Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
19w11a
19w11a.jpg
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

13 มีนาคม 2562

Snapshot สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

464

เวอร์ชันดาต้า

1937

19w11a เป็น snapshot ตัวที่ 25 สำหรับ 1.14 ซึ่ง snapshot นี้ชี้ให้เห็นว่า "ฟีเจอร์ส่วนใหญ่สำหรับ 1.14 เสร็จสมบูรณ์แล้ว"[1]

สิ่งที่เพิ่มเข้า[]

บล็อก[]

เตาหลอม, หม้อปรุงยา, โต๊ะทำธนูs, โต๊ะทำอาวุธ, เตารมควัน
 • เพิ่มเสียงใหม่
  • บางเสียง เช่น หม้อปรุงยา โต๊ะทำธนู โต๊ะทำอาวุธ จะเกิดเสียงขึ้นได้เมื่อชาวบ้านใช้บล็อกนั้นเท่านั้น

ไอเทม[]

ลวดลายธง (Banner Pattern)
 • เพิ่มลวดลายธงใหม่ "Globe" (โลก)
  • สามารถหาได้จากการค้าขายกับชาวบ้านอาชีพนักเขียนแผนที่ (cartographer) ระดับเจ้านาย (master)

เกมการเล่น[]

สีป้ายสถานะ (badge) ของชาวบ้านขึ้นอยู่กับระดับของชาวบ้านตัวนั้น ๆ ในรูปเรียงจากซ้ายไปขวา: หิน (น้องใหม่), เหล็ก (เด็กฝึกงาน), ทอง (ผู้ชำนาญงาน), มรกต (ผู้เชี่ยวชาญ), เพชร (เจ้านาย)

การค้าขาย
 • เพิ่มการค้าขายแบบใหม่สำหรับแต่ละอาชีพของชาวบ้าน
  • ราคาการซื้อขายของกับชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับความต้องการ (อุปสงค์) และความนิยมของผู้เล่นภายในหมู่บ้านนั้น ๆ
 • ในตอนนี้ชาวบ้านจะเติมของเพื่อค้าขาย 2 รอบต่อวัน ถ้ามันสามารถกลับไปยังบล็อกที่ใช้ทำงานของมันได้
 • อัปเดตหน้าต่างการค้าขายของชาวบ้าน (UI)
 • ในตอนนี้ชาวบ้านจะเพิ่มระดับของอาชีพตัวเองได้จากค่าประสบการณ์เมื่อค้าขายกับผู้เล่น
  • แต่ละอาชีพของชาวบ้านมี 5 ระดับ: น้องใหม่ (novice), เด็กฝึกงาน (apprentice), ผู้ชำนาญงาน (journeyman), ผู้เชี่ยวชาญ (expert), เจ้านาย (master)
  • แถบค่าประสบการณ์ของชาวบ้านจะแสดงอยู่ด้านบนของหน้าต่างการค้าขาย โดยเมื่อแถบนั้นเต็มแล้ว ให้ออกจากหน้าต่างนั้นและรอสักครู่ ชาวบ้านจะปลดล็อกระดับต่อไปและมีอนุภาคสีชมพูลอยขึ้นมา (ซึ่งคล้ายกับการเติมของสำหรับการค้าขายในเวอร์ชันก่อน ๆ)
  • ค่าประสบการณ์ที่เกินแถบออกมา จะนำมาใช้ต่อในแถบของระดับต่อ ๆ ไป
  • แถบค่าประสบการณ์จะหายไปเมื่อชาวบ้านไปถึงระดับเจ้านายแล้ว
  • ทุกครั้งที่ปลดล็อกระดับใหม่ได้ การซื้อขายก็จะปลดล็อกเพิ่มขึ้นด้วย 1-2 อย่าง
  • The villager's experience gained per trade is based on the trade itself, the level the trade was unlocked at (novice, apprentice, etc), and the current level of the villager.
   • Lower level trades will give less experience towards a level up once the villager is a higher level.

ทั่วไป[]

เมนู
 • Added a new "Accessibility Menu".
  • All accessibility features are now easily toggled in this menu.
 • When the narrator is turned on, buttons will be narrated on focus.
 • Added a new option that allows turning up transparent backgrounds.
 • Menu buttons, edit boxes and other UI elements can now be cycled through by pressing Tab ↹.
  • ⇧ Shift + Tab ↹ will go backwards.
 • Lists allow / arrow keys to navigate through them.
Block tags
 • Added several new block tags to correspond with villager NBT:
  • job_site_poi (includes all below)
   • armorer_poi
   • butcher_poi
   • cartographer_poi
   • cleric_poi
   • farmer_poi
   • fisherman_poi
   • fletcher_poi
   • leatherworker_poi
   • librarian_poi
   • mason_poi
   • shepherd_poi
   • toolsmith_poi
   • weaponsmith_poi
  • meeting_site_poi
  • points_of_interest (includes job_site_poi and meeting_site_poi)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

Bell
 • Now rings when hit by a projectile.
Fletching table
 • Can be now crafted with 4 planks and 2 flint.
 • Villagers use them as a work site.
Smithing table
 • Can now be crafted with 4 planks and 2 iron ingots.
 • Villagers use them as a work site.
TNT
 • Explosions now have a 100% drop rate.

ม็อบ[]

Parrot
 • Can now imitate pillagers, ravagers and pandas.
Villagers
 • Villagers now have a daily schedule. They will, for example, go to work and meet up at the village bell.
 • Iron golems will spawn when enough villagers meet.
 • All villagers will spawn as Nitwits (green robes) or Unemployed (brown robes) when spawned by spawn egg or commands.
  • Unemployed villagers have no profession initially, place a work site block and they choose a profession.
 • Villagers will now show players their trades in their hands if the player are holding certain items which they are trading for.
 • Mason villagers now have trades.
Wolf
 • Tamed wolf kills now count as if a player kill.
  • E.g a zombie can rarely drop a potato on death alongside its normal drops or a illager captain will inflict bad omen on death when killed by the wolf.
   • Before, tamed wolves only had mobs drop xp and their common drops upon death.

เอนทิตี้ที่ไม่ใช่ม็อบ[]

Minecart with TNT
 • Explosions now have a 100% drop rate.

การสร้างโลก[]

Villages
 • Village detection is now based on beds, job sites and meeting points instead of doors.

เกมการเล่น[]

Advancements

ทั่วไป[]

Language
 • Will now change the language after clicking on the 'Done' button to avoid having to wait after accidentally clicking an unwanted language option.
  • Before, language changed immediately after choosing a different language option.
Snooper settings menu
 • Has been replaced by the accessibility menu.

สิ่งที่แก้ไข[]

