Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft 1.16
Nether Update logo 2.png
NetherUpdateArtwork.png
Java Edition 1.16.png
รุ่น

รุ่น Java

ชื่ออย่างเป็นทางการ

Nether Update[1]

วันที่ปล่อย

23 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

Original:
Client (.json)
Server
Reupload:
Client(.json)
Server

Obfuscation maps

Original:
Client, Server
Reupload:
Client, Server

เวอร์ชันโพรโทคอล

735

เวอร์ชันดาต้า

2566

รุ่นอื่น ๆ ของ
1.16
 • Java Edition
 • Bedrock Edition
 • PlayStation 3 Edition
 • PlayStation 4 Edition
 • PlayStation Vita Edition
Dark Oak Sapling JE7 BE2.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล

1.16, นั้นเป็นรุ่นที่มี Nether Update (การอัพเดตของเนเธอร์), ที่กำลังจะเป็นการอัพเดทรุ่นหลักที่กำลังมาสำหรับรุ่น Java โดยถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน MINECON Live 2019[2] และมีแผนการปล่อยตัวในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2020[3] โดยอัพเดตนี้จะเป็นการปรับปรุงเนเธอร์ โดยการเพิ่มไบโอมใหม่ๆ ม็อบใหม่อีก 4 แบบ(ได้แก่ พิกลิน, ฮอกลิน, ซอกลิน, และสไตร์เดอร์), เพิ่มบล็อกใหม่ๆ มากมาย รวมถึงบล็อกหินดำในรูปต่างๆ เช่นเดียวกับบล็อกหลักจุดเกิดที่สามารถใช้ในการตั้งจุดเกิดในเนเธอร์ได้ และยังมีการเพิ่มเนเธอไรต์เข้ามา ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ในการคราฟต์ชุดเกราะ หรืออาวุธเครื่องมือต่างๆ โดยสามารถรับมาได้จากการหาเศษแร่โบราณ ซึ่งเป็นแร่ที่หายากที่สามารถพบได้ในเนเธอร์

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

บล็อกหินดำที่อยู่ในรูปต่างๆ

เศษแร่โบราณ
 • สามารถพบได้ในเนเธอร์ที่ระดับความสูงใดๆ, แต่จะพบได้มากขึ้นในระดับความสูงต่ำๆ
 • สามารถนำไปถลุงให้กลายเป็นเศษเนเธอไรต์ได้ โดยการเผาในเตาเผา หรือเตาหลอม
 • มีความทนทานต่อแรงระเบิดเท่ากับหินอ็อบซีเดียน, แต่สามารถถูกผลักโดยลูกสูบได้
 • หากอยู่ในรูปไอเท็มแล้ว จะสามารถลอยอยู่บนลาวาได้
 • ไม่เผาหายไปในลาวา หรือไฟ
 • ต้องใช้อีเต้อเพชร หรืออีเต้อเนเธอไรต์เท่านั้นในการขุดบล็อกนี้
 • จะเกิดในที่ๆ ไม่มีด้านติดกับบล็อกอากาศ
หินบะซอลต์
หินดำ
 • พบได้ทั่วไปตามสันดอนหินบะซอลต์
 • มีอยู่ในรูปปกติ ขัดเงา ขัดเงาสลัก อิฐขัดเงา และอิฐขัดเงาแตกหัก
 • มีอยู่ในรูปแผ่น ทั้งแบบปกติ ขัดเงา และอิฐขัดเงา รวมไปถึงในรูปบรรได และกำแพง
 • มีอยู่ในรูปปุ่มกด และแผ่นเหยียบ
  • ทำงานเหมือนกับปุ่มกดหินปกติ
 • สามารถใช้ในแทกหินหยาบในการคราฟต์เตาเผา และเครื่องมือหินต่างๆ
บล็อกเนเธอไรต์
 • สามารถคราฟต์ได้จาก netherite ingot 9 อัน
 • สามารถใช้เป็นฐานของbeacon
 • หากอยู่ในรูปไอเทมเอนทิตี้ จะสามารถลอยบนลาวาได้
 • ไม่สามารถถูกเผาให้หายไป โดยลาวา หรือไฟได้
 • มีระดับการป้องกันแรงระเบิดเท่ากับหินออบซิเดียน แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยการใช้ลูกสูบต่างๆ
โซ่
 • เกิดอยู่ใน bastion remnant
 • คราฟต์ได้โดยการใช้เศษเหล็ก 2 อัน และแท่งเหล็กอีก 1 อัน เรียนตัวกันแนวทาง

สิ่งที่แก้ไข[]

