Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 21w07a
21w07a.jpg
Java Edition 21w07a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

17 กุมภาพันธ์ 2564

Snapshot สำหรับ

1.17

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741839
 hex: 4000000F

เวอร์ชันดาต้า

2695

21w07a นั้นเป็น snapshot รุ่นที่ 10 สำหรับรุ่น Java 1.17, โดยปล่อยออกมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564,[1] ซึ่งได้เพิ่มบล็อกหินทมิฬ และปรับปรุงการเกิดของถ้ำและแร่ต่างๆ

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

หินทมิฬ
 • เป็นหินชนิดใหม่
 • เกิดที่ระดับ Y=0 ลงไป
  • โดยจะเกิดขึ้นครอบคลุมอย่างเต็มที่เริ่มจาก Y=-8 ลงไป
  • โดยจะมีการเปลี่ยนจากหินธรรมดาไปเป็น grimstone ในระดับที่ y=0 ลงไป
 • มีการใช้งานเหมือนกับหินหยาบ และหินดำ กล่าวคือ grimstone สามารถใช้ในการคราฟต์เครื่องมือต่างๆ เตาเผาต่างๆ และแท่นปรุงยาได้
 • สามารถใช้เป็นบล็อกตกแต่งได้เป็นอย่างดี
  • โดยมันสามารถคราฟต์ไปเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้อีกหลากหลายรูปแบบ
 • มีค่าความแข็งที่มากกว่าค่าความแข็งของหินธรรมดา แต่ยังคงสามารถขุดด้วยอีเต้อใดๆ

ทั่วไป[]

Data Packs
 • เพิ่มแท็ก  grimstone_enabled ไปยัง worldgen/noise_settings/*.json.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

The new ore textures.

หินดำ, อิฐหินดำขัด, และอิฐหินดำขัดร้าว
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์เล็กน้อย
ไลเคนเรืองแสง
 • สามารถเกิดตามธรรมชาติบน grimstone.
แร่
 • เทกซ์เจอร์ของแร่ถ่านหิน, แร่เพชร, แร่ทอง, แร่เหล็ก, และแร่เรดสโตน นั้นถูกเปลี่ยนไป
  • ทุกแร่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างที่เห็นได้ชัด สามารถทำให้แยกแยะได้ง่ายขึ้น ยกเว้นแร่เพชรที่ยังใช้รูปร่างเดิม
ดวงประทีป
 • ดวงประทีปนั้นตอนนี้สามารถมองเห็นได้ถึงความสูง Y=1088 จากที่เคยสุดที่ Y=255

การสร้างโลก[]

การเปลี่ยนแปลงการกระจายของแร่

ถ้ำ
 • ถ้ำที่มีสัญญาณรบกวน และถ้ำหินอุ้มน้ำจะมีอัตตราการปรากฎที่ลดลง
การกระจายของแร่
 • Changed ore generation of all ores making them have a spread value like lapis lazuli ore. Some still retain a linear generation alongside a spread generation.
 • Coal ore, emerald ore, and copper ore no longer generate below Y=0.
  • Copper ore generates between the Y=0 and Y=96 and like all other ores, uses spread. It peaks at Y=48.
  • Emerald ore generates above Y=32 (up to Y=480 in custom worlds) as a spread, peaking at Y=256 and decreasing in quantity as the altitude decreases.
  • Coal ore attempts to generate twice: once, evenly between an altitude of Y=136 and Y=256; and as a spread, peaking at an altitude of Y=96 and generating between an altitude of Y=0 and Y=192.
 • Other ores also generate differently.
  • Iron ore attempts to generate twice: once as a spread peaking at an altitude of Y=256, generating above Y=128 (up to Y=384 in custom worlds); and another as a spread peaking at Y=32 and generating with a minimum height of Y=-16 and a maximum height of Y=80.
  • Gold ore generates between the altitudes of Y=-64 and Y=32, peaking at Y=-16. The extra gold that generates in the badlands biome was left untouched.
  • Lapis lazuli ore attempts to generate twice: once, as a spread between the altitudes of Y=32 and Y=-32, peaking at an altitude of 0; and evenly between an altitude of Y=64 and Y=-64, generating buried like ancient debris.
  • Redstone ore attempts to generate twice: once, evenly between an altitude of Y=15 and Y=-64; and as a spread, peaking at an altitude of -64 and generating below an altitude of Y=-32 (down to Y=-96 in custom worlds).
  • Diamond ore now generate as a spread, generating below Y=16 and becoming more common at lower depths.
 • Tweaked size and positioning of diorite, andesite & granite generation.
  • Pockets of diorite, granite and andesite are now larger and more spherical but less common.
  • Diorite, granite, and dirt no longer generate below Y=0.
 • Grimstone now generates as the dominant stone below Y=0.
  • Andesite still generates unlike stone, diorite, granite, and dirt.
เหมือง
 • Corridors are now supported by chains and oak fences above when the layer is nearer to the ceiling than the floor.
 • Wood pillars are now made of logs instead of wood.
สตรองโฮลด์
 • Are now encased in stone and/or grimstone, depending on the depth.

