Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
19w06a
19w06a.jpeg
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

6 กุมภาพันธ์ 2562

Snapshot สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

459

เวอร์ชันดาต้า

1931

19w06a เป็น snapshot ตัวที่ 20 สำหรับ 1.14[1]

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

ทั่วไป[]

สถานะบล็อก (Block state)
 • เพิ่ม tag ใหม่สำหรับไอเทมรูปแบบของบล็อกที่เรียกว่า BlockStateTag
  • รูปแบบเป็นดังนั้น {BlockStateTag:{state:"value",state2:"value2",stateN:"valueN"}}
 • ไม่มีผลกับโมเดลไอเทม
หน้าจอเปิดเกม (Startup Screen)
 • เพิ่มแถบโหลดในหน้าจอเปิดเกมเพื่อไม่ให้เกิด การไม่ตอบสนอง (not responding) และทำให้เข้าเกมเร็วขึ้น
  • เมื่อโหลดเสร็จแล้ว หน้าจอเปิดเกมจะจางลงและเปลี่ยนหน้าไปยังเมนูหลัก

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

ม็อบ[]

พ่อค้าเร่ร่อน (Wandering trader)
 • ในตอนกลางคืนจะดื่มยาล่องหนเพื่อซ่อนตัว
  • เมื่อถึงเวลาตอนเช้า พวกมันจะดื่มนมเพื่อล้างสถานะยา
 • ตอนนี้มี tag ข้อมูล WanderTarget ที่ประกอบไปด้วยตำแหน่งบล็อก เมื่อกำหนดค่าไว้แล้ว พวกมันจะหาหางไปยังตำแหน่งนั้น

การสร้างโลก[]

วัดป่าดงดิบ (Jungle temple, Jungle pyramid)
 • ในตอนนี้สามารถเกิดใน ป่าไม้ไผ่ได้
หมู่บ้าน (Village)
 • ปรับปรุงโครงสร้างบ้านช่างตีเหล็ก (blacksmith) เพื่อป้องกันไฟไหม้จากลาวาที่อยู่ด้านใน
  • บ้านช่างตีเหล็กในทะเลทรายถูกนำออกแล้ว

ทั่วไป[]

 • ปรับปรุงระยะเวลาในการเปิดเกมเล็กน้อย
LWJGL
 • อัปเดตเป็น 3.2.1
อนุภาค (Particle)
 • ตอนนี้ไฟล์อนุภาคถูกแบ่งแยกออกมาเป็นแต่ละรูปของเท็กซ์เจอร์นั้น ๆ แทนที่จะรวมกันอยู่เป็นรูปเดียวใน particles.png
  • อย่าใช้ไฟล์ .mcmeta สำหรับแอนิเมชันของพวกมัน – เนื่องจากพวกมันยังเขียนโค้ดได้ยาก

สิ่งที่แก้ไข[]

41 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-11532 – Empty map is consumed upon right-clicking in creative.
 • MC-79357 – Armor stand with Marker tag "true" still creates particles when fall.
 • MC-87049 – Firework light flash glitches from many explosions.
 • MC-89000 – Falling Sand doesn't get killed if falling on edge of block.
 • MC-90523falling_block entity floating on fences/walls.
 • MC-91404 – Falling sand does not land on shulker.
 • MC-94420 – Falling block dropped on any boat will float above this boat in a 3x3 grid and never land.
 • MC-114561 – Baby mobs can grow while dying.
 • MC-119808 – Minecarts drop their items offset in the positive direction.
 • MC-126302 – Game freezes if splash text 231 is the only one in splashes.txt.
 • MC-131356 – The firework light flash is missing.
 • MC-136400 – 'Serious Dedication' advancement not given when using up diamond hoe.
 • MC-139493 – Falling blocks float on snow layers.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.14
 • MC-138389 – Slime balls sneezed by pandas cannot be picked up.
 • MC-138617 – Jungle pyramids not spawning in bamboo jungles.
 • MC-139122 – Players or entities sometimes become invisible after death.
 • MC-139477 – Ravager falls with NoAI:1.
 • MC-140009 – Pandas can eat while swimming.
 • MC-140240plains_big_house_1 in new plains villages is missing a floor.
 • MC-140286 – Village stair not connecting.
 • MC-140698 – The snowy_small_house_7 house from new snowy villages is missing a light source.
 • MC-140703 – Weaponsmith building catches fire.
 • MC-140710 – Pillagers require skylight to spawn from spawners.
 • MC-140759 – Some of the new village structures are missing a jigsaw block.
 • MC-140985 – Scheduled ticks get lost when leaving chunks (Redstone components get stuck).
 • MC-141004desert_weaponsmith_1 structure duplicates desert_blacksmith_1 structure.
 • MC-141070 – Cats losing owner and collar color.
 • MC-141368[Client] java.lang.NullPointerException: Rendering screen.
 • MC-141823 – End gateways on the main end island take you to a tiny island.
 • MC-141898 – Extinguished campfire creates ghost items.
 • MC-141906 – Campfire smoke particles not showing with programmer art texture pack.
 • MC-141940 – Crafting table shows campfire and stonecutter recipes.
 • MC-142655 – Client crashes when opening resolved book on lectern containing malformed text components.
 • MC-142893 – Magma cube riding zombie causes crash in lava.
 • MC-142916 – Recipe toasts for stonecutter use crafting table icon.
 • MC-142958 – Water disappears when placed on double slab.
 • MC-143069 – An armor stand which is Marker:1b doesn't collide with a block.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-143347 – Ravager spawn egg is not sorted alphabetically within the spawn egg list.
 • MC-143350 – Wandering trader subtitle missing; shows translation string.
 • MC-143351 – Item frames and leash knots appear at the wrong location.
 • MC-143354 – Filling a composter is silent.

วิดีโอ[]

วิดีโอทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 19w06a" – Minecraft.net, February 6, 2019
Advertisement