Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
พีระมิดทะเลทราย
Desert pyramid
ไบโอม

ทะเลทราย
เนินเขาทะเลทราย

ส่วนประกอบ

ดูที่ /โครงสร้าง

สามารถเกิด
ภายหลัง

ไม่

พีระมิดทะเลทราย (อังกฤษ: Desert pyramids)นั้นเป็นสิ่งก่อสร้างหินทรายทรงพีระมิดที่เกิดตามธรรมชาติในทะเลทรายต่างๆ โดยในแต่ละพีระมิดจะมีสมบัติที่มีค่าอยู่ภายใน มีการปกป้องด้วยกับดัก TNT

การเกิด[]

พีระมิดทะเลทรายนั้นเกิดตามธรรมชาติในไบโอมทะเลทราย และเนินเขาทะเลทราย โดยจะมีระดับของพื้นที่ y=64 เสมอ ซึ่งลักษณะจำเพาะเช่นนี้ทำให้มีโอกาสที่พีระมิดทะเลทรายจะเกิดจมพื้นทรายได้

โครงสร้าง[]

บทความหลัก: /โครงสร้าง
Desert Temple Interior

ภาพมุมมองภายในพีระมิดทะเลทราย

พีระมิดทะเลทรายประกอบไปด้วยบล็อกหินทรายแบบปกติ แบบสลัก และแบบตัด, บล็อกดินเผาสีส้มและน้ำเงิน, แผ่นหินทราย, และบรรไดหินทราย

ที่บริเวณตรงกลางของพื้นพีระมิดทะเป็นบล็อกดินเผาสีน้ำเงินหนึ่งบล็อก ซึ่งด้านใต้บล็อกดินเผาสีน้ำเงินนั้นเป็นห้องกับดักลับที่ประกอบไปด้วยหีบ 4 หีบซึ่งด้านในจะมีสมบัติที่มีค่าอยู่ โดยในส่วนของกับดักจะประกอบด้วย แผ่นเหยีบหิน (จะอยู่ใต้บล็อกดินเผาสีน้ำเงินพอดี), ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ TNT ที่เรียงกันในรูปแบบ 3×3 โดยหาก TNT ได้ถูกทำงานจะเป็นการทำลายหีบ และไอเทมสมบัติต่างๆ ไปด้วย

The four chests with the TNT trap

ภาพของหีบสมบัติ 4 กล่อง และกับดักภายในห้องสมบัติลับที่อยู่ภายใต้พีระมิดทะเลทราย

พีระมิดทะเลทรายจะปรากฎเป็นสีเหลืองบนแผนที่, ซึ่งจะดูคล้ายคลึงกับหินทราย แต่จะเรียงกับเป็นรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดเจน

สมบัติ[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chest loot
แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน


แม่แบบ:ประวัติ[]

รุ่น Java
1.3.112w21aเพิ่มพีระมิดทะเลทราย
1.4.612w50aหนังสือร่ายมนตร์จะสามารถพบในหีบสมบัติของพีระมิดทะเลทรายได้แล้ว
1.814w03aบล็อกขนแกะในโครงสร้างพีระมิดทะเลทรายตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นดินเผาสีแทน
1.915w44aเปลี่ยนแปลงสมบัติที่สามารถพบได้ ดังนี้
เพิ่มดินปืน ทราย เส้นใย ตาแมงมุม และแอปเปิ้ลทองแบบปกติ
อัตราการเกิดสมบัติที่เป็นเพชร แท่งทอง แท่งเหล็กนั้นถูกปรับลดลง
อัตราการเกิดสมบัติที่เป็นชุดเกราะม้า หนังสือร่ายมนตร์ เนื้อเน่า อานม้า และมรกตถูกปรับเพิ่มขึ้น
รุ่น Pocket Alpha
0.13.0build 1เพิ่มพีระมิดทะเลทราย
0.15.0build 1หนังสือร่ายมนตร์จะสามารถพบในหีบสมบัติของพีระมิดทะเลทรายได้แล้ว
รุ่น Legacy Console
TU14CU1 1.05 Patch 11.0.1เพิ่มพีระมิดทะเลทราย
TU31CU19 1.22 Patch 3บล็อกขนแกะในโครงสร้างพีระมิดทะเลทรายตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นดินเผาสีแทน
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0เพิ่มพีระมิดทะเลทราย

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “พีระมิดทะเลทราย” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
  • The desert pyramid's basement measures 21 blocks by 21 blocks.
  • The orange symbols on the outside resemble the Ancient Egyptian symbol for life,[1] an Ankh.[2]
  • Desert pyramids have a rare chance of generating improperly causing some blocks to be lost or added.
  • As there is no light in the lower chamber, mobs can spawn inside and trigger the TNT trap, destroying the chests and loot before any player can reach it. Also, rarely a lava lake might generate next to TNT, potentially setting the trap off as well.
  • A desert pyramid does not generate fully if generated partially on water. When generated on lakes, they are only half-generated.
  • The top hole in the pyramid's ceiling is almost always generated above ground, so buried temples are accessible, but fall damage is likely.
  • When a desert pyramid generates above a ravine, it has a deeper foundation like the village houses prior to the Village and Pillage update.
  • Desert pyramids have entrances at the left and right near the top hole. At the back, an extra block of sandstone can be found sticking out.

แกลเลอรี่[]

ดูเพิ่ม[]

  • พีระมิดป่าดงดิบ

อ้างอิง[]

Generated structures and terrain features

Advertisement