Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
1.9.0
BE 1.9.0.jpeg
รุ่น

รุ่น Bedrock

วันที่ปล่อย

5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)[1]

เวอร์ชันพัฒนา
เวอร์ชัน Beta
เวอร์ชันโพรโทคอล

กำลังรอ

รุ่นอื่น ๆ ของ
1.9
 • Java Edition Classic server
 • Java Edition
 • Bedrock Edition
 • Education Edition
 • New Nintendo 3DS Edition

1.9.0 เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Bedrock Edition เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2019 (พ.ศ. 2562) มันเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างจาก Village and Pillage การอัพเดตที่ไม่ได้เพิ่มใน 1.8.0 [1][2]

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[]

บล็อก[]

Barrel, Bell, Blast Furnace, Cartography Table และ Smoker
 • ปัจจุบันไม่มีฟังก์ชั่น
Fletching Table
 • Can be crafted in crafting table using crafting table and arrow.
 • ปัจจุบันไม่มีฟังก์ชั่น
Flowers
 • เพิ่มไอเท็ม cornflower
  • คราฟ blue dyeได้
  • ปรากฏใน plainsไปโอม
 • เพิ่มไอเท็ม lily of the valley
  • คราฟ white dyeได้
  • ปรากฏใน forest ไปโอม
Grindstone
Lantern
 • ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่
Signs
 • Now come in all different wood types: spruce, birch, acacia, jungle and dark oak.
Smithing Table
 • Can be crafted in crafting table using crafting table and cobblestone.
 • ปัจจุบันไม่มีฟังก์ชั่น
 • เฉพาะรุ่นนี้: Uses the older texture from Java Edition snapshot 18w44a.
Smooth blocks
 • Added smooth stone, smooth sandstone, smooth red sandstone and smooth quartz block.
Slabs
 • เพิ่ม stone, andesite, polished andesite, diorite, polished diorite, granite, polished granite, mossy stone brick, mossy cobblestone, smooth sandstone, smooth red sandstone, smooth quartz, red nether brick, and end stone brick แสลป.
 • เฉพาะรุ่นนี้: Added cut sandstone and cut red sandstone slabs.
Stairs
 • Added stone, andesite, polished andesite, diorite, polished diorite, granite, polished granite, mossy stone brick, mossy cobblestone, smooth sandstone, smooth red sandstone, smooth quartz, red nether brick, and end stone brick stairs.
Walls
 • Added brick, andesite, diorite, granite, prismarine, stone brick, mossy stone brick, sandstone, red sandstone, nether brick, red nether brick, and end stone brick walls.

ม็อบ[]

Pillagers
 • They are hostile mobs, considered a subset of illagers.
 • Have 24 (Heart.svg × 12) health.
 • They wield crossbows.
 • Drop arrows and their crossbows when killed (affected by Looting).
 • They will raid, or take over, villages, killing villagers.
 • They can't equip armor of any type.
 • Available only through Experimental Gameplay.
ม็อบเป็นกลาง
 • Now randomly enter love mode.

การสร้างโลก[]

Bamboo forests
 • New biome variant of jungles.
 • It contains bamboo shoots, podzol, and pandas.

รูปแบบคำสั่ง[]

showDeathMessages
 • Allows players to select whether a message appears in chat when a player or tamed mob dies
 • Has new "Immediate Respawn" option
/tellraw
 • Enables the use of raw text formatting to be able to send translatable text output to chat using JSON
/particle
 • Added following particles:
  • minecraft:test_flipbook
  • minecraft:test_vertexrandom
  • minecraft:balloon_gas_particle
  • minecraft:mobspell_emitter
  • minecraft:basic_crit_particle
  • minecraft:portal_directional
  • minecraft:bubble_column_down_particle
  • minecraft:portal_east_west
  • minecraft:portal_north_south
  • minecraft:bubble_column_up_particle
  • minecraft:crit_emitter
  • minecraft:splash_spell_emitter
  • minecraft:end_chest
  • minecraft:totem_particle
  • minecraft:evocation_fang_particle
  • minecraft:water_splash_particle
  • minecraft:evoker_spell
  • minecraft:water_wake_particle
  • minecraft:magnesium_salts_emitter
  • minecraft:wither_boss_invulnerable
  • minecraft:mob_portal
Gamerules
 • The number of commands run through functions can be limited with a new gamerule (defaults to 10,000) to limit performance issues.
Functions
 • Can now be run every tick creating an update loop.
ป้าย
 • Custom tags can be applied to entities and players to create more flexible selector groupings.
 • Added has_tag filter in components to allow checks to see if an entity has a specified tag.
 • Autocomplete can be used for tags.
 • /kill command now kills creative mode players.