 • 461 ปัญหาได้รับการแก้ไข
  จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.16
  • MC-667 – Lily pads can be placed intersecting entities.
  • MC-1601 – Breaking a furnace will not give the player experience for the smelted things inside.
  • MC-2255 – Redstone wire uses different criteria for connecting visually and logically.
  • MC-2591 – Walking over the corner of lava deals damage.
  • MC-3328 – Dismounting an entity places riding entity/player half block too high.
  • MC-4065 – Messages and commands sent while in a bed will not be remembered in sent history.
  • MC-4520 – Aggresive neutral mobs become neutral when the world is reloaded.
  • MC-4641 – Third level of flowing lava will not create cobblestone when coming into contact with water.
  • MC-5410 – In Creative mode, flying down is stopped when brushing up against ladders or vines.
  • MC-7424 – Fall damage death messages do not show block players fall from correctly (ladders, vines, water).
  • MC-8645 – Redstone wire receiving level 1 power from a block, pointing at another block with wire on it will not power that block.
  • MC-9405 – Top piece of staircase redstone dust does not power blocks on the same height in the direction it is powered from unless only connected to something on the other side.
  • MC-9856 – Players cannot pick up buckets of water or lava in Creative mode.
  • MC-10727 – Player and entity shadows experience z-fighting with redstone.
  • MC-11211 – Unable to perform many right-click actions when targeting the top face of blocks placed at y=255.
  • MC-13727 – Arrows shot from a bow bounce around on the horse when it is moving, and damages it if they are fire arrows.
  • MC-13823 – Leads are incorrectly positioned on certain entities.
  • MC-14680 – Lead is shifted upwards or downwards based on leashed entity height.
  • MC-17431⇧ Shift-clicking stacked items with a data tag into the enchanting table GUI removes data tags from the moved item.
  • MC-27535 – Mobs can sometimes still despawn, even if named with a name tag.
  • MC-30814 – Chat text is too close together.
  • MC-30939 – Nether portal continues emitting light, even if portal is broken.
  • MC-31032 – Using only one empty map does not increase minecraft.used:minecraft.map.
  • MC-36322 – Unable to milk cows in Creative.
  • MC-37557 – Sometimes a minecart sound plays/subtitle shown when loading a world.
  • MC-44192generic.knockbackResistance is percentage chance to ignore knockback, rather than being scaled.
  • MC-45619 – Water, signs, vines, torches, etc. in the same block as item frame break the item frame's redstone signal.
  • MC-45749 – Potion particles spread always from the northwest corner of a block, regardless of impact.
  • MC-46417 – Sprint particles are emitted in Spectator mode.
  • MC-51126 – Arrows disappear until after relogging when shot at at low angles from a boat.
  • MC-52178 – Cape does not move down while sneaking and detaches from body while sneaking.
  • MC-56373 – Selector and score text components do not work on hoverEvents.
  • MC-56653 – Zombified piglins drop XP and rare drops if killed by anything while in angered state.
  • MC-56970 – Leaves show x-ray effect on Fast graphics.
  • MC-59363 – Items in item frames are deleted if both mouse buttons are used simultaneously.
  • MC-59540 – Creating superflat world without layers causes to get "Classic Flat".
  • MC-60933 – Creative: player is sporadically and momentarily lit on fire.
  • MC-63020 – Some chunks are not rendered in the first person from some angles in certain situations (incorrect frustum culling).
  • MC-63714 – Zombified piglins get angry when hit in Creative mode.
  • MC-64242Silent tag is not working for some entities.
  • MC-64334 – Fire can be destroyed if given an item with CanDestroy tag for unbreakable block below (notably bedrock).
  • MC-64623 – Lightning bolts cannot be targeted with selectors.
  • MC-64871 – Can not sleep while on fire, even with Fire Resistance.
  • MC-65951 – Armor stands fall through fences.
  • MC-69032 – When mob hits a zombified piglin and that mob dies, zombified piglins will attack the player.
  • MC-75328/clear does not clear items in the inventory crafting grid.
  • MC-76810 – Casting issue: bone meal particles break at high coordinates (floating-point precision).
  • MC-77176 – When retracted by sticky piston, activated detector rails do not update their orientation.
  • MC-77820 – Ender dragon death light glitch/bug.
  • MC-79944 – Various statistics overflow at 32-bit integer limit.
  • MC-81659 – Fireball and wither skull hitboxes are frequently invisible for some seconds.
  • MC-82235 – Baby pigs turn into adult zombie pigmen when struck by lightning.
  • MC-82995 – Blocking with two shields in 3rd person mode.
  • MC-83039 – End city chests generate destroyed, items on the ground.
  • MC-84610 – Off-hand hotkey does not work in inventories.
  • MC-85527 – Shulkers opening into blocks.
  • MC-86197 – Shield blocking happens even while eating.
  • MC-87949 – The shield use statistic is not working.
  • MC-88491 – Projectiles hit the player, snowman, and witch who threw them at certain angles or close to the entities.
  • MC-89043 – Slime blocks moved by pistons often fail to bounce up the player.
  • MC-89361 – Player selectors fail finding player/Player is not correctly moved from the End to the Nether.
  • MC-89956 – Levitation has no effect if gliding with elytra.
  • MC-90969 – Cannot get stew from mooshrooms in Creative mode.
  • MC-91163 – Certain subtitles show up when the player is too far away to hear the sound.
  • MC-91368 – Ender dragon taking damage from thorns in Creative mode.
  • MC-91522 – Shulker rendering position desync and generates ghost shulker when destroying shulker-ridden boat or minecart.
  • MC-91893 – Missing subtitles for various sounds.
  • MC-92889 – Mending does not always consume experience if the player wears items with Mending that are already fully repaired.
  • MC-93198 – Throwing potions or throwable projectiles cause both hands to bob up and down.
  • MC-93477 – Shulkers opening into shulker.
  • MC-93631 – Pistons pop off blocks attached to their back when retracting.
  • MC-93813 – Snow golems throwing snowballs play arrow shooting sound.
  • MC-94094 – Snow golems do not drop their pumpkin when sheared.
  • MC-94535 – Flying and holding Ctrl really close to the ground emits walking particles.
