Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

พืช (อังกฤษ: Plants) สามารถพบได้ทั้งบนบก และในน้ำ รวมถึงสิ่งก่อสร้างบางอย่าง และบล็อกบางชนิดด้วย เช่นดอกไม้ ต้นไม้ แลพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดยพืชส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ในบางทาง ซึ่งอาจหมายถึง:

บล็อก[]

ไอเทม[]

สิ่งก่อสร้าง[]

พืชปลอม[]

พฤติกรรมด้านล่างนี้คล้ายคลึงกับพืชใน ไมน์คราฟต์ แต่จะเป็นการแสดงแทนสิ่งมีชีวิตในชีวิตจริงตัวอื่นๆ มากกว่าจะเป็นพืช:

พืชน้ำ[]

สัตว์[]

 • แนวปะการัง (โครงสร้าง)
 • ปะการัง
 • แผ่นปะการัง
 • แตงกวาดองทะเล
 • บล็อกปะการัง
 • Sponge (ฟองน้ำเปียก)

เห็ดรา[]

 • เห็ดยักษ์ (โครงสร้าง)
 • เห็ด
 • บล็อกเห็ด
 • Mycelium

เรื่องที่แต่งขึ้น[]

"พืช"เหล่านี้ไม่ได้มีิยู่จริงในชีวิตจริง ถึงแม้ว่าชื่อบางส่วนจะอ้างอิงมาจากพืช หรือเห็ดราที่มีอยู่จริง, แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นภายในเกม

"พืช"เอนด์[]

 • ดอกคอรัส
 • ผลคอรัส
 • พืชคอรัส
 • ต้นคอรัส (โครงสร้าง)

"พืช"เนเธอร์[]

หมายเหตุ: ในขณะที่พืชเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นเห็ดรา แต่พวกมันก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับเห็ดราในชีวิตจริง
 • เห็ดรา[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • เห็ดรายักษ์ (structure)‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • หูดเนเธอร์
 • Nether Sprouts[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • Nylium[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • Roots[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • Shroomlight[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
 • Twisting Vines[กำลังมา: JE 1.16]
 • Weeping Vines[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]

ดูเพิ่ม[]

 • พุ้มไม้
 • หย่อมพืช

เกร็ดความรู้[]

 • บล็อกหญ้านั้นเป็นพืชชนิดเล็กที่เพิ่มเข้ามาในเกมในรุ่น Cave game tech test.
 • พืชบางชนิดนั้นสามารถเกิดอยู่ในหย่อมดินใต้พื้นผิวได้
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement