Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 20w48a
20w48a.jpg
Java Edition 20w48a.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

25 พฤศจิกายน 2563

Snapshot สำหรับ

1.17

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741831
 hex: 40000007

เวอร์ชันดาต้า

2683

20w48a เป็น snapshot ตัวที่สามของรุ่น Java 1.17 ปล่อยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563[1] จุดเด่นของ snapshot ตัวนี้คือการเพิ่มบล็อกหินหยดและหินหยดแหลม

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

บล็อกหินหยด (Dripstone Block)
 • เป็นบล็อกตกแต่ง
 • ในเวอร์ชันนี้ยังไม่เกิดตามธรรมชาติและยังหาได้จากช่องเก็บของโหมดสร้างสรรค์เท่านั้น
หินหยดแหลม (Pointed Dripstone)
 • วางได้ทั้งบนบล็อกและใต้บล็อก ทำให้ดูเหมือนหินงอก (stalagmites) และหินย้อย (stalactites) ตามลำดับ
  • สามารถวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มความยาวของหินงอกและหินย้อยได้
 • หินงอกจะแตกเมื่อไม่ได้อยู่ติดกับบล็อกด้านล่าง และเอนทิตีที่ตกลงมาโดนหินงอกจะได้รับความเสียหาย
  • ศัตรูที่ตกใส่หินงอกจะได้รับความเสียหายเป็น 3 เท่าของความเสียหายจากการตกธรรมดาที่ความสูงเดียวกัน
 • หินย้อยจะตกลงมาเมื่อไม่อยู่ติดกับบล็อกด้านบน และเมื่อตกใส่เอนทิตีจะสร้างความเสียหายให้เอนทิตีนั้นด้วย
  • ความเสียหายสัมพันธ์กับความสูง เช่น หินย้อยที่ตกลงมาด้วยความสูง 2 บล็อกจะทำความเสียหายเท่ากับ 2 (Heart.svg) และหินย้อยที่ตกด้วยความสูง 3 บล็อกจะทำความเสียหายเท่ากับ 4 (Heart.svgHeart.svg)
  • เมื่อมีลาวาหรือน้ำอยู่เหนือหินย้อย จะเกิดอนุภาคลาวาหรือน้ำหยดที่ปลายหินย้อยนั้น และเมื่อวางหม้อปรุงยาไว้ใต้หินย้อย อนุภาคที่หยดลงมาสามารถเติมหม้อปรุงยาให้เต็มได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีแหล่งน้ำอยู่เหนือหินย้อย หินย้อยนั้นก็จะมีอนุภาคน้ำหยดลงมาเสมอ แต่ในกรณีนี้น้ำไม่สามารถเติมหม้อปรุงยาให้เต็มได้
 • หินหยดแหลมจะแตกเมื่อขว้างตรีศูลใส่

รูปแบบคำสั่ง[]

Gamerule
 • freezeDamage
  • ใช้ระบุว่าเอนทิตีชนิดไหนที่จะได้รับความเสียหายจากการแช่แข็งเมื่ออยู่ในหิมะผง

ทั่วไป[]

ป้ายระบุ
 • เพิ่มป้ายไอเทมใหม่ freeze_immune_wearables (สวมใส่ได้ต้านทานการแช่แข็ง)
  • ประกอบด้วยรองเท้าหนัง กางเกงหนัง เสื้อเกราะหนัง และหมวกหนัง
  • เมื่อมีไอเทมในป้ายชนิดนี้อยู่ในช่องใส่เกราะจะสามารถป้องกันผู้เล่นจากการแช่แข็งได้
อนุภาค
 • เพิ่มชนิดของอนุภาคใหม่ ได้แก่ dripping_dripstone_lava, dripping_dripstone_water, falling_dripstone_lava, และ falling_drip_water.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

ต้นหน่อแอเมทิสต์
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ ทำให้รูป "X" ตรงกลางบล็อกเด่นชัดขึ้น
บล็อกแอเมทิสต์
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์
เทียน
 • ตอนนี้สามารถวางได้เฉพาะบนพื้นผิวแข็งเท่านั้น
  • ถ้าหากบล็อกที่เทียนวางอยู่ถูกทำลาย เทียนจะยังค้างอยู่ที่เดิม
แผ่นทองแดงตัด
 • เมื่อคราฟต์ทองแดงตัดทุกประเภทให้เป็นแผ่นทองแดง จะให้แผ่นทองแดง 6 ชิ้นแทน 4 ชิ้น
หิมะผง

