Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 21w05a
21w05a.png
Java Edition 21w05a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

3 กุมภาพันธ์ 2564

Snapshot สำหรับ

1.17

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741836
 hex: 4000000C

เวอร์ชันดาต้า

2690

21w05a เป็น snapshot ตัวที่เจ็ดของรุ่น Java 1.17 ปล่อยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีการเพิ่มสิ่งที่เกี่ยวข้องกับถ้ำเขียวชอุ่ม (lush cave) และมีการแก้ไขบั๊ก[1]

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

กุหลาบพันปี
ใบกุหลาบพันปี
 • มีรูปแปรสองแบบคือ ไม่มีดอกกับมีดอกสีชมพู
 • ดรอปกุหลาบพันปีและแท่งไม้เมื่อสลาย
เถาวัลย์ถ้ำ
 • เป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ ให้ความสว่างระหว่าง 10 ถึง 14 (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นส่วนยอดหรือลำต้น)
 • ดรอปเบอร์รีเรืองแสง
  • สามารถใช้ผงกระดูกเร่งการเจริญเติบโตได้
  • สามารถเก็บเกี่ยวเบอร์รีได้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับเถาวัลย์
 • สามารถเติบโตจากเบอร์รีเรืองแสงเมื่อวางมันใต้บล็อก
 • ไม่สามารถไต่ได้ ซึ่งต่างจากเถาวัลย์ธรรมดาที่ไต่ได้
ใบหยด
 • เอนทิตีสามารถอยู่บนใบได้เป็นเวลา 1.5 วินาที (30 ติ๊ก) จากนั้นใบจะงอให้เอนทิตีตกลงมา
  • การงอของใบมี 3 จังหวะได้แก่ ไม่มั่นคง (unstable) งอบางส่วน (partial) และงอเต็มที่ (full) สามารถดูค่าเหล่านี้ได้ในเมนูดีบั๊ก F3
   • สองจังหวะแรกใบจะมีสถานะเป็นของแข็ง จังหวะที่สามจะไม่เป็นของแข็ง จึงทำให้เอนทิตีตกลงมาจากใบ
   • เมื่อไม่มีเอนทิตีใด ๆ อยู่บนใบหยด จะมีสถานะ None
   • เมื่อผู้เล่นกระโดดขึ้นใบ ใบจะมีสถานะไม่มั่นคง แต่เมื่อผู้เล่นกดย่อง ใบจะมีสถานะเป็น None ทำให้ไม่งอตัว ยกเว้นเมื่อกดย่องในขณะที่ใบอยู่ในสถานะที่สองหรือสามจะไม่มีผล
 • ใบหยดถูกแบ่งออกเป็น 2 ขนาดได้แก่ เล็กและใหญ่ สามารถใช้ผงกระดูกกับใบหยดเล็กเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้เป็นใบหยดใหญ่
  • ใบหยดเล็กจะดรอปตัวมันเองเมื่อใช้กรรไกรเท่านั้น หากใช้เครื่องมืออื่นจะไม่ดรอปอะไรเลย สามารถปลูกได้บนดินเหนียว หรือดินและดินเหนียวใต้น้ำเท่านั้น
  • ใบหยดใหญ่จะดรอปเมื่อทุบด้วยมือเปล่าและเครื่องมือทุกชนิด เช่นเดียวกับเมื่อโยนโพรเจกไทล์ใส่ ปลูกได้บนบล็อกดินและหญ้า
กุหลาบพันปีออกดอก
 • บล็อกรูปแปรของกุหลาบพันปีซึ่งมีดอกสีชมพู
รากย้อย
 • เป็นบล็อกตกแต่งที่สามารถวางได้เฉพาะใต้บล็อกเท่านั้น
 • เก็บได้โดยใช้กรรไกรเท่านั้น
บล็อกมอสส์
 • บล็อกทึบแสงที่มีเทกซ์เจอร์คล้ายหญ้าทั้งหกด้าน
 • สามารถใช้ผงกระดูกกับบล็อกทำให้เกิดหญ้า หญ้าสูง พรมมอสส์ และกุหลาบพันปีทั้งสองชนิดขึ้นบนบล็อกและบล็อกใกล้เคียง
 • ดรอปเมื่อถูกผลักโดยลูกสูบ
พรมมอสส์
 • มีเทกซ์เจอร์เดียวกับบล็อกมอสส์ แต่มีความหนาเพียงหนึ่งพิกเซล
 • คราฟต์จากบล็อกมอสส์
ดินฝังราก
 • ใช้เป็นบล็อกตกแต่ง
 • มีลักษณะคล้ายดินแต่มีรากในเทกซ์เจอร์
 • มีสมบัติคล้ายกับดินหยาบ ที่ทั้งหญ้าและใยเชื้อราไม่สามารถแพร่บนบล็อกได้
ดอกสปอร์
 • วางได้เฉพาะใต้บล็อกเท่านั้น
 • เมื่อดอกบานจะมีอนุภาคลอยลงพื้น

