รุ่นจาวา 1.15 พรีรีรีสต์ 3

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล


รุ่นจาวา 1.15 พรีรีรีสต์ 3
รุ่น

รุ่น Java

วันที่ปล่อย

?

{{{type}}} สำหรับ

1.15

ดาวน์โหลด

Client (.json)
Server

Obfuscation maps

Client
Server

เวอร์ชันโพรโทคอล

Pending

เวอร์ชันดาต้า

Pending

[[หมวดหมู่:รุ่น Java 1.15 {{{type}}}s]]

รุ่นจาวา 1.15 พรีรีรีสต์ 3 (1.15 Pre-release 3 หรือ1.15-pre3) นั้นเป็นรุ่นพรีรีรีสลำดับที่ 3 ของรุ่นจาวา 1.15, โดยปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562[1] ซึ่งได้ปรับเพิ่มข้อความสแปลชใหม่เข้ามา และแก้ไขบั้คต่างๆ

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Splashes
 • Added the following splash text:
  • "In case it isn't obvious, foxes aren't players."[2]
  • "Buzzy Bees!"
  • "Minecraft Java Edition presents: Disgusting Bugs"

การเปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Farmland, grass path and soul sand
Signs
 • Made text colors on signs match how they looked in previous versions.[when?]

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Heads-up display
 • Tweaked the brightness of the hotbar.
Performance
 • Tweaked chunk loading and rendering performance further.
Textures
 • Removed transparent pixels from the honeycomb texture.

บั๊กที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

39 ปัญหาได้รับการแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.15
 • MC-27287 – Baby wolves spawn hurt.
 • MC-63720 – Banners do not move in wind when over certain Time value of the level.dat.
 • MC-100222 – Breeding wolves with rotten flesh causes Hunger to the player.
 • MC-155616 – Shulkers in boats disappear after entering end gateways.
 • MC-163879 – Dispenser plays failed sound when equipping a single mob head.
 • MC-164342 – Barrels do not generate LootTable when broken.
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.15
 • MC-161144 – Baby ocelots do not spawn naturally.
 • MC-162518 – Blocks in the inventory are no longer shaded properly.
 • MC-162590 – Enchantment glint blur renders rough.
 • MC-163946 – Tridents with one durability remaining can be thrown.
 • MC-164792 – Underlined text in chat is not underlined.
 • MC-165203 – Semi-transparent pixels on skin's outer layer renders wrongly in inventory model.
 • MC-165212 – Snow can be placed on top of fully grown wheat.
 • MC-165550 – Lighting of slimes and magma cubes becomes dark when they land to the ground.
 • MC-165707 – Tamed wolves do not have 20 health points.
 • MC-165957 – Block hitboxes are rendered transparent again.
 • MC-165971 – TNT in a minecart with TNT is offset.
 • MC-165975 – Water does not properly connect to itself.
 • MC-166025 – Hotbar is almost completely opaque.
 • MC-166056 – Enchantment glint does not render correctly.
 • MC-166062 – Patterns on banners fill up the whole banner.
 • MC-166063 – Projectile entities are flipped backward.
 • MC-166071 – Banner outline is weirdly colored again.
 • MC-166110 – Honeycomb item has random transparent pixels.
 • MC-166171 – Shields are not rendered correctly.
 • MC-166195 – Inconsistent behavior of dispensers with mob heads.
 • MC-166198 – A dispenser dispenses two wither skeleton skulls instead of one if a mob or a player is right next to it.
 • MC-166312 – Loom UI pattern icons are too dark.
 • MC-166333 – Horse jumping is odd with elytra.
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
 • MC-166374 – Enchantment glint does not show on items outside of the player's inventory or in third-person mode.
 • MC-166376 – Ender chests are invisible.
 • MC-166386 – The player is pushed away when they are at the edge of a block of farmland, grass path or soul sand.
 • MC-166389 – Silverfish suffocate inside of soul sand.
 • MC-166411 – "Edit Server Info" window closes itself when clicking on text fields.
 • MC-166419 – Trident can be shot through the closed shulker, wither, ender dragon and invulnerable mobs.
 • MC-166508 – Glitchy chunk rendering is back.
 • MC-166535 – Armor Stands rotation and position visual bug.
 • MC-166585 – Banners do not have a breaking animation again.
 • MC-166684 – Trying to hold Tab ↹ key while at the multiplayer section makes the game crash.

วิดิโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Video made by slicedlime:

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. "Minecraft 1.15 Pre-Release 3" – Minecraft.net, เกิดข้อผิดพลาด: ค่าเวลาไม่ถูกต้อง
 2. MC-166292
 3. MC-166718