Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 1.2.4
Java Edition 1.2.4.png
รุ่น

รุ่น Java

วันที่ปล่อย

22 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลด Client (.json)
เวอร์ชันโพรโทคอล

29

เวอร์ชันดาต้า

N/A

1.2.4 เป็นการอัปเดตเล็กสำหรับ Minecraft (รุ่น Java) ปล่อยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555[1] ซึ่งมีการเพิ่มไม้แปรรูปและบล็อกหินทรายชนิดใหม่ มีการพัฒนาการแก้ไขแชท และแก้ไขบั๊ก

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

ไม้แปรรูป
 • แยกชนิดไม้แปรรูปออกเป็น 4 ชนิดตามประเภทของท่อนไม้
 • ไม้โอ๊กเเปรรูป
 • ไม้เบิร์ชแปรรูป
 • ไม้สนแปรรูป
 • ไม้ป่าดงดิบแปรรูป
"หินทราย" (สลัก)
 • ใช้เวอร์ชันดัดแปลงของเทกเซอร์หินทรายที่ไม่ได้ใช้จาก 1.2.1
 • มีชื่อเดียวกันกับหินทรายปกติ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

ขนแกะ
 • ลดความอิ่มตัวของสีออกจากทุกสีเล็กน้อย
หินทราย
 • เปลี่ยนเทกซ์เจอร์จาก Sandstone JE1 BE1.png เป็น Sandstone JE2 BE2.png

ม็อบ[]

แมว
 • เมื่อแมวอยู่ในท่ายืน จะเดินและไปนั่งบนหีบ เตาที่กำลังใช้งาน และเตียงอย่างเจตนา ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานไอเทมดังกล่าวได้
หมู
 • ผู้เล่นไม่สามารถขึ้นขี่หมูตัวเล็กได้อีกต่อไป

ระบบเกม[]

แชท
 • เพิ่มประวัติแชทและพัฒนาการแก้ไขแชท
  • สามารถคลิกลิงก์ในแชทได้ ซึ่งเมื่อคลิกจะปรากฎข้อความเตือนหากผู้เล่นต้องการดำเนินต่อ
  • ผู้เล่นสามารถคัดลอกและวางลิงก์ในแชทได้
  • ผู้เล่นสามารถเลื่อนดูประวัติแชทได้โดยกลิ้งลูกกลิ้งเม้าส์ขึ้นหรือลง นอกจากนี้ยังใช้ปุ่ม PAGEUP และ PAGEDOWN แทนได้
  • ปุ่มขึ้น/ลงสามารถใช้เพื่อเลื่อนดูข้อความที่ผ่านมาได้
 • ขณะกำลังพิมพ์ชื่อผู้เล่นและกด Tab ↹ จะปรากฎชื่อที่เหลือขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • สามารถคัดลอกและวางข้อความได้
  • เช่นเดียวกับที่โค้ดรูปแบบ §k แสดงอักษรสุ่มในแชท โค้ด §l, §m, §n และ §o ทำให้ข้อความมีตัวหนา มีเส้นขีดฆ่า มีเส้นใต้ และมีตัวเอียงได้ตามลำดับ และ §r รีเซ็ตค่าสถานะที่ตั้งค่าไว้ แต่ไม่สามารถพิมพ์โดยใช้ vanilla clients ได้
  • กดปุ่ม / จะเหมือนกับปุ่มคำสั่ง / ที่เปิดแชทขึ้นมา
  • กดปุ่ม หรือ จะย้ายจุดแทรก (ตัวชี้ข้อความ) ได้ตามทิศทางตามลำดับ ทำให้สามารถแก้ไขข้อความได้
หน้าจอความจำเต็ม (Out of Memory)
 • เพิ่มปุ่ม "กลับ" (Back) และ "ปิด" (Quit)
หน้าจอดีบั๊ก
 • เพิ่มเมนูดีบั๊กขนาดเล็ก ซึ่งเหมือนกับเมนู F3 ปกติ เพียงแต่ไม่มีกราฟ/profiler สามารถเข้าถึงได้โดย ⇧ Shift + F3
ช่องเก็บของ
 • เพิ่มโครงเกราะกลับเข้ามาในช่องใส่เกราะในช่องเก็บของ

สิ่งที่แก้ไข[]

25 บั๊กถูกแก้ไข
 • Made placing half blocks on existing half blocks (to make a full block) easier.
 • Limited framerate on menu screens; no longer uses 100% CPU.
 • Fixed fatal crash for converted worlds to anvil, when there’s blocks at max height.
 • Fixed signs clearing text while being edited in multiplayer.
 • Fixed a crash when logging in while there are blocks at the maxmum height level at spawn.
 • Fixed TNT ghost blocks in multiplayer.
 • Fixed chest minecarts dropping enchanted items.
 • Fixed crashes on invalid server addresses when joining a server.
 • Fixed entities being uninteractable if they existed at login in multiplayer.
 • Fixed duplication exploit with paintings.
 • Fixed furnaces and dispensers dropping enchanted items.
 • Fixed the "flickering" of chat as it vanishes off the screen.
 • Fixed text rendering over items in the container screens.
 • Fixed exploit with jungle saplings (turns other saplings into jungle ones).
 • Fixed launcher opening minecraft dir if the path contains a space.
 • Fixed an off-by-one lighting bug.
 • Fixed block transmuting (turning one block into another via pistons).
 • Fixed placing mushrooms in daylight, where they cannot survive.
 • Fixed redstone lamps dropping powered block items when destroyed while on.
 • /save-all now works even when /save-off has been used.
 • Fixed turning half-blocks into full-blocks while you’re standing on them.
 • Fixed seed displaying in F3 debug when the seed is unknown in multiplayer.
 • Fixed villager texture changing client-side per profession.
 • Fixed falling off ledge corners while holding shift.
 • Glass blocks can be picked up using Silk Touch enchanted tools again.

อ้างอิง[]

Advertisement