ทั่วไป[]

Pause menu
 • Added a new "feedback" button.
  • Shows links to the Minecraft feedback site, the bug tracker, and Mojang support site.
 • "How to Play" button is now visible from the in-game settings menu.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[]

บล็อก[]

 • Moss stone ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Mossy Cobblestone
 • สูตรคราฟของ nether brick fences เปลี่ยนเป็นบล็อกอิฐ 4 ชิ้นและไอเท็มอิฐ 2 ชิ้น
  • Previously crafting recipe is now used to make a nether brick wall.
 • Smooth sandstone และ smooth red sandstone ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น cut sandstone และ cut red sandstone, respectively.
 • Sign ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Oak Sign
  • ป้ายไม้โอ๊คตอนนี้ต้องใช้แผ่นไม้โอ๊คเพื่อประดิษฐ์แทนที่จะใช้แผ่นไม้อื่น.
 • Stone slabs ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น smooth stone slabs และ ตอนนี้ต้องการ smooth stone to craft, instead of regular stone.
  • Previously crafting recipe is now used to make a new stone slab.
 • Sandstone and Red Sandtone stairs and slab cannot be crafted using any type of sandstone or red sandstone but now require regular sandstone or red sandstone to craft it.
Cauldrons
 • เฉพาะรุ่นนี้: Can now be used to hold lava.
  • Will burn entity inside it and emit light.
Tripwire
 • เฉพาะรุ่นนี้: Is now activated when broken, unless broken with shears.
Wool
 • White colored wool เปลี่ยนชื่อเป็น white wool.

การเล่นเกม[]

 • Added several new loading screen tips and trivia suggested by the community.
 • ตอนนี้จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังการแชทเมื่อสัตว์ที่เชื่องตาย (MCPE-35138)
 • Improved performance when using Function commands; they are now pre-compiled on world reload

ทั่วไป[]

Minecraft Script Engine
 • ใช้ JavaScript
 • Scripts can be written and bundled with Behavior Packs to listen and respond to game events, get and modify data in components that entities have, and affect different parts of the game.
 • Only available on Windows 10, and only when the Use Experimental Gameplay setting is enabled.
โหมดผู้เล่นหลายคน
 • ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมและเล่นเกมด้วยเวอร์ชั่นที่ไม่ตรงกัน (MCPE-38945).

สิ่งที่แก้ไข[]

 • Fixed a crash that occurred during gameplay
 • MCPE-37941 – Fixed a crash that could occur when replacing a wooden door with an iron one
 • Fixed a crash that could occur when using pickblock on a chest filled with written books
 • Updated low disk space error message
 • MCPE-38302 – Held items now show the correct texture when changing resource packs
 • MCPE-38212 – Fixed touch controls so players no longer get stuck in sneak position when underwater
 • Fixed Panda feeding animation
 • MCPE-38321 – Crossbows no longer fire accidentally when interacting with blocks or mobs on touch screen devices
 • MCPE-38314 – Crossbows can now be used to hit mobs
 • MCPE-38358 – The trident throwing animation no longer gets mixed up with the new crossbow animation
 • MCPE-38465 – Fixed the issue with breaking blocks when trying to fire a crossbow on touch screen devices
 • Added new notification for worlds that have missing templates, with a prompt to redownload the relevant template from the store if necessary
 • Improved text entry in various fields – text boxes can be highlighted and selected using the keyboard
 • The skin picker menu now only displays progress/loading animation when online
 • Fixed missing "Save to Microsoft account" message when saving purchases on Nintendo Switch in handheld mode
 • Players can no longer change their customized player permissions in multiplayer games
 • MCPE-35130 – Fixed remaining commands that use relative coordinates that are below y=3
 • MCPE-22480 – Shulker boxes now push mobs when opening
 • Error messages are now more informative when trying to join an unavailable world
 • MCPE-35910 – Fixed a remaining issue that could cause a sudden change in direction on touch screen devices
 • MCPE-38300 – Falling block entities can now be killed using commands
 • MCPE-28864 – Defeating the Ender Dragon now drops the correct amount of XP and generates a Dragon Egg in converted worlds
 • MCPE-35134 – Vines collected with silk touch tools can be used correctly in banner designs
 • MCPE-35138 – A notification is now put in the chat when a tamed animal dies.
 • MCPE-19699 – End gateway portals now work correctly even if the destination area has already been generated
 • MCPE-12025 – Dropped items are now correctly displaced by slabs and glass
 • Improved marketplace navigation when using a controller or keyboard
 • Fixed the swimming animation of the "Syrena" skin in Pirates of the Caribbean Mash-up pack
 • MCPE-36340 – Repeating command blocks now keep their 'always active' state when cloned
 • MCPE-36952 – Clocks and Compass items now load in correctly when joining a world

อ้างอิง[]

 1. "Minecraft Bedrock Updated!" โดย Tom Stone. Minecraft.net, 5 กุมภาพันธ์ 2019
 2. - 1.9.0 (Bedrock) "February 5, 2019" – Minecraft.net
Advertisement