Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 1.18 experimental snapshot 3
1.18 Experimental Snapshot 1 banner.jpg
1.18 experimental snapshot 3 reddit.png
Java Edition 1.18 experimental snapshot 3 menu.png
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Experimental snapshot

วันที่ปล่อย

10 สิงหาคม 2564

Experimental snapshot สำหรับ

1.18

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json[fn 1])
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

เวอร์ชันโพรโทคอล

 dec: 1073741867
 hex: 4000002B

เวอร์ชันดาต้า

2827

1.18 experimental snapshot 3 เป็น experimental snapshot ตัวที่ 3 สำหรับรุ่น Java 1.18 ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564[1][2] ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเกี่ยวกับการสร้างโลกและแก้ไขบั๊กจาก experimental snapshot ตัวก่อน ๆ

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

การสร้างโลก[]

ยอดเขาหิน (Stony Peaks)
 • เป็นไบโอมภูเขาใหม่ที่คล้ายคลึงกับยอดเขาสูง/หิมะ (lofty/snowcapped peaks) ซึ่งจะมีหินและกรวดเป็นทางยาวแทนที่จะเป็นหิมะและน้ำแข็ง
  • ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันของอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

ม็อบ[]

ทั่วไป
 • ตอนนี้การเกิดของม็อบจะสอดคล้องกับระดับความสูง กล่าวคืออัตรการเกิดจะสูงขึ้นเมื่อระดับความสูงยิ่งสูงขึ้น และอัตราการเกิดจะต่ำลงเมื่อระดับความสูงยิ่งต่ำลง
  • อัตราการเกิดจะคล้ายคลึงกับอัตราการเกิดที่ Y=64 ของ 1.17

การสร้างโลก[]

ถ้ำหินอุ้มน้ำ (Aquifer)
 • ถ้ำหินอุ้มน้ำจะลึกลงและมีแนวโน้มเชื่อมต่อกับระบบถ้ำใต้ดินมากขึ้น
 • ปรับความถี่ของถ้ำหินอุ้มน่ำให้สูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นถ้ำน้ำท่วมทุกที่ขนาดใหญ่
  • ทะเลสาบใต้กินและพื้นที่น้ำท่วมมีแนวโน้มที่จะกระจายออกไปแทนการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว
แบดแลนด์
 • ปรับแต่งแบดแลนด์เพื่อให้บางครั้งปรากฏขึ้นในพื้นที่ราบใกล้กับที่ราบสูง และทำให้ทรายแดงเกิดในพื้นที่ที่สูงขึ้น (เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่สูงขึ้นโดยทั่วไป)
 • แบดแลนด์ที่ถูกกัดกร่อน (Eroded badlands) จะไม่สร้างเสาลอย ๆ บนผิวน้ำอีกต่อไป
ไบโอม
 • ปรับแต่งการจัดวางไบโอมเพื่อลดโอกาสการปะทะกันของอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับแต่งการจัดวางไบโอมจะทำให้เพิ่มความขรุขระและความหลากหลาย
  • เป็นการนำเสนอไบโอมขนาดเล็ก (microbiome) กลับมาอีกครั้ง
หาด
 • ปรับแต่งหาดเล็กน้อยเพื่อให้มีแนวโน้มที่จะปรากฏในแนวชายฝั่งที่ราบมากกว่าพื้นที่ที่เป็นเนินเขา
 • เพิ่มการเกิดชายฝั่งหิน (stone shore)
พีระมิดทะเลทราย
 • พีระมิดทะเลทรายจะเกิดบนพื้นผิวมากกว่าที่ระดับ y คงที่
ภูเขา
 • ทำให้ยอดเขาและทุ่งหญ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดน้อยลงในพื้นที่ต่ำราบเรียบ
 • เนินลาดหิมะ (Snowy slopes) และยอดเขาหิมะ (snowcapped peaks) จะไม่มีดินอยู่ใต้หิมะอีกต่อไป
ด่านหน้ากองโจร
 • ตอนนี้สามารถเกิดได้ในทุกไบโอมภูเขาใหม่
ที่ลุ่มน้ำขัง
 • ที่ลุ่มน้ำขังมีแนวโน้มที่เกิดทับไบโอมหนาวหรือแห้งน้อยลง และไม่มีน้ำลอย ๆ อีกต่อไป
หมู่บ้าน
 • ตอนนี้สามารถเกิดได้ในทุ่งหญ้า (Meadows)
ทั่วไป
 • ปรับหน้าผาให้เรียบขึ้นเล็กน้อยในภูมิประเทศที่ถูกกัดกร่อน
 • แนวชายฝั่งและฝั่งแม่น้ำมีแนวโน้มที่จะตัดผ่านกับถ้ำหินอุ้มน้ำน้อยลง
  • ในภูมิประเทศที่ไม่ติดกับแม่น้ำหรือมหาสมุทร ระดับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามพื้นที่นั้น ๆ
  • ถ้ำเปิดและหุบเหวที่ตัดผ่านกับมหาสมุทรหรือแม่น้ำส่วนใหญ่จะใช้ความสูงของน้ำตามระดับน้ำทะเล
 • ในพื้นที่ต่ำมีแนวโน้มที่จะเกิดถ้ำน้ำท่วมทุกที่น้อยลง
 • หญ้าจะไม่เกิดใต้น้ำอีกต่อไป
 • ลดโอกาสการจัดเรียงพื้นผิวที่ไม่ถูกต้อง
 • ลดโอกาสที่ไบโอมแม่น้ำจะเกิดในช่องเขาที่แห้งแล้ง

สิ่งที่แก้ไข[]

 • แก้ไขแพะที่ไม่เกิดในไบโอมภูเขาใหม่
 • แก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นในโหมดเล่นหลายคน (multiplayer) เห็นคนอื่นได้ไกลขึ้นหรือใกล้ลงกว่าปกติที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นคนอื่นกำลังบิน

ปัญหา[]

การรายงานปัญหาในเวอร์ชันนี้ไม่รองรับบน bug tracker และปัญหาที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันนี้เมื่อถูกแก้ไขแล้วจะเป็นแสดงผลว่า "เป็นโมฆะ" (Invaild)[3]

วิดีโอ[]

วิดีโอจัดทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[]

 1. "New world generation in Java available for testing" โดย Henrik Kniberg. Minecraft.net, 10 สิงหาคม 2021
 2. "Minecraft 1.18 experimental snapshot 3 is out!" – u/MrHenrik2, August 10, 2021
 3. MC-231984

หมายเหต[]

 1. ให้แตกไฟล์นี้ในโฟลเดอร์ .minecraft/versions
Advertisement