ไอเทม[]

เบอร์รีเรืองแสง
 • สามารถกินได้ ให้ค่าฟื้นฟู 2 (Hunger.svg)
 • โตบนเถาวัลย์ถ้ำ

ทั่วไป[]

อนุภาค
 • เพิ่มอนุภาคชนิดใหม่: falling_spore_blossom, spore_blossom_air
ป้ายระบุ
 • เพิ่มป้ายระบุบล็อก azalea_log_replaceable
  • ประกอบด้วยป้ายระบุบล็อก #flowers, #leaves, grass, ferns, sweet berry bushes, และ small dripleaf plants
 • เพิ่มป้ายระบุบล็อก cave_vines
  • ประกอบด้วย cave vines body block (บล็อกลำต้นเถาวัลย์ถ้ำ) และ cave vines head block (บล็อกปลายเถาวัลย์ถ้ำ)
 • เพิ่มป้ายระบุบล็อก lush_plants_replaceable
  • ประกอบด้วยป้ายระบุบล็อก #base_stone_overworld, the #cave_vines, dirt, gravel, sand, moss block, ป้ายระบุบล็อก #flowers, grass, tall grass, moss carpet, small driplead, big dripleaf, big dripleaf stem, และ vines
 • เพิ่มป้ายระบุไอเทม fox_food
  • ประกอบด้วย sweet berries (เบอร์รีหวาน) และ glow berries (เบอร์รีเรืองแสง)
เทกซ์เจอร์
 • เพิ่มเทกซ์เจอร์บล็อกชื่อ root_vines_head.png
  • เทกซ์เจอร์นี้ไม่ได้ใช้ในเกม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