  • MC-94730 – Endermen become passive when teleporting randomly during day while being aggressive.
  • MC-96319 – Mob pathfinding AI does not regard some blocks as obstructions and is unable to pathfind on top of them.
  • MC-96436 – Eggs, snowballs, and experience bottles break instantly when thrown while riding a horse.
  • MC-97247 – Map making sound uses equipment sound subtitle.
  • MC-97507 – Using item which modifies the held item shows "Gear equips" subtitle.
  • MC-97958 – Small slime has no jump or squish sound.
  • MC-99727 – Ghasts can be located using subtitles.
  • MC-100258 – Holding right-click on an untamed horse causes an obnoxiously loud sound.
  • MC-100342 – Several non-ticking blocks are marked as ticking forcing the growth algorithm to check chunks needlessly.
  • MC-101084 – Held items and blocks appear to bob up and down when opening a horse's inventory.
  • MC-101364 – Mobs and players sometimes dismount vehicles in a dangerous place.
  • MC-101374 – Endermen will not dodge melee attacks if the player is not aiming at their head.
  • MC-102319 – Nether portal trigger and travel sounds are not assigned to any sound category.
  • MC-102439 – Shield desynchronises.
  • MC-103655 – Cats do not stand up when using right-click on them while they are sitting on chests or beds.
  • MC-104900 – Skeletons, illusioners, and piglins with crossbows have broken agility reaction when hit, or walking on certain blocks when provoked.
  • MC-104949 – Mobs cannot jump shorter than half of the blocks.
  • MC-105132 – Horse, spider, and llama spin around when walking next to the fence or wall.
  • MC-105292falling_block lighting inconsistency with Smooth Lighting on.
  • MC-106968 – Snow golems are not damaged by splash or lingering water bottles.
  • MC-107103 – Trying to interact with an entity 3 or more blocks away without seeing its eyes only interacts client-side.
  • MC-108598 – Client rendering other player or mob holding compass influences compass of user.
  • MC-109121 – 2×2 jungle and spruce trees do not grow from the lowest layer.
  • MC-109248 – Extended piston head not removed when /setblock is used to place a different piston base.
  • MC-109370 – Bottom face of column blocks is rotated 180 degrees.
  • MC-109844en_us.json contains unused strings.
  • MC-109850 – Redstone wire does not have a bottom texture.
  • MC-111133 – Piston pushing opened shulker makes said shulker glitch.
  • MC-111381 – Rendering rotations for shulkers are set in onInitialSpawn method.
  • MC-111437 – Player activated fireworks do not count as a player kill.
  • MC-111475 – Fireworks cannot hurt invulnerable mobs when player in Creative mode.
  • MC-111493 – Fireworks do not cause knockback to either the player or mobs.
  • MC-111498 – Fireworks and water bottle damage do not make neutral mobs angry or hostile.
  • MC-111502 – Fireworks damage does not make passive mobs flee in panic.
  • MC-111726 – Minecart dismount position always above the minecart, even if there is space next to it.
  • MC-112131 – Intersecting dungeons: spawner replaced by cobblestone.
  • MC-112630 – Carrot on a stick cannot be broken.
  • MC-113068 – Zombie banging on door subtitle is called "Block broken".
  • MC-113381 – Falling dust particles of anvil and concrete powder blocks are black.
  • MC-113809 – Chorus flower plant, bamboo, sugarcane, cactus, and other plants grow instantly when supporting block is replaced with same block type.
  • MC-114000 – Mouse click in cat hissing sounds.
  • MC-114030 – Structure blocks take and apply NBT data of entities and tile entities directly instead of a copy when loading and saving structures.
  • MC-114304 – Retracting piston pushes entities standing behind the back of it.
  • MC-114544 – Kicked by "Flying is not enabled on this server" while sleeping.
  • MC-115750 – Advancement "Monster Hunter" (kill_a_mob) is not granted for killing certain hostile mobs.
  • MC-116293 – Functioning clock and compass in recipe book.
  • MC-116756 – Reversed and inconsistent subtitles for iron trapdoor.
  • MC-117312 – Hover and click events are at wrong position for right-to-left languages.
  • MC-117710 – Bonus Chest setting is not copied when re-creating world.
  • MC-117805 – Oak trees can generate right below height limit (y=256) resulting in incomplete tree.
  • MC-117806 – Dispenser with filled bucket at y=255 facing upwards replaces filled with empty bucket despite no fluid being placed.
  • MC-118080 – Bows without pulling predicate animate when other bows are pulled back.
  • MC-118096 – Incorrect position of particles when using bone meal on grass block.
  • MC-118234 – Advancement "Not Today, Thank You" can be triggered by non-arrow projectiles.
  • MC-118327 – Parrots cannot teleport onto non-full cubes and transparent blocks.
  • MC-118594 – Removal of Log4J2Plugins.dat causing a slowdown of 3 secs on startup while it has to rescan all classes.
  • MC-120335 – Flower pot bottom texture is not rendered because of incorrect uv values in the model file.
  • MC-120572/recipe crashes the game.
  • MC-120805 – Pig rotation is wrong when a player rides them when using a carrot on a stick.
  • MC-122128 – Recipe book resets itself to closed state after death.
  • MC-122187 – Teleported to coordinates wrong when teleporting entities relatively.
  • MC-122335 – Projectiles go through an entity if it is close to a player or a snow golem.
  • MC-122715/teleport command no longer prevents teleporting to invalid coordinates.
  • MC-123155 – When any non-player entity enters an End portal the obsidian platform is not regenerated and the entity can fall into the void.
  • MC-123453 – Armor stands cannot be placed in a 1 block high space if the EntityTag Small:1b is set.
  • MC-124428 – Firework star crashes game if there is an int array but no colors.
  • MC-124812 – Endermen holding a block can despawn.
  • MC-125006 – Stronghold and dungeon generate over each other.
  • MC-125055 – Igloo generates with brewing stand and flower pot contents dropped (and placed).
  • MC-125613 – Datapack tag #stairs does not use #wooden_stairs.
  • MC-126244/locate, explorer maps, and treasure maps can cause extreme TPS lag, even leading to a complete server freeze if structure generation is turned off.
  • MC-127004 – Waterlogged blocks show z-fighting when looking at them from distance.
  • MC-127149 – Land mobs cannot properly walk on the waterlogged blocks.