ไอเทม[]

ถุงหนัง
 • แสดงความจุเป็นตัวเลขเมื่อเปิดใช้หน้าดีบั๊ก
 • เมื่อคลิกขวาที่ถุงหนังในช่องเก็บของจะเอาไอเทมหนึ่งชนิดออกจากถุงหนัง
 • เมื่อใช้ถุงหนังจะทิ้งของในถุงทั้งหมดออกมา
เทียน
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ไอเทมให้แสดงแค่เทียนหนึ่งเล่มจากเดิมแสดงสองเล่ม
นาฬิกา
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ให้มีสีทองเด่นชัดขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุอื่นที่มีส่วนประกอบเป็นทองในเทกซ์เจอร์ Texture Update
เข็มทิศและเข็มทิศหาหินนำทาง
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ให้เหล็กวาวขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุอื่นที่มีส่วนประกอบเป็นเหล็กในเทกซ์เจอร์ Texture Update
เกราะหนัง
 • เมื่อสวมใส่เกราะหนังใด ๆ จะป้องกันการแช่แข็งโดยสมบูรณ์
กล้องส่องทางไกล
 • เป็นโมเดลสามมิติแทนที่กราฟฟิกแบน
 • เมื่อใช้กล้องส่องทางไกลจะเห็นกล้องอยู่ตรงกับ "ตา" ของผู้เล่นมากขึ้น เมื่อมองในมุมมองบุคคลที่สาม

ระบบเกม[]

หนังสือสูตร
 • ความก้าวหน้าบางอย่างที่ปลดล็อกสูตรมีชื่อเกณฑ์เปลี่ยนไป
 • สูตรอิฐเนเทอร์สลักจะถูกปลดล็อกเมื่อผู้เล่นมีแผ่นอิฐเนเทอร์แทนที่บล็อกอิฐเนเทอร์

ทั่วไป[]

ป้ายระบุ
 • ป้ายบล็อก snow_step_sound_blocks ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น inside_step_sound_block.

สิ่งที่แก้ไข[]

28 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.17
 • MC-3615 – Lava and water are completely transparent at certain height levels
 • MC-8017 – Arrows and tridents are not being slowed down by webs but eggs and snowballs are
 • MC-173745 – Lower part of end gateway block beam renders incorrectly
 • MC-176614 – Swimming and doing certain actions make the player look very odd/does not have animations for swimming + doing certain actions
 • MC-198864 – World border does not render below y0 / above y255
 • MC-200696 – Clock's texture does not match the new gold color pallete
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.17
 • MC-203602 – Spyglass animation is wrong when swimming
 • MC-203645 – Spyglass wobbles when walking while in use
 • MC-203824 – Weird Hand animation when attacking and using spyglass at the same time
 • MC-203925 – Items inside of a bundle disappear if you empty the bundle in the inventory when in Creative mode while the inventory is full
 • MC-203951 – The elder guardian particle moves when an elder guardian moves
 • MC-204323 – Inconsistency: Crafting copper blocks into slabs only yields 4 slabs instead of 6
 • MC-204424 – Using a spyglass while gliding with an elytra points the spyglass down in third person view
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-205041 – Full leather armour does not prevent freezing damage
 • MC-205069 – Powdered snow doesn't give you frozen effect in creative mode
 • MC-205072 – Snow Ambient Effect sometimes don't show correctly on the edge of a Powder Snow Block
 • MC-205145 – Compass with nothing to point to will spin very rapidly when in bundle.
 • MC-205197 – Creating a map from an empty map no longer plays a sound
 • MC-205220 – Cannot manipulate horse.saddle using /item command
 • MC-205228 – Player arms still move when using a spyglass while flying
 • MC-205269 – Chest closing sounds desynced with closing animations
 • MC-205321 – Item modifiers that change the item type don't work on entities
 • MC-205445 – The Fabulous graphics warning is shown at the wrong time
 • MC-205454 – Bundles can be used to duplicate items in the crafting grid
 • MC-205492 – The 'Include entities' option in the structure block UI is the opposite of the actual behavior
 • MC-205567 – TNT flashes are translucent once again
 • MC-205627 – Item modifiers that change the count to 0 don't completely remove the item
 • MC-206058 – /item modify doesn't visually update the model of an item in an item frame

วิดีโอ[]

วิดีโอโดย Slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 20w48a" – Minecraft.net, November 25, 2020
Advertisement