Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
รุ่น Java 1.15.2
วันที่ปล่อย

?

ดาวน์โหลด

ไคลเอนต์ (.json)
เซิร์ฟเวอร์

Obfuscation maps

ไคลเอนต์
เซิร์ฟเวอร์

รุ่นอื่น ๆ ของ
1.15.2

1.15.2 นั้นเป็นการอัพเดทย่อยของรุ่น รุ่น Java โดยปล่อยออกมาในวันที่ 21 มกราคม 2563[1] ซึ่งเพิ่ม game rules ใหม่ๆ และปรับปรุ่งบั๊กต่างๆ

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

รูปแบบคำสั่ง[]

Gamerule
 • เพิ่ม doPatrolSpawning.
  • ควบคุมการเกิดของ patrol
  • โดยปกติ ถูกตั้งเป็น true
 • เพิ่ม doTraderSpawning.

ทั่วไป[]

The disclaimer that appears when clicking on to multiplayer.

Multiplayer
 • Added a legal disclaimer when clicking the multiplayer button from the main menu: a new information screen informs the player that "Online play is not rated".

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

Saplings
 • Oak and birch saplings grown with a flower 2 blocks away within a 5×3×5 volume centered on the sapling have a 5% chance to generate a bee nest on the side of the tree.

ม็อบ[]

Bees
Horses
 • The texture of the horse armor slot in the horse GUI has been changed to reflect the current horse armor textures.

การสร้างโลก[]

Bee nests
 • Now have a 2% chance to spawn in flower forests.
 • Now have a 0.2% chance to spawn in forest, wooded hills, birch forest, tall birch forest, birch forest hills, and tall birch hills biomes.

ระบบการเล่น[]

Status effects
 • Effects are now stored when overwritten by an effect of a higher amplifier.
  • A beacon effect will only temporarily overwrite a lower amplifier potion until the beacon effect runs out.

ทั่วไป[]

Models
 • Added gui_light option in models to allow controlling light when rendering model as an item in a GUI.
  • If set to side, the model will be rendered like a block.
  • If set to front, the model will be shaded like a flat item.
Game window
 • Now displays the session type in the window title, such as singleplayer or multiplayer.
  • If applicable, the window title also specifies the type of multiplayer server the player is on, such as on a LAN or third-party server.
  • If there is a * after Minecraft then it's modded. Example: "Minecraft* 1.15.2 - Singleplayer"
  • Example: "Minecraft 1.15.2 - Multiplayer (LAN)".
  • Available types: "Singleplayer", "Multiplayer (LAN)", "Multiplayer (Realms)", and "Multiplayer (3rd-party)". (Any of these can be with the * mentioned above)
Main menu
 • If the game is modded, "(Modded)" will appear with the game version found on the bottom-left of the main menu.
  • Example: "Minecraft 1.15.2 (Modded)".
Profiler report
 • Now captures more information about performance problems.[2]
Textures
 • Removed a stray pixel from the bottom-right of the critical hit particle texture.[3]

บั๊กที่แก้ไข[]

35 ปัญหาได้รับการแก้ไข
From released versions before 1.15
 • MC-862 – Spawn protection does not work for item frames, paintings and armor stands.
 • MC-1541 – Beacon effect removes potion effect of the same type.
 • MC-51053 – Furnace minecarts lose power after navigating corners.
 • MC-71426 – Arrows visually despawn when kept from despawning with command blocks
 • MC-88038 – Furnace minecarts go backwards when turning corners.
 • MC-106468 – End crystal beam has incorrect texture on one side.
 • MC-116962 – F3 + T still reloads loot tables and advancements despite the addition of the /reload command
 • MC-147657 – Private Use Characters past E6FF are replaced with box characters even with a modified glyph_sizes.bin.
 • MC-150575 – Concrete powder does not turn into concrete when letting it fall beside water.
 • MC-153987 – Falling down ladders while wearing elytra.
 • MC-166319 – B on "Open in browser" is lowercase in link confirmation GUI.
 • MC-167018 – Misplaced pixel in critical hit particle texture.
 • MC-167079 – Horse armor texture is off.
 • MC-167416 – Distance from where a monster will stop you from sleeping is off center.
From 1.15
 • MC-165695 – Hoppers harvesting honeycomb from bee hives and bee nests only pick up one honeycomb.
 • MC-166312 – Loom UI pattern icons are too dark.
 • MC-166324 – "Raw input" button has lowercase "i".
 • MC-166397 – Entities become white from certain angles when affected by glowing and invisibility effects.
 • MC-166722 – Some custom item models appear dark in the inventory.
 • MC-167201 – Invisible glowing entities do not respect their team color.
 • MC-167219 – Reloading a resource pack enough times will cause intense lag.
 • MC-167220 – Items on marker armor stands no longer glow.
 • MC-167235 – Distance from where you can enter a bed is off center.
 • MC-167344com.mojang.blaze3d.platform.ClipboardManager leaks direct buffers.
 • MC-167444iron_golem_crackiness_* textures show up on invisible iron golems that are damaged.
 • MC-167709 – Bees that ride a boat, minecart or other entities when entering their hive or nest cannot leave the hive or nest ever again.
 • MC-168091 – Concrete powder does not convert into concrete when dropped into deep water.
From 1.15.1
 • MC-168230 – End crystal beam is dark/desaturated.
 • MC-168467 – Bees do not remember how many crops they have pollinated.
 • MC-168657TrueTypeGlyphProviderBuilder.create(ResourceManager) leaks buffer.
 • MC-169157 – Breaking a hive with an obstructed front makes bees vanish.
ปัญหาที่ป้องกันการเข้าถึงไว้

วิดิโอ[]

วิดิโอนี้ สร้างโดยสไลซด์ไลม์:

เกล็ดความรู้[]

 • 1.15.2 นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งแรกของปี 2020 และถือว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกของทศวรรษ 2020s

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft 1.15.2" – Minecraft.net, ข้อผิดพลาด: เวลาไม่ถูกต้อง
 2. "What's New in Minecraft 1.15.2 Pre-release 1?" – slicedlime on YouTube, มกราคม 14, 2020
 3. MC-167018
Advertisement