Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 1.18 Pre-release 1
1.18-pre1.jpg
Java Edition 1.18 Pre-release 1.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Pre-release

วันที่ปล่อย

11 พฤศจิกายน 2564

Pre-release สำหรับ

1.18

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741873
 hex: 40000031

เวอร์ชันดาต้า

2847

1.18 Pre-release 1 (รู้จักในชื่อ 1.18-pre1 ในลันเชอร์) เป็น pre-release ตัวแรกสำหรับรุ่น Java 1.18 ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564[1] ซึ่งมีการเพิ่มโลกแบบขยายและไบโอมขนาดใหญ่กลับเข้ามา ปรับแต่งบางส่วน และแก้ไขบั๊กต่าง ๆ

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

ทั่วไป[]

ประเภทของโลก
 • เพิ่มโลกแบบขยาย (Amplified) และไบโอมขนาดใหญ่ (Large Biomes) กลับเข้ามา โดยมีการดัดแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศแบบใหม่
  • แบบขยายจะมีภูมิประเทศลักษณะดังต่อไปนี้
   • ภูมิประเทศโค้งมนที่ระดับความสูง Y=320 แทนที่จะเป็น Y=256 เหมือนแต่ก่อน
   • ออฟเซตเหนือระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสองเท่า
   • เพิ่มค่านอยส์ 3D อย่างมาก ส่งผลให้ค่าปัจจัยต่ำลงอย่างผกผัน
   • ความขรุขระของยอดเขาเพิ่มขึ้นสองเท่า
  • ไบโอมขนาดใหญ่จะมีภูมิประเทศลักษณะดังต่อไปนี้
   • ไบโอมส่วนใหญ่จะใหญ่ขึ้น 4 เท่า ยกเว้นยอดภูเขาและแม่น้ำ
   • มัลตินอยส์ของอุณหภูมิ พืชพรรณ ความไม่เป็นทวีป และภูมิประเทศที่ถูกกัดเซาะจะลดลง 4 เท่า แต่นอยส์สันเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

ศิรา
 • ตอนนี้มีเครื่องมือที่ถูกต้องในการขุดเป็นอีเต้อ

การสร้างโลก[]

ทะเลสาบลาวา
 • ตอนนี้เกิดเฉพาะเหนือระดับความสูง Y=0 เท่านั้น
การอัปเกรดโลกเก่า
 • การเปลี่ยนผ่านความแปลงเปลี่ยนระหว่างภูมิประเทศเก่ากับใหม่จะมีในลักษณะคล้ายผาน้อยลง
  • ความสูงพื้นผิว ไบโอม และถ้ำตอนนี้จะกลืนกันได้ราบรื่นมากขึ้น
 • หินชนวนลึกและหินดานตอนนี้จะเกิดอย่างถูกต้องในชังก์ที่อัปเกรดแล้ว
 • ถ้ำตอนนี้จะเกิดอย่างถูกต้องในชังก์ที่อัปเกรดแล้ว

ทั่วไป[]

ตัวสร้างดาต้า (Data generator)
 • ตัวเลือก --report ตอนนี้สามารถสร้างไฟล์อ้างอิงการสร้างโลกได้สมบูรณ์แทนที่จะเป็นแค่ไบโอม
หน้าจอการสร้างโลก
 • ลบ "ถ้ำ" (Caves) และ "เกาะลอยฟ้า" (Floating islands) ออก