  • MC-127316 – General statistics out of order.
  • MC-127971 – Trying to throw a trident while having a shield or bow equipped will make the trident appear backwards in the player's hand.
  • MC-128066 – Highly transparent block edges on ice, slime block, and honey block.
  • MC-128247 – Dolphins can jump way too far causing them to hit on land.
  • MC-128658 – Nether and End biomes do not use correct blocks in buffet world type.
  • MC-129137 – Parrots imitating hostile mobs in peaceful is not that peaceful.
  • MC-130137 – Grass and mycelium do not decay underwater.
  • MC-130906 – Dolphins are moving very fast when near a boat.
  • MC-131046 – Angry dolphins give players Dolphin's Grace.
  • MC-131286 – Attack will use right hand instead of left hand when swimming (main hand: left).
  • MC-131360 – Music sometimes stops abruptly when going underwater.
  • MC-131440 – The message for trying to sleep at the wrong time implies that players can sleep only during a thunderstorm at night.
  • MC-131634 – Getting burnt if on top of non-full block.
  • MC-131770 – Rain particles appear one block below the water or lava surface.
  • MC-132236 – When executing /reload and then pressing L to open advancements, it instead tells me that there are no advancements unless I click.
  • MC-132607 – Splitting slimes and magma cubes do not copy NoAI value.
  • MC-132926 – The width of an advancement's description depends on the first line.
  • MC-132967 – Mushrooms show as green dots on map.
  • MC-133049 – Compasses do not point to the correct location when in an item frame on the ground or ceiling.
  • MC-133088 – Missing translation string death.attack.magic.player.
  • MC-134162 – Item entities can break turtle eggs.
  • MC-134481 – Typo in en_us.json: "Status requst has been handled".
  • MC-134608 – Certain spawner tag conditions induce game crash.
  • MC-134637 – Comparators on slabs drop when loading them with structure blocks.
  • MC-134755 – All short mobs drown just below the surface of water.
  • MC-134900server.properties generator-settings for level-type FLAT not implemented; property is stored in ignored flat_world_options NBT.
  • MC-135034 – Burning mobs are extinguished by snow in cold biomes, but not in snowy biomes.
  • MC-135151 – Typo in en_us.json: "An error occured!".
  • MC-135333 – Open fence gates still block players in water.
  • MC-135501 – Invalid tag inside another tag silently fails to reload data packs.
  • MC-135738 – Bossbar names that have scores do not update as intended after exiting and re-entering the world.
  • MC-135849 – Grass and mycelium do not decay under waterlogged blocks.
  • MC-136063 – Incorrect spacing for entity.minecraft.tropical_fish.type.sunstreak's value.
  • MC-136085 – Blocks attached to multi-block blocks are deleted when breaking the other half of the block.
  • MC-136868 – Ignited TNT, arrow, or trident turns black when it falls on soul sand or snow layers.
  • MC-137336 – Redstone dust's hitbox is inconsistent with other blocks when branching.
  • MC-137554 – Shearing sound is in "friendly creatures" sound category.
  • MC-138402 – Waterlogged walls "connect" to water source blocks above.
  • MC-138600 – Cats do not bring gifts if they have already decided to sit on the user's bed.
  • MC-138675 – Wither skulls inflict the Wither effect on players in Creative mode.
  • MC-138713 – "Two by Two" advancement does not require donkeys or mules.
  • MC-140544 – Pickaxes do not speed up piston breaking.
  • MC-140545 – Pathfinding prefers north (negative Z) direction.
  • MC-141934Ctrl + Pick block on a lectern does not display its book despite being saved to NBT.
  • MC-143443 – Redstone dust block states do not update properly if the wire is broken by a piston.
  • MC-143473 – Teleporting a mob while it is pathfinding will make it navigate back to where it was originally going.
  • MC-143904 – Adding a non-rail block to the #rails block tag will crash the game when placing a minecart on it.
  • MC-144107 – Miscalculation of camera position in windowed mode on Linux.
  • MC-144622 – Using /data modify to set the name from a block only works once.
  • MC-145140 – Fireballs cannot be interacted with when summoned.
  • MC-145862 – Villagers try to sleep in occupied beds.
  • MC-146824 – Ladders and tripwire hooks cannot be placed on the sides of redstone blocks, observers, and target blocks.
  • MC-146834 – Zombie pigman's head bottom texture is flipped.
  • MC-146928 – Cannot place doors, rails, buttons, pressure plate, redstone, etc. on soul sand.
  • MC-147255 – Beds in the Overworld will explode if in a Nether wastes biome.
  • MC-147368 – Pillager outpost can generate in water.
  • MC-147496 – Dolphin tries to catch the boat of the non-player ride.
  • MC-147516 – Hostile mobs will sometimes stop attacking and following their target when directly next to it.
  • MC-147591 – Cat type "Jellie" does not generate in villages upon world generation.
  • MC-147601 – Purpur pillar block top texture has not changed to a new texture.
  • MC-147625 – Ender dragon tries to regenerate from destroyed ender crystals.
  • MC-147691 – Enderman does not hit or damage the player if they keep standing still.
  • MC-147708 – Putting out fires is not considered mining a block, leading to strange effects.
  • MC-148067 – Snow golems damaged by snowfall in mountain or cold biomes.
  • MC-148360 – Cave ambience sounds play no matter where the player is.
  • MC-148474 – Sloped powered detector rails break when pushed or pulled by a piston.
  • MC-148794 – Guardians are not spawning in preset "Floating Island".
  • MC-148802 – Pillager do not spawn around outpost with the floating island generation.
  • MC-148836 – World search and world name text boxes are not focused when entering menu anymore.
  • MC-148869 – Player can clip through the ground when exiting a minecart or boat.
  • MC-148893 – Fox spawners do not render the fox inside of the block.
  • MC-148935 – Zombies with no AI still convert into drowned.
  • MC-148936 – Parrot summoned with negative Age has smaller hitbox.
  • MC-148955 – Iron golems can spawn inside of non-full blocks.
  • MC-149042 – Minecart dismount position is not consistent.
  • MC-149052 – Stonecutter recipe list does not show item tooltips.
  • MC-149081 – Entering a bed from a mount causes the player to bounce up and down.
  • MC-149308 – Thrown items appear right in front of head for a frame.