ทั่วไป[]

Creative inventory
 • The Redstone Tab has been reordered to prioritize highly-used blocks
 • Redstone items/blocks have been grouped and ordered in the following way: Essentials, Unique activators, Miscellaneous, Common activators, Openables
Data Packs
 • Vanilla configured features for ore types have changed:
  • Coal and iron have been split into two parts called _upper and _lower
  • New lapis configured feature: ore_lapis_buried
 • The glow_lichen feature now lists grimstone as a valid block.
 • Changes to the range decorator configuration:
  • bottom_offset, top_offset and maximum fields removed
  • Replaced with bottom_inclusive and top_inclusive which are both a new type of vertical anchoring
  • This type can have several forms:
   • absolute - specifies an absolute y value
   • above_bottom - specifies an offset above the minimum y coordinate of the world
   • below_top - specifies an offset below the maximum y coordinate of the world
 • The range_biased and range_very_biased feature decorator are now called range_biased_to_bottom and range_very_biased_to_bottom respectively.
  • Both biased types of ranges now have bottom_inclusive and top_inclusive of the same type, and a cutoff value that's a numeric value
 • The depth_average decorator also now has its baseline field as a vertical anchor instead of an absolute y value.
 • A whole range of decorators no longer exist or have had part of their functionality replaced by using some of the already existing generic decorators:
  • dark_oak_tree decorator no longer does a heightmap check, needs to be done with a heightmap decorator
  • The end_gateway decorator has been split, now used with a combination of chance, square & heightmap - see the end_gateway configuration in the vanilla pack for an example
  • The glowstone_blob feature no longer does its own decoration, instead is used with a combination of square & range. See glowstone_extra in vanilla files for example.
  • The lava_lake feature has also been split, now used with chance, square, and range_biased_to_bottom. See lake_lava for an example.
  • The water_lake decorator has been removed. Now instead chance, square & range
  • The emerald_ore decorator has been removed. Now instead count, square & range
  • The fire decorator has been removed. Now instead range, square & count
  • The carving_mask no longer has a probability field, replaced with a chance decorator
Tags
 • Added grimstone to the base_stone_overworld block tag and the stone_crafting_materials และ stone_tool_materials item tags.
 • Added various grimstone variants to the slabs, stairs และ walls block and item tags.

สิ่งที่แก้ไข[]

9 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.17
 • MC-147589 – Vines no longer randomly generate in jungles.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.17
 • MC-208613 – Amount of players who need to sleep to skip the night is calculated incorrectly.
 • MC-208618 – Clicking on a bed immediately skips the night if gamerule playersSleepingPercentage is set to 0.
 • MC-211224 – Seagrass can occasionally replace parts of a swamp hut.
 • MC-214082 – Crash after placing soul sand or magma under 2032-block-tall water.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-214814 – Strongholds generate floating and without walls, floors, or ceilings when inside caves.
 • MC-214885 – Beacon beam only render 256 blocks from source.
 • MC-214973 – Powder snow bucket in a dispenser at Y=319 facing upwards or at Y=-64 facing downwards is replaced with empty bucket, despite no powder snow being placed.
 • MC-214986 – Large dripstones only generate as stalagmites below Y=0.

วิดิโอ[]

Videos made by slicedlime:

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 21w07a" – Minecraft.net, 17 กุมภาพันธ์ 2564
Advertisement