 • MC-219278 – Being inside of a block no longer shows the block texture.
 • MC-219281 – Dying ender dragon is rendered too bright.
 • MC-219392 – Lead/fishing line is no longer affected by the fog from powder snow/lava.
 • MC-219597 – End portal and end gateway textures expand as the player travels further from the block.


วิดิโอ[]

Videos made by slicedlime:

เร็ดความรู้[]

 • This version has the same data version as Combat Test 7b, even though these versions should not be compatible with each other.

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 21w11a" – Minecraft.net, 17 มีนาคม 2564
Advertisement