  • MC-149375 – Camera can be positioned inside of snow layers.
  • MC-149704 – Sneaking/crouching twice makes player sprint.
  • MC-149776 – Cartography table requires string for the recipe to show up in the recipe book.
  • MC-149792 – Client book length mismatch resulting in crash.
  • MC-149799 – When a crossbow is loaded and in the offhand, it can no longer be seen when carrying an item in the main hand.
  • MC-150020 – Composter is in the "Miscellaneous" category instead of "Decoration" like the other workstation blocks.
  • MC-150405 – Client handling of unknown entity attributes is bugged.
  • MC-150455 – Ignored lava hitbox level.
  • MC-150543 – Using a stonecutter can sometimes crash the game in certain circumstances.
  • MC-150806 – Multiple villagers are attached to the same profession block.
  • MC-151364 – Feeding a dolphin causes a crash when structure generation is turned off.
  • MC-152001 – Zombie villages never generate with baby zombie villagers.
  • MC-152084 – Villagers occasionally stand up out of beds at night, then can never sleep in that bed again.
  • MC-152157 – "Marie Stålkrantz" is not the right color in game credits.
  • MC-152170 – When a villager takes the bed of another villager, then the bed's previous owner will not look for a new bed.
  • MC-152441 – Corner quartz stairs (not corner smooth quartz stairs) do not have the border on the back and bottom that a normal quartz stair would have.
  • MC-152934 – Water and lava disappear when dispensed through a dispenser at build limit.
  • MC-153319 – Result of UUID selector is nondeterministic.
  • MC-153483 – When swapping tridents between hands the trident being held does not swap visually, it just flips backwards.
  • MC-153508 – Redstone dust traveling up the side of a block cannot be targeted.
  • MC-153787 – Zombie reinforcements can spawn on glass.
  • MC-154427 – Villagers only pick up four stacks of items.
  • MC-154617 – Server hangs on stop due to rcon.
  • MC-154867 – Tamed cats remain sitting if the world is reloaded while the cat is sitting on a chest.
  • MC-155742 – Iron golems tend to congregate on the north side of villages.
  • MC-155977 – Enchanting a book makes the book lose its name.
  • MC-156161 – Some chest loot is randomized across the same seed, unlike before 1.14.
  • MC-156306 – Villager not throwing bread during idle or meet up times.
  • MC-156442 – Some Latin and Armenian ligatures are not included in the Minecraft font.
  • MC-156600 – Shields appear to stop blocking when they have taken damage and are still in use.
  • MC-156866 – Villagers level from apprentice to journeyman with less experience than shown by XP bar.
  • MC-157077 – Villagers will not sleep in beds at night.
  • MC-157208 – Enchanting tables can display a blank enchantment option for hoes.
  • MC-157303 – Villagers wake up and seek a new "home" (bed) while living in a 2 high house.
  • MC-157436 – Player position is constantly reset when clicking with a sword or trident onto the ground in Creative mode.
  • MC-158542 – Iron golems do not stop spawning.
  • MC-158807 – Players can remove cursed enchantments on items by repairing them in inventory.
  • MC-158906 – After sleeping in a bed, players are not positioned at the center of a block.
  • MC-159300 – Villagers that have been infected by a zombie can despawn, even if they have been traded with.
  • MC-159371 – Leads are incorrectly positioned on bees.
  • MC-159500 – Hostile mobs attacking bees also cause the bees to attack players.
  • MC-159502 – Bees do not avoid water, killing themselves.
  • MC-159672 – Vex will occasionally try to attack the player in Creative or Spectator.
  • MC-159773 – Shulkers can teleport to non-solid faces, and do not teleport to some solid faces.
  • MC-159820 – 3rd person reverse trident bug.
  • MC-159918 – Foxes do not run from polar bears.
  • MC-159963 – Minecarts can break turtle eggs.
  • MC-160020 – Pulled bow changes its texture to the unpulled one when the durability changes.
  • MC-160053 – Enderman keeps following the player after becoming neutral/passive.
  • MC-160250 – Naturally-generated villagers are not pathfinding towards their POI; POI detection range is too small.
  • MC-160520 – Bees' wandering AI tries to go through three-way corners.
  • MC-160897 – Dropping an item using the drop key displays the hand animation but dropping items from within the inventory does not.
  • MC-160902 – Arm swings when right-clicking on full minecart.
  • MC-160959 – Clicking onto a bed in daytime does not grant the advancement "Sweet Dreams".
  • MC-161128 – Piston head left behind when base is quickly broken and replaced.
  • MC-161156 – Silverfish and endermites appear black on soul sand.
  • MC-161259 – Using the carrot on a stick while riding a pig plays no hand animation.
  • MC-161917 – Particles do not render underwater, behind water or other transparent blocks.
  • MC-161969 – Casting issue: adding ender eyes to End portal frames causes particles to lose precision.
  • MC-162340 – World border is rendered behind transparent blocks.
  • MC-162346 – Clouds do not render behind transparent particles.
  • MC-162385 – The background of /title text does not fade with the text.
  • MC-162665 – Food does not drop from a campfire when it is put out with a shovel or water bottle.
  • MC-162881 – Composter does not display particles when being fed composting items through a hopper.
  • MC-163286/setblock ~ ~ ~ air destroy does not destroy liquids.
  • MC-163333 – Plains houses and decorations can generate in taiga villages.
  • MC-163655 – Fire cannot be targeted like other blocks.
  • MC-163910 – Hand animation sometimes plays for a second time with high ping.
  • MC-163918 – Bees not animating their pollen gathering.
  • MC-163921 – Placing a block while looking at redstone ore plays no sound.
  • MC-163950 – Ice bordering water causes z-fighting issues from a distance.
  • MC-164111 – Transparent falling blocks make entities and block entities invisible.
  • MC-164129 – Ender dragon inner hitboxes are rendered offset by approximately 200 blocks.
  • MC-164158 – Lava does not emit smoke during rainfall.
  • MC-164184 – Breaking a shulker box with contents in Creative mode drops the block at an incorrect location.
  • MC-164205 – Endermen do not spawn in the End if difficulty is set to Easy.
  • MC-164224 – Non updated lava layers that rarely generate in Nether wastes, crimson forests, and warped forests.
