พืช (แก้ความกำกวม)

จาก Minecraft Wiki

พืช (อังกฤษ: Plants) สามารถพบได้ทั้งบนบก และในน้ำ รวมถึงสิ่งก่อสร้างบางอย่าง และบล็อกบางชนิดด้วย เช่นดอกไม้ ต้นไม้ แลพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดยพืชส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ในบางทาง ซึ่งอาจหมายถึง:

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สิ่งก่อสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พืชปลอม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พฤติกรรมด้านล่างนี้คล้ายคลึงกับพืชใน ไมน์คราฟต์ แต่จะเป็นการแสดงแทนสิ่งมีชีวิตในชีวิตจริงตัวอื่นๆ มากกว่าจะเป็นพืช:

พืชน้ำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัตว์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เห็ดรา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรื่องที่แต่งขึ้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

"พืช"เหล่านี้ไม่ได้มีิยู่จริงในชีวิตจริง ถึงแม้ว่าชื่อบางส่วนจะอ้างอิงมาจากพืช หรือเห็ดราที่มีอยู่จริง, แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นภายในเกม

"พืช"เอนด์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

"พืช"เนเธอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • บล็อกหญ้านั้นเป็นพืชชนิดเล็กที่เพิ่มเข้ามาในเกมในรุ่น Cave game tech test.
  • พืชบางชนิดนั้นสามารถเกิดอยู่ในหย่อมดินใต้พื้นผิวได้
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง