Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 20w49a
20w49a.jpg
Java Edition 20w49a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

2 ธันวาคม 2563

Snapshot สำหรับ

1.17

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741832
 hex: 40000008

เวอร์ชันดาต้า

2685

20w49a เป็น snapshot ตัวที่สี่ของรุ่น Java 1.17 ปล่อยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563[1] มีการเพิ่มตัวรับรู้สกัลก์ ไบโอมถ้ำหินหยด และความสามารถในการขยายขีดจำกัดความสูงโลก

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

ตัวรับรู้สกัลก์
 • เป็นบล็อกส่วนประกอบเรดสโตนชนิดใหม่
 • ตรวจจับการสั่นไหว (vibration) และปล่อยสัญญาณเรดสโตนออกมา
 • จะปล่อยสัญญาณที่มีความแรงต่างกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเปรียบเทียบ โดยความแรงขึ้นอยู่กับความถี่ (frequency) ของการสั่นไหว
 • การสั่นไหวถูกบังได้โดยใช้บล็อกขนแกะ
 • ยังหาได้จากช่องเก็บของโหมดสร้างสรรค์หรือคำสั่งเช่น /give เท่านั้น

การสร้างโลก[]

ถ้ำหินหยด
 • ไบโอมใต้ดินชนิดใหม่
 • ทำจากบล็อกหินหยดและหินเป็นหลัก มีกลุ่มบล็อกหินหยดขนาดใหญ่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ มีหินหยดแหลมทั้งบนพื้นและบนเพดานถ้ำ และบ่อน้ำ
 • ยังไม่เกิดตามธรรมชาติในโลกปกติ แต่สามารถสร้างได้ในโลกโหมดบุฟเฟ่ต์โดยการเลือกที่ไบโอมแหล่งกำเนิด "Dripstone caves" หรือใช้โลกปรับแต่ง

ระบบเกม[]

ข้อความเวลาตาย
 • เพิ่มข้อความเวลาตายเมื่อถูกหินย้อยตกใส่
  • "<ผู้เล่น> ถูกแทงด้วยหินย้อยที่ตกลงมา"
  • "<ผู้เล่น> ถูกแทงด้วยหินย้อยที่ตกลงมาระหว่างต่อสู้กับ <เอนทิตี>"
อนุภาค
 • เพิ่มอนุภาคใหม่ ได้แก่ vibration (การสั่น) และ dust_color_transition

ทั่วไป[]

ป้ายระบุ
 • เพิ่มป้ายบล็อก dripstone_replaceable_blocks (บล็อกที่แทนที่หินหยดได้)
  • ประกอบด้วยป้ายบล็อก base_stone_overworld (หินพื้นฐานโลกปกติ) และดิน
  • ใช้ในการสร้างหินหยดเพื่อระบุว่าหินหยดไหนที่สามารถแทนที่ได้และหินหยดแหลมไหนที่สามารถเกิดอยู่ข้างบนได้
 • เพิ่มป้ายบล็อก occludes_vibration_signals (บังสัญญาณการสั่นไหว)
  • ประกอบด้วยป้ายบล็อก wool (ขนแกะ)
  • บล็อกในป้ายชนิดนี้จะกันตัวรับรู้สกัลก์ไม่ให้ "ฟัง" การสั่นไหวได้ เมื่อบล็อกดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างตัวรับรู้สกัลก์และแหล่งกำเนิดการสั่นไหว
 • เพิ่มชนิดป้ายชนิดใหม่ game_events
 • เพิ่มป้าย game event ignore_vibrations_stepping_carefully
  • ประกอบด้วยเหตุการณ์การเดิน การตก และยิงโพรเจกไทล์
  • ตัวรับรู้สกัลก์จะไม่รับรู้เมื่อเอนทิตีต้นกำเนิดการสั่นไหวกำลังย่องอยู่และทำ Game event ในป้ายชนิดนี้
 • เพิ่มป้าย game event vibrations (การสั่นไหว)
  • ประกอบด้วย game event ทุกรูปแบบ
  • Game event ในป้ายชนิดนี้จะกระตุ้นตัวรับรู้สกัลก์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