  • MC-164233 – "Skilled" villagers without job site do not get precedence over unemployed villagers.
  • MC-164435 – Stream sounds do not loop properly.
  • MC-164446 – Tags do not load if one of their values is invalid, causing all data packs to unload.
  • MC-164569 – Random "Block Broken" in jungle.
  • MC-164692 – Entering a boat does not play hand animation.
  • MC-164948 – Entity shadow renders through transparent blocks.
  • MC-165518 – Village houses desert_temple_1 and plains_temple_4 have no floor at entrance.
  • MC-165549 – Arm swing animation is still played when drinking an item.
  • MC-165669 – Hand animation is played when using a spawn egg while aiming at block through a mob.
  • MC-165734 – Minecarts with furnace still display a hand animation with incompatible items when not on a rail.
  • MC-165958 – Clouds, transparent blocks, and other semi-transparent textures do not render behind semi-transparent entities.
  • MC-165962 – Some transparent items make transparent blocks and beacon beams not render behind them when dropped (again).
  • MC-165966 – Shadows do not render behind experience orbs.
  • MC-165968 – Transparent blocks do not render behind experience orbs.
  • MC-166135 – Bees inside a nest or hive do not grow up or get their breeding timer reset.
  • MC-166188 – Bees still hitting player after death.
  • MC-166245 – No sound for shearing snow golems.
  • MC-166246 – Skeleton horses cannot be leashed.
  • MC-166260 – Light from fire that has gone out lingers at the border of chunks.
  • MC-166269 – Wet wolves become black for an instant after shaking off water.
  • MC-166276 – Thrown items and blocks sometimes appear black for an instant.
  • MC-166292 – Subtitle from foxes eating chorus fruit: "Player teleports".
  • MC-166296 – Mobs picking up and equipping items does not play the equipping sound.
  • MC-166297 – Items do not render behind experience orbs.
  • MC-166346 – Transparent blocks do not render properly with tripwire above.
  • MC-166358 – Inconsistency with sounds of dispensers using shears.
  • MC-166398 – Mobs do not render behind experience orbs.
  • MC-166413 – Item frame turns black for an instant when being placed.
  • MC-166524 – Trying to dye a sheep with the same color as sheep displays hand animation.
  • MC-166576 – Player head shakes when loading world in F5.
  • MC-166593 – Zombie villagers in zombie villages are not persistent.
  • MC-166717 – Block outlines and hitboxes render behind all translucent blocks and clouds.
  • MC-166718 – Mobs no longer suffocate inside of soul sand, farmland, or grass paths.
  • MC-166725 – Entity hitboxes render behind all translucent blocks and clouds.
  • MC-166729 – Fishing lines render behind water, other transparent blocks, and clouds.
  • MC-166764 – Villagers generated during world generation have a lower follow range than villagers spawned by other means.
  • MC-166880 – Pufferfish spikes model seems to be broken.
  • MC-166895 – Underlines in written book's text disappear with subtitles.
  • MC-166921 – Incorrect bow animation when eating.
  • MC-166980 – Bees become stuck wandering to the northwest after completing a task, or randomly in large numbers.
  • MC-167039 – Right-clicking on a spawner with the same mob spawn egg as in spawner plays hand animation.
  • MC-167042 – Casting issue: campfire embers are generated at a point that loses precision at high coordinates.
  • MC-167043 – Enchantment glint only applies to the handle of shields with banners.
  • MC-167044 – Casting issue: enchanting table book does not open for the player at high distances in some cases.
  • MC-167046 – Casting issue: lava ember particles and lava popping sounds lose precision on creation at high coordinates.
  • MC-167047 – Casting issue: TNT blocks ignited by other explosions lose precision at high coordinates.
  • MC-167076 – Seagrass, tall seagrass, and sea pickles do not obscure direct sunlight when waterlogged.
  • MC-167077 – Foxes sleep on top of honey blocks, even in broad daylight.
  • MC-167090 – Entity hitboxes are rendered behind item frames.
  • MC-167091 – Casting issue: TNT blocks ignited by other explosions lose precision at high coordinates.
  • MC-167103 – Casting issue: mob spawning loses precision at high coordinates.
  • MC-167195 – Bees anger towards players in Survival when killed in one hit.
  • MC-167273 – Some special rendering blocks render in front of entity hitboxes.
  • MC-167342 – Structure block outline renders behind clouds and translucent blocks.
  • MC-167359 – Items are bright for a brief moment after being broken.
  • MC-167362 – Item frames are bright for a brief moment when placed.
  • MC-167386 – Binding hotbar hotkeys to mouse thumb button will not interact the way it should.
  • MC-167421 – Casting issue: minecarts with chests are generated in the wrong positions in abandoned mineshafts at high coordinates.
  • MC-167432Ctrl + middle-click on lectern does not copy written book.
  • MC-167447 – Wrong RenderStateShard name.
  • MC-167512 – Glass in the hand is rendered differently depending on the "Clouds" setting.
  • MC-167554 – Enchantment glint on shields is rendered incorrectly.
  • MC-167561 – All players can make a dog stand up or sit down.
  • MC-167692 – Infested blocks do not spawn silverfish when blown up.
  • MC-167971 – Casting issue: Particles emitted by redstone repeaters lose precision at high coordinates.
  • MC-167989 – Spawn point is not set when monsters are nearby.
  • MC-168139 – Enchanted armor pieces worn by entities lose their enchantment glint when looked at from certain angles.
  • MC-168311 – Fishing line disappears when in front of entities and block entites.
  • MC-168319 – Fireworks sometimes do not explode when launched at the edge or under a block.
  • MC-168384 – NBT-Tag Silent:1b does not work for bees.
  • MC-168485 – Chests do not render behind experience orbs.
  • MC-168540 – Threads created by net.minecraft.Util.backgroundExecutor() have misleading names.
  • MC-168673 – Iron golems congregate all in the same place in some villages.
  • MC-168675 – Settings that update after closing the video settings menu do not if the fullscreen setting is not changed.
  • MC-168748 – Rapid cod spawning and despawning causing performance issues.
  • MC-168772 – Experience orbs can crush turtle eggs.
  • MC-169008 – Using End portal in the Nether teleports the player to the End, but at the same coordinates the player was in the Nether.