สิ่งที่แก้ไข[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
49 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.18
 • MC-46584 – Clicking and dragging MOUSE3 (mouse wheel) over item slots incorrectly attempts to place full stacks in Survival.
 • MC-50888 – Can get out of 30,000,000 area.
 • MC-53444 – You can get outside of the world border by mounting a rideable entity (boat, pig, etc.) outside of it.
 • MC-54119 – Can place/take water/lava/lily pads outside world border and inside spawn protection.
 • MC-62550 – World border not correctly initialized for the End and Nether.
 • MC-96535 – Ambient property of potion effects with ShowParticles:0b is not disregarded.
 • MC-101334 – Required space for placing a boat is too small.
 • MC-113425 – Player can interact with entities outside the world border.
 • MC-117800 – Half bed can be placed outside the world border.
 • MC-121997 – Every dimension's world border is operating independently, and doesn't appear where it actually is.
 • MC-131808 – Forests don't spawn trees near the positive edges, but overstretch bounds on the negative edges.
 • MC-135947 – Conduit takes a long time to break when underwater.
 • MC-136523 – Invisible world border in the End dimension.
 • MC-147122 – You can set your spawn point outside the world border using a bed or respawn anchor.
 • MC-187174 – World border does not take Nether coordinates into account.
 • MC-206620 – Cauldron invisible when crawling in it.
 • MC-206660 – Stalactites don't fall properly if there are blocks directly below it.
 • MC-214963 – Mineshaft generation is non-deterministic.
 • MC-215139 – Some water in caves will not start flowing.
 • MC-219035 – Fossil structures can't generate in far east and south blocks of a chunk.
 • MC-222388 – Acacia trees under Y=0 often grow with bare branches.
 • MC-229013 – Lava lake decorator config is unused.
 • MC-229517 – Conversion sounds for strays and drowned is controlled by Friendly Creatures mixer, not Hostile Creatures.
 • MC-231666 – Dragon egg can teleport to outside the world border.
 • MC-240021 – Cullface arguments in cauldrons are excessive.
จากเวอร์ชันที่ใช้พัฒนา 1.18
 • MC-236610 – Lava lakes generate without stone around.
 • MC-236628 – Lava pools cause sand to fall now instead of putting sandstone beneath it.
 • MC-236652 – Weather can be incorrect sometimes within a biome.
 • MC-236659 – Lava lakes spawn more on the surface than usual.
 • MC-236803 – Extremely low amount of pillager spawns in outpost on jagged peaks, groves, snowy slopes and frozen peaks.
 • MC-237040 – Falling blocks still sometimes disappear for a moment when landing.
 • MC-237598 – Projectiles glitch around in the air when exiting simulation distance.
 • MC-237621 – Missing biome definitions in some peak grid cells cause unintended ocean placement.
 • MC-237791 – Villager spawn eggs used on grove, frozen peaks, snowy slopes and jagged peaks don't spawn snowy plains villagers.
 • MC-237954 – The "Sound of Music" and "Feels like home" advancements are internally located in the incorrect tab folder.
 • MC-238038 – Newly added advancements' namespace ID does not match its translation key.
 • MC-238972 – Deserts generate with little or no sandstone.
 • MC-239714 – Doing /locate desert_pyramid on a desert Superflat world freezes the world.
 • MC-239851 – Upgrading old worlds causes leaves to change to surface builder blocks.
 • MC-239852 – Lava pools intersecting strongholds can cause end portal frames to be deleted.
จากเวอร์ชันพัฒนาก่อนหน้า
 • MC-240481 – Deepslate doesn't generate in the new cave generation under old chunks.
 • MC-240482 – There is no bedrock in the Overworld in old chunks.
 • MC-240495 – Deepslate does not generate below Y=0 in badlands or wooded badlands biomes.
 • MC-240503 – Bedrock doesn't generate in badlands or wooded badlands.
 • MC-240516 – Cave carvers don't generate below old chunks.
 • MC-240531 – Block simulation distance is always 8 chunks regardless of the slider's value.
 • MC-240534 – Clicking a JFR link copies full server-side path to clipboard.
 • MC-240631 – Extremely slow End terrain generation.
 • MC-240998 – Portals no longer load chunks as non entity processing.

วิดีโอ[]

วิดีโอจัดทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft 1.18 Pre-Release 1" – Minecraft.net, 11 พฤศจิกายน 2021
Advertisement