บล็อกทองแดง, ทองแดงตัด และรูปแปร
 • ชื่อสถานะของบล็อกทองแดงตอนนี้คือ "Copper Block" (บล็อกทองแดง), "Exposed Copper Block" (บล็อกทองแดงเปลือย), "Weathered Copper Block" (บล็อกทองแดงตากลมฝน) และ "Oxidized Copper Block" (บล็อกทองแดงขึ้นสนิม) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อในรุ่น Bedrock
  • นอกจากนี้ยังใช้กับทองแดงตัดและรูปแปรอื่นของทองแดง
 • การเปลี่ยนสถานะตอนนี้ขึ้นอยู่กับ gamerule randomTickSpeed แล้ว
ถังหมักปุ๋ย
 • เพิ่มไอเทมที่สามารถนำมาหมักได้
  • โอกาส 30%: ใบกุหลาบพันปีที่ไม่ออกดอก, เบอร์รีเรืองแสง, พรมมอสส์, ใบหยดเล็ก, รากย้อย
  • โอกาส 50%: ใบกุหลาบพันปีออกดอก
  • โอกาส 65%: ดอกสปอร์, กุหลาบพันปีที่ไม่ออกดอก, บล็อกมอสส์, ใบหยดใหญ่
  • โอกาส 85%: กุหลาบพันปีออกดอก
หิมะผง
 • ถูกผลักและดึงโดยใช้ลูกสูบและลูกสูบเหนียวได้แล้ว
 • ธนูไฟที่ตกใส่หิมะผงจะดับ
ตัวรับรู้สกัลก์
 • เพิ่ม game event ใหม่ที่ตัวรับรู้สกัลก์มีปฏิสัมพันธ์ด้วย แสดงในตารางพร้อมกับค่าความถี่สอดคล้องดังนี้
ประเภทของการสั่น ค่าความถี่
รถรางเคลื่อนที่ (Minecart Moving), สั่นระฆัง (Ring Bell), เปลี่ยนบล็อก (Block Change) 6
ดื่มเสร็จ (Drinking Finish), จุดติดเชื้อเพลิงหลัก (Prime Fuse) 7
ม็อบมีปฏิสัมพันธ์ (Mob Interact) 8
สวมใส่ (Equip), ใช้กรรไกรตัด (Shear), ปีศาจปล้นสะดมคำราม (Ravager Roar) 9
วางเอนทิตี (Entity Place) 12
เอนทิตีตาย (Entity Killed) 13
ชัลเกอร์ปิด (Shulker Close) 14
ชัลเกอร์เปิด (Shulker Open) 15
 • การเปลี่ยนบล็อกหมายถึงเมื่อผู้เล่นหรือเครื่องยิงเปลี่ยนแปลงบล็อก
 • ปฏิสัมพันธ์ของม็อบหมายถึงการกระทำของม็อบใด ๆ ที่ทำให้เกิดการสั่น
  • ซึ่งรวมถึงให้แอปเปิลทองกับซอมบีชาวบ้านด้วยความอ่อนแอ รักษาหมาป่าเชื่อง ใช้แท่งเหล็กรักษาโกเลมเหล็ก และเมื่อให้อาหารสัตว์สำเร็จ
 • การจุดเชื้อเพลิงใช้กับทั้งครีปเปอร์และ TNT
 • เหตุการณ์ "สวมใส่" ใช้เมื่อวางไอเทมบนแท่นวางชุดเกราะและคลิกปุ่มใช้เพื่อใส่เกราะจากแถบลัด
  • การใส่เกราะด้วยมือจะไม่กระตุ้นให้ตัวรับรู้สกัลก์ทำงาน
  • ถอดชุดเกราะจากตัวผู้เล่นหรือจากแท่นวางชุดเกราะจะไม่กระตุ้นให้ตัวรับรู้สกัลก์ทำงาน
  • สวมใส่ไอเทมให้ม็อบอื่นเช่น ม้า จะไม่กระตุ้นให้ตัวรับรู้สกัลก์ทำงาน
เครื่องตัดหิน
 • สามารถใช้กับบล็อกทองแดงและรูปแปรได้แล้ว

ไอเทม[]

ถุงหนัง
 • ผู้เล่นจะได้รับคู่มือการใช้งานเมื่อมีถุงหนังในช่องเก็บของเป็นครั้งแรก

ม็อบ[]

ซอมบีใต้น้ำ
 • เพิ่มโอกาสดรอปแท่งทองแดงแทนการดรอปแท่งทอง เพื่อให้สอดคล้องกับรุ่น Bedrock
หมาจิ้งจอก
 • กินเบอร์รีเรืองแสง
 • สามารถเดินบนหิมะผงได้โดยไม่จมลง
โครงกระดูก
 • จะค่อย ๆ แปลงสภาพกลายเป็นโครงกระดูกน้ำแข็งเมื่อจมอยู่ในหิมะผงนานกว่า 30 วินาที (600 ติ๊ก) และจะกลายเป็นโครงกระดูกน้ำแข็งเมื่ออยู่นานกว่า 45 วินาที (900 ติ๊ก)
พ่อค้าเร่ร่อน
 • ขายใบหยดเล็กได้แล้วตอนนี้

ระบบเกม[]

ความก้าวหน้า
 • เพิ่มเบอร์รีเรืองแสงลงในความก้าวหน้า "A Balanced Diet"
ข้อมูล NBT
 • ข้อมูลเอนทิตีโพรเจกไทล์ทั้งหมดมีช่องเรียกว่า HasBeenShot
  • หากช่องนี้มีค่า false ภายในติ๊กถัดไปโพรเจกไทล์จะยิงและเกิด game event ซึ่งกระตุ้นให้ตัวรับรู้สกัลก์ทำงานได้

ทั่วไป[]

รีซอร์ซแพ็ก
 • เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อใช้การควบคุมด้วยมือจำนวนมากกับโมเดลไอเทม
 • เทกซ์เจอร์ GUI toasts.png มีไอคอนใหม่เพื่อใช้กับคู่มือการใช้ถุงหนัง
ป้ายระบุ
 • เพิ่มใบกุหลาบพันปีและใบกุหลาบพันปีออกดอกลงในป้ายไอเทมและบล็อก leaves
 • เพิ่มจิ้งจอกลงในป้ายชนิดเอนทิตี powder_snow_walkable_mobs
 • เปลี่ยนป้าย game event ignore_vibrations_stepping_carefully
  • เปลี่ยนชื่อเป็น ignore_vibrations_sneaking.
  • เพิ่มเหตุการณ์การว่ายน้ำ
 • อัปเดตป้าย game event vibrations เพื่อให้สอดคล้องกับรายชื่อเต็มของ game event (ดูข้างบน)