  • MC-169319 – Letters ä, ë, ï, ö, ü, ÿ are included in the default font, but the alone umlaut/diaeresis (¨) is not.
  • MC-169514 – Tamed parrots cannot be renamed unless they are flying.
  • MC-169533 – Asymmetrical walls in snowy_cartographer_house_1.
  • MC-169679 – Composters do not make sounds when fed by hoppers.
  • MC-169683 – Bells cannot be hung from certain blocks that have a wide enough base.
  • MC-169692 – Entity shadow floats slightly above the ground.
  • MC-169715 – Misrotated block in snowy_small_house_3.
  • MC-169764 – Fish flopping sound shows "Footsteps" subtitles.
  • MC-169832 – Transparent item models have inconsistent rendering when a glowing entity is present.
  • MC-169869 – Mooshroom using incorrect texture in Programmer Art.
  • MC-169891 – Zombie reinforcements can spawn in regardless if light level is higher than 9 in Nether (Hard difficulty).
  • MC-169965 – Potion effect timers for higher levels can remain at 0:00 after the higher level has run out if multiple levels of the same effect were applied in descending order.
  • MC-169975 – Highlight players (spectators) key does not affect any players other than the player.
  • MC-170075 – "Online play is not rated" checkbox has no outline when focused.
  • MC-170128 – Cannot build an EntityType without a datafixer due to an IllegalArgumentException.
  • MC-170242 – Asymmetrical walls in taiga_medium_house_4.
  • MC-170273 – Diamond swords use the wrong pallet.
  • MC-170274 – Pickaxe textures are inconsistent.
  • MC-170470 – At snowy_library_1, the snow block is placed next to the window, which causes ugly visual effect.
  • MC-170556 – Hoe textures are inconsistent.
  • MC-170584 – Structure taiga_meeting_point_2 from zombie villages has 1 misrotated log.
  • MC-170591 – Misrotated floor blocks in desert_tool_smith_1 basement.
  • MC-170612 – Villagers spawned by meeting points have frozen AI and do not move when that chunk is freshly generated.
  • MC-170773 – Recipe book and filtering craftable do not stay open for blast furnace and smoker when (re)loading the world.
  • MC-170836 – Cannot set the top of soul sand on fire.
  • MC-171618 – Players wearing armor take less damage from burning when standing in fire under certain conditions.
  • MC-171756 – Weird fire bug.
  • MC-171939 – Many mobs are placed incorrectly in the statistics.
  • MC-171969 – Fall damage is negated when stepping up after falling.
  • MC-172025 – Several misrotated blocks at snowy_medium_house_2.
  • MC-172307 – All loaded tileticks instantly run in the first tick after loading the chunk.
  • MC-172517 – Walls do not behave normally when next to soul sand.
  • MC-172524 – Letters of name tag render inconsistently when sneaking (within the same name tag).
  • MC-172531 – Small mobs get stuck in fence corners.
  • MC-172650 – Ice side texture does not appear underwater.
  • MC-173115 – Mobs can spawn inside of wither roses.
  • MC-173367 – Arrows are floating in midair after being pushed by piston.
  • MC-173732 – Fire and soul fire do not have loot tables.
  • MC-174071 – Roof of savanna_mason_1 is cut off.
  • MC-174072 – Structure savanna_temple_2 contains one misrotated block.
  • MC-174073 – Two misrotated blocks in savanna_small_house_5.
  • MC-174075 – Misrotated block in savanna_butchers_shop_1.
  • MC-174076 – Inconsistent rotation of logs under windows in savanna_small_house_4.
  • MC-174078 – Three misrotated blocks in snowy_armorer_house_2.
  • MC-174079 – Misrotated block at snowy_weapon_smith_1.
  • MC-174082 – Three misrotated blocks in snowy_small_house_2.
  • MC-174083 – Three misrotated blocks in snowy_butchers_shop_1.
  • MC-174234 – Village structure snowy_masons_house_1 has two misrotated blocks.
  • MC-174568 – Rail updates are 3–4x times laggier since 1.13.
  • MC-174648 – Recipe book button of crafting interfaces cannot be unhighlighted.
  • MC-174790 – Mob on turtle eggs causes the game to crash.
  • MC-174932 – Right-to-left text appears left-to-right after game start until language is changed.
  • MC-175171 – Fishing bobber can get stuck on a ledge when being reeled in.
  • MC-175201 – Misrotated floor block in savanna_small_house_1, savanna_small_house_2, savanna_small_house_3, and savanna_small_house_7.
  • MC-175634 – Fishing line disconnects while drinking.
  • MC-176104 – Dropped compasses always point up.
  • MC-176640 – Players can set their spawn point inside dangerous blocks.
  • MC-176644 – Observers do not trigger when a fence connects to a newly grown tree.
  • MC-177075 – Taking product out of stonecutter produces no subtitle.
  • MC-177080 – Sounds for traveling through a portal have no subtitle.
  • MC-177088 – Polar bear step sound does not have subtitles.
  • MC-177346 – A compass in a mob's hand does not point to correct location if the mob turns.
  • MC-177712 – Nether portal blocks do not have loot tables.
  • MC-177873 – Trident and shield holding model is activated when using an item with a right click function in another hand.
  • MC-178029 – Chunks get scrambled by logging in twice on solo world.
  • MC-178441 – Endermen do not avoid the wither's skull projectiles.
  • MC-178570 – When blocking a wither skull with a shield, the player still receives the Wither effect.
  • MC-178572 – Using a shield triggers model for other poses if respective item is held in the other hand.
  • MC-178576 – Projectile protection has no effect on wither skulls, unlike ghast fireballs
  • MC-179309 – Trident animates backwards while eating.
  • MC-179989 – Smithing table and anvil UI does not have "Inventory" title above player inventory.
  • MC-181108 – Right-to-left text is displayed left-to-right at all times.
  • MC-181566 – Powered redstone dust only emits particles at the center of the block.
  • MC-182076 – Horse jumping sound is unused.
  • MC-182249 – Problems with potted_cactus.json block model file.
  • MC-182888 – Compasses and clocks work like normal in villager trading GUI.
  • MC-183249 – Carving mask BitSets created for lower chunk statuses.
  • MC-183718 – Stronghold End portal can be overwritten by ocean ruins.
  • MC-185616 – Turtle eggs cannot hatch on red sand.
  • MC-185949 – Copy "C" in "Click to Copy to Clipboard" is not capitalized.
  • MC-186353 – The "s" and "m" in "Edit sign message" are uncapitalized.
  • MC-189570 – Middle Mouse Button does not work as a hotbar slot in inventory.

