Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
รุ่น Java 18w15a
วันที่ปล่อย

?

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

18w15a[1] เป็น snapshot ลำดับที่ 31 ของเวอร์ชัน 1.13

สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามา[]

บล็อก
 • น้ำแข็งสีฟ้า (Blue Ice)
  • หาได้ตาม icebergs.
  • มีความลื่นกว่าบล็อก น้ำแข็งปกติ หรือ packed ice
  • ต้องใช้ packed ice 9 ชิ้น
 • ศิรา
  • ต้องใช้ Heart of the Sea 1 ชิ้นและเปลือกหอยงวงช้าง 8 ชิ้น
  • สามารถใช้งานกับมันได้ โดยวาง Prismarine, Prismarine bricks หรือ Sea lanterns ในพื้นที่ 5x5 ไว้รอบๆ
   • เมื่อมันทำงานอยู่จะให้ Effect กับผู้เล่นที่อยู่ใกล้ในน้ำ คือ Conduit Power
  • A complete structure will fully power the conduit.
  • มีค่าแสงสว่างถึง 15 หน่วย
ไอเทม
 • Heart of the Sea
  • ใช้ในการคราฟ conduits.
  • ยังไม่สามารถหาได้ในโหมด survival.
 • เปลือกหอยงวงช้าง (Nautilus shell)
  • ใช้ในการคราฟ conduits
  • สามารถหาได้โดยการ ตกปลา
  • Drowned สามารถเกิดโดยถือหอยงวงช้างอยู่
Entities
 • โลมา (Dolphin)
  • เกิดได้ทั่วมหาสมุทรยกเว้นเขตเย็น
  • Neutral mobs. Like wolves and zombie pigmen, dolphins will attack in groups if one is angered.
  • สามารถให้อาหารได้โดยใช้ ปลาหิมะดิบ แต่จะไม่ออกลูก
   • เมื่อตายจะดรอปปลาหิมะ
  • จะเล่นกับไอเทมที่อยู่ใกล้ โดยจะเอามันขึ้นมา และจะดรอปมัน ภายในเวลาหลังจากนั้น
  • Occasionally jump out of water like real-life dolphins.
   • Can also jump between disconnected bodies of water.
  • Chase after boats and jump over water surfaces.
  • Suffocate after spending too much time on land, despite having lungs.
Options
 • เพิ่ม Option: Biome blend distance (ปรับการไล่ระดับสีระหว่าง Biome)
Status effects
 • Conduit Power
  • จะได้รับเมื่อ conduit ทำงาน
  • Stops the breath meter from running out, gives underwater night vision and increases mining speed.
  • When active at full power, the range will increase and hostile mobs within 8 blocks will take damage.
Structures
 • Icebergs
  • จะสามารถหาได้ตาม frozen oceans.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก
 • น้ำแข็ง
  • ม็อบสามรถเกิดบนน้ำแข็งได้
 • น้ำ
  • เปลี่ยนเทคเจอร์ใหม่
  • จะมีค่าระดับแสงอยู่ที่ 1 จากปกติ 3
   • This only affects newly placed water.
   • Underwater vision ถูกนำออกไป เปลี่ยนเป็นยิ่งดำลงลึกจะยิ่งมืดขึ้น
  • สีของน้ำจะถูกเปลี่ยนไปตามแต่ละ Biome และเปลี่ยนสีน้ำใน Biome swamp เช่นกัน
  • In newly generated chunks, it's less likely to find frozen oceans next to warm oceans, etc.
การว่ายน้ำ
 • สามารถว่ายน้ำผ่านบล็อก 1x1 ได้แล้ว
 • ท่าทางก่อนเริ่ม/หยุด ว่ายน้ำถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้น
 • จะไม่สามารถว่ายน้ำขณะอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อีกแล้ว
อื่นๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการเรนเดอร์หมอก

การซ่อมแซม[]

31 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า รุ่น Java 18w15a
 • MC-25866 – Splash Potion of Saturation has no effect
 • MC-63714 – Zombie Pigmen get angry when hit in creative
 • MC-98123 – Saturation with an AreaEffectCloud
 • MC-112389 – Saturation Potions no longer work in 1.11
 • MC-121889 – Animated Texture Interpolate causing crashes
 • MC-121891 – Animated texture ignoring frames acting non-iteratively
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา รุ่น Java 18w15a
 • MC-121479 – Clicking on world, save and quit to title and quit buttons freeze the game for a second
 • MC-122354 – Flying with elytra crash game / kicks player
 • MC-123055 – Villagers not breeding, recognizing houses or farming
 • MC-123585 – Closing world while debug pie chart is open causes crash
 • MC-123853 – Mobs don't burn when standing in double plants/cobweb
 • MC-124906 – Underground lava and water lakes and mob spawners generate with air instead of Cave air (cave_air)
 • MC-124918 – Biome-specific structures generate at wrong biomes in superflat
 • MC-124953 – Vines generate beneath jungle at y-level 64
 • MC-125083 – New world generator doesn't generate snow on trees in snow biomes
 • MC-125106 – Liquids in generated structures don't update
 • MC-125188 – Releasing the sprint button will no longer stop sprinting until you touch the ground
 • MC-125195 – Spectator mode will still allow the swimming animations
 • MC-125219 – Logs do not retain their rotation when stripping them
 • MC-125240 – Player is unable to swim through one-high water with a solid block above
 • MC-125478 – Underwater plants don't survive directly under ice
 • MC-125530 – Swimming while touching ground shakes viewport if View Bobbing is enabled
 • MC-125578 – Splash turtle potions missing "splash" in translation
 • MC-125579 – Tipped turtle potion arrows inconsistently capitalize "The"
 • MC-125698 – You can swim in 1 block high water
 • MC-126087 – In creative mode, fish buckets are used when placing the fish
 • MC-126097 – Will not drop the grilled fish, when cod and salmon are burned to death
 • MC-126185 – Fish unrestricted spawning causing world to inevitably crash from the number of entities
 • MC-126269 – You can see underwater even with no light sources
 • MC-126557 – Sea grass, kelp and coral can be generated on magma blocks
 • MC-127276 – Zombie transform to Drowned in less than waist-high water

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Snapshot 18w15a" – Minecraft.net, 11 เมษายน 2018
Advertisement