สิ่งที่แก้ไข[]

94 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.17
 • MC-96114 – Shulker can lift up mobs.
 • MC-103430 – Vines breaking too slow (enchanted shears).
 • MC-130098 – Debug world spawns player at y=2 instead at y=70 where all the blocks are.
 • MC-142711 – Baby turtles take damage when pushed against ceiling.
 • MC-148432 – Sound spam while in water and lava at the same time.
 • MC-149495 – Pufferfish triggers tripwire without colliding with it upon reloading the game.
 • MC-152265 – Starting server outputs "unable to resolve BlockEntity for ItemStack" errors.
 • MC-153254 – Baby zombies/piglins take damage when pushed against ceiling by bubble columns.
 • MC-163673 – Baby husks, piglins, zombies, zombie villagers, and zombified piglins take damage when jumping into a space with a solid block above it.
 • MC-165846 – Pufferfish can take suffocation damage when bloating.
 • MC-172466 – Entities misaligning when growing up.
 • MC-186879 – Standing in fire and water spams the extinguish sound.
 • MC-190454 – Desync when a player rides a horse riding another mob, and that mob dies.
 • MC-191714 – Player is dismounted when standing on farmland while riding a horse/boat while the farmland turns to dirt, causing a desync.
 • MC-198432 – Pufferfish phases through blocks after reloading world.
 • MC-199356 – chatDelay in options.txt has a space between the colon and the value.
 • MC-200906 – Pufferfish hitbox incorrect when reloading world.
 • MC-205477 – Occasional desync when trying to enter/exit a boat while the server is lagging.
 • MC-205735 – Baby cows can suffocate on stairs.
 • MC-209361 – Game crashes upon instantly click-replacing the block underneath a bamboo sapling with another bamboo.
 • MC-209625 – Baby llamas suffocate when below a solid block while standing on top of a carpet.
 • MC-212291 – Client can dismount vehicles independently from the server, causing a de-sync.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.17
 • MC-203555 – Typo in "Weathered Copper BlocK".
 • MC-203594 – Inconsistent spelling with copper blocks.
 • MC-204301 – Lightning rods don't strongly power the blocks they are attached onto.
 • MC-204446 – Inconsistency: The lighting on the lightning rod is inconsistent with everything else (no shade).
 • MC-204801 – Large amounts of copper blocks lag the server and causes the worldsave to take forever.
 • MC-205079 – Cauldrons don't fill with powder snow in some biomes.
 • MC-205401 – "Fire extinguishes" Sound repeatedly plays when a mob that burns in daylight is in powder snow.
 • MC-206113 – Powder Snow causes Z-Fighting with Falling Blocks.
 • MC-207258 – Sculk sensors do not react to minecarts being driven.
 • MC-207261 – Bell ringing event is not considered a vibration.
 • MC-207262 – Drinking potions or milk doesn't cause vibrations even though eating does.
 • MC-207263 – Inconsistency: Filling cauldrons with liquids or powder snow is not detected by sculk sensors.
 • MC-207277 – Sculk sensor can't detect setting a fire with fire charge.
 • MC-207283 – Extinguishing a campfire is not detected by sculk sensor.
 • MC-207300 – Blocks being placed or picked up by an enderman are not detected by sculk sensors.
 • MC-207329 – Sculk sensors don't properly detect eating from other mobs.
 • MC-207340 – Sculk sensors do not detect buckets of fish being emptied.
 • MC-207358 – Sculk sensors don't detect shulkers opening and closing.
 • MC-207384 – Flame arrows repeatedly trigger sculk sensors.
 • MC-207387 – Sculk sensors can sense players sneaking in water when they move, even when they're not swimming.
 • MC-207391 – Sculk sensors don't detect certain flying mobs.
 • MC-207397 – The fire extinguish sound plays every tick when the player is on fire and freezing.
 • MC-207407 – Villages will always generate at least on y=0.
 • MC-207417 – Directly breaking fire does not alert sculk sensors, but removing its supporting block correctly does.
 • MC-207418 – Breaking paintings/item frames/glow item frames does not alert sculk sensors, even though placing them does.