75 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-112 – Blocks/entities above beds push players out of bed.
 • MC-749 – Villager can have all trades disabled
 • MC-926 – When sleeping on a bed, particle effects are slanted or don't appear at all.
 • MC-2376 – Wolves shaking fur dry while dying.
 • MC-13497 – Wither skeletons and zombie pigmen won't go through lava to get to enemies, even though they can't burn.
 • MC-30845 – Camera is glitching through tall grass, seagrass, and kelp in F5 (third-person) mode.
 • MC-44471 – Difficulty lock appears to be unlocked if switching dimensions.
 • MC-45489 – Villager Spawn is Unbalanced/Broken
 • MC-60772 – Draw order of translucent blocks based on head position (not POV).
 • MC-63070 – Chunks do not render behind the player in F5. Perhaps culling should calculate from camera POV instead of presuming head position.
 • MC-71256 – Endermen immediately start moving after being looked at instead of freezing and staring back at you.
 • MC-76416 – Player can interact with dying mobs.
 • MC-80658 – Note blocks: Gray color for certain music notes.
 • MC-96932 – Minecart and boat shadows are too small.
 • MC-99255 – Mobs killed by dogs give wrong loot tables.
 • MC-102514 – Moon has orange light.
 • MC-105099 – Slimes & Magma Cubes can still attack players when they are in their death animation.
 • MC-109954 – Saddled pigs/horses still move when in their death animation.
 • MC-114559 – Lightning converts dying mobs.
 • MC-114560 – Dying zombie villager converts to an alive villager.
 • MC-118764 – Items inside the villager trading GUI drop when the interface is closed.
 • MC-127016 – Waterlogged wooden slabs/stairs/fences/scaffoldings can still catch fire.
 • MC-129481 – Water Backface Culling in F5 Mode
 • MC-131845 – Scroll bar resets when selecting a language.
 • MC-132351 – Plants don't grow when there is block above them.
 • MC-132478 – Entering a bed while in 3rd-person view will show the point of view as 1st-person while in the bed
 • MC-133188 – Cannot climb waterlogged ladders or scaffolds.
 • MC-135157 – Crops cannot be planted by aiming at the side of a block.
 • MC-137308 – selectWorld.edit.backupFailed has no translation.
 • MC-144928 – Endermen don't try to avoid fireworks.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.14
 • MC-137471 – New wall types are in Building Blocks creative tab instead of Decoration Blocks like the cobblestone walls.
 • MC-137476 – Acacia Sign and Jungle Sign have inconsistent positioning in Creative tab.
 • MC-137672 – Crossbow Item-Lore does not show information about loaded projectile.
 • MC-137810 – Armor stands are not affected by the piercing enchantment.
 • MC-137874 – Multishot on crossbow: spread of arrows depends on pitch.
 • MC-137917 – Eating or blocking with crossbow in offhand shows both items.
 • MC-138071 – Main thread uses 100% of one CPU core when no users are logged in, busy-waiting over java.lang.Thread::yield, makes it hard to profile properly.
 • MC-138078 – Parrots don't imitate pillagers, ravagers, and pandas.
 • MC-138285 – Unable to break the chorus fruit flower when shooting with an arrow or trident from directly above.
 • MC-138699 – Fatal game crash - polar bear vehicle NPE.
 • MC-138766 – Panda, illager beast, turtle, elder guardian, and ghast shadow is small compared to other mobs.
 • MC-139559 – Scaffolding blocks do not notify the player when trying to exceed build limit.
 • MC-140303 – Village structure "fishermen.nbt" uses plural name.
 • MC-140625 – Sweet berry bush cannot replace snow layer, grass, tall grass, fern, and large fern unlike other flowers or plants.
 • MC-140651 – Sweet berry bush cannot be planted when aiming at the side or bottom of a block.
 • MC-141453 – Patrol leader killed by tamed wolf doesn't give you the bad omen effect.
 • MC-141887 – Villagers profession level does not update correctly.
 • MC-142082 – Missing generic inventory types.
 • MC-142200 – minecraft:killed_by_crossbow advancement trigger does not work correctly in custom advancements.
 • MC-142583 – Side of wall bell texture is missing when next to certain blocks.
 • MC-142635 – Clicking bell in spawn protection without op animates bell but plays no sound.
 • MC-142772 – Arrow hitbox change.
 • MC-142890 – Wolves don't attack mobs the player damages with a projectile.
 • MC-143420 – Wandering trader and trader llama will spawn when game rule doMobSpawning is false.
 • MC-144017 – You can get the "Who's the pillager now?" advancement by killing a pillager with a regular bow.
 • MC-144096 – Seventh scaffolding of a scaffolding bridge cannot be placed.
 • MC-144098 – Skin not showing up due to IllegalStateException: Image is not allocated.
 • MC-144175 – Scaffolding placement breaks blocks in its way.
 • MC-144525 – Clicking any slider then clicking anywhere on the screen plays the 'click' sound.
 • MC-144527 – Difficulty names aren't translated when locking the world difficulty.
 • MC-144574 – Fire charge can light campfires underwater.
 • MC-144603 – Block entities in player's chunk become stuck when reloading the world.
 • MC-144605 – Minecarts cannot traverse corners.
 • MC-144650 – Animals frequently quit following player.
 • MC-144738 – Tridents go through blocks and appear black.
 • MC-144781 – When outside spawn chunks, the player is not tracked until it leaves the subchunk it's in.
 • MC-144847 – F3 pie chart spams log with errors.
 • MC-145467 – Entities leave an invisible duplicate of themselves behind.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-145110 – Multishot arrows don't spread when shot from a pillager.
 • MC-145111 – When a pillager stops fighting while reloading, it will reload forever until it sees another target.
 • MC-145118 – Regular bow can use rockets to fire.
 • MC-145128 – New note block instrument audible range too low.
 • MC-145411 – Skeleton bows don't use enchantments.
 • MC-145498 – Dogs attack tamed cats.
 • MC-145593 – Minecarts visually appear to turn onto a curved rail connected perpendicular to a straight rail.

เกร็ดความรู้[]

 • URL ของ snapshot นี้ในเว็บไซต์ minecraft.net แตกต่างกับ snapshot อื่น ๆ โดยที่ไม่มีตัว "a" และตัว "w" ในหัวข้อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จึงทำให้หัวข้อกลายเป็น "19W11" แทนที่จะเป็น "19w11a"[2][3]

วิดีโอ[]

Video made by slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 19w11" – Minecraft.net, March 13, 2019
 2. "Minecraft Snapshot 19W11" – Wayback Machine
 3. WEB-1246
Advertisement