ราง อาจหมายถึง:

  • รางรถไฟ - ไอเทมที่ใช้ในการเป็นเส้นทางเคลื่อนที่ของรถรางต่างๆ
  • รางรถไฟฟ้า - ไอเทมที่ใช้ในการเร่งความเร็วของรถรางต่างๆ
  • รางตรวจจับ - ไอเทมที่ใช้ในการเป็นแหล่งสุญญาณเรดสโตน
  • รางรถไฟสำหรับจุดฉนวน - ไอเทมที่ใช้ในการ"จุดฉนวน"บล็อกบางชนิดเช่นรถรางพร้อม TNT
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.