 • MC-207445 – Sculk sensor doesn't detect squids swimming.
 • MC-207473 – Sculk sensors do not detect when ghasts shoot.
 • MC-207520 – Sculk sensors don't react to ravager roars.
 • MC-207521 – Ocelots and cats can still emit vibrations while sneaking.
 • MC-207592 – Shooting bow with flame enchantment while sneaking triggers sculk sensor.
 • MC-207600 – Sculk sensor detects wrong sound for fishing rod.
 • MC-207670 – Sculk sensors do not detect the placement of boats and minecarts.
 • MC-207671 – Sculk sensors do not detect candles being placed into cakes.
 • MC-207672 – Sculk sensors do not detect when creepers are set off with flint and steel.
 • MC-207673 – Sculk sensors do not detect lighting TNT with flint and steel.
 • MC-207674 – Sculk sensors do not detect placing things in flower pots.
 • MC-207675 – Sculk sensors do not detect books being placed onto lecterns.
 • MC-207677 – Sculk sensors do not detect collecting water with bottles.
 • MC-207678 – Sculk sensors do not detect collecting honey bottles.
 • MC-207679 – Sculk sensors do not detect the breaking of bee nests and beehives in Creative mode.
 • MC-207745 – Sculk sensors do not detect when ender dragons shoot fireballs.
 • MC-208193 – Sculk sensors do not detect removing things from flower pots.
 • MC-208194 – Sculk sensors do not detect when candle cakes are eaten.
 • MC-208477 – Going into a dimension that has height higher than the maximum height crashes the game.
 • MC-208602 – Axolotls summoned with a command dry out instantly.
 • MC-209903 – Sculk sensors are not activated upon shearing sheep, mushrooms, snow golems and pumpkins.
 • MC-209926 – Sculk sensors are not activated upon collecting Dragon's Breath.
 • MC-209953 – Sculk sensors are not activated upon extinguishing a candle.
 • MC-210000 – Sculk sensors do not detect when blazes shoot fireballs.
 • MC-210282 – Sculk sensors are not activated upon silverfish or endermite moving along the ground.
 • MC-210495 – Sculk sensors are not activated upon lighting a campfire or candle with a fire charge.
 • MC-210815 – Sculk sensors are not activated upon shulkers shooting.
 • MC-211119 – Sculk sensors do not detect when withers shoot wither skulls.
 • MC-212384 – Sculk sensors do not detect cake being eaten.
 • MC-212432 – Sculk sensors are not activated upon using a spawn egg.
 • MC-212449 – Fish/(glow) squid spawned using /summon dry out instantly.
 • MC-213512 – Copper blocks are named differently from bedrock edition.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-212117 – Placing glow lichen in lava creates waterlogged glow lichen.
 • MC-212141 – Shulkers get rotated when upgrading to 21w03a.
 • MC-212149 – Shulker is sometimes mis-rotated when player teleports through a nether portal and reloading an active chunk with Shulker.
 • MC-212211 – Glow lichen is not grouped with vines in the creative inventory.
 • MC-212215 – Glow Lichen mining speed is not affected by efficiency.
 • MC-212284 – Crammed enitities pushed through blocks when growing to adults.
 • MC-212290 – Commands /setblock and /fill don't work at or above height 1024 in some cases.
 • MC-212331 – Boats dismount you in the direction the boat is facing instead of the direction of the player.
 • MC-212347 – Importing custom world file height is limited to 2047 instead of 2048.
 • MC-212422 – Game crashes when generating a world with increased height limit.
 • MC-212532 – Shulkers are spawned slightly mis-rotated after a shulker was hit by another shulker's shulker bullet.
 • MC-212537 – Standing near a shulker slightly lifts you when they open.
 • MC-212541 – Shulkers are often incorrectly rotated upon generation.
 • MC-213257 – Drowned do not drop copper.
 • MC-213268 – Copper Blocks variants like slabs/stairs/cut copper cannot be crafted through Stonecutter.

วิดีโอ[]

วิดีโอโดย slicedlime กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเกม:

วิดีโอโดย slicedlime กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 21w05a" – Minecraft.net, February 3, 2021
Advertisement