แกลเลอรี[]

งาน MINECON Live 2019[]

Screenshots of the Nether Update from MINECON Live 2019:

ภาพถ่ายในภายหลัง[]

ภาพวาดแนวคิดเบื้องต้น[]

วิดีโอ[]

ตัวอย่าง

A trailer for the update was released on June 23, 2020.

เปิดตัว[]

วิดีโอทำโดย slicedlime:

รุ่น Java[]

เพลงประกอบ[]

Videos uploaded to Lena Raine – Topic by Ingrooves

Plays exclusively in the Crimson Forest biome.

Plays exclusively in the Nether Wastes biome.

Plays in both the Basalt Deltas and Soul Sand Valley biomes.

The thirteenth music disc to be added to Minecraft.

The original mix of Pigstep before converted to mono.

เกร็ดความรู้[]

 • This update hosts the largest addition of new blocks into the Java Edition of the game, adding a total of 74. This surpasses 1.14 which added 69 different block variants.
 • Starting with 1.16, all major update version numbers will be the same for both the Java และ Bedrock.[7][8]
 • The main menu panorama does not include any mobs, new or old, and is the first to do so since 1.13 when version-specific menu panoramas started being used.
 • 1.16 fixes the most bugs that were existent prior to its development out of any release version, narrowly beating 1.8.
 • 1.16 is the first update to have release candidates since 1.0.0.

ดูเพิ่ม[]

 • Bedrock Edition 1.16.0

อ้างอิง[]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ MINECON article
 2. "Everything We Announced at MINECON Live 2019" – Minecraft.net, เกิดข้อผิดพลาด: ค่าเวลาไม่ถูกต้อง
 3. "Minecraft: Connecting More Players Than Ever Before" โดย Helen Chiang news.xbox.com, 18 พฤษภาคม 2020.
 4. “No, piglin, don't hunt the baby hoglins.”@henrikkniberg, December 5, 2019
 5. “I haven't seen that before... :o”@kingbdogz, March 25, 2020
 6. “Old sketch (Inaccurate carrot) Have fun with the balding lava friends ❤️”@johanaronson, March 25, 2020
 7. “We are skipping 1.15 so the next release will be 1.16.”@chupacaubrey, March 16, 2020
 8. Replying to "are version numbers finally going to be the same across both bedrock and java then?": “That is the plan! 👇 So that it’s not so confusing anymore.”@chupacaubrey, March 16, 2020
Advertisement