หินหยดแหลม
 • ในมิติที่ค่า ultrawarm ถูกตั้งค่าเป็นจริง (เช่น ในเนเทอร์) หินหยดที่มีทิศลงด้านล่าง (หินย้อย) จะสร้างอนุภาคลาวาแทนอนุภาคน้ำ

ไอเทม[]

ถุงหนัง
 • ค่าความเต็มของถุงหนังจะถูกแสดงเสมอแม้ว่าจะปิดหน้าดีบั๊กอยู่

ระบบเกม[]

เอฟเฟกต์การดูดซับ
 • หัวใจของผู้เล่นที่มีสีเหลืองจากการดูดซับเมื่อผู้เล่นได้รับเอฟเฟกต์พิษหรือวิทเทอร์จะยังคงแสดงสีเหลือง แทนที่แต่เดิมแสดงความว่างเปล่า (ความผิดพลาด)
การแช่แข็ง
 • หัวใจที่ถูก "แช่แข็ง" จะปรากฏในโหมดฮาร์ดคอร์
  • ปรากฏเหมือนกับหัวใจแช่แข็งทั่วไป

ทั่วไป[]

มิติปรับแต่ง
 • เพิ่มตัวแปร height และ min_y ในรูปแบบมิติ ทำให้สามารถเพิ่มขีดจำกัดความสูงของโลกได้ในตัวเลือกโลกปรับแต่ง
  • ความว่างเปล่า (the void) จะเกิดต่ำกว่าค่า min_y 64 บล็อก
เซิร์ฟเวอร์
 • ลบตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ max-build-height

สิ่งที่แก้ไข[]

27 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.17
 • MC-18880 – The Absorption effect has no texture for poison/wither hearts (appears empty instead)
 • MC-46650 – When flying through blocks in spectator mode in F5, the camera zooms in and out a lot
 • MC-201840 – Optional function tags sometimes don't run even when the tag exists
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.17
 • MC-203797 – Placing or removing a block over the void causes a DecoderException on servers
 • MC-204314 – Double copper slabs only drop a single slab when mined
 • MC-205043 – Absorption hearts appear broken when taking freezing damage
 • MC-205096 – Hardcore hearts lose all color when player is taking freeze damage
 • MC-205391 – Waxing cut copper does not prevent it from oxidising
 • MC-205629 – Unused sign cache when rendering signs
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-206553 – Pointed Dripstone creates water particles in the Nether
 • MC-206563 – Pointed dripstone is not connected to the player's hand
 • MC-206578 – Large pillars of stalactites don't fall when the block above is removed
 • MC-206583 – Cauldrons below stalactites at least 2 blocks tall will not fill up
 • MC-206591 – Setting any floating block to a pointed dripstone, causes the replaced block to drop as an item
 • MC-206594 – Large stalactites falling occasionally do not drop all of their pointed dripstone items
 • MC-206606 – Frustum stage of stalactites negates fall damage
 • MC-206613 – Pointed Dripstone duplicates when the block it was attached to is removed
 • MC-206615 – Pointed dripstone's hitbox can extend further than a block, causing nearby stalactites to not be able to fall
 • MC-206642 – Stalactites destroy items they fall on, however stalagmites don't
 • MC-206643 – When a dripstone's hitbox extends into the space of another block, the area that extends into said block cannot be targeted
 • MC-206669 – Inconsistency between dripstone and non-mob entities
 • MC-206682 – Floating dripstone tips are sometimes left behind from large dripstone pillars
 • MC-206691 – Pointed dripstone replaces items with pointed dripstone items
 • MC-206711 – Coding error at net.minecraft.world.entity.Entity.resetPos()
 • MC-206790 – Waterlogged dripstone does not update
 • MC-206878 – Pointed dripstone attached to a piston is not removed as the piston extends
 • MC-206961 – Flashing frozen hearts use the poisoned absorption heart texture

วิดีโอ[]

วิดีโอโดย Slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 20w49a" – Minecraft.net, December 2, 